Giới thiệu – BPCE International

Groupe BPCE là tập đoàn ngân hàng lớn thứ 2 ở Pháp với 2 ngọn cờ đầu trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ là Banque Populaire và Caisse d’Epargne. Tập đoàn BPCE với 108 ngàn nhân viên phục vụ 31,2 triệu khách hàng, trong đó 8,9 triệu đã quyết định trở thành cổ đông hợp tác của ngân hàng. Những cổ đông hợp tác sở hữu các ngân hàng trong nước và (Banque Populaire và Caisse D’epargne) trở thành chủ sở hữu BPCE. Các công ty con khác nhau của Tập đoàn gồm 14 ngân hàng Banque Populaire, 16 ngân hàng 16 Caisses d’Epargne, ngân hàng Natixis, Credit Foncier, Banque Palatine, v.v. cung cấp dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm phù hợp sát sao với nhu cầu của từng cá nhân và cộng đồng mà ngân hàng phục vụ.
Ngân hàng Caisse d’Epargne được thành lập tại Paris vào năm 1818 để xúc tiến, tập hợp và quản lý nguồn tiền tiết kiệm của giới bình dân. Được ghi nhận như là “một định chế tư nhân phục vụ các tiện ích công”, ngân hàng Caisses d’Epargne đã luôn đeo đuổi sứ mệnh phục vụ vì lợi ích công kể từ năm 1895. Vào năm 1950, ngân hàng được phép cho vay đối với các cơ quan địa phương/trong nước và trở thành ngân hàng “hợp tác” vào năm 1999. Qua nhiều đợt mua bán và sát nhập liên tiếp, Groupe Caisse d’Epargne đã mở rộng hoạt động hướng về ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư thông qua việc mua lại Ixis, bảo hiểm, quản lý tài sản cá nhân và với việc mua lại Nexity, Tập đoàn đã trở thành nhà hoạt động chính thức trong lĩnh vực bất động sản. 2018 sẽ là kỷ niệm 200 năm.

Ngân hàng Banques Populaires : hỗ trợ vốn tăng trưởng thương mại và doanh nghiệp

Vào năm 1878, ngân hàng Banque Populaire đầu tiên được thành lập tại Angers bởi các doanh nhân nhằm mục đích cho các doanh nhân tập hợp nguồn vốn tài trợ chính các dự án của họ. Việc hợp tác này được thiết lập từ năm 1917. Nhằm mục đích phục vụ các thợ thủ công, thương nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Banques Populaires đã nhanh chóng trở thành ngân hàng chủ chốt đối với những nền kinh tế trong khu vực, và mở rộng dịch vụ cho khách hàng cá nhân từ năm 1962. Vào năm 1998, việc mua lại ngân hàng Natexis đã đưa Group Banque Populaire trở thành ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo đà phát triển, Tập đoàn đã liên kết với một số các ngân hàng trong khu vực và các ngân hàng chuyên biệt.
Banques Populaires chiếm một trong các vị trí hàng đầu trong mảng phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng chuyên nghiệp tự doanh và các khách hàng giàu có. Điều này cũng đúng với Ngân hàng Caisses d’Epargne đối với mảng khách hàng là cá nhân, chính quyền địa phương, lĩnh vực nhà ở xã hội. Với vai trò là các tổ chức ngân hàng hợp tác bổ sung, có nguồn gốc sâu xa trong khu vực của mình, hai mạng chia sẻ cùng cam kết phục vụ phát triển khu vực và địa phương.

Natixis là ngân hàng, quản lý đầu tư, bảo hiểm và dịch vụ tài chính của Groupe BPCE. Để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các công ty, tổ chức tài chính và nhà đầu tư tổ chức, Natixis cung cấp các giải pháp tùy biến trong một số lĩnh vực chuyên môn được công nhận hàng đầu. Natixis cũng thiết kế các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với cơ sở khách hàng của hai mạng lưới bán lẻ của Tập đoàn BPCE.

Một vài con số chủ yếu trong năm tài chính 2016:
• 31,2 triệu khách hàng
• 108.000 nhân viên
• 8,9 triệu cổ đông hợp tác và 8.000 chi nhánh
• Tổng doanh thu thuần: 23,4 tỷ EUR
• Lợi nhuận ròng: 3,4 tỷ EUR

Xếp hạng tín dụng thanh toán của Tập đoàn như sau :

 

Standard & Poor’s

Moody’s Investors Service

Fitch Ratings

R&I

Counterparty Risk Assessment Long and Short Term A1 ( cr ) / P-1 ( cr )
Long term rating

A

A2 A A
Short term rating A-1 P-1 F1
Outlook Positive Positive Positif Stable
Last update date 31/01/2018

21/02/2018

18/12/2017 23/10/2017

Trung thành với vị thế của mình như thể một tổ chức triển khai hợp tác ngân hàng nhà nước, Tập đoàn đã đi cùng với người mua của mình trong việc triển khai những dự án Bất Động Sản khác nhau và tăng trưởng mối quan hệ lâu bền hơn với họ, qua đó góp phần 20 % để thôi thúc nền kinh tế tài chính Pháp .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *