Sự khác biệt giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Nói chung, đòn bẩy có nghĩa là ảnh hưởng của một biến so với biến khác. Trong quản lý tài chính, đòn bẩy không khác nhau nhiều, điều đó có nghĩa là thay đổi một yếu tố, dẫn đến thay đổi lợi nhuận. Nó ngụ ý, sử dụng tài sản hoặc nguồn tiền đó như các khoản nợ mà công ty phải trả chi phí cố định hoặc chi phí tài chính, để có được nhiều tiền lãi hơn. Có ba biện pháp Đòn bẩy tức là đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy kết hợp. Đòn bẩy hoạt động đo lường hiệu quả của chi phí cố định trong khi đòn bẩy tài chính e đánh giá hiệu quả của chi phí lãi vay.Nói chung, đòn bẩy có nghĩa là tác động ảnh hưởng của một biến so với biến khác. Trong quản lý tài chính, đòn bẩy không khác nhau nhiều, điều đó có nghĩa là biến hóa một yếu tố, dẫn đến đổi khác doanh thu. Nó ý niệm, sử dụng gia tài hoặc nguồn tiền đó như những khoản nợ mà công ty phải trả ngân sách cố định và thắt chặt hoặc ngân sách kinh tế tài chính, để có được nhiều tiền lãi hơn. Có ba giải pháp Đòn bẩy tức là đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy kinh tế tài chính và đòn bẩy tích hợp. thống kê giám sát hiệu suất cao của ngân sách cố định và thắt chặt trong khie nhìn nhận hiệu suất cao của ngân sách lãi vay .Đòn bẩy tích hợp là sự phối hợp của hai đòn bẩy. Trong khi đòn bẩy hoạt động diễn đạt hiệu suất cao của biến hóa doanh thu so với thu nhập hoạt động của công ty, đòn bẩy kinh tế tài chính phản ánh sự đổi khác của EBIT trên mức EPS. Kiểm tra bài viết được đưa ra dưới đây để hiểu sự độc lạ giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy kinh tế tài chính .

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Đòn bẩy hoạt động Đòn bẩy tài chính
Ý nghĩa Việc sử dụng các tài sản đó trong hoạt động của công ty mà công ty phải trả chi phí cố định được gọi là Đòn bẩy hoạt động. Sử dụng nợ trong cơ cấu vốn của một công ty mà công ty phải trả chi phí lãi vay được gọi là Đòn bẩy tài chính.
Biện pháp Ảnh hưởng của chi phí vận hành cố định. Ảnh hưởng của chi phí lãi vay
Liên quan Bán hàng và EBIT EBIT và EPS
Được chứng minh bởi Cơ cấu chi phí của công ty Cơ cấu vốn của công ty
Ưu tiên Thấp Cao, chỉ khi ROCE cao hơn
Công thức DOL = Đóng góp / EBIT DFL = EBIT / LNTT
Rủi ro Nó làm tăng rủi ro kinh doanh. Nó làm tăng rủi ro tài chính.

Định nghĩa đòn bẩy hoạt động

Khi một công ty sử dụng những gia tài chịu ngân sách cố định và thắt chặt, trong những hoạt động hoạt động của mình để kiếm thêm lệch giá để giàn trải tổng ngân sách được gọi là Đòn bẩy hoạt động. Mức độ đòn bẩy hoạt động ( DOL ) được sử dụng để giám sát hiệu suất cao của Thu nhập trước lãi suất vay và thuế ( EBIT ) do biến hóa trong Doanh số .Công ty sử dụng ngân sách cố định và thắt chặt cao và ngân sách đổi khác thấp được coi là đòn bẩy hoạt động cao trong khi công ty có ngân sách cố định và thắt chặt thấp và ngân sách đổi khác cao được cho là có đòn bẩy hoạt động ít hơn. Nó trọn vẹn dựa trên ngân sách cố định và thắt chặt. Vì vậy, ngân sách cố định và thắt chặt của công ty càng cao thì điểm hòa vốn ( BEP ) càng cao. Theo cách này, Tỷ suất lợi nhuận và bảo đảm an toàn của công ty sẽ thấp, điều này phản ánh rằng rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại cao hơn. Do đó, DOL thấp được ưa thích vì nó dẫn đến rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại thấp .

Công thức sau đây được sử dụng để tính Mức độ đòn bẩy hoạt động (DOL):

Định nghĩa đòn bẩy tài chính

Việc sử dụng những nguồn vốn như vậy mang ngân sách kinh tế tài chính cố định và thắt chặt trong cấu trúc kinh tế tài chính của công ty, để kiếm thêm cống phẩm góp vốn đầu tư được gọi là Đòn bẩy kinh tế tài chính. Mức độ đòn bẩy kinh tế tài chính ( DFL ) được sử dụng để đo lường và thống kê hiệu suất cao của Thu nhập trên mỗi CP ( EPS ) do biến hóa doanh thu hoạt động của những công ty, ví dụ EBIT .Khi một công ty sử dụng những quỹ nợ trong cơ cấu tổ chức vốn của mình có những khoản phí kinh tế tài chính cố định và thắt chặt dưới dạng lãi suất vay, người ta nói rằng công ty sử dụng đòn bẩy kinh tế tài chính .DFL dựa trên lãi suất vay và ngân sách kinh tế tài chính, nếu những ngân sách này cao hơn DFL cũng sẽ cao hơn, điều này ở đầu cuối sẽ dẫn đến rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính của công ty. Nếu Tỷ lệ hoàn vốn sử dụng vốn > Hoàn trả nợ, thì việc sử dụng hỗ trợ vốn nợ sẽ được biện minh chính do, trong trường hợp này, DFL sẽ được coi là thuận tiện cho công ty. Khi lãi suất vay không đổi, một chút ít tăng EBIT của công ty sẽ dẫn đến tăng thu nhập của những cổ đông được xác lập bởi đòn bẩy kinh tế tài chính. Do đó, DFL cao là tương thích .

Công thức sau đây được sử dụng để tính Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL):

Sự khác biệt chính giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Sau đây là những độc lạ chính giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy kinh tế tài chính :

  1. Việc sử dụng tài sản chịu chi phí cố định trong hoạt động của công ty được gọi là Đòn bẩy hoạt động. Việc sử dụng các khoản phí tài chính cố định mang quỹ trong cấu trúc vốn của công ty được gọi là Đòn bẩy tài chính.
  2. Đòn bẩy hoạt động đo lường tác động của chi phí hoạt động cố định, trong khi Đòn bẩy tài chính đo lường hiệu quả của chi phí lãi vay.
  3. Đòn bẩy hoạt động ảnh hưởng đến Doanh số và EBIT nhưng Đòn bẩy tài chính ảnh hưởng đến EBIT và EPS.
  4. Đòn bẩy hoạt động phát sinh do cấu trúc chi phí của công ty. Ngược lại, cấu trúc vốn của công ty chịu trách nhiệm cho Đòn bẩy tài chính.
  5. Đòn bẩy hoạt động thấp được ưa thích vì DOL cao hơn sẽ gây ra BEP cao và lợi nhuận thấp. Mặt khác, DFL cao là tốt nhất vì EBIT tăng nhẹ sẽ khiến thu nhập của cổ đông tăng cao hơn, chỉ khi ROCE lớn hơn chi phí nợ sau thuế.
  6. Đòn bẩy hoạt động tạo ra rủi ro kinh doanh trong khi Đòn bẩy tài chính là lý do rủi ro tài chính.

Phần kết luận

Trong khi hiệu suất của nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, Đòn bẩy, được sử dụng để thống kê giám sát mối quan hệ doanh thu – rủi ro đáng tiếc cho những kế hoạch cơ cấu tổ chức vốn thay thế sửa chữa. Nó phóng đại những đổi khác trong những biến số kinh tế tài chính như lệch giá, ngân sách, EBIT, EBT, EPS, v.v … Các công ty sử dụng nội dung nợ trong cấu trúc vốn được coi là Công ty đòn bẩy, nhưng công ty không có nội dung nợ trong cấu trúc vốn được gọi là Các công ty chưa được kiểm duyệt. Phép nhân của DOL và DFL sẽ tạo ra DCL tức là Mức độ đòn bẩy tích hợp .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Xem thêm  Mã vạch - Khám phá 3 cách thông minh để kiểm tra mã vạch chỉ trong vòng 5 giây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *