3 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị chức năng Hành chính sự nghiệp do đặc thù là được xây dựng bởi Nhà nước để triển khai những trách nhiệm mà Nhà nước giao, nên so với doanh nghiệp thì ngoài việc cần tuân thủ theo chính sách kế toán và những lao lý có tương quan khác .
Việc tổ chức triển khai cỗ máy kế toán đơn vị chức năng Hành chính sự nghiệp có những ràng buộc riêng từ cấp trên để tương thích với công dụng và trách nhiệm được giao .
Dưới đây, mời những bạn cùng xem xét, để đi đến quyết định hành động lựa chọn quy mô tổ chức triển khai cỗ máy kế toán trong những đơn vị chức năng HCSN cần tìm hiểu và khám phá, nắm rõ những pháp luật và những kỹ năng và kiến thức nào .

Một số khái niệm cơ bản về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) là những đơn vị được Nhà nước thành lập để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao. Các đơn vị này được ngân sách cấp kinh phí và hoạt động theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.

Nguồn kinh phí đầu tư của những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp là do ngân sách Nhà nước ( NSNN ) hoặc cấp trên cấp phép hoặc bằng những nguồn kinh phí đầu tư thu được khi triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, dịch vụ để Giao hàng những trách nhiệm của Nhà nước, kinh phí đầu tư được hỗ trợ vốn … trong đó đa phần là những hoạt động giải trí chính trị xã hội .
Kế toán hành chính sự nghiệp là việc làm tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống thông tin bằng số liệu để quản trị và trấn áp nguồn kinh phí đầu tư, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí đầu tư ; tình hình quản trị và sử dụng những loại vật tư, gia tài công, tình hình chấp hành dự trù thu, chi và thực thi những tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị chức năng ( chú ý quan tâm : Theo lao lý tại điều 2, khoản 2 :
Đối với những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi tiếp tục và chi góp vốn đầu tư được vận dụng chính sách kế toán doanh nghiệp ) .

Câu hỏi đầu tiên: đơn vị là loại đơn vị dự toán cấp mấy?

Trước tiên, để hiểu rõ tính năng, trách nhiệm của bộ phận kế toán – nơi bạn đang thao tác, bạn cần vấn đáp thắc mắc tiên phong : theo phân cấp quản lý tài chính, đơn vị chức năng thuộc loại đơn vị chức năng dự trù cấp mấy trong 3 loại sau ?

 • Đơn vị dự toán cấp I – đơn vị được nhận trực tiếp kinh phí từ NSNN – sau đó, thực hiện phân bổ ngân sách và giao kế hoạch dự toán cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc do mình quản lý (theo điều 5 TT 99/2018/TT-BTC.

Đơn vị dự toán cấp I bao gồm:

Các Bộ, ngành và những tổ chức triển khai tương tự tại TW ;
Các sở, ban ngành và những đơn vị chức năng tương tự thuộc cấp tỉnh ;
Các đơn vị chức năng cấp phòng và tương tự thuộc cấp huyện thuộc đối tượng người tiêu dùng phải lập và nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính tổng hợp cho cơ quan tài chính và KBNN đồng cấp theo lao lý ) ;

 • Đơn vị dự toán cấp II – là đơn vị trung gian giữa đơn vị dự toán cấp I và cấp III – thuộc sự quản lý của đơn vị cấp I, được cấp I giao dự toán và thực hiện phân bổ lại cho các đơn vị dự toán cấp dưới thuộc đơn vị mình. (Ví dụ như Tổng cục trực thuộc Bộ, hiện nay do yêu cầu cải cách hành chính và xắp xếp lại các đơn vị HCSN nên nhiều đơn vị dự toán cấp 02 đã bị xóa bỏ).

Nếu không có đơn vị chức năng dự trù cấp III thường trực thì những đơn vị chức năng dự trù cấp II đồng thời cũng là đơn vị chức năng dự trù cấp III ;

 • Đơn vị dự toán cấp III – là đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn ngân sách, được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao.
Xem thêm  Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty mới thành lập

Sơ đồ 1: mối quan hệ giữa các đơn vị dự toán ở trung ương và địa phươngSơ đồ 1: mối quan hệ giữa các đơn vị dự toán ở trung ương và địa phương
Tuy trên sơ đồ đang bộc lộ mối liên hệ giữa những cấp đơn vị chức năng dự trù ở TW và địa phương có vẻ như không khác nhau ( trừ việc ở địa phương thường không có đơn vị chức năng dự trù cấp II ). Nhưng trên thực tiễn, những mối liên hệ ở địa phương phức tạp hơn, cũng tùy thuộc đặc thù và nhu yếu quản trị đơn cử của từng tỉnh mà có nhiều loại mối quan hệ phong phú hơn .
Nếu như ở cấp TW, đơn vị chức năng dự trù cấp I là cơ quan Bộ / ngang Bộ và dưới nó có những đơn vị chức năng dự trù cấp III ( VD như Bộ Công thương có những đơn vị chức năng dự trù cấp III là những trường huấn luyện và đào tạo nghề thuộc Bộ ) thì ở địa phương có nhiều loại đơn vị chức năng dự trù cấp I cũng như cấp III .
Ở địa phương, đơn vị chức năng dự trù cấp I hoàn toàn có thể là những Sở, dưới những Sở có những đơn vị chức năng thuộc Sở ( như những bệnh viện thuộc Sở Y tế, trường học thuộc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy … ). Hoặc đơn vị chức năng dự trù cấp I hoàn toàn có thể là Ủy Ban Nhân Dân Huyện, phòng Tài chính của Huyện là đơn vị chức năng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm phân chia dự trù cho những đơn vị chức năng dự trù cấp III mà Huyện quản trị ( như bệnh viện do Huyện quản trị, trường học do Huyện quản trị … ). Hoặc tại địa phương có những đơn vị chức năng dự trù cấp I mà dưới nó không có đơn vị chức năng dự trù cấp III như Sở Nội vụ, Ngoại vụ, hoặc có đơn vị chức năng nhận trực tiếp kinh phí đầu tư từ ngân sách tỉnh nhưng lại là đơn vị chức năng dự trù cấp 3, không phải đơn vị chức năng dự trù cấp I như trường học, bệnh viện … do Tỉnh quản trị .
Như vậy, nếu là đơn vị chức năng dự trù cấp I, do phải triển khai giao dự trù cũng như xét duyệt, thẩm định và đánh giá quyết toán cho những đơn vị chức năng cấp dưới, nhận báo cáo giải trình của những đơn vị chức năng cấp dưới để tổng hợp và nộp báo cáo giải trình cho cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước đồng cấp nên chắc như đinh, đơn vị chức năng dự trù cấp I sẽ phải tổ chức triển khai cỗ máy kế toán dưới dạng phân tán, trong đó, có bộ phận TT tại cơ quan đơn vị chức năng dự trù cấp I và những bộ phận kế toán ở những đơn vị chức năng cấp dưới .
Nếu là đơn vị chức năng dự trù cấp III thì tùy thuộc đặc thù hoạt động giải trí và nguồn kinh phí đầu tư mà chọn quy mô cho tương thích mà tất cả chúng ta sẽ bàn ở cuối của bài viết này .

Câu hỏi thứ hai: các yêu cầu cần quan tâm để lựa chọn mô hình tổ chức công tác kế toán phù hợp

Khi đã xác lập đơn vị chức năng bạn là đơn vị chức năng dự trù cấp III, để đi đến quyết định hành động lựa chọn quy mô tổ chức triển khai cỗ máy kế toán nào, bạn cần tính đến những nhu yếu của việc tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán của đơn vị chức năng là gì ? Đó là :

 • Cần phù hợp với chế độ kế toán hiện hành, đảm bảo chấp hành tốt các nguyên tắc, các chính sách, chế độ, thể lệ và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Theo quy định hiện tại, ngoài Luật kế toán (ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015) thì đơn vị cần tuân thủ các công tác hạch toán, kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp mà đơn vị chức năng được cấp để triển khai những trách nhiệm thì sẽ có những thông tư đơn cử hướng dẫn đi kèm hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến những bút toán hay nhiệm vụ của phòng kế toán của đơn vị chức năng, ví dụ : nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp thiên nhiên và môi trường, nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp khoa học, nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp giáo dục …

 • Cần phù hợp với các yêu cầu quản lý của lãnh đạo đơn vị. Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của lãnh đạo đơn vị là cần nắm bắt thông tin ngay tại thời điểm phát sinh hay định kỳ, cần quản lý các hoạt động phát sinh một cách trực tiếp hay gián tiếp mà lựa chọn mô hình cho phù hợp.
 • Cần phù hợp với các đặc điểm của đơn vị như trình độ quản lý, mức độ trang bị các phương tiện thiết bị phục vụ công tác kế toán tại đơn vị, mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị, khả năng và trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán hiện có, khối lượng các công việc phát sinh, tần suất phát sinh các nghiệp vụ…
Xem thêm  Mạng hỏa hợp nghề gì? Thành công có phải đến từ điều này hay không?

Hình 1: Các yêu cầu cần quan tâm khi lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toánHình 1: Các yêu cầu cần quan tâm khi lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán
Không chỉ tại khu vực doanh nghiệp, ngay cả tại khu vực HCSN, mặc dầu đặc thù của đơn vị chức năng và nhu yếu của nhà quản trị như thế nào thì thường thì, việc lựa chọn quy mô tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán đều hướng tới những tiêu chuẩn :

 • Phân công trách nhiệm rõ ràng,
 • Các hoạt động của bộ máy kế toán nói riêng và cả đơn vị nói chung thông suốt,
 • Các thông tin cung cấp chính xác, kịp thời, dễ tra soát, có chất lượng tốt, bộ máy gọn nhẹ…

Trong toàn cảnh khu vực công nằm trong lộ trình tinh giản biên chế, nguồn kinh phí đầu tư từ NSNN đang có khuynh hướng sẽ ngày càng giảm, những đơn vị chức năng buộc phải triển khai tăng cường tự chủ kinh tế tài chính, thì việc tổ chức triển khai một cỗ máy kế toán cồng kềnh thường không được cấp trên phê duyệt. Điều này làm cho việc chọn quy mô tổ chức triển khai gọn nhẹ mà vẫn bảo vệ được chất lượng công tác làm việc kế toán thường là tác nhân được những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp chăm sóc số 1 .

Câu hỏi thứ 3: đơn vị của bạn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy kế toán nào?

Hiện nay, có 3 quy mô được những đơn vị chức năng xem xét để lựa chọn, cụ thể như sau :

 • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung

Theo quy mô này, toàn đơn vị chức năng chỉ tổ chức triển khai 1 phòng kế toán TT ( tại trụ sở ), không tổ chức triển khai kế toán riêng tại những đơn vị chức năng nhờ vào. Phòng này triển khai hàng loạt công tác làm việc kế toán ở đơn vị chức năng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thu nhận, giải quyết và xử lý, hệ thống hóa tổng thể thông tin kế toán Giao hàng cho quản trị kinh tế tài chính, kinh tế tài chính của đơn vị chức năng và thực thi công tác làm việc tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ hàng loạt hồ sơ, tài liệu kế toán theo lao lý .

Các đơn vị đơn vị nội bộ/trực thuộc (trung tâm, chi nhánh… do đơn vị thành lập), nếu có nhân viên kế toán, thì người này chỉ thực hiện hạch toán ban đầu hoặc thu nhận kiểm tra chứng từ ban đầu, sau đó chuyển chứng từ về phòng kế toán trung tâm.

Việc này cũng hoàn toàn có thể do nhân viên cấp dưới kế toán của phòng kế toán TT sẽ đến đơn vị chức năng thường trực để tích lũy tài liệu khi có phát sinh .
Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trungSơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung
Các đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp lúc bấy giờ thông dụng sử dụng quy mô kế toán tập trung chuyên sâu do ưu điểm chính là gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí ngân sách mà vẫn bảo vệ triển khai xong việc làm. Chỉ trường hợp so với những đơn vị chức năng lớn phòng kế toán mới có nhiều người, mỗi người đảm nhiệm những việc làm khác nhau ( thường là những việc làm đi theo những phần hành kế toán đơn cử – Xem hình 2 ). Còn so với đơn vị chức năng thường thì, một nhân viên cấp dưới kế toán hoàn toàn có thể tiếp đón nhiều phần hành kế toán khác nhau, điều này được cho phép tiết kiệm chi phí biên chế .
Thậm chí, với những đơn vị chức năng HCSN nhỏ, khá phổ cập việc sắp xếp chỉ 1 kế toán, đồng thời là kế toán trưởng, thuộc biên chế phòng Tổ chức hành chính, hoặc phòng Hành chính – Tổng hợp. Một số việc làm có tương quan, ví dụ bảo hiểm, thanh toán giao dịch với kho bạc, thủ quỹ … hoàn toàn có thể phân công một người khác tương hỗ

 • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán
Xem thêm  Cách làm CCCD online ngay tại nhà cực kỳ nhanh chóng cho bạn

Đây là quy mô cho phép công tác làm việc kế toán được thực thi tại phòng kế toán TT, tuy nhiên, tại những đơn vị chức năng nội bộ / thường trực vẫn xây dựng bộ phận kế toán phụ thuộc vào. Do đặc thù cồng kềnh nên quy mô này thường chỉ được sử dụng khi việc tổ chức triển khai quy mô tập trung chuyên sâu khó triển khai, hoàn toàn có thể vì địa phận hoạt động giải trí nằm rải rác, đồng thời việc ứng dụng CNTT chưa khắc phục được những yếu tố phát sinh từ khoảng cách địa lý .
Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán

 • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp

Mô hình này được lựa chọn khi việc vận dụng một trong hai quy mô trên đều không tương thích, cần một quy mô thừa kế được ưu điểm, hạn chế được điểm yếu kém của cả hai quy mô. Khi vận dụng quy mô hỗn hợp, ngoài phòng kế toán TT, tùy thuộc vào đặc thù, quy mô, trình độ quản trị, … ở những đơn vị chức năng nhờ vào mà trụ sở chính hoàn toàn có thể quyết định hành động tổ chức triển khai bộ phận kế toán riêng hoặc không .
Đặc biệt, so với những đơn vị chức năng sự nghiệp có thu, mà nguồn thu lại khá lớn ( ví dụ như trường học thu học phí, bệnh viện thu viện phí, đơn vị chức năng sự nghiệp nghiên cứu và điều tra khoa học thu từ việc thực thi những dịch vụ khoa học, … ), thì tại những bộ phận / hoạt động giải trí có thu, do nhu yếu quản trị, hoàn toàn có thể xây dựng bộ phận kế toán riêng để tính giá mẫu sản phẩm, dịch vụ công mà họ phân phối và triển khai những nhiệm vụ kế toán khác có tương quan. Bộ phận này cũng tùy thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động giải trí, hoàn toàn có thể chỉ là 01 kế toán tiếp đón hay được tổ chức triển khai như một cỗ máy, gồm cả kế toán trưởng và những kế toán viên cho tương thích .
Sơ đồ 4: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp Sơ đồ 4: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp
Tóm lại, tùy thuộc những đặc thù khác nhau và nhu yếu quản trị, những đơn vị chức năng HCSN hoàn toàn có thể xem xét để lựa chọn quy mô cho tương thích. Nhưng với đặc trưng luôn phải tiết kiệm chi phí biên chế và tiêu tốn thì những đơn vị chức năng đều cần xem xét rất là thận trọng khi lựa chọn .
Một giải pháp được nhiều đơn vị chức năng coi trọng để phân phối nhu yếu này là ứng dụng CNTT vào công tác làm việc kế toán. Việc ứng dụng CNTT không chỉ giúp giảm thiểu nhân công, thời hạn thao tác tại những đơn vị chức năng cấp dưới mà còn được cho phép những đơn vị chức năng dự trù cấp I, cấp II và cấp III có mối quan hệ nhiệm vụ ngặt nghèo, không gián đoạn, giúp cho quy trình khép kín từ việc lập kế hoạch, phân chia dự trù đến nhận báo cáo giải trình, soát xét, phê duyệt quyết toán diễn ra nhanh gọn, thuận tiện hơn .
Với những mong ước giúp những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp triển khai tốt công tác làm việc tổ chức triển khai cỗ máy kế toán, MISA AMIS cùng san sẻ và kỳ vọng mang lại những thông tin có ích cho những bạn !

Để giúp giải phóng nhân lực, giảm thiểu khối lượng công việc cho người làm kế toán không chỉ với riêng với các đon vị Hành Chính Sự Nghiệp mà còn với tất cả các phân hệ kế toán khác, MISA đã phát triển phần mềm kế toán online MISA AMIS với lợi ích vượt trội:

 • Tự động hạch toán từ Hóa đơn, Bảng kê ngân hàng… tiết kiệm tối đa thời gian nhập liệu.
 • Đầy đủ các phần hành công nợ, tiền lương, nghiệp vụ kho…Tự động tổng hợp báo cáo thuế, báo cáo tài chính, tự động đối chiếu phát hiện sai sót.
 • Kết nối: Tổng cục thuế, Hệ thống quản trị nhân sự, bán hàng, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện lợi
 • Truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi qua Internet, giải quyết bài toán làm việc tại nhà khi có dịch.

Nhận tư vấn MISANhận tư vấn MISA

Tác giả: Hoàng Hà 

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *