Mercatox khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Ethereum

ETH/BTC ₫ 92,813,174. 02 ₫590,051,366.64 ₫76,497,305.08 ₫ 255,282,974,173 35.56 % 108 Gần đây 2 Litecoin LTC/BTC ₫ 3,579,192. 62 ₫4,634,705.26 ₫1,091,960,550.26 ₫ 73,394,800,275 10.22 % 98 Gần đây 3 TRON TRX/ETH ₫ 1,929. 88 – – ₫ 48,766,907,996 6.79 % 37 Gần đây 4 XDC Network XDC/ETH ₫ 1,863. 81 – – ₫ 28,553,280,676 3.98 % 50 Gần đây 5 EOS EOS/ETH ₫ 66,056. 01 – ₫26,972,477.92 ₫ 23,651,807,591 3.29 % 4 Gần đây 6 Chimpion BNANA/ETH ₫ 78,352. 70 ₫7,358,024.46 – ₫ 19,923,764,011 2.78 % 62 Gần đây 7 0 xBitcoin 0xBTC/ETH ₫ 26,342. 75 – ₫3,012,713.91 ₫ 16,992,414,171 2.37 % 35 Gần đây 8 EOS EOS/BTC ₫ 75,785. 68 ₫3,118,306.78 ₫41,592,123.55 ₫ 12,911,945,729 1.80 % 27 Gần đây 9 VeriDocGlobal VDG/ETH ₫ 11.17 ₫28,164,812.99 – ₫ 12,148,818,836 1.69 % 22 Gần đây 10 0 x ZRX/ETH ₫ 19,502. 57 – ₫8,610,642.84 ₫ 9,535,359,279 1.33 % 1 Gần đây 11 Chainlink LINK/ETH ₫ 545,325. 65 ₫2,463,329.92 – ₫ 9,011,230,660 1.26 % 1 Gần đây 12 OMG Network OMG/ETH ₫ 181,224. 35 – ₫33,328,340.27 ₫ 8,698,979,269 1.21 % 11 Gần đây 13 Veritaseum VERI/ETH ₫ 3,953,738. 89 ₫180,328,907.01 ₫49,200,158.62 ₫ 7,775,698,889 1.08 % 115 Gần đây 14 district0x DNT/ETH ₫ 3,200. 03 – – ₫ 6,346,583,724 0.88 % 1 Gần đây 15 Crystal Token CYL/ETH ₫ 147.95 ₫21,668,922.96 – ₫ 6,006,742,698 0.84 % 1 Gần đây 16 Bitcoin BTC/USDC ₫ 1,139,900,275. 63 ₫64,920,344.84 – ₫ 5,628,618,655 0.78 % 200 Gần đây 17 Ethereum ETH/USDC ₫ 92,302,990. 15 ₫279,168,328.24 ₫134,655,159.98 ₫ 5,495,102,151 0.77 % 233 Gần đây 18 Streamr DATA/ETH ₫ 2,905. 05 ₫15,619,078.21 ₫12,701,339.56 ₫ 5,418,269,281 0.75 % 6 Gần đây 19 EvenCoin EVN/ETH ₫ 34.43 – – ₫ 5,290,119,239 0.74 % 4 Gần đây 20 Parachute PAR/ETH ₫ 65.14 ₫2,820,543.56 – ₫ 5,208,988,177 0.73 % 4 Gần đây 21 BOMB BOMB/ETH ₫ 38,275. 51 – – ₫ 5,080,331,101 0.71 % 21 Gần đây 22 Populous PPT/ETH ₫ 15,451. 13 – – ₫ 5,048,475,125 0.70 % 5 Gần đây 23 Elysian ELY/ETH ₫ 45.60 – – ₫ 5,029,390,355 0.70 % 22 Gần đây 24 Bitcoin BTC/TUSD ₫ 1,117,489,090. 49 ₫2,512,533.54 ₫3,673,551.12 ₫ 4,543,102,746 0.63 % 27 Gần đây 25 Enigma ENG/ETH ₫ 1,849. 85 – – ₫ 4,275,425,656 0.60 % 5 Gần đây 26 Request REQ/ETH ₫ 9,355. 35 ₫4,199,259.27 – ₫ 4,263,747,750 0.59 % 1 Gần đây 27 Dash DASH/BTC ₫ 3,386,020. 72 ₫3,516,055.55 ₫58,122,627.60 ₫ 4,227,958,773 0.59 % 88 Gần đây 28 Blox CDT/ETH ₫ 1,039. 38 ₫6,621,172.58 ₫14,244,888.63 ₫ 4,215,026,223 0.59 % 0 Gần đây 29 Nexo NEXO/BTC ₫ 55,322. 63 ₫2,836,949.69 ₫4,388,130.09 ₫ 4,163,157,187 0.58 % 127 Gần đây 30 MicroMoney AMM/ETH ₫ 292.15 – – ₫ 4,054,086,419 0.56 % 6 Gần đây 31 Chimpion BNANA/BTC ₫ 74,923. 96 ₫7,235,321.17 ₫7,792,225.14 ₫ 3,741,257,502 0.52 % 13 Gần đây 32 0 x ZRX/BTC ₫ 18,452. 37 ₫3,958,906.14 ₫20,815,410.72 ₫ 3,612,573,502 0.50 % 4 Gần đây 33 Ethereum ETH/LTC ₫ 84,983,995. 99 – ₫26,504,983.68 ₫ 3,528,660,379 0.49 % 43 Gần đây 34 TRON TRX/BTC ₫ 1,884. 30 ₫2,866,269.80 ₫20,901,777.98 ₫ 3,317,174,785 0.46 % 13 Gần đây 35 Aditus ADI/ETH ₫ 5.58 – – ₫ 3,309,574,422 0.46 % 2 Gần đây 36 Thore Cash TCH/ETH ₫ 5.58 – – ₫ 3,252,431,775 0.45 % 6 Gần đây 37 Internxt INXT/BTC ₫ 321,801. 92 ₫9,425,512.54 ₫2,794,413.09 ₫ 3,105,995,149 0.43 % 184 Gần đây 38 Monetha MTH/ETH ₫ 937.95 – – ₫ 3,056,894,310 0.43 % 5 Gần đây 39 Golden Token GOLD/ETH ₫ 164.70 – – ₫ 3,029,332,591 0.42 % 3 Gần đây 40 Veritaseum VERI/BTC ₫ 3,757,113. 21 ₫118,156,277.61 ₫673,917,995.44 ₫ 2,999,486,160 0.42 % 61 Gần đây 41 Energi NRG/BTC ₫ 28,953. 90 ₫38,349,505.97 – ₫ 2,860,346,586 0.40 % 1 Gần đây 42 Decentraland MANA/ETH ₫ 80,998. 14 ₫4,169,408.25 ₫9,389,078.37 ₫ 2,710,874,695 0.38 % 2 Gần đây 43 Digitex DGTX/ETH ₫ 80.02 – ₫2,521,077.48 ₫ 2,652,950,420 0.37 % 10 Gần đây 44 Populous PPT/BTC ₫ 15,258. 25 ₫14,040,311.99 – ₫ 2,419,488,990 0.34 % 1 Gần đây 45 Monetha MTH/BTC ₫ 643.42 – ₫10,144,123.64 ₫ 2,300,686,083 0.32 % 18 Gần đây 46 Civic CVC/ETH ₫ 9,424. 21 – ₫3,814,713.07 ₫ 2,197,707,489 0.31 % 4 Gần đây 47 TENT TENT/BTC ₫ 333.20 – – ₫ 2,188,547,169 0.30 % 0 Gần đây 48 Blox CDT/BTC ₫ 1,114. 50 – ₫22,594,376.47 ₫ 2,140,175,772 0.30 % 0 Gần đây 49 Zenon ZNN/BTC ₫ 281,025. 17 ₫114,135,850.98 ₫73,752,119.86 ₫ 2,067,101,644 0.29 % 68 Gần đây 50 Decentraland MANA/BTC ₫ 82,530. 10 ₫19,417,039.85 ₫4,816,134.54 ₫ 2,045,386,219 0.28 % 13 Gần đây
Xem thêm  Vimeco Phạm Hùng - Cho thuê văn phòng quận Nam Từ Liêm

51

Enigma ENG/BTC ₫ 1,780. 89 – – ₫ 1,958,179,830 0.27 % 5 Gần đây 52 BOMB BOMB/BTC ₫ 37,337. 95 ₫5,078,813.96 – ₫ 1,956,048,878 0.27 % 11 Gần đây 53 Friendz FDZ/ETH ₫ 33.50 – – ₫ 1,898,877,122 0.26 % 2 Gần đây 54 Jetcoin JET/BTC ₫ 999.60 – – ₫ 1,891,999,487 0.26 % 7 Gần đây 55 YoloCash YLC/ETH ₫ 13.03 – – ₫ 1,861,216,301 0.26 % 4 Gần đây 56 Civic CVC/BTC ₫ 9,743. 22 – – ₫ 1,852,015,530 0.26 % 7 Gần đây 57 Ether Kingdoms Token IMP/BTC ₫ 114.90 ₫2,403,313.32 ₫2,872,028.35 ₫ 1,799,163,173 0.25 % 5 Gần đây 58 Chainlink LINK/BTC ₫ 480,496. 86 – ₫2,432,035.51 ₫ 1,648,878,644 0.23 % 7 Gần đây 59 TouchCon TOC/ETH ₫ 295.90 ₫14,276,389.08 – ₫ 1,509,567,098 0.21 % 113 Gần đây 60 Playkey PKT/ETH ₫ 598.32 ₫11,083,452.31 – ₫ 1,498,708,041 0.21 % 1 Gần đây 61 Dynamite DYNMT/ETH ₫ 1,845. 96 – – ₫ 1,418,293,836 0.20 % 1 Gần đây 62 BitWhite BTW/ETH ₫ 86.54 – – ₫ 1,388,293,672 0.19 % 3 Gần đây 63 Xuez XUEZ/BTC ₫ 390.65 – – ₫ 1,369,565,427 0.19 % 1 Gần đây 64 FUZE Token FUZE/ETH ₫ 1,332,566. 33 ₫7,704,417.78 – ₫ 1,346,327,650 0.19 % 1 Gần đây 65 Basic Attention Token BAT/BTC ₫ 27,173. 01 ₫3,149,563.79 – ₫ 1,265,009,677 0.18 % 108 Gần đây 66 Ethereum ETH/TUSD ₫ 87,663,623. 16 – ₫30,571,842.45 ₫ 1,256,222,306 0.17 % 42 Gần đây 67 SkinCoin SKIN/ETH ₫ 115.38 ₫2,538,200.27 ₫4,248,080.91 ₫ 1,210,575,481 0.17 % 4 Gần đây 68 Crystal Token CYL/BTC ₫ 149.37 – – ₫ 1,167,922,195 0.16 % 4 Gần đây 69 BitWhite BTW/BTC ₫ 80.43 – ₫2,512,463.61 ₫ 1,160,568,823 0.16 % 3 Gần đây 70 Playkey PKT/BTC ₫ 482.56 – – ₫ 1,144,253,531 0.16 % 7 Gần đây 71 district0x DNT/BTC ₫ 2,240. 48 – ₫40,349,078.45 ₫ 1,143,679,048 0.16 % 7 Gần đây 72 Future1coin F1C/ETH ₫ 6.51 – ₫8,049,676.47 ₫ 1,058,641,735 0.15 % 4 Gần đây 73 Humaniq HMQ/BTC ₫ 160.85 – – ₫ 1,039,353,091 0.14 % 6 Gần đây 74 Digitex DGTX/BTC ₫ 80.43 – ₫11,473,879.32 ₫ 1,009,020,434 0.14 % 9 Gần đây 75 Xaurum XAUR/BTC ₫ 735.34 ₫8,245,454.20 – ₫ 970,185,442 0.14 % 14 Gần đây 76 Potentiam PTM/BTC ₫ 1,677. 49 ₫13,252,196.27 – ₫ 953,640,356 0.13 % 82 Gần đây 77 Etho Protocol ETHO/ETH ₫ 1,970. 82 ₫13,472,763.36 – ₫ 939,331,686 0.13 % 7 Gần đây 78 Etho Protocol ETHO/BTC ₫ 1,378. 76 – ₫2,811,153.45 ₫ 882,749,260 0.12 % 8 Gần đây 79 Ethereum ETH/USDT ₫ 96,549,991. 63 – – ₫ 830,520,115 0.12 % 5 Gần đây 80 Augur REP/BTC ₫ 458,471. 22 ₫5,788,002.98 – ₫ 825,186,149 0.11 % 6 Gần đây 81 Privatix PRIX/BTC ₫ 1,424. 72 – ₫10,508,728.76 ₫ 817,258,295 0.11 % 1 Gần đây 82 OMG Network OMG/BTC ₫ 154,282. 92 ₫7,059,279.75 ₫30,408,234.50 ₫ 773,827,445 0.11 % 4 Gần đây 83 ELTCOIN ELTCOIN/ETH ₫ 17.68 – – ₫ 715,925,433 0.10 % 2 Gần đây 84 0 xBitcoin 0xBTC/BTC ₫ 34,905. 53 – ₫8,863,162.21 ₫ 693,514,842 0.10 % 6 Gần đây 85 Bitcoin BTC/USDT ₫ 1,154,415,230. 44 – ₫79,265,918.87 ₫ 576,680,742 0.08 % 52 Gần đây 86 Ambrosus AMB/BTC * * * ₫ 1,436. 21 – – * * * ₫ 575,171,521 0.00 % 1 Gần đây 87 Auxilium AUX/ETH ₫ 36.29 – – ₫ 560,548,798 0.08 % 3 Gần đây 88 TrueDeck TDP/ETH ₫ 158.19 – – ₫ 515,847,076 0.07 % 3 Gần đây 89 Dynamite DYNMT/BTC ₫ 2,895. 39 ₫3,013,461.56 – ₫ 469,351,910 0.07 % 7 Gần đây 90 OTCBTC Token OTB/BTC ₫ 448.10 – ₫2,601,455.62 ₫ 441,087,389 0.06 % 4 Gần đây 91 Joint Ventures JOINT/ETH ₫ 13.96 ₫101,132,703.45 – ₫ 423,168,236 0.06 % 3 Gần đây 92 Bali Coin BALI/BTC ₫ 677.89 – – ₫ 392,371,303 0.05 % 3 Gần đây 93 MicroMoney AMM/BTC ₫ 264.26 – – ₫ 318,378,003 0.04 % 8 Gần đây 94 BoatPilot Token NAVY/BTC ₫ 11.49 ₫13,557,239.78 ₫3,111,752.55 ₫ 313,552,353 0.04 % 0 Gần đây 95 Nexo NEXO/ETH ₫ 54,302. 73 – ₫137,514,664.68 ₫ 309,655,267 0.04 % 4 Gần đây 96 GoHelpFund HELP/BTC ₫ 34.47 – – ₫ 299,764,782 0.04 % 0 Gần đây 97 Golden Token GOLD/BTC ₫ 172.34 – – ₫ 274,717,360 0.04 % 3 Gần đây 98 Friendz FDZ/BTC ₫ 22.98 – ₫16,596,820.43 ₫ 273,338,603 0.04 % 1 Gần đây 99 EventChain EVC/BTC ₫ 137.88 – – ₫ 269,891,710 0.04 % 8 Gần đây 100 EventChain EVC/ETH ₫ 100.50 – –
Xem thêm  Học ngành Kinh doanh thương mại thực hành, thực tập ở đâu?

₫263,669,440

0.04 % 4 Gần đây

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *