Nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp?

Cổ phiếu và trái phiếu là 2 loại sàn chứng khoán phổ cập được những công ty lựa chọn phát hành ra thị trường. Câu hỏi đặt ra là nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp ?

So sánh cổ phiếu và trái phiếu
 

Tiêu chí

Cổ phiếu

Trái phiếu

Khái niệm

Cổ phiếu là chứng từ do công ty CP phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc 1 số ít CP của công ty đó ( Theo khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp mới nhất )
Luật Chứng khoán 2006 định nghĩa, cổ phiếu là loại sàn chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn CP của tổ chức triển khai phát hành ( khoản 2 Điều 6 )
Hiểu đơn thuần, cổ phiếu là sách vở xác nhận quyền sở hữu CP của công ty .
Theo Điều 6 Luật sàn chứng khoán năm 2006 : Trái phiếu là loại sàn chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn nợ của tổ chức triển khai phát hành
Về thực chất, trái phiếu là giấy ghi nhận nợ lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty phát hành ( người vay tiền ) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu ( người cho vay ) một khoản tiền xác lập

Chủ thể phát hành

Chỉ có Công ty CP có quyền phát hành cả cổ phiếu và trái phiếu
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn không có quyền phát hành cổ phiếu
Công ty CP và công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn đều có quyền phát hành trái phiếu

Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kể loại sàn chứng khoán nào cả ( đều không được phép phát hành cổ phiếu và trái phiếu )

Tư cách chủ sỡ hữu

Người chiếm hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông của công ty CP

Người chiếm hữu trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của công ty, họ chỉ đơn thuần được hiểu là trở thành chủ nợ của công ty .

Quyền của chủ sở hữu

Người chiếm hữu cổ phiếu của công ty CP trở thành cổ đông và tùy thuộc vào loại CP họ nắm giữ, có những quyền khác nhau trong công ty .
Được chia doanh thu ( hay còn gọi là cổ tức ), tuy nhiên doanh thu này không không thay đổi mà nhờ vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty .
Có quyền tham gia vào việc quản trị và điều hành quản lý hoạt động giải trí của công ty, tham gia biểu quyết những yếu tố của công ty ( Trừ cổ đông khuyễn mãi thêm cổ tức và cổ đông khuyến mại hoàn trả không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết những yếu tố của công ty )
Người chiếm hữu trái phiếu được trả lãi định kì, lãi suất vay không thay đổi, không phụ thuộc vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty .

Thời gian sở hữu

Không có thời hạn đơn cử Thời hạn được ghi trong trái phiếu

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi công ty giải thể, phá sản

Khi công ty phá sản, giải thể, phần vốn góp của cổ đông được giao dịch thanh toán ở đầu cuối khi đã thanh toán giao dịch hết những nghĩa vụ và trách nhiệm khác . Khi công ty phá sản, giải thể, trái phiếu được ưu tiên giao dịch thanh toán trước cổ phiếu .

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu

Ưu, điểm yếu kém khi đầu tư cổ phiếu

Ưu điểm
– Nhận lãi từ hoạt động giải trí của doanh nghiệp mà không cần quản trị. Sở hữu cổ phiếu là chiếm hữu một phần vốn điều lệ của công ty, có quyền hưởng cổ tức ( tiền lãi hàng năm ) mà không cần tham gia quản trị, giám sát liên tục .
– Có quyền biểu quyết tham gia vào hoạt động giải trí của công ty .
Nhược điểm
– Cổ tức ( tiền lãi hàng năm ) được chia không cố định và thắt chặt nhờ vào vào tác dụng kinh doanh thương mại của công ty ;
– Mua bán cổ phiếu phải trải qua sàn thanh toán giao dịch ( nếu công ty đã niêm yết ) hoặc trải qua thanh toán giao dịch thỏa thuận hợp tác. Công ty sẽ không mua lại cổ phiếu, chỉ hoàn toàn có thể bán cổ phiếu cho người khác .

nên đầu tư cổ phiêu hay trái phiếu
Nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
 

Ưu, điểm yếu kém khi đầu tư trái phiếu

Ưu điểm
– Lãi trái phiếu không nhờ vào vào tình hình kinh doanh thương mại của công ty dù làm ăn thua lỗ, công ty vẫn phải trả đủ tiền lãi, không cắt giảm hoặc bỏ như cổ phiếu .
– Nếu công ty ngừng hoạt động giải trí, thanh lý tài sản, người chiếm hữu trái phiếu được trả tiền trước người có CP khuyễn mãi thêm và CP thường thì .
– Đầu tư trái phiếu rủi ro đáng tiếc không lớn, tiền lãi từ trái phiếu hàng năm là như nhau và sẽ nhận được tiền gốc vào năm đáo hạn trái phiếu .
– Có thể chuyển nhượng ủy quyền trái phiếu trải qua sàn thanh toán giao dịch hoặc bán lại cho công ty .
Nhược điểm
– Không có quyền biểu quyết, tham gia vào hoạt động giải trí của công ty ;

– Một rủi ro khác mà các nhà đầu tư trái phiếu phải đối mặt là rủi ro tái đầu tư – khi nhận được tiền lãi phải lo đầu tư số tiền đó.
 

Nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ?

Cổ phiếu và trái phiếu đều được mua và bán trên kinh doanh thị trường chứng khoán và đều có rủi ro đáng tiếc về giá do pháp luật cung và cầu quyết định hành động .
Cổ phiếu thường là công cụ đầu tư thời gian ngắn, trái phiếu thì được nắm giữ trong thời hạn lâu hơn .

Lợi nhuận do cổ phiếu mang lại sẽ lớn hơn nhưng đi kèm với đó là mức độ rủi ro. Trái phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn vì lãi suất cố định và họ thường có lợi nhuận thấp hơn.

Do đó, việc nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu nhờ vào vào năng lực kinh tế tài chính, thời hạn cần tịch thu vốn và mức độ đồng ý rủi ro đáng tiếc của nhà đầu tư .

Hậu Nguyễn

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *