Ngân hàng đại lý là gì? Chuyển khoản sử dụng ngân hàng đại lý

Học thuật

Ngân hàng đại lý hay ngân hàng liên lạc ( correspondent ngân hàng ) Ngân hàng đóng vai trò đại lý cho một ngân hàng khác ở khu vực mà ngân hàng này không có văn phòng hoặc không hề tự mình triển khai 1 số ít nhiệm vụ vì một nguyên do nào đó .

Ngân hàng đại lý là gì?

Ngân hàng đại lý hay ngân hàng liên lạc (correspondent bank) là ngân hàng đóng vai trò đại lý cho một ngân hàng khác ở địa điểm mà ngân hàng này không có văn phòng hoặc không thể tự mình thực hiện một số nghiệp vụ vì một lý do nào đó. Ngân hàng đại lý có thể thực hiện các nghiệp vụ như thanh toán séc và hối phiếu phát hành vào một “ngân hàng khách hàng” hoặc nhận tiền mà họ thanh toán cho ngân hàng đó.

Tất cả các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ với nước ngoài đều cần có ngân hàng đại lý ở nước ngoài và thỏa thuận giữa họ với nhau thương mại mang tính chất hai chiều, trong đó ngân hàng này mở tài khoản và duy trì số dư ở ngân hàng kia.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Xem thêm  Đào tạo SEO – Khóa học SEO thực hành chuẩn quốc tế

Xem thêm: KPI là gì? Phân loại KPI? Xây dựng chiến lược KPI hiệu quả?

Chuyển khoản sử dụng ngân hàng đại lý

Chuyển khoản quốc tế thường xảy ra giữa những ngân hàng không có mối quan hệ kinh tế tài chính được thiết lập trước đó. Khi những thỏa thuận hợp tác không hề thực thi giữa những ngân hàng gửi và một ngân hàng nhận, ngân hàng đại lý phải hoạt động giải trí như một trung gian. Ví dụ : một ngân hàng ở San Francisco đã nhận được hướng dẫn chuyển tiền cho ngân hàng ở Nhật không hề chuyển tiền trực tiếp mà không có mối quan hệ thao tác với ngân hàng nhận tiền .
Hầu hết những giao dịch chuyển tiền ngân hàng quốc tế được thực thi trải qua mạng lưới Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu ( SWIFT ). Khi biết rằng không có mối quan hệ thao tác với ngân hàng đích, ngân hàng gốc hoàn toàn có thể tìm kiếm mạng SWIFT của một ngân hàng đại lý có thỏa thuận hợp tác với cả hai ngân hàng .
Khi tìm thấy một ngân hàng đại lý có thỏa thuận hợp tác với cả hai bên của việc chuyển khoản qua ngân hàng, ngân hàng gốc sẽ gửi những khoản tiền được chuyển đến thông tin tài khoản Nostro của nó tại ngân hàng đại lý. Ngân hàng đại lý khấu trừ phí chuyển tiền của họ, thường là USD 25 đến USD 75, và chuyển tiền cho ngân hàng nhận tiền tại Nhật Bản. Trong những thanh toán giao dịch như vậy, ngân hàng đại lý tăng thêm giá trị theo hai cách. Nó làm giảm bớt sự thiết yếu cho những ngân hàng trong nước để thiết lập một cho nhánh ở quốc tế và tiết kiệm chi phí việc làm thiết lập những thỏa thuận hợp tác trực tiếp giữa những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác trên quốc tế .

Xem thêm  Đáo Hạn Ngân Hàng là gì? Những điều bạn cần biết! | https://wikifin.net

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *