Giới thiệu Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam | Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam

Giới thiệu Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam

Quỹ Môi trường toàn thế giới ( GEF ) được xây dựng năm 1991 trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio, để giúp xử lý những yếu tố thiên nhiên và môi trường cấp bách nhất hành tinh. Kể từ đó, GEF đã hỗ trợ vốn 20,2 tỷ USD và kêu gọi 129,9 tỷ USD hỗ trợ vốn bổ trợ cho hơn 5200 dự án Bất Động Sản. GEF cũng đã trở thành đối tác chiến lược quốc tế của 183 vương quốc, những tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai xã hội dân sự và khu vực tư nhân để xử lý những yếu tố môi trường tự nhiên toàn thế giới .

18 đối tác thực hiện của GEF là: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), Ngân hàng Phát triển châu Mỹ Latinh (CAF), Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI), Ngân hàng phát triển Nam Phi (DBSA), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), Văn phòng hợp tác kinh tế đối ngoại,Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc (FECO), Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Quỹ đa dạng sinh học Brazil (FUNBIO), Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Ngân hàng Phát triển Tây Phi (BOAD ), Ngân hàng thế giới (WBG), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).

Xem thêm  Kinh nghiệm kinh doanh vật liệu xây dựng - 5 lưu ý cho người mới bắt đầu

Xem thêm: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế giá trị gia tăng

Để điều phối các hoạt động hỗ trợ của GEF tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng GEF Việt Nam. Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban, có các thành viên là đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, đại diện của các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ năm 2018, Văn phòng GEF Việt Nam được đặt tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

Từ khi thành lập GEF đến nay (tháng 9/2021), trải qua 7 chu kỳ tài trợ (từ GEF-1 đến GEF-7), GEF đã tài trợ Việt Nam tổng cộng 119 dự án, trong đó dự án quốc gia là 63 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ trên 183 triệu USD (tổng kinh phí đồng tài trợ đạt xấp xỉ 2,2 tỷ USD), tham gia 56 dự án vùng/toàn cầu với kinh phí hỗ trợ 733 triệu USD (tổng kinh phí đồng tài trợ đạt trên 6,2 tỷ USD).

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Xem thêm  Tuyển nhân viên bán hàng siêu thị cần yêu cầu gì?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *