Khái niệm chấp phiếu ngân hàng: Đặc điểm của chấp phiếu: – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (594.4 KB, 32 trang )

Chương I: CHẤP PHIẾU NGÂN HÀNG

1. Khái niệm chấp phiếu ngân hàng:

Chấp phiếu được xem như một loại hối phiếu có kì hạn do các cơng ty phát hành và ra lệnh cho ngân hàng trả một số tiền nhất định vào một thời điểm
nào đó trong tương lai, thơng thường thời gian thanh tốn là trong vòng 6 tháng. Khi hối phiếu đã được ngân hàng đóng dấu “chấp nhận” thanh tốn thì nó sẽ trở
thành chấp phiếu coi như đã được ngân hàng bảo đảm chi trả.Trên chấp phiếu ghi rõ ngày và số tiền cần thanh toán.
Chấp phiếu ngân hàng là một trong những công cụ của thị trường tài chính ngắn hạn cổ điển và chiếm tỉ trong tương đối nhỏ tính theo khối lượng.
Chấp phiếu ngân hàng là những hối phiếu đã được ngân hàng chấp nhận, theo nghĩa là bảo lãnh thanh toán.
Các hối phiếu do các công ty phát hành và được lập ra trong quá trình mậu dịch quốc tế. Nếu ngân hàng chấp nhận là hối phiếu ngân hàng thì ngân
hàng sẽ phải đóng dấu “chấp nhận” trên bề mặt của hối phiếu.Khi đó, ngân hàng đã đảm bảo một cách vơ điều kiện thanh tốn giá trị mệnh giá của tờ chấp
phiếu khi đáo hạn. Tránh cho người xuất khẩu trên thị trường quốc tế khỏi rủi ro. Như vậy, mơt chấp phiếu là một cơng cụ tài chính được thiết kế để chuyển
rủi ro thương mại quốc tế vào một bên thứ ba sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Các ngân hàng thương mại thường sẵn sàng chấp nhận những rủi ro như vậy vì họ là
chuyên gia trong việc cấp tín dụng, đánh giá các rủi ro tín dụng và rải đều các rủi ro đó lên hàng nghìn khoản nợ khác nhau.
6
Các chấp phiếu có thời hạn từ 30-270 ngày trong vòng 90 ngày là phổ biến và được xem là cơng cụ tài chính ngắn hạn có chất lượng thượng đẳng: kì
hạn ngắn, rủi ro thấp, tính lưu hoạt cao là phương tiện tài trợ có chi phí thấp…Do đó chấp phiếu ngân hàng có một thị trường thứ cấp ưu việt.

Xem thêm  5 chương trình khuyến mãi hút khách hiệu quả trong bán lẻ

2. Đặc điểm của chấp phiếu:

Một là, ngân hàng đứng ra bảo lãnh thanh tốn. Trong quan hệ bn bán với nhau, việc khơng chắc chắn về năng lực tài
chính và khả năng thanh toán của đối tác là một điều dễ hiểu. Do vậy nhu cầu cần có người bảo lãnh, đảm bảo cho đối tác về mặt thanh toán là một xu hướng
tất yếu. Người bán cần một ngân hàng uy tín chấp nhận thay mặt doanh nghiệp đối tác trả nợ cho mình trong trường hợp đối tác mất khả năng thanh tốn nợ
nần cho mình.Như vậy, khi ngân hàng đóng dấu chấp nhận bảo lãnh thanh tốn thì người trả tiền hối phiếu bây giờ khơng còn là người mua hàng nữa mà là
ngân hàng bảo lãnh. Ngân hàng sẽ yêu cầu người mua chịu phải kí quỹ vào gửi ngân hàng một
phần hoặc toàn bộ giá trị của tờ hối phiếu hoặc séc, hoặc ngân hàng sẽ đồng ý cho vay để thanh toán hối phiếu, bên cạnh đó ngân hàng sẽ thu một khoản phiêu
đảm bảo thanh toán. Hai là, người sở hữu chấp phiếu có thể bán lại chấp phiếu trên thị trường
tiền tệ với giá chiết khấu.
7
Do được ngân hàng chấp nhận thanh tốn nên chấp phiếu ngân hàng là một cơng cụ nợ có độ an tồn khá cao. Khi cần tiền mặt gấp thì người chủ sở hữu
chấp phiếu sẽ có thể đem bán chúng trên thị trường tiền tệ. Các cơng ty muốn phát hành hối phiếu phải kí gửi một món tiền bắt buộc
vào tài khoản của họ tại ngân hàng hoặc được ngân hàng đồng ý cho vay để đảm bảo khả năng chi trả tối thiểu.Điều này nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng
với tư cách chấp nhận thanh toán hối phiếu.

Xem thêm  Ý tưởng kinh doanh khách sạn mini: Bắt đầu từ những bước đầu tiên

3. Chức năng của chấp phiếu:

Chấp phiếu được xem như một loại hối phiếu có kì hạn do các cơng ty phát hành và ra lệnh cho ngân hàng trả một số tiền nhất định vào một thời điểmnào đó trong tương lai, thơng thường thời gian thanh tốn là trong vòng 6 tháng. Khi hối phiếu đã được ngân hàng đóng dấu “chấp nhận” thanh tốn thì nó sẽ trởthành chấp phiếu coi như đã được ngân hàng bảo đảm chi trả.Trên chấp phiếu ghi rõ ngày và số tiền cần thanh toán.Chấp phiếu ngân hàng là một trong những công cụ của thị trường tài chính ngắn hạn cổ điển và chiếm tỉ trong tương đối nhỏ tính theo khối lượng.Chấp phiếu ngân hàng là những hối phiếu đã được ngân hàng chấp nhận, theo nghĩa là bảo lãnh thanh toán.Các hối phiếu do các công ty phát hành và được lập ra trong quá trình mậu dịch quốc tế. Nếu ngân hàng chấp nhận là hối phiếu ngân hàng thì ngânhàng sẽ phải đóng dấu “chấp nhận” trên bề mặt của hối phiếu.Khi đó, ngân hàng đã đảm bảo một cách vơ điều kiện thanh tốn giá trị mệnh giá của tờ chấpphiếu khi đáo hạn. Tránh cho người xuất khẩu trên thị trường quốc tế khỏi rủi ro. Như vậy, mơt chấp phiếu là một cơng cụ tài chính được thiết kế để chuyểnrủi ro thương mại quốc tế vào một bên thứ ba sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Các ngân hàng thương mại thường sẵn sàng chấp nhận những rủi ro như vậy vì họ làchuyên gia trong việc cấp tín dụng, đánh giá các rủi ro tín dụng và rải đều các rủi ro đó lên hàng nghìn khoản nợ khác nhau.Các chấp phiếu có thời hạn từ 30-270 ngày trong vòng 90 ngày là phổ biến và được xem là cơng cụ tài chính ngắn hạn có chất lượng thượng đẳng: kìhạn ngắn, rủi ro thấp, tính lưu hoạt cao là phương tiện tài trợ có chi phí thấp…Do đó chấp phiếu ngân hàng có một thị trường thứ cấp ưu việt.Một là, ngân hàng đứng ra bảo lãnh thanh tốn. Trong quan hệ bn bán với nhau, việc khơng chắc chắn về năng lực tàichính và khả năng thanh toán của đối tác là một điều dễ hiểu. Do vậy nhu cầu cần có người bảo lãnh, đảm bảo cho đối tác về mặt thanh toán là một xu hướngtất yếu. Người bán cần một ngân hàng uy tín chấp nhận thay mặt doanh nghiệp đối tác trả nợ cho mình trong trường hợp đối tác mất khả năng thanh tốn nợnần cho mình.Như vậy, khi ngân hàng đóng dấu chấp nhận bảo lãnh thanh tốn thì người trả tiền hối phiếu bây giờ khơng còn là người mua hàng nữa mà làngân hàng bảo lãnh. Ngân hàng sẽ yêu cầu người mua chịu phải kí quỹ vào gửi ngân hàng mộtphần hoặc toàn bộ giá trị của tờ hối phiếu hoặc séc, hoặc ngân hàng sẽ đồng ý cho vay để thanh toán hối phiếu, bên cạnh đó ngân hàng sẽ thu một khoản phiêuđảm bảo thanh toán. Hai là, người sở hữu chấp phiếu có thể bán lại chấp phiếu trên thị trườngtiền tệ với giá chiết khấu.Do được ngân hàng chấp nhận thanh tốn nên chấp phiếu ngân hàng là một cơng cụ nợ có độ an tồn khá cao. Khi cần tiền mặt gấp thì người chủ sở hữuchấp phiếu sẽ có thể đem bán chúng trên thị trường tiền tệ. Các cơng ty muốn phát hành hối phiếu phải kí gửi một món tiền bắt buộcvào tài khoản của họ tại ngân hàng hoặc được ngân hàng đồng ý cho vay để đảm bảo khả năng chi trả tối thiểu.Điều này nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàngvới tư cách chấp nhận thanh toán hối phiếu.

Xem thêm  Buôn bán gì nhanh giàu? Top các mặt hàng kinh doanh 1 vốn 9 lời

Xem thêm: CÁCH LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *