Ngân sách là gì? Các loại ngân sách

Học thuật

Ngân sách ( budget ) là kế hoạch thu và chi được xác lập từ trước của những tác nhân kinh tế tài chính như hộ mái ấm gia đình, doanh nghiệp, chính phủ nước nhà

Ngân sách là gì?

Ngân sách (budget) là kế hoạch thu và chi được xác định từ trước của các tác nhân kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ.

Các loại ngân sách

Ngân sách gia đình

Ngân sách gia đình là kế hoạch thu chi của hộ gia đình. Số liệu về ngân sách gia đình được thu thập thông qua các cuộc điều tra ngân sách gia đình do cơ quan thống kê nhà nước thực hiện

Ngân sách doanh nghiệp

Ngân sách doanh nghiệp là kế hoạch thu chi của doanh nghiệp được bộc lộ bằng hiện vật hoặc kinh tế tài chính cho một thời kỳ nhất định trong tương lai ( tuần, tháng, quý, năm ). Nhìn chung, trong kế hoạch thu ngân sách, người ta dự kiến lệch giá bán hàng ( được phân loại theo nhóm mẫu sản phẩm, khu vực bán hàng và loại người mua ) dựa trên những tác dụng dự báo nhu yếu .

Phần chi ngân sách chỉ ra các chi phí dự kiến cho việc bán hàng và quảng cáo, chi phí phân phối (đóng gói, bảo quản, chuyên chở). Kế hoạch ngân sách này được dùng làm cơ sở để lập các kế hoạch khác của doanh nghiệp, ví dụ kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, quảng cáo phân phối. Kế hoạch đầu tư cũng nằm trong ngân sách của doanh nghiệp, vì nó biểu thị các khoản chi tiêu cần thiết đẻ mua sắm tài sản cố định hoặc tăng thêm vốn luân chuyển

Xem thêm  Hướng dẫn cách đào Bitcoin cho người mới? (Những điều cần phải biết)

Xem thêm: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế giá trị gia tăng

Ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước, còn gọi là tài chính  nhà nước, là bản dự toán tài chính của chính phủ, trong đó ghi rõ các nguồn thu và khoản chi dự kiến trong một năm tài chính hay tài khóa, ví dụ tài khóa 1997.

Nguồn thu đa phần của chính phủ nước nhà là thuế, nhưng cũng hoàn toàn có thể gồm có những nguồn thu khác như những khoản lệ phí không phải thuế, bảo hiểm bắt buộc, viện trợ, doanh thu và những khoản giao nộp khác của những xí nghiệp sản xuất quốc doanh. Phần chi của cơ quan chính phủ hoàn toàn có thể chia thành chi tiếp tục, tức tiêu tốn để quản lý và vận hành cỗ máy nhà nước, chi trả lãi suất vay và chi cho góp vốn đầu tư công cộng ( ở những nước đang tăng trưởng gọi là chi cho góp vốn đầu tư tăng trưởng, gồm có cả góp vốn đầu tư hạ tầng và xí nghiệp sản xuất mới ). Trong mạng lưới hệ thống phân cấp ngân sách nhà nước, người ta tách ngân sách TW ra khỏi ngân scash địa phương cả về phương diện thu và chi .
Tuy nhiên, ngân sách của chính phủ nước nhà TW hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động vào ngân sách địa phương trải qua việc quyết định hành động về nguồn thu để lại cho địa phương và cáp phát ngân sách cho địa phương. Khi nói ngân sách nhà nước, tất cả chúng ta hiể unos gồm có cả ngân sách TW và ngân sách địa phương
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Xem thêm  Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Thế Chấp Sổ Đỏ Cần Thủ Tục Gì?

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *