Ngân hàng dữ liệu – IBOSS VIETNAM

Việc tiến hành kiến thiết xây dựng những ngân hàng dữ liệu ( CSDL ) theo từng chuyên ngành ship hàng cho công tác làm việc tra cứu khai thác dữ liệu dùng chung là nhu yếu thiết yếu. Tuy nhiên, việc kiến thiết xây dựng, tiến hành CSDL cần phải hiểu rõ nhu yếu về kỹ thuật cũng như quản trị Giao hàng duy trì và bảo vệ độ đúng mực của dữ liệu khi quản lý và vận hành và khai thác .
Xây dựng được kho dữ liệu sẽ giúp thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, đồng thời giảm thiểu gánh nặng báo cáo giải trình khi việc tích lũy thông tin điện tử sẽ được tập trung chuyên sâu một đầu mối duy nhất. Ngoài ra, góp thêm phần chuẩn hóa những mẫu biểu báo cáo giải trình thống nhất trong toàn mạng lưới hệ thống .

Khi xây dựng cần đặt ra các mục tiêu

+ Xây dựng được ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung Giao hàng công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, quy hoạch và quản trị nhà nước trong từng nghành cùng với chính sách hài hòa và hợp lý cho quản trị và san sẻ dữ liệu
+ Xây dựng được ứng dụng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản trị và san sẻ dữ liệu trong ngành .
+ Xây dựng được bộ sốtổng hợp và đồng nhất khởi đầu để sử dụng chung .
+ Đưa ra được chính sách quản trị và san sẻ cho cơ sở dữ liệu dùng chung .

Xem thêm  Bản vẽ thiết kế dịch vụ là gì? Service blueprinting trong marketing là gì mới nhất 2022 | LADIGI

Cách thức thực hiện

+ Đánh giá thực trạng những cơ sở dữ liệu, xác lập những nhu yếu dữ liệu, phân loại và chuẩn hóa những dạng số liệu tàng trữ .
+ Xây dựng chính sách san sẻ trao đổi dữ liệu dùng chung và nghiên cứu và phân tích lựa chọn công nghệ tiên tiến cho cơ sở dữ liệu
+ Thiết kế quy mô và thiết kế xây dựng CSDL dùng chung .

+ Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống cổng thông tin, xây dựng các giao diện tương tác và xử lý dữ liệu.

+ Chuyển đổi, chỉnh sửa và biên tập, update dữ liệu theo chuẩn và thử nghiệm ứng dụng .
+ Triển khai setup, chuyển giao và giảng dạy, hướng dẫn sử dụng

Một số lưu ý khi xây dựng CSDL

Quản trị dữ liệu tương quan đến nhiều bộ phận khác nhau của tổ chức triển khai hoặc tương quan đến nhiều tổ chức triển khai khác nhau. Mỗi bộ phận có vai trò riêng và tiềm năng thiết yếu để thực thi những việc làm của mình. Một số những điểm cần phải chú trọng và triển khai gồm có :
Chính sách, tiêu chuẩn và kế hoạch
Tập trung vào kiến thiết xây dựng dữ liệu là hướng đi đúng đắn của nhiều tổ chức triển khai. Xác lập công dụng quản trị dữ liệu là bước tiên phong. Những hoạt động giải trí chính trong quản trị dữ liệu về nghành thiết kế xây dựng chủ trương, tiêu chuẩn và kế hoạch gồm có :

 • Xác định các bên liên quan, xác lập các quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Thiết lập, xem xét, phê duyệt, giám sát chính sách.
 • Thiết lập, xem xét, phê duyệt, giám sát tiêu chuẩn
 • Thiết lập chiến lược dữ liệu của tổ chức
Xem thêm  Có nên bán sách hoặc mở một cửa hàng sách hay không?

Chất lượng dữ liệu
Mong muốn nâng cao chất lượng dữ liệu, năng lực khai thác dữ liệu là động lực chính của những hoạt động giải trí quản trị dữ liệu. Các hoạt động giải trí quản trị dữ liệu với tiềm năng chất lượng dữ liệu gồm có :

 • Xác định các bên liên quan, xác lập quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Lập định hướng về chất lượng dữ liệu
 • Giám sát chất lượng dữ liệu
 • Báo cáo và kết quả hoạt động thực thi chất lượng dữ liệu

An ninh bảo mật và sự tuân thủ

 • Giúp bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm bằng cách hỗ trợ quản lý truy cập và yêu cầu bảo mật
 • Đảm bảo các hoạt động theo khung kiến trúc an toàn dữ liệu
 • Hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các yếu tố kiểm soát rủi ro
 • Giúp thực thi quy định, hợp đồng, yêu cầu tuân thủ kiến trúc Xác định các bên liên quan, xác lập các quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình

Kiến trúc dữ liệu và tích hợp dữ liệu

 • Xác định các bên liên quan, xác lập quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Đảm bảo sự nhất quán của mô hình dữ liệu và các định nghĩa
 • Hỗ trợ các chính sách và tiêu chuẩn kiến trúc
 • Hỗ trợ các hoạt động về quản lý dữ liệu chủ, quản lý dữ liệu toàn tổ chức
 • Liên kết tạo sự phối hợp hoạt động để giải quyết các thách thức tích hợp
Xem thêm  Nợ phải trả là gì? Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp - Học viện Tài chính

Kho dữ liệu và tương hỗ ra quyết định hành động
Đây là chương trình tập trung chuyên sâu vào nhìn nhận nhu yếu quản trị dữ liệu. Các hoạt động giải trí quản trị dữ liệu đôi lúc gồm có trong quy định hoạt động giải trí của tổ chức triển khai để thiết lập ra những chủ trương tương hỗ quyết định hành động. Các hoạt động giải trí này gồm có :

 • Xác định các bên liên quan, xác lập quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Xác định các quy tắc sử dụng dữ liệu và định nghĩa dữ liệu
 • Xác lập các điểm kiểm tra với các bước quản trị
 • Làm rõ giá trị của tài sản dữ liệu và các dự án dữ liệu liên quan

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *