So sánh Lãi suất vay mua nhà tháng 12/2021 [Tốt nhất 5%]

Thời gian đọc : 25

phút

Khảo sát những ngân hàng nhà nước tiêu biểu vượt trội, lãi suất vay cho vay khuyễn mãi thêm cho những người mua mua nhà giao động trong khoảng chừng từ 5 % / năm đến 8,99 % / năm. Thời gian cho vay khuyễn mãi thêm thường giao động từ 3 tháng đến 36 tháng. Như vậy, so với thời gian tháng trước, lãi suất vay vay mua nhà trong tháng 12 tại những ngân hàng nhà nước phần đông ít có sự biến hóa. Các ngân hàng nhà nước vẫn giữ nguyên mức lãi suất vay cho vay cũ, không có thêm những gói vay khuyến mại trong thời hạn này .

Lãi suất vay mua nhà 2021

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 12/2021

Theo đó, lãi suất vay mua nhà được khảo sát tại 15 ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục được triển khai trong phạm vi từ 5%/năm đến 8,99%/năm. 

Cụ thể, ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank vẫn duy trì gói mẫu sản phẩm cho vay mua nhà với mức lãi suất vay thấp nhất là 5 % năm, mức này chỉ vận dụng cho 6 tháng vay tiên phong. Sau khi hết thời hạn hưởng khuyễn mãi thêm, người mua sẽ chuyển sang trả lãi suất vay vay ở mức 12 % / năm. Thời hạn cho vay hoàn toàn có thể lê dài đến 20 năm và hạn mức cho vay tối đa là 85 % / năm giá trị của gia tài đem ra thế chấp ngân hàng .

Theo sau đó là ngân hàng TPBank, gói lãi suất cho vay đang được triển khai chỉ 5,9%/năm và được áp dụng cho 3 tháng vay đầu tiên. Bên cạnh đó, TPBank cũng triển khai cùng với hai gói ưu đãi khác như 8,1%/năm lãi suất vay trong 6 tháng đầu hoặc mức 8,9%/năm trong 24 tháng đầu. Khách hàng nên có những tính toán và cân nhắc một cách linh hoạt và tối ưu nhất về các phương án vay dựa trên tình hình tài chính của mình. 

Có cùng lãi suất vay cho vay với ngân hàng nhà nước TPBank là VPBank ở mức 5,9 % / năm. Thời hạn vay tối đa là 25 năm với hạn mức 75 % giá trị gia tài .
Thêm 1 số ít những chương trình cho vay mua nhà đến từ những ngân hàng nhà nước khác cùng mức lãi suất vay tương đối cạnh tranh đối đầu như : Woori Bank ( 6,1 % / năm ), Hong Leong Bank ( 6,19 % / năm ), Shinhan Bank ( 6,2 % / năm ), …
Mức lãi suất vay cho vay mua nhà cao nhất ở thời gian hiện tại là 8,99 % / năm được ghi nhận tại ngân hàng nhà nước Bắc Á, hạn mức cho vay tối đa là 90 % giá của gia tài với thời hạn cho vay tối đa lên đến 25 năm .

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 15 ngân hàng tháng 12/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
PVcomBank 5 LSCS + 4%
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 6,1 LSTK 6T + 2,2%
Hong Leong Bank 6,19 LSCS + 1,5%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
BIDV 6,2 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 6,2 LSCS + 0,75%
UOB 6,49 LSCS + 1,29%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Eximbank 7,99 LSTK 24T + 3,5%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
Bắc Á 8,99 LSTK 24T + 4%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 11/2021

Bước sang tháng 11, lãi suất vay vay mua nhà tại thời gian khảo sát ở những ngân hàng nhà nước tương đối không thay đổi. Mức lãi suất vay cho vay khuyễn mãi thêm nhất liên tục được ghi nhận ở mức 5 % / năm tại ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank .

Trong đó, lãi suất cho vay khảo sát tại 15 ngân hàng thương mại trong nước vẫn duy trì ổn định so với tháng trước. Khung phạm vi lãi suất vay mua nhà được triển khai từ 5%/năm đến 8,99%/năm. 

Tại thời gian khảo sát vào ngày 4/11, lãi suất vay cho vay mua nhà cao nhất được ghi nhận là 8,99 % / năm của ngân hàng nhà nước Bắc Á với hạn mức cho vay tối đa là 90 % giá trị gia tài và thời hạn cho vay tối đa là 25 năm .
Trong khi đó, ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank vẫn đang kêu gọi gói loại sản phẩm cho vay mua nhà với lãi suất vay tặng thêm nhất là 5 % / năm, mức này được vận dụng cho 6 tháng tiên phong. Sau khi hết thời hạn hưởng lãi suất vay vay khuyễn mãi thêm, người mua sẽ trả lãi suất vay vay là 12 % / năm so với khoản vay. Thời hạn vay tối đa lê dài đến 20 năm với hạn mức vay tối đa là 85 % giá trị của gia tài bảo vệ .
Tiếp đến là VPBank với gói lãi suất vay vay mua nhà tặng thêm chỉ 5,9 % / năm trong 3 tháng đầu. Ngoài ra, VPBank cũng tiến hành thêm hai gói khuyễn mãi thêm khác là 8,1 % / năm trong 6 tháng đầu hoặc 8,9 % / năm trong 24 tháng đầu. Khách hàng nên giám sát và xem xét giải pháp vay một cách linh động và tối ưu nhất với tình hình kinh tế tài chính của mình .
Một số chương trình cho vay mua nhà đến từ những ngân hàng nhà nước khác với mức lãi suất vay khá cạnh tranh đối đầu như : Woori Bank ( 6,1 % / năm ), Hong Leong Bank ( 6,19 % / năm ), Shinhan Bank ( 6,2 % / năm ), …

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 15 ngân hàng tháng 11/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
PVcomBank 5 LSCS + 4%
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 6,1 LSTK 6T + 2,2%
Hong Leong Bank 6,19 LSCS + 1,5%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
BIDV 6,2 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 6,2 LSCS + 0,75%
UOB 6,49 LSCS + 1,29%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Eximbank 7,99 LSTK 24T + 3,5%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
Bắc Á 8,99 LSTK 24T + 4%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 10/2021

Trong tháng 10, lãi suất vay vay mua nhà tại những ngân hàng nhà nước tương đối không thay đổi. Mức lãi suất vay cho vay tặng thêm thấp nhất tại thời gian khảo sát liên tục được ghi nhận tại ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank là 5 % / năm .
Lãi suất vay mua nhà của 15 ngân hàng nhà nước thương mại trong nước không có quá nhiều thay đổi mới so với tháng trước. Phạm vi lãi suất vay vay mua nhà tại 15 ngân hàng nhà nước được tiến hành từ 5 % / năm đến 8,99 % / năm .
Hiện tại, ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank vẫn đang tiến hành gói cho vay mua nhà với mức lãi suất vay tặng thêm thấp nhất là 5 % / năm và được vận dụng cho 6 tháng đầu. Khi hết thời hạn hưởng lãi suất vay vay khuyễn mãi thêm, ngân hàng nhà nước sẽ ấn định mức lãi suất vay vay là 12 % / năm so với khoản vay. Thời hạn vay tối đa lên đến 20 năm với hạn mức vay không quá 85 % giá trị của gia tài bảo vệ .
Theo sau đó là VPBank với lãi suất vay cho vay khuyễn mãi thêm 5,9 % / năm khi người mua lựa chọn gói khuyễn mãi thêm trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó ngân hàng nhà nước này cũng đang tiến hành hai gói khuyễn mãi thêm cho vay mua nhà khác là 8,1 % / năm trong 6 tháng hoặc 8,9 % / năm trong 24 tháng đầu. Khách hàng nên thống kê giám sát và xem xét giải pháp vay tối ưu nhất tương thích với tình hình kinh tế tài chính của mình .
Bên cạnh đó, một số ít chương trình cho vay mua nhà đến từ những ngân hàng nhà nước khác với mức lãi suất vay khá cạnh tranh đối đầu như : Woori Bank ( 6,1 % / năm – 70 % giá trị gia tài ), Hong Leong Bank ( 6,19 % / năm – 80 % giá trị gia tài ), Shinhan Bank ( 6,2 % / năm – 70 % giá trị gia tài ), … Trong số đó, Hong Leong Bank đã giảm mức lãi suất vay cho vay xuống còn 6,19 % / năm, giảm 0,56 điểm % so với tháng trước .
Mức lãi suất vay vay mua nhà cao nhất ở thời gian khảo sát là 8,99 % / năm được ghi nhận tại ngân hàng nhà nước Bắc Á với hạn mức vay lên đến 90 % giá trị gia tài và thời hạn vay tối đa là 25 năm .

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 15 ngân hàng tháng 10/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
PVcomBank 5 LSCS + 4%
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 6,1 LSTK 6T + 2,2%
Hong Leong Bank 6,19 LSCS + 1,5%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
BIDV 6,2 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 6,2 LSCS + 0,75%
UOB 6,49 LSCS + 1,29%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Eximbank 7,99 LSTK 24T + 3,5%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
Bắc Á 8,99 LSTK 24T + 4%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 09/2021

Lãi suất vay mua nhà tại 15 ngân hàng nhà nước thương mại trong nước không ghi nhận thêm kiểm soát và điều chỉnh mới so với tháng trước. Mức lãi suất vay cao nhất đang được tiến hành là 8,3 % / năm và mức thấp nhất là 5 % / năm .
Ngân Hàng PVcomBank đang tiến hành cho vay mua nhà với lãi suất vay tặng thêm thấp nhất là 5 % / năm, vận dụng trong thời hạn 6 tháng đầu. Hết thời hạn khuyễn mãi thêm, ngân hàng nhà nước vận dụng lãi suất vay 12 % / năm so với khoản vay của người mua. Thời gian vay tối đa hoàn toàn có thể tới 20 năm và được cho phép vay tối đa 85 % giá trị gia tài bảo vệ .
Theo sau đó là VPBank với lãi suất vay khuyến mại 5,9 % / năm khi người mua lựa chọn gói tặng thêm trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó ngân hàng nhà nước này cũng đang tiến hành hai gói khuyễn mãi thêm cho vay mua nhà khác là 8,1 % / năm trong 6 tháng hoặc 8,9 % / năm trong 24 tháng đầu. Khách hàng nên giám sát và xem xét giải pháp vay tối ưu nhất tương thích với tình hình kinh tế tài chính của mình .
Tương tự VPBank, TPBank cũng đang có mức lãi suất vay vay mua nhà từ 5,9 % / năm. Tỷ lệ cho vay tại TPBank khá cao, lên đến 90 % giá trị gia tài. Đồng thời thời hạn vay cũng lê dài lên đến 30 năm .
Ngoài ra, người mua cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm chương trình cho vay tại 1 số ít ngân hàng nhà nước khác với lãi suất vay tương đối cạnh tranh đối đầu như : Woori Bank ( 6,1 % / năm ), Shinhan Bank ( 6,2 % / năm ), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV ( 6,2 % / năm ), HSBC ( 6,2 % / năm ) …

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 15 ngân hàng tháng 09/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
PVcomBank 5 LSCS + 4%
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 6,1 LSTK 6T + 2,2%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
BIDV 6,2 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 6,2 LSCS + 0,75%
UOB 6,49 LSCS + 1,29%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Hong Leong Bank 6,75 LSCS + 1,5%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
MBBank 6,84 LSCS + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Eximbank 7,99 LSTK 24T + 3,5%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%

BankExpress tự tổng hợp
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm lây lan nhanh, nhiều tỉnh, thành phố lê dài giãn cách xã hội khiến doanh nghiệp và người vay mua nhà rơi vào cảnh khó khăn vất vả .
Đối với nhiều người vay mua nhà, khoản trả nợ tiền mua nhà chiếm khoảng chừng 30 % – 50 % tổng thu nhập hàng tháng tại những mái ấm gia đình. Thu nhập giảm trong khi tiền lãi suất vay trung bình phải trả sau khi hết tặng thêm từ chủ góp vốn đầu tư rơi vào khoảng chừng từ 9 % / năm đến 12 % / năm khiến một số ít người không đủ năng lực trả nợ .
Theo VTV, đại diện thay mặt 1 số ít ngân hàng nhà nước cho biết đã giảm lãi suất vay 1 % – 1,5 % so với mức lãi suất vay hiện hành so với những trường hợp người mua mất năng lực thanh toán giao dịch do thu nhập sụt giảm vì dịch bệnh .
“ Căn cứ vào những điều kiện kèm theo của Thông tư 04, chúng tôi sẽ xem xét cơ cấu tổ chức lại nợ và miễn giảm lãi suất vay cho người mua tuỳ theo từng người mua và mức độ tác động ảnh hưởng của dịch ”, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong ( TPBank ), ông Nguyễn Hưng cho biết .

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 08/2021

Bước sang tháng 8, lãi suất vay vay mua nhà tại những ngân hàng nhà nước liên tục được duy trì không thay đổi. Mức lãi suất vay cho vay khuyễn mãi thêm thấp nhất trong tháng này là 5 % / năm được tiến hành tại ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank .
Lãi suất vay mua nhà được giữ không thay đổi không ghi nhận có thêm kiểm soát và điều chỉnh mới. Khách hàng sẽ được vận dụng lãi suất vay cho vay trong thời hạn tặng thêm cao nhất là 8,3 % / năm và thấp nhất là 5 % / năm .
Trong tháng này, người mua hoàn toàn có thể vay mua nhà với lãi suất vay thấp nhất là 5 % / năm tại ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank. Mức lãi suất vay tặng thêm này được ngân hàng nhà nước vận dụng trong vòng 6 tháng đầu. Sau thời hạn đó, lãi suất vay cho vay ngân hàng nhà nước được vận dụng là 12 % / năm. Khách hàng hoàn toàn có thể ĐK vay tới 85 % giá trị gia tài và thời hạn vay lên tới 20 năm .
VPBank là ngân hàng nhà nước đang tiến hành cho vay với lãi suất vay thấp thứ hai, ghi nhận ở mức 5,9 % / năm với gói khuyến mại trong 3 tháng đầu. Ngoài ra người mua cũng hoàn toàn có thể lựa chọn 2 gói khuyễn mãi thêm khác là 8,1 % / năm trong 6 tháng hoặc 8,9 % / năm trong 24 tháng tiên phong tùy theo kế hoạch kinh tế tài chính riêng của bản thân. VPBank được cho phép người mua vay tới 75 % giá trị gia tài bảo vệ cùng với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng. Thời gian cho vay tối đa tại ngân hàng nhà nước này là 25 năm .
TPBank cũng đang vận dụng cho vay mua nhà với lãi suất vay từ 5,9 % / năm. Đáng chú ý quan tâm, ngân hàng nhà nước này được cho phép vay tới 90 % giá trị gia tài và thời hạn vay lê dài lên đến 30 năm .
Bên cạnh đó, người mua có nhu yếu vay mua nhà cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm chương trìn cho vay với lãi suất vay cạnh tranh đối đầu tại một số ít ngân hàng nhà nước như : Woori Bank ( 6,1 % / năm ), Shinhan Bank ( 6,2 % / năm ), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV ( 6,2 % / năm ), HSBC ( 6,2 % / năm ) …
Lãi suất vay mua nhà cao nhất trong số những ngân hàng nhà nước được khảo sát đang là 8,3 % / năm được tiến hành tại ngân hàng nhà nước VIB. Tuy có lãi suất vay cao nhưng VIB được cho phép người mua vay tới 90 % giá trị gia tài cùng thời hạn vay tối đa tới 30 năm .

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 15 ngân hàng tháng 08/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
PVcomBank 5 LSCS + 4%
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 6,1 LSTK 6T + 2,2%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
BIDV 6,2 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 6,2 LSCS + 0,75%
UOB 6,49 LSCS + 1,29%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Hong Leong Bank 6,75 LSCS + 1,5%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
MBBank 6,84 LSCS + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Eximbank 7,99 LSTK 24T + 3,5%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 07/2021

Trong tháng 7 này, hầu hết những ngân hàng nhà nước vẫn duy trì lãi suất vay cho vay mua nhà đã vận dụng từ tháng trước. Tuy nhiên vẫn có 1 số ít ít ngân hàng nhà nước có hành động đổi khác lãi suất vay .
Lãi suất vay mua nhà lúc bấy giờ vẫn đang ở mức khá cạnh tranh đối đầu giữa những ngân hàng nhà nước. Khảo sát tại 14 ngân hàng nhà nước thương mại trong nước, khoanh vùng phạm vi lãi suất vay vay mua nhà đang được tiến hành trong khoảng chừng từ 5 % / năm đến 8,3 % / năm .
Theo đó, Ngân Hàng PVcomBank liên tục có lãi suất vay cho vay mua nhà thấp nhất trong số những ngân hàng nhà nước được khảo sát. Lãi suất cho vay khuyễn mãi thêm tại Ngân Hàng PVcomBank hiện đang giữ ở mức 5 % / năm trong vòng 6 tháng đầu. Từ tháng thứ 7 trở đi, lãi suất vay ngân hàng nhà nước vận dụng ở mức 12 % / năm cho những khoản vay của người mua .
Có lãi suất vay cho vay mua nhà thấp thứ hai là VPBank với lãi suất vay tặng thêm từ 5,9 % / năm cùng với những kỳ hạn linh động. Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn những gói vay khuyến mại khác nhau như : 5,9 % / năm trong 3 tháng đầu ; 8,1 % / năm trong 6 tháng hoặc 8,9 % / năm trong 24 tháng tiên phong .
Khách hàng cũng hoàn toàn có thể lựa chọn ĐK vay mua nhà tại ngân hàng nhà nước TPBank với lãi suất vay khuyễn mãi thêm từ 5,9 % / năm. Đồng thời ngân hàng nhà nước cũng được cho phép vay tối đa đến 90 % giải pháp vay vốn, thời hạn vay là 20 năm .
Woori Bank là một trong số những ngân hàng nhà nước tăng lãi suất vay cho vay trong tháng này. Tuy đã tăng so với tháng trước nhưng lãi suất vay vay mua nhà tại ngân hàng nhà nước này vẫn ở mức thấp. Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn những gói cho vay như sau : từ 6,1 % / năm trong 1 năm tiên phong ; từ 7,2 % trong 2 năm tiên phong hoặc từ 7,6 % / năm trong 3 năm tiên phong .
Đáng chu ý, trong tháng này ngân hàng nhà nước UOB đã giảm mạnh lãi suất vay cho vay mua nhà từ 8,7 % / năm xuống còn 6,49 % / năm. Điều kiện để được vận dụng mức lãi suất vay này người mua có số tiền vay tối thiểu 400 triệu đồng. Số tiền hoàn toàn có thể vay tối đa là 30 tỷ đồng với thời hạn vay tối đa là 25 năm .
Ngân hàng Quốc tế VIB đang có lãi suất vay cho vay cao nhất trong số 30 ngân hàng nhà nước là 8,3 % / năm. Tuy nhiên, số tiền vay của người mua hoàn toàn có thể lên đến 90 % với thời hạn lê dài đến 30 năm .

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 14 ngân hàng tháng 07/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
PVcomBank 5 LSCS + 4%
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 6,1 LSTK 6T + 2,2%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
BIDV 6,2 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 6,2 LSCS + 0,75%
UOB 6,49 LSCS + 1,29%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Hong Leong Bank 6,75 LSCS + 1,5%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
MBBank 6,84 LSCS + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Eximbank 7,99 LSTK 24T + 3,5%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 06/2021

Trong tháng 6, nhiều ngân hàng nhà nước có lãi suất vay cho vay mua nhà rất cạnh tranh đối đầu và tặng thêm. Phạm vi lãi suất vay cho vay mua nhà tại 16 ngân hàng nhà nước ghi nhận được từ 5 % / năm đến 8,7 % / năm .
Trong đó, PVcombank đang dẫn đầu bảng so sánh với lãi suất vay thấp nhất ghi nhận được là 5 % / năm. Đây là mức lãi suất vay cho vay khuyến mại trong vòng 6 tháng đầu. PVcombank được cho phép người mua vay tối đa tới 85 % giá trị gia tài cùng với thời hạn vay tối đa là 20 năm .
Theo sau đó là hai ngân hàng nhà nước VPBank và TPBank với lãi suất vay vay mua nhà khuyến mại là 5,9 % / năm. Ngân hàng VPBank đang cho vay với lãi suất vay tặng thêm 5,9 % / năm trong vòng 3 tháng đầu, chương trình được tiến hành đến hết ngày 31/12/2021. Khách hàng được vay đến 75 % giá trị gia tài với mức giải ngân cho vay lên đến 20 tỷ đồng, thời hạn vay đến 25 năm .
Tại TPBank đang có lãi suất vay siêu tặng thêm từ 5,9 % / năm với thời hạn cho vay lên đến 30 năm, và cho vay tối đa lên đến 90 % giải pháp vay vốn .
Tiếp theo đó là ngân hàng nhà nước Woori Bank đang có lãi suất vay vay mua nhà khuyễn mãi thêm khá thấp là 5,99 % / năm vận dụng trong 1 năm đầu. Thời gian cho vay tại ngân hàng nhà nước này là 30 năm cùng với mức vay tối đa là 70 % giá trị gia tài bảo vệ .
Hai ngân hàng nhà nước VIB và UOB đang có lãi suất vay cho vay mua nhà cao nhất trong tháng này. VIB đang có lãi suất vay vay mua nhà là 8,3 % / năm với tỷ suất cho vay tối đa lên đến 90 % giá trị gia tài bảo vệ. Trong khi đó UOB có lãi suất vay cao nhất là 8,7 % / năm với thời hạn cho vay lên đến 25 năm và số tiền vay tối đa là 30 tỷ đồng

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 16 ngân hàng tháng 06/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
PVcomBank 5 LSCS + 4%
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 5,99 LSTK 6T + 2,2%
Hong Leong Bank 6,15 LSCS + 1,5%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
BIDV 6,2 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 6,2 LSCS + 0,75%
BaoViet Bank 6,66 Đang cập nhật
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
MBBank 6,84 LSCS + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Eximbank 7,99 LSTK 24T + 3,5%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
UOB 8,7 LSCS + 1,29%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 05/2021

Hai ngân hàng nhà nước VPBank và TPBank đang đứng đầu bảng so sánh với lãi suất vay khuyến mại cho người mua vay mua nhà cùng ở mức 5,9 % / năm .
VPBank đang tiến hành chương trình khuyễn mãi thêm cho người mua mua bất động sản có giấy chủ quyền lãnh thổ hưởng lãi suất vay khuyễn mãi thêm với kỳ hạn linh động từ 5,9 % / năm trong 3 tháng đầu, 8,1 % / năm trong 6 tháng hoặc 8,9 % / năm trong 24 tháng đầu. Khách hàng được vay tối đa 75 % giá trị gia tài bảo vệ và thời hạn vay lên đến 20 năm .
Tại TPBank đang tiến hành lãi suất vay siêu tặng thêm chỉ từ 5,9 % / năm với tỷ suất cho vay tối đa lên đến 90 % giải pháp vay vốn. Thời gian cho vay cũng được lê dài lên đến 30 năm giúp người mua giảm bớt lo ngại về áp lực đè nén kinh tế tài chính .
Tiếp đó là ngân hàng nhà nước Hong Leong Bank với lãi suất vay vay mua nhà và vay thế chấp ngân hàng bất động sản là 6,15 % / năm trong 6 tháng đầu. Bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cũng khuyễn mãi thêm cho vay với lãi suất vay 7,25 % / năm trong 12 tháng, 7,45 % / năm trong 24 tháng và 7,75 % / năm trong 36 tháng đầu. Thời gian vận dụng khuyến mại lãi suất vay là từ 1/5/2021 – 31/07/2021 .
Giữ vị trí thứ ba là ngân hàng nhà nước Standard Chartered với lãi suất vay cho vay khuyễn mãi thêm duy trì ở mức 6,19 % / năm. Khách hàng vay mua nhà trả góp hoàn toàn có thể vay tối đa 75 % giá trị gia tài thế chấp ngân hàng và thời hạn vay tối đa là 25 năm .
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank, UOB và Sacombank đang thuộc top những ngân hàng nhà nước có lãi suất vay vay mua nhà cao trên thị trường. Trong đó Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank đang có lãi suất vay cao nhất là 9 % / năm. Tuy có lãi suất vay cao nhưng người mua hoàn toàn có thể vay tối đa đến 100 % giá trị mua / nhận chuyển nhượng ủy quyền bất động sản. Đồng thời thời hạn cho vay dài đến 25 năm giúp người mua giảm bớt gánh nặng kinh tế tài chính khi trả góp hàng tháng .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước tháng 05/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
VPBank 5,9 LSCS + 4%
TPBank 5,9 LSTK 12T + 3,5%
Hong Leong Bank 6,15 LSCS + 1,5%
Standard Chartered 6,19 CPV – 1,5%
Shinhan Bank 6,2 CPV 6T + 3,9
PVcomBank 6,5 LSCS + 4%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Vietcombank 6,79 LSTK 24T + 3,5%
OCB 6,99 LSTK 13T + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Woori Bank 7 LSTK 6T + 2,2%
Agribank 7 LSTK 13T + 3%
BIDV 7 LSTK 24T + 3,5%
Vietinbank 7,7 LSTK 36T + 3,5%
Bắc Á Bank 7,99 LSTK 24T + 4%
HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
Sacombank 8,5 LSTK 13T + 4,7%
UOB 8,7 LSCS + 1,29%
Eximbank 9 LSTK 24T + 3,5%

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 04/2021

VPBank đang khuyễn mãi thêm mức lãi suất vay vay mua nhà là 5,9 % / năm, thấp nhất trên thị trường ở thời gian hiện tại. Mức tặng thêm này vận dụng cho 3 tháng tiên phong và người mua hoàn toàn có thể vay tới 75 % giá trị gia tài bảo vệ .
Lãi suất vay mua nhà thấp thứ hai thuộc về Ngân hàng Standard Chartered với mức lãi suất vay 6,19 % / năm .
Hong Leong Bank đứng vị trí thứ ba với mức lãi suất vay khuyến mại 6,25 %. Tiếp theo là ngân hàng nhà nước Ngân Hàng PVcomBank với mức lãi suất vay 6,5 % / năm .
Lãi suất vay mua nhà trung bình thuộc về nhóm những ngân hàng nhà nước như : Agribank, VCB, Vietinbank, Woori Bank, Ngân Hàng BIDV … Hiện tại, Woori Bank, Agribank có mức lãi suất vay tặng thêm 7 % / năm. Vietcombank cho vay mua nhà lãi suất vay khuyến mại 7,7 % / năm cố định và thắt chặt trong vòng 1 năm đầu. Theo nhiều nhà đầu tư, Ngân hàng Ngoại thương VCB là ngân hàng nhà nước có mức lãi suất vay thấp nhất và không thay đổi so với nhóm ngân hàng nhà nước có vốn Nhà nước .
Lãi suất vay mua nhà cao nhất thuộc về nhóm những ngân hàng nhà nước như : UOB, OCB, Sacombank, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank, VIB …
Cụ thể, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank và Sacombank đang có mức lãi suất vay tặng thêm cao nhất trên thị trường, lần lượt là 9 % và 8,5 % / năm. Lãi suất sau khuyễn mãi thêm của ngân hàng nhà nước Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank được tính bằng lãi suất vay tiết kiệm chi phí 24 tháng + 3,5 % ; còn ngân hàng nhà nước Sacombank được tính bằng lãi suất vay tiết kiệm chi phí 13 tháng + biên độ 4,7 % ( đây là biên độ cao nhất thị trường lúc bấy giờ ) .
Trong tháng 4, có 6 ngân hàng nhà nước hạ lãi suất vay cho vay mua nhà, gồm có : VIB, Ngân Hàng BIDV, Sacombank, Techcombank, PVCombank và TPBank. Cụ thể, Sacombank giảm lãi suất vay khuyến mại từ 9,5 % / năm xuống còn 8,5 % / năm, lãi suất vay sau khuyễn mãi thêm được tính theo lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 13 tháng cộng biên độ 4,7 % .
Ngân hàng Techcombank giảm lãi suất vay từ 7,29 % / năm xuống 6,69 % / năm ; còn lãi suất vay sau thời hạn khuyến mại từ 10,5 % / năm. Ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và PVCombank giảm lãi suất vay từ 7,8 % / năm xuống 7,5 % / năm và từ 7,49 % / năm xuống 6,5 % / năm. Ngân hàng TPBank cũng giảm lãi suất vay khuyến mại từ 7 % / năm xuống 6,9 % / năm .
Trong khi đó, có 2 ngân hàng nhà nước là Shinhan Bank và OCB lại kiểm soát và điều chỉnh tăng mức lãi suất vay khuyễn mãi thêm cho vay mua nhà. Trong đó, Shinhan Bank tăng từ 6,3 % lên 6,7 % / năm cố định và thắt chặt năm đầu ; còn lãi suất vay cố định và thắt chặt 2 năm đầu ở mức 7,8 % / năm .
Trong nhóm những ngân hàng nhà nước quốc tế, Shinhan Bank được nhìn nhận là có chủ trương vay linh động nhất, đồng ý nguồn thu tiền mặt từ lương, cho thuê nhà. Trong khi đó OCB, UOB lại tăng 2,69 điểm % và 2,21 điểm % so với trước. Lãi suất cho vạy tại OCB, UOB tương ứng là 8,68 % / năm và 8,7 % / năm .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước tháng 04/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
VPBank 5,9 LSCS + 4%
Standard Chartered 6,19 CPV – 1,5%
Hong Leong Bank 6,25 LSCS + 1,5%
PVcomBank 6,5 LSCS + 4%
Techcombank 6,69 LSCS + 1,8%
Shinhan Bank 6,7 CPV 6T + 3,9
TPBank 6,9 LSTK 12T + 3,5%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
Woori Bank 7 LSTK 6T + 2,2%
Agribank 7 LSTK 13T + 3%
BIDV 7,5 LSTK 24T + 3,5%
Vietcombank 7,7 LSTK 24T + 3,5%
Vietinbank 7,7 LSTK 36T + 3,5%
Bắc Á Bank 7,99 LSTK 24T + 4%
HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
VIB 8,2 LSTK 12T + 3,9%
Sacombank 8,5 LSTK 13T + 4,7%
OCB 8,68 LSTK 13T + 3,5%
UOB 8,7 LSCS + 1,29%
Eximbank 9 LSTK 24T + 3,5%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 03/2021

Trong đó, những ngân hàng nhà nước giảm lãi suất vay cho vay gồm có : UOB giảm mạnh 2,21 điểm % từ mức 8,7 % / năm xuống còn 6,49 % / năm. Hai ngân hàng nhà nước Sacombank và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank trước nay luôn có lãi suất vay cho vay khuyễn mãi thêm khá cao. Tuy nhiên trong tháng 3 hai ngân hàng nhà nước này hàng loạt giảm mạnh lãi suất vay cho vay. Sacombank giảm từ 11,5 % / năm xuống 9,5 % / năm và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank giảm từ 11 % / năm xuống còn 9 % / năm .

Bên cạnh đó, hai ngân hàng ngoại Standard Chartered và Shinhan Bank cũng tham gia vào cuộc đua giảm lãi suất. Vốn đã có lãi suất cho vay ưu đãi thấp, sau khi điều chỉnh lãi suất tại hai ngân hàng này lại càng trở nên hấp dẫn hơn.

So sánh lãi suất vay cho vay ngân hàng nhà nước trong tháng 3, Ngân hàng Phương Đông ( OCB ) vẫn liên tục có lãi suất vay vay mua nhà thấp nhất ở mức 5,99 % / năm, không đổi so với tháng trước. Không nhưng có lãi suất vay khuyễn mãi thêm thấp, OCB còn được cho phép người mua vay tối đa đến 100 % giá trị bất động sản cùng với thời hạn cho vay lên đến 20 năm .
Ngân hàng Standard Chartered duy trì vị trí thứ hai với lãi suất vay là 6,19 % / năm. Như đã đề cập ở trên, Standard Chartered đã giảm 0,26 điểm % lãi suất vay từ 6,45 % / năm xuống mức niêm yết hiện tại .
Tiếp đó, lãi suất vay cho vay mua nhà tại ngân hàng nhà nước Shinhan Bank cũng giảm 0,4 điểm % xuống mức 6,3 % / năm. Tỷ lệ cho vay tại đây là 70 % và thời hạn cho vay là 20 năm .
Ngân Hàng Eximbank và Sacombank cùng giảm đến 2 điểm % lãi suất vay cho vay mua nhà trong tháng này. Tuy nhiên hai ngân hàng nhà nước này vẫn có lãi suất vay cao nhất trong số 20 ngân hàng nhà nước được khảo sát. Đáng chú ý quan tâm, Sacombank có tỷ suất cho vay lên đến 100 %, đây cũng là một điểm thuận tiện cho người mua có nhu yếu mua nhà nhưng năng lực kinh tế tài chính còn eo hẹp .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước tháng 03/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
OCB 5,99 LSTK 13T + 3,5%
Standard Chartered 6,19 CPV – 1,5%
Shinhan Bank 6,3 CPV 6T + 3,9
UOB 6,49 LSCS + 1,29%
VPBank 6,9 LSCS + 4%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
TPBank 7 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 7 LSTK 6T + 2,2%
Agribank 7 LSTK 13T + 3%
Hong Leong Bank 7,25 LSCS + 1,5%
Techcombank 7,29 LSCS + 1,8%
PVcomBank 7,49 LSCS + 4%
Vietcombank 7,7 LSTK 24T + 3,5%
Vietinbank 7,7 LSTK 36T + 3,5%
BIDV 7,8 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
Bắc Á Bank 8,99 LSTK 24T + 4%
Eximbank 9 LSTK 24T + 3,5%
Sacombank 9,5 LSTK 13T + 4,7%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 02/2021

Bước sang tháng 2, hầu hết những ngân hàng nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất vay cho vay mua nhà đã tiến hành trước đó. Ngân hàng Phương Đông ( OCB ) liên tục có lãi suất vay cho vay thấp nhất ở mức 5,99 % / năm .
Thời điểm tết Nguyên đán 2021 đang cận kề, hầu hết những ngân hàng nhà nước vẫn giữ nguyên mức lãi suất vay khuyến mại đã tiến hành trước đó. Mức lãi suất vay cho vay ngân hàng nhà nước trong thời hạn khuyến mại đang giao động trong khoảng chừng từ 5,99 % / năm đến 11,5 % / năm .
Tuy nhiên cũng có một số ít ngân hàng nhà nước vẫn có hành động giảm lãi suất vay cho vay để phân phối nhu yếu mua nhà trong năm mới của nhiều người mua. Có thể kể đến như Shinhan Bank với lãi suất vay khuyễn mãi thêm giảm từ 6,9 % / năm xuống còn 6,7 % / năm ; Agribank tiến hành lãi suất vay cho vay khuyến mại ở mức 7 % / năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng trước .
Mức lãi suất vay khuyễn mãi thêm cho vay mua nhà thấp nhất trong tháng 2 liên tục là 5,99 % / năm, được tiến hành tại Ngân hàng Phương Đông ( OCB ). Không chỉ vậy, ngân hàng nhà nước này cũng có tỷ suất cho vay rất cao lên đến 100 % giá trị căn nhà với thời hạn vay tối đa là 20 năm. Khách hàng sẽ được tương hỗ kinh tế tài chính tối đa để biến giấc mơ chiếm hữu ngôi nhà mơ ước trở thành hiện thực .
Theo sau đó là Ngân hàng Standard Chartered Nước Ta với mức lãi suất vay cho vay tặng thêm 6,45 % / năm, không đổi so với trước. Ngân hàng Standard Chartered có hạn mức cho vay là 75 % và thời hạn vay tối đa là 25 năm .
Hai ngân hàng nhà nước ngoại khác là Shinhan Bank và Hong Leong Bank có lãi suất vay vay mua nhà lần lượt là 6,7 % / năm và 6,75 % / năm trong thời hạn khuyến mại. Kỳ hạn cho vay tối đa ở cả hai ngân hàng nhà nước là 20 năm. Trong khi Shinhan Bank chỉ cho vay tối đa 70 % thì Hong Leong Bank được cho phép người mua vay tối đa lên đến 80 % giá trị bất động sản .
Nhóm những ngân hàng nhà nước VIB, UOB, Bắc Á Bank, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank, Sacombank … là những ngân hàng nhà nước có lãi suất vay cho vay mua nhà khá cao. Trong đó Sacombank vận dụng lãi suất vay 11,5 % / năm, cao nhất trong số 20 ngân hàng nhà nước được khảo sát. Tuy nhiên Sacombank có tỉ lệ cho vay tối đa lên đến 100 %, tạo điều kiện kèm theo cho những người mua sở hữu nguồn kinh tế tài chính ít nhưng vẫn có nhu yếu mua nhà .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước tháng 02/2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
OCB 5,99 LSTK 13T + 3,5%
Standard Chartered 6,45 CPV – 1,5%
Shinhan Bank 6,7 CPV 6T + 3,9
Hong Leong Bank 6,75 LSCS + 1,5%
VPBank 6,9 LSCS + 4%
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
TPBank 7 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 7 LSTG 6T + 2,2%
Agribank 7 LSTK 13T + 3%
Techcombank 7,29 LSCS + 1,8%
PVcomBank 7,49 LSCS + 4%
Vietcombank 7,7 LSTK 24T + 3,5%
Vietinbank 7,7 LSTK 36T + 3,5%
BIDV 7,8 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
UOB 8,7 LSCS + 1,29%
Bắc Á Bank 8,99 LSTK 24T + 4%
Eximbank 11 LSTK 24T + 3,5%
Sacombank 11,5 LSTK 13T + 4,7%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất đầu năm mới 2021

Ngân hàng Standard Chartered có lãi suất vay cho vay khuyến mại lần lượt là 6,45 % / năm, không đổi so với tháng trước. Tỷ lệ cho vay tối đa tại ngân hàng nhà nước này là 75 %, thời hạn cho vay tối đa lên đến 25 năm .
Hong Leong Bank có lãi suất vay cho vay mua nhà khuyến mại mê hoặc ở mức 6,75 % / năm. Ngân hàng có tỷ suất cho vay tối đa là 80 % và kỳ hạn cho vay tối đa là 20 năm .
Một số những ngân hàng nhà nước khác có lãi suất vay cho vay khuyến mại mê hoặc như : VPBank ( 6,9 % / năm ), Shinhan Bank ( 9 % / năm ), MSB ( 6,99 % / năm ), TPBank ( 7 % / năm ), Woori Bank ( 7 % / năm ) …
Một số ngân hàng nhà nước có tỉ lệ cho vay cao đến 100 % giá trị bất động sản như Ngân hàng Phương Đông ( OCB ) và Sacombank. Cùng với đó VIB, Bắc Á Bank có tỉ lệ cho vay đến 90 % giá trị căn nhà .
Sacombank giữ nguyên lãi suất vay so với tháng trước ở mức là 11,5 % / năm, cao nhất trên thị trường. Lãi suất sau tặng thêm của Sacombank được tính bằng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 13 tháng + 4,7 % .
Mặc dù lãi suất vay vay mua nhà tại những ngân hàng nhà nước có sự chênh lệch nhưng trên thực tiễn, lãi suất vay cho vay ngân hàng nhà nước thấp thì những nhu yếu người mua cần phân phối được càng cao. Để đủ điều kiện kèm theo phê duyệt cho vay, người mua cần có năng lực kinh tế tài chính tốt và minh bạch. Chính vì vậy, để lựa chọn ngân hàng nhà nước để vay mua nhà, ngoài lãi suất vay ra thì người mua cũng cần quan tâm đến những yếu tố khác như : điều kiện kèm theo để duyệt vay, thời hạn tối đa cho vay, giá trị khoản vay, thời hạn xét duyệt hồ sơ của ngân hàng nhà nước …
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng đầu năm 2021 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
OCB 5,99 LSTK 13T + 3,5%
Standard Chartered 6,45 CPV – 1,5%
Hong Leong Bank 6,75 LSCS + 1,5%
VPBank 6,9 LSCS + 4%
Shinhan Bank 6,9 CPV 6T + 3,9
MSB 6,99 LSCS + 3,5%
TPBank 7 LSTK 12T + 3,5%
Woori Bank 7 LSTG 6T + 2,2%
Techcombank 7,29 LSCS + 1,8%
PVcomBank 7,49 LSCS + 4%
Lienvietpostbank 7,5 LSTK 13T + 3,75
Agribank 7,5 LSTK 13T + 3%
Vietcombank 7,7 LSTK 24T + 3,5%
Vietinbank 7,7 LSTK 36T + 3,5%
BIDV 7,8 LSTK 24T + 3,5%
HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
UOB 8,7 LSCS + 1,29%
Bắc Á Bank 8,99 LSTK 24T + 4%
Eximbank 11 LSTK 24T + 3,5%
Sacombank 11,5 LSTK 13T + 4,7%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất vay mua nhà 2020

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 12/2020

Lãi suất cho vay mua nhà tặng thêm xê dịch trong khoanh vùng phạm vi từ 6,45 % / năm đến 11,5 % / năm. Cùng với đó, tỉ lệ cho vay khuyễn mãi thêm tối đa cũng rất cao, giao động từ 70 % lên đến 100 % giá trị bất động sản. Thời gian cho vay khuyến mại thường thì từ 3 tháng đến 36 tháng. Sau khi kết thúc khoảng chừng thời hạn khuyễn mãi thêm, lãi suất vay vay được tính theo mức lãi suất vay cơ sở ( hoặc lãi suất vay kêu gọi ) cộng thêm biên độ 3-4 % / năm tùy thuộc vào chủ trương riêng của mỗi ngân hàng nhà nước .
So sánh lãi suất vay vay mua nhà trong tháng 12, ngân hàng nhà nước Standard Chartered đang có lãi suất vay vay tặng thêm thấp nhất ở mức 6,45 % / năm, không đổi so với tháng trước. Thời gian vay tối đa tại ngân hàng nhà nước này là 25 năm và tỉ lệ cho vay tối đa là 75 % giá trị bất động sản .
Ngân hàng HSBC giảm lãi suất vay cho vay khuyến mại từ 7,99 % / năm từ tháng 11 xuống còn 6,49 % / năm trong tháng này. Ghi nhận đây là ngân hàng nhà nước có lãi suất vay khuyễn mãi thêm thấp thứ 2 trong những ngân hàng nhà nước được khảo sát. Thời gian vay tối đa tại HSBC là 25 năm và tỉ lệ cho vay tối đa là 70 % giá trị bất động sản .
Tiếp đó, ngân hàng nhà nước Hong Leong Bank cũng có lãi suất vay cho vay mua nhà là 6,5 % / năm trong thời hạn tặng thêm, ghi nhận đã giảm 0,75 điểm % so với trước. Thời gian vay tối đa tại ngân hàng nhà nước Hong Leong Bank là 20 năm và tỉ lệ cho vay tối đa là 80 % giá trị bất động sản .
Một số những ngân hàng nhà nước khác cũng đang tiến hành cho vay mua nhà với lãi suất vay tặng thêm thấp như : TPBank ( 6,9 % / năm ), VPBank ( 6,9 % / năm ), Ngân hàng Phương Đông ( 6,99 % / năm ), MSB ( 6,99 % / năm ), Shinhan Bank ( 7 % / năm ), Woori Bank ( 7 % / năm ) …
Một số ngân hàng nhà nước có tỉ lệ cho vay cao đến 100 % giá trị bất động sản như Ngân hàng Phương Đông ( OCB ) và Sacombank. Cùng với đó Ngân hàng Quốc tế VIB, Ngân hàng Bắc Á có tỉ lệ cho vay đến 90 % giá trị .
Sacombank duy trì lãi suất vay cho vay mua nhà ở mức 11,5 % / năm, cao nhất trên thị trường. Tuy nhiên ngân hàng nhà nước này cho vay tối đa lên đến 100 % giá trị khoản vay và thời hạn cho vay tối đa là 25 năm .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước trong tháng 12/2020 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

STT Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
1 Standard Chartered 6,45 CPV – 1,5%
2 HSBC 6,49 LSCS + 0,75%
3 Hong Leong Bank 6,50 LSCS + 1,5%
4 TPBank 6,90 LSTK 12T + 3,5%
5 VPBank 6,90 LSCS + 4%
6 OCB 6,99 LSTK 13T + 3,9%
7 MSB 6,99 LSCS + 3,5%
8 Shinhan Bank 7,00 CPV 6T + 3,9
9 Woori Bank 7,00 LSTG 6T + 2,2%
10 PVcomBank 7,49 LSCS + 4%
11 Techcombank 7,49 LSCS + 4,39%
12 UOB 7,49 LSCS + 1,29%
13 Vietcombank 7,5 LSTK 24T + 3,5%
14 Agribank 7,50 LSTK 13T + 3%
15 Vietinbank 7,70 LSTK 36T + 3,5%
16 BIDV 8 LSTK 24T + 3,5%
17 VIB 8,30 LSTK 12T + 3,9%
18 Bắc Á Bank 8,99 LSTK 24T + 4%
19 Eximbank 11,00 LSTK 24T + 3,5%
20 Sacombank 11,50 LSTK 13T + 4,7%

BankExpress tự tổng hợp

Lãi suất ưu đãi thấp nhất tại ngân hàng Phương Đông và MSB tháng 11

Lãi suất cho vay khuyễn mãi thêm cho những người mua mua nhà xê dịch trong khoảng chừng từ 5,99 % / năm đến 11,5 % / năm. Thời gian cho vay khuyễn mãi thêm thường giao động từ 3 tháng đến 36 tháng. Hết thời hạn tặng thêm, lãi suất vay ngân hàng nhà nước được tính theo mức lãi suất vay cơ sở ( hoặc lãi suất vay kêu gọi ) cộng thêm biên độ 3-4 % / năm tùy vào mỗi ngân hàng nhà nước .
So sánh lãi suất vay trong tháng 11, Ngân hàng Phương Đông và MSB đang có lãi suất vay tặng thêm cho vay mua nhà thấp nhất, niêm yết ở cùng mức 5,99 % / năm. Ngân hàng Phương Đông giảm mạnh lãi suất vay cho vay từ 8,68 % / năm xuống mức 5,99 % / năm với tỉ lệ cho vay tối đa lên đến 100 % giá trị căn nhà. Trong khi đó, MSB cũng giảm 1 % điểm lãi suất vay trong tháng này. Tỉ lệ cho vay tại ngân hàng nhà nước này lên đến 80 % .
Hai ngân hàng nhà nước Standard Chartered và UOB cũng có lãi suất vay cho vay tặng thêm lần lượt là 6,45 % / năm và 6,49 % / năm. Tỷ lệ cho vay tối đa tại hai ngân hàng nhà nước này cùng là 75 %. Thời gian cho vay tối đa lên đến 25 năm tại ngân hàng nhà nước Standard Chartered và 20 năm tại ngân hàng nhà nước OUB .
Một số những ngân hàng nhà nước khác có lãi suất vay cho vay tặng thêm mê hoặc như : VPBank lãi suất vay 6,9 % / năm, Woori Bank ( 7 % / năm ), Hong Leong Bank ( 7,25 % / năm ), Ngân Hàng PVcomBank ( 7,49 % / năm ) …
Một số ngân hàng nhà nước có tỉ lệ cho vay cao đến 100 % giá trị bất động sản như Ngân hàng Phương Đông ( OCB ) và Sacombank. Cùng với đó VIB, Bắc Á Bank có tỉ lệ cho vay đến 90 % giá trị .
Sacombank và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank giữ nguyên lãi suất vay so với tháng trước ở mức là 11,5 % / năm, cao nhất trên thị trường. Lãi suất sau tặng thêm của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank được tính bằng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 24 tháng + 3,5 % ; Sacombank được tính bằng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 13 tháng + 4,7 % .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước trong tháng 11/2020 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

STT Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
1 OCB 5,99 LSTK 13T + 3,9%
2 MSB 5,99 LSCS + 3,5%
3 Standard Chartered 6,45 CPV – 1,5%
4 UOB 6,49 LSCS + 1,29%
5 VPBank 6,9 LSCS + 4%
6 Woori Bank 7 LSTG 6T + 2,2%
7 Hong Leong Bank 7,25 LSCS + 1,5%
8 PVcomBank 7,49 LSCS + 4%
9 TPBank 7,5 LSTK 12T + 3,5%
10 Vietcombank 7,5 LSTK 24T + 3,5%
11 Shinhan Bank 7,5 CPV 6T + 3,9
12 BIDV 8 LSTK 24T + 3,5%
13 Vietinbank 7,7 LSTK 36T + 3,5%
14 HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
15 VIB 8,2 LSTK 12T + 3,9%
16 Techcombank 8,29 LSCS + 4,39%
17 Lienvietpostbank 8,29 LSTK 13T + 3,75
18 Bắc Á Bank 8,99 LSTK 24T + 4%
19 Eximbank 11,5 LSTK 24T + 3,5%
20 Sacombank 11,5 LSTK 13T + 4,7%

Standard Chartered và UOB đang có lãi suất cho vay mua nhà thấp nhất trong tháng 10

hai ngân hàng nhà nước Standard Chartered và UOB đang có mức lãi suất vay cho vay mua nhà trong thời hạn khuyễn mãi thêm thấp nhất ở mức 6,48 % / năm. Tỷ lệ cho vay tối đa tại hai ngân hàng nhà nước này đều lên đến 75 % / năm. Thời hạn cho vay tối đa tại Standard Chartered Bank là 25 năm và ở UOB là 15 năm .
Hong Leong Bank cũng đang tiến hành lãi suất vay cho vay mua nhà ở mức tương đối thấp 6,75 % / năm, tỉ lệ cho vay tối đa lên đến 80 % giá trị bất động sản. Kỳ hạn vay tối đa tại ngân hàng nhà nước này là 20 năm, phí phạt 3 % khi trả trước hạn .
Nhóm những ngân hàng nhà nước khác có lãi suất vay tặng thêm khá mê hoặc như : VPBank lãi suất vay 6,9 % / năm, MSB lãi suất vay 6,99 % / năm, TPBank và Woori Bank cùng vận dụng lãi suất vay 7 % / năm trong tháng 10 .
Một số ngân hàng nhà nước có tỉ lệ cho vay khá cao như MSB, VIB, Bắc Á Bank tối đa 90 %. Ngân hàng Phương Đông ( OCB ) và Sacombank cho vay tối đa lên đến 100 % giá trị bất động sản. Tuy nhiên lãi suất vay vận dụng tại hai ngân hàng nhà nước này lại khá cao .
Sacombank và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank đang có mức lãi suất vay khuyến mại là 11,5 % / năm, cao nhất trên thị trường. Lãi suất sau tặng thêm của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank được tính bằng lãi suất vay tiết kiệm chi phí 24 tháng + 3,5 % ; Sacombank được tính bằng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 13 tháng + 4,7 % .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước trong tháng 10/2020 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

STT Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
1 Standard Chartered 6,49 CPV – 1,5%
2 UOB 6,49 LSCS + 1,29%
3 Hong Leong Bank 6,75 LSCS + 1,5%
4 VPBank 6,9 LSCS + 4%
5 MSB 6,99 LSCS + 3,5%
6 TPBank 7 LSTK 12T + 3,5%
7 Woori Bank 7 LSTG 6T + 2,2%
8 PVcomBank 7,49 LSCS + 4%
9 Shinhan Bank 7,5 CPV 6T + 3,9
10 Vietcombank 7,7 LSTK 24T + 3,5%
11 BIDV 7,8 LSTK 24T + 3,5%
12 Techcombank 7,89 LSCS + 4,39%
13 HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
14 Vietinbank 8,1 LSTK 36T + 3,5%
15 Lienvietpostbank 8,29 LSTK 13T + 3,75
16 VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
17 OCB 8,68 LSTK 13T + 3,9%
18 Bắc Á Bank 8,99 LSTK 24T + 4%
19 Eximbank 11,5 LSTK 24T + 3,5%
20 Sacombank 11,5 LSTK 13T + 4,7%

Bảng tổng hợp lãi suất cho vay mua nhà tháng 10/2020

Lãi suất vay mua nhà tháng 9/2020

Mức lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà thấp nhất 9/2020 tiếp tục thuộc về Ngân hàng Standard Chartered với mức 6,49%/năm. Đồng thời, ngân hàng này cũng có tỷ lệ cho vay lên đến 75% giá trị tài sản với thời gian vay tối đa là 25 năm. Khách hàng được hỗ trợ tốt khi tài năng tài chính còn hạn chế nhưng vẫn mơ ước sở hữu ngôi nhà của riêng mình.

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng Standard Chartered thấp nhất tháng 9/2020

Đứng ở vị trí thứ 2 là Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Lãi suất cho vay mua bất động sản có sổ của SHB ở mức 6,59%/năm. Sau khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất là lãi suất cơ sở cộng thêm 3,5%. Đáng chú ý, MSB có hạn mức cho vay lên đến 90%thời gian vay tối đa là 25 năm.

Ngân hàng Hong Leong Bank có lãi suất vay ở mức 6,75 % trong thời hạn khuyễn mãi thêm 6 tháng, tỷ suất tối đa lên đến 80 % giá trị gia tài. Sau thời hạn khuyến mại, người mua sẽ được vận dụng lãi suất vay tính theo lãi suất vay cơ sở cộng thêm 1,5 % / năm .
Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nhà nước Shinhanbank trong tháng 9/2020 ở mức 6.9 % so với gói vay tặng thêm trong 12 tháng, giảm 0.9 % so với tháng 8. Cùng mức lãi suất vay 6.9 %, TPbank cũng tiến hành vận dụng tại kì hạn 3 tháng với hạn mức cho vay tối đa 70 % giá trị căn nhà .
Nhóm những ngân hàng nhà nước Bắc Á Bank, Lienvietpostbank, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank, Sacombank … thuộc top những ngân hàng nhà nước có lãi suất vay cho vay mua nhà khá cao. Trong đó, Sacombank và Ngân Hàng Eximbank có cùng mức lãi suất vay là 11,5 % / năm, cao nhất trên thị trường. Sacombank có tỉ lệ cho vay tối đa lên đến 100 %, lãi suất vay sau khuyến mại tính bằng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí tại kì hạn 13 tháng cộng thêm 4,7 %. Eximbank có tỉ lệ cho vay 70 %, lãi suất vay sau khuyễn mãi thêm bằng lãi suất vay tiết kiệm chi phí kì hạn 24 tháng cộng thêm 3,5 % .
So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 20 ngân hàng nhà nước trong tháng 9/2020 được tổng hợp ở bảng dưới đây :

STT Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi
1 Standard Chartered 6,49 CPV – 1,5%
2 Maritime Bank 6,59 LSCS + 3,5%
3 Hong Leong Bank 6,75 LSCS + 1,5%
4 TPBank 6,9 LSTK 12T + 3,5%
5 Shinhan Bank 6,9 CPV 6T + 3,9
6 Woori Bank 7 LSTG 6T + 2,2%
7 Techcombank 7,49 LSCS + 4,39%
8 PVcomBank 7,59 LSCS + 4%
9 Vietcombank 7,7 LSTK 24T + 3,5%
10 HSBC 7,99 LSCS + 0,75%
11 BIDV 8 LSTK 24T + 3,5%
12 Vietinbank 8,1 LSTK 36T + 3,5%
13 VIB 8,3 LSTK 12T + 3,9%
14 VPBank 8,55 LSCS + 4%
15 OCB 8,68 LSTK 13T + 3,9%
16 Bắc Á Bank 8,99 LSTK 24T + 4%
17 Lienvietpostbank 10 LSTK 13T + 3,75
18 Eximbank 11,5 LSTK 24T + 3,5%
19 Sacombank 11,5 LSTK 13T + 4,7%

Bảng tổng hợp lãi suất cho vay mua nhà tháng 9/2020

Lãi suất vay mua nhà tháng 8/2020

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tác động đến tăng trưởng tín dụng thanh toán của những ngân hàng nhà nước. Nhằm lôi cuốn người mua vay vốn, nhiều ngân hàng nhà nước đã có hành động hạ lãi suất vay cho vay. Gói dịch vụ này tại những ngân hàng nhà nước tại thời gian hiện tại đã giảm từ 0,2 – 1,3 % so với khoảng chừng đầu năm .
Lãi suất vay mua bất động sản lúc bấy giờ được nhìn nhận là tương đối mê hoặc, mức lãi suất vay khuyễn mãi thêm nằm trong khoanh vùng phạm vi từ 6,49 % – 11,5 % / năm. Lãi suất sau khuyễn mãi thêm xê dịch trong khoảng chừng 8,5 % – 11,5 % / năm .
Có thể thấy rõ lãi suất vay tại những ngân hàng nhà nước quốc tế thấp hơn đáng kể so với những ngân hàng nhà nước trong nước tại những kì hạn tương ứng. Các ngân hàng nhà nước có mức lãi suất vay cho vay mua nhà thấp nhất hoàn toàn có thể kể tên như : Standard Chartered, Woori Bank, Shinhan Bank, Hong Leong Bank .. Nhóm này đều là những ngân hàng nhà nước quốc tế .
Trong tháng 8, nhiều ngân hàng nhà nước đã giảm sâu lãi suất vay cho vay mua nhà. Mức lãi suất vay cho vay mua nhà thấp nhất ghi nhận được là 6,49 % / năm với gói vay khuyến mại 12 tháng tại ngân hàng nhà nước Standard Chartered .
Ngân hàng Woori Bank có lái suất khuyến mại chỉ 7 % / năm vận dụng tại 12 tháng đầu. Sau thời hạn khuyến mại, người mua sẽ phải trả lãi suất vay khoảng chừng 8,5 % / năm. Thời hạn vay tối đa là 15 tháng, với hạn mức cho vay 70 % / năm .

Lãi suất vay mua nhà tháng 7/2020

Khảo sát lãi suất vay vay mua nhà trong tháng 7/2020, những ngân hàng nhà nước vẫn đang tiến hành những gói cho vay mua nhà với nhiều tặng thêm mê hoặc cho người mua. Đặc biệt, nhiều ngân hàng nhà nước lớn trong tháng này đã có hành động giảm lãi suất vay cho vay mua nhà như VCB, Ngân Hàng BIDV, TPBank …
Lãi suất vay mua nhà của Ngân Hàng BIDV hạ 0,2 % tại 2 gói vay khuyến mại 12 tháng và 24 tháng. Cụ thể, tại Gói vay tặng thêm 12 tháng giảm từ 8 % xuống 7,8 % và Gói vay khuyễn mãi thêm 24 tháng vận dụng lãi suất vay 8,8 % / năm thay vì 9 % / năm như hồi tháng trước. Sau khi hết thời hạn khuyến mại, lãi suất vay cho vay tại ngân hàng nhà nước này vẫn giữ nguyên ở mức 10,1 % / năm .
Lãi suất vay mua nhà Ngân hàng Ngoại thương VCB – một trong 4 ngân hàng nhà nước thương mại lớn có vốn góp vốn đầu tư của nhà nước, cũng giảm trong tháng này. Gói khuyễn mãi thêm 12 tháng giảm đến 0,4 % từ 8,1 % xuống còn 7,7 % / năm .
Lãi suất vay mua nhà TPBank giảm đến 1 %, từ 10,5 % xuống còn 9,5 % / năm ĐK gói khuyến mại 12 tháng. Sau khi hết khuyến mại, TPBank sẽ vận dụng lãi suất vay từ 11,6 đến 12 % / năm. Ngoài ra, TPBank cũng có những gói vay vận dụng riêng cho mỗi sự án của Sungroup và Vingroup với nhiều tương hỗ lãi suất vay, chủ trương khuyến mại riêng đặc biệt quan trọng .
Các ngân hàng nhà nước còn lại phần nhiều vẫn giữ nguyên mức lãi suất vay của tháng 6. Duy nhất có Ngân hàng Standard Chartered tăng lãi suất vay. Cụ thể tăng từ 7,89 % lên 7,99 % ở gói vay khuyễn mãi thêm 24 tháng và từ 8,29 % lên 8,99 % với gói vay tặng thêm 36 tháng .

Lãi suất vay mua nhà tháng 6/2020

Bước qua những ngày đầu tháng 6/2020, người dân cả nước đang dần quay trở lại nhịp sống thông thường trong điều kiện kèm theo dịch bệnh đang được trấn áp tốt. Tuy nhiên, nền kinh tế tài chính nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn vất vả .

Hệ quả của dịch bệnh lê dài là hầu hết dân cư có khuynh hướng tập trung chuyên sâu tiêu tốn cho nhu yếu phẩm phục vụ đời sống và ít chăm sóc đến vay mua bất động sản. Đa số những ngân hàng nhà nước vẫn duy trì mức lãi suất vay cho vay như tháng vừa qua .
Xem thêm : Báo cáo lãi suất vay vay mua BĐS Nhà Đất có sổ tháng 05/2020

Gói vay mua bất động sản của một số ngân hàng

Vay mua nhà Vietcombank

VCB là ngân hàng nhà nước tiên phong của Nước Ta xuất hiện trong Top 500 Ngân hàng số 1 Thế giới ( theo hiệu quả bầu chọn do Tạp chí The Banker công bố ). Ngân hàng hiện đang hoạt động giải trí đa nghành, cung ứng vừa đủ những dịch vụ kinh tế tài chính cho những doanh nghiệp và cá thể .
Hiện tại Ngân hàng Ngoại thương VCB đang cung ứng ra thị trường những lựa chọn khuyến mại như sau :

 • Gói 1: 6.79%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên.
 • Gói 2: 7.39%/năm cố định trong 24 tháng đầu tiên.

vay mua nhà vietcombankVay mua nhà với ngân hàng VietcombankNgoài ưu điểm phong phú về lãi suất vay cho vay mua nhà, Ngân hàng Ngoại thương VCB còn chiếm hữu 1 số ít ưu điểm như : hạn mức vay cao, phương pháp giao dịch thanh toán lin hoạt, đơn cử như :

 • Tài trợ giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm
 • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 15 năm.
 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
 • Lãi suất vay cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.

Lãi suất vay mua nhà BIDV – thương hiệu hàng đầu

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV là một trong những tên thương hiệu ngân hàng nhà nước số 1 Nước Ta lúc bấy giờ. Hiện nay, Ngân hàng đang phân phối cho thị trường phong phú những mẫu sản phẩm từ cho vay mua nhà đất, vay mua xe, những mô hình thẻ tín dụng thanh toán, thẻ ATM, vay tín chấp …
Lãi suất vay mua nhà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV hiện đang vận dụng với 2 gói vay linh động :

 • Gói 1: 6.2%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên
 • Gói 2: 7.2%/năm cố định trong 24 tháng đầu tiên

Một số điểm điển hình nổi bật lúc bấy giờ của gói vay mua nhà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV như :

 • Cho vay lên tới 100% nhu cầu vay vốn,
 • Thời hạn vay kéo dài đến 20 năm,
 • Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện,
 • Lãi suất được tính trên dự nợ giảm dần.

So sánh những loại sản phẩm cùng loại và thời hạn tặng thêm tương tự của những ngân hàng nhà nước khác trong nước, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV đang cho vay với mức lãi suất vay tặng thêm thấp nhất trên thị trường. Với 2 lựa chọn linh động, người mua hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào nhu yếu vay vốn, số dư kinh tế tài chính hiện tại cũng như năng lực chi trả trong tương lai để lựa chọn gói vay tương thích .
Với lãi suất vay vay mua nhà khuyễn mãi thêm mức 8.8 % / năm cố định và thắt chặt trong 24 tháng đầu sẽ thích hợp với những người mua yêu dấu sự không thay đổi để đưa ra dự tính kinh tế tài chính trong suốt 2 năm tiên phong. Trong khi đó, với tặng thêm 7.8 % / năm cố định và thắt chặt trong 12 tháng tiên phong sẽ tương thích cho những người mua muốn giảm bớt áp lực đè nén trả nợ trong thời hạn đầu khi kinh tế tài chính cá thể đang gặp nhiều khó khăn vất vả .

Lãi suất vay mua nhà Techcombank – Ưu đãi trả nợ trước hạn

Hiện nay, Techcombank phân phối những mẫu sản phẩm và dịch vụ kinh tế tài chính phân phối những nhu yếu phong phú của nhiều phân khúc người mua khác nhau. Đối với vay mua nhà, Techcombank đang vận dụng nhiều mức lãi suất vay khuyến mại mê hoặc với những ưu điểm tiêu biểu vượt trội. Các gói khuyến mại với lãi suất vay mê hoặc lúc bấy giờ ở Techcombank như sau :

 • Gói 1: 6.69% /năm cố định trong 12 tháng đầu tiên.

vay mua nhà techcombankVay mua nhà với ngân hàng Techcombank
Việc đa dạng hóa những gói khuyễn mãi thêm lãi suất vay còn giúp người mua có thêm nhiều sự lựa chọn khi vay tại Techcombank. Không dừng lại ở đó, Techcombank còn tặng thêm cho người mua khi đưa ra chương trình trả thêm tiền gốc hàng tháng .
Cụ thể, tại Techcombank, người mua được quyền giao dịch thanh toán thêm tối đa 20 triệu tiền gốc cho ngân hàng nhà nước vào hàng tháng mà không mất bất kể ngân sách nào cho khoản trả nợ trước hạn này. Chính sách này nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ người mua trả nợ đúng hạn, sớm tất toán được khoản nợ và tiết kiệm ngân sách và chi phí thêm nhiều khoản phí khác .

Lãi suất cho vay mua nhà tháng TPBank

Hiện tại, TPBank đang cung ứng trên thị trường Gói lãi suất vay cho vay khuyến mại như sau :

 • Gói 1: 5.9%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên..

Hiện tại, TPBank được cho phép vay tối đa tới 90 % giá trị giải pháp vay và 75 % giá trị gia tài bảo vệ. Bên cạnh đó, TPBank luôn tạo điều kiện kèm theo tốt nhất cho người mua bằng việc đơn giản hóa và tối thiểu thời hạn triển khai xong thủ tục, phản hồi nhanh gọn chỉ sau sau 2 h thao tác. Việc giải ngân cho vay cũng được rút ngắn chỉ sau 24 giờ thao tác, từ khi người mua bảo vệ điều kiện kèm theo và thực thi những thủ tục thiết yếu, đơn cử như :

 • Vay mua nhà đất: Khách hàng được giải ngân ngay sau khi ký Hợp đồng mua bán công chứng.
 • Vay mua nhà dự án: TPBank thực hiện giải ngân theo Hợp đồng mua bán nhà.
 • Vay xây sửa nhà: Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ xây sửa nhà.

vay mua nhà tpbankVay mua nhà với TPBank

Lãi suất vay mua nhà UOB – siêu ưu đãi

UOB là ngân hàng nhà nước đa vương quốc đứng vị trí số 1 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương hiện có trụ sở chính đặt tại Nước Singapore. Với hơn 80 năm tăng trưởng, UOB chiếm hữu một mạng lưới to lớn với hơn 500 văn phòng / Trụ sở trải đều khắp những vùng chủ quyền lãnh thổ trên toàn quốc tế. UOB được chấp thuận đồng ý xây dựng ngân hàng nhà nước con có vốn góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta vào tháng 3/2017 .
Lãi suất cho vay mua bất động sản ngân hàng UOB chỉ từ 9.49%/năm.Hiện nay, ngân hàng UOB đang có chương trình ưu đãi với Lãi suất chỉ từ 5.5%/năm.
UOB được coi là ngân hàng nhà nước có chủ trương lãi suất vay vay mua bất động sản tốt nhất. Những người mua hiện đang sinh sống và thao tác tại TP. Hồ Chí Minh, có năng lực kinh tế tài chính tốt, thu nhập giao dịch chuyển tiền và lịch sử vẻ vang tín dụng thanh toán rõ ràng thì UOB là lựa chọn số 1 cho nhu yếu vay vốn lúc bấy giờ .

Dưới đây là gói lãi suất cho vay tiêu biểu của UOB: Gói vay với biên độ cố định và thả nổi

  Lãi suất ưu đãi Lãi suất sau ưu đãi
Cố định 1 năm đầu 5.9% 9,99%
Cố định 2 năm đầu 5.9% 9,99%
Cố định 3 năm đầu 6.3% 9,99%
Thả nổi LSCS – 3.2% = 5.5% (hiện tại) LSCS – 3.2% = 5.5% (hiện tại)

Gói Lãi suất tại UOB Tháng 11/2021

Điều kiện vay mua bất động sản

Mỗi ngân hàng nhà nước có điều kiện kèm theo cần và đủ để hoàn toàn có thể giải ngân cho vay cho mẫu sản phẩm này. Về cơ bản, người đi vay cần phân phối những điều kiện kèm theo sau

 • Không có nợ xấu nhóm 2 và 3 ở các tổ chức tín dụng.
 • Có tài sản thế chấp là bất động sản đã được cấp sổ đỏ và được ngân hàng định giá đủ điều kiện.
 • Có thu nhập ổn định, chứng minh được đủ khả năng trả nợ cho khoản vay (thông thường điều kiện này là tổng số tiền gốc và tiền lãi phải trả không vượt quá 70% tổng thu nhập của người vay)
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng mua bán; Chứng từ nộp tiền các lần đã thanh toán bằng vốn tự có; Giấy chứng nhận quyền sở hữu với tài sản là bất động sản đã có sổ & hồ sơ pháp lý của nhà đất dự định mua.

Cách tính lãi suất vay mua nhà chính mới nhất Tính lãi dựa trên dư nợ giảm dần : Lãi vay tính trên dư nợ giảm dần là số tiền trong thực tiễn người vay còn nợ sau khi đã trừ đi phần gốc đã trả trước đó. Đây là xu thế trong cách tính lãi suất vay trả góp được hầu hết ngân hàng nhà nước vận dụng lúc bấy giờ. Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất Mức lãi suất vay khuyến mại cho vay mua nhà thấp nhất 11/2021. Lãi suất vay mua nhà thấp nhất trong tháng tại Ngân hàng PVcombank với mức lãi suất vay 5 % / năm với tỷ suất cho vay tối đa đến …

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *