Tổng hợp các văn bản pháp luật về Đầu tư tại Việt Nam » Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Tổng hợp những văn bản pháp luật về Đầu tư tại Nước TaTổng hợp những văn bản pháp luật về Đầu tư tại Nước Ta

tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam đang có hiệu lực tới thời điểm hiện tại.

Các bạn bấm vào tên của từng văn bản luật để tải về.

LUẬT

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Luật đầu tư có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, riêng pháp luật tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế sửa chữa cho Luật đầu tư năm trước trước đó .
Luật đầu tư 2020 lao lý về hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta và hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại từ Nước Ta ra quốc tế .

Luật số: 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Luật này lao lý về hoạt động giải trí đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ; quản trị nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư .
Luật này vận dụng so với những bên trong hợp đồng đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư, cơ quan quản trị nhà nước và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư .
Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn Luật đầu tư

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Đầu tư về điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ; ngành, nghề và điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế ; bảo vệ đầu tư kinh doanh thương mại ; khuyễn mãi thêm, tương hỗ đầu tư ; thủ tục đầu tư ; hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế ; triển khai đầu tư ; quản trị nhà nước so với hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta và đầu tư ra quốc tế .

Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nghị định này lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ( sau đây gọi là Luật PPP ) về nghành đầu tư, quy mô dự án Bất Động Sản PPP ; Hội đồng đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản PPP ; những nội dung trong chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản PPP ; lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản PPP ; xác nhận hoàn thành xong và chuyển giao khu công trình, mạng lưới hệ thống hạ tầng ; chấm hết hợp đồng dự án Bất Động Sản PPP ; giải quyết và xử lý trường hợp, giải quyết và xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương pháp PPP .
Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký

Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nghị định này có hiệu lực hiện hành từ ngày ký

Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Nghị định này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm năm trước

 

Văn bản hợp nhất Số: 08/VBHN-NHNN ngày 22 tháng 02 năm 2019

Đây là văn bản hợp nhất Nghị định số 135 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái pháp luật về đầu tư gián tiếp ra quốc tế và Nghị định số 16/2019 / NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những Nghị định lao lý về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 .
Nghị định pháp luật cụ thể về hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế dưới hình thức mua, bán sàn chứng khoán, những sách vở có giá khác hoặc đầu tư trải qua những quỹ đầu tư sàn chứng khoán, những định chế kinh tế tài chính trung gian khác ở quốc tế ( sau đây gọi là đầu tư gián tiếp ra quốc tế ) .

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định này pháp luật về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong nghành kế hoạch và đầu tư .
Nghị định này có hiệu lực hiện hành từ ngày 15 tháng 7 năm năm nay .

Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Thông tư có hiệu lực hiện hành ngày 09 tháng 4 năm 2021

Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm năm ngoái

Thông tư 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm năm nay .

Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *