Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Thương Mại Phổ Biến 2021 – Phuoc & Associates

Tranh chấp trong kinh doanh thương mại là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi không thể nào đạt được tiếng nói chung để đi đến một thỏa thuận êm đẹp thì các bên trong tranh chấp có thể khởi kiện tranh chấp thương mại tại Tòa án hoặc tại Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Khi quyết định giải quyết tranh chấp tại Tòa án, bên khởi kiện làm mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm[1] gửi đến Tòa án qua các hình thức sau đây: (i) Nộp trực tiếp tại Tòa án; (ii) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; và (iii) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)[2].

Sau đây là mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại[3] được sử dụng phổ biến cho mọi loại hình thức tranh chấp thương mại và hướng dẫn cách điền thông tin một cách chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________ ( 1 ), ngày____ tháng _____ năm_____

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi : Toà án nhân dân ( 2 ) ____________________________________

Người khởi kiện: (3)______________________________________________________

Địa chỉ : ( 4 ) ______________________________________________________________Số điện thoại thông minh : _______________ ( nếu có ) ; số fax : _____________ ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử : _____________________________________ ( nếu có )

Người bị kiện: (5) _________________________________________________________

Địa chỉ : ( 6 ) ______________________________________________________________Số điện thoại cảm ứng : _______________ ( nếu có ) ; số fax : _____________ ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử : _____________________________________ ( nếu có )

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)_______________________________

Địa chỉ : ( 8 ) ______________________________________________________________Số điện thoại cảm ứng : _______________ ( nếu có ) ; số fax : _____________ ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử : _____________________________________ ( nếu có )

Xem thêm  Cơ hội trải nghiệm “Thẻ tín dụng quốc tế MB Modern Youth” cho sinh viên UEF

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) _______________________________

Địa chỉ : ( 10 ) ______________________________________________________________Số điện thoại thông minh : _______________ ( nếu có ) ; số fax : _____________ ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử : _____________________________________ ( nếu có )

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)___________________________

Người làm chứng ( nếu có ) ( 12 ) ______________________________________________Địa chỉ : ( 13 ) ______________________________________________________________Số điện thoại cảm ứng : _______________ ( nếu có ) ; số fax : _____________ ( nếu có )Địa chỉ thư điện tử : _____________________________________ ( nếu có )

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) __________________

1 ______________________________________________________________________2 ______________________________________________________________________

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)______________________________________________________________________________

Người khởi kiện (16)

 

DOWNLOAD

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại:

( 1 ) Ghi khu vực làm đơn khởi kiện ( ví dụ : Thành Phố Hà Nội, ngày____ tháng____ năm____ )( 2 ) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xử lý vụ án ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào ( ví dụ : Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B ), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh ( thành phố ) nào ( ví dụ : Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên ) và địa chỉ của Toà án đó .( 3 ) Nếu người khởi kiện là cá thể thì ghi họ tên ; so với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện thay mặt hợp pháp của cá thể đó ; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên cơ quan, tổ chức triển khai và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện đó .( 4 ) Ghi nơi cư trú tại thời gian nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá thể, thì ghi khá đầy đủ địa chỉ nơi cư trú ( ví dụ : Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H ) ; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức triển khai, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ( ví dụ : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hin Sen có trụ sở : Số 20 phố LTK, Q. HK, thành phố H ) .( 5 ) ( 7 ), ( 9 ) và ( 12 ) Ghi tương tự như như hướng dẫn tại điểm ( 3 ) .( 6 ) ( 8 ), ( 10 ) và ( 13 ) Ghi tương tự như như hướng dẫn tại điểm ( 4 ) .( 11 ) Nêu đơn cử từng yếu tố nhu yếu Toà án xử lý .

Xem thêm  DirectAdmin: Hỗ trợ quản trị và hoạt động dễ dàng hơn với giao diện thân thiện

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

( 15 ) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án ( ví dụ : Người khởi kiện thông tin cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong những đương sự đã đi quốc tế chữa bệnh … ) .( 16 ) Nếu người khởi kiện là cá thể thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó ; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện thay mặt hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện thay mặt hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lượng hành vi tố tụng dân sự rất đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức triển khai khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai đó. Trường hợp tổ chức triển khai khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo lao lý của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự .[ 1 ] Điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm ngoái[ 2 ] Điều 190 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm ngoái

Xem thêm  Hốt bạc với 5 xu hướng kinh doanh của giới trẻ hiện nay | POWERSOFTVNPOWERSOFTVN

[3] Mẫu số 23-DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

SummaryMẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Thương Mại Phổ Biến 2021Article Name

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Thương Mại Phổ Biến 2021

Description

Sau đây là mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại được sử dụng thông dụng cho mọi loại hình thức tranh chấp thương mại, kinh doanh kèm hướng dẫn cách thông tin

Author

Tran Thanh Phuong

Publisher Name

Phuoc & Associates

Publisher Logo

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *