Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng – Công ty Luật số 1 Hà Nội

Vi phạm quy định về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi của người tận dụng chức vụ, quyền hạn triển khai hành vi vi phạm pháp luật về quyết định hành động chủ trương đầu tư ; vi phạm lao lý về lập, đánh giá và thẩm định chủ trương đầu tư ; vi phạm pháp luật về quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản ; vi phạm pháp luật về tư vấn, phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản gây thiệt hại về kinh tế tài chính trái với pháp luật của pháp lý .

1. Khách thể của tội phạm

Hành vi phạm tội xâm phạm đến chính sách quản trị nhà nước so với việc quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .
Đối tượng tác động ảnh hưởng của tội phạm là vốn đầu tư công. Theo khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2015 / QH13, vốn đầu tư công gồm có : Vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư .

2. Mặt khách quan của tội phạm

2.1 Hành vi

Người phạm tội đã tận dụng chức vụ, quyền hạn triển khai hành vi vi phạm lao lý của nhà nước về quản trị, sử dụng vốn đầu tư công. Hành vi này hoàn toàn có thể là một trong những hành vi sau :

  • Vi phạm quy định về quyết định hành động chủ trương đầu tư ;
  • Vi phạm quy định về lập, đánh giá và thẩm định chủ trương đầu tư ;
  • Vi phạm quy định về quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản ;
  • Vi phạm quy định về tư vấn, phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản .

2.2 Hậu quả

Hành vi của người tận dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc tuy gây thiệt hại dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm và không thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 224 BLHS năm 2015 – Tội vi phạm pháp luật về đầu tư khu công trình kiến thiết xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng .

3. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền nhất định trong cơ cấu tổ chức quản trị, sử dụng vốn đầu tư công .

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là cố ý, động cơ và mục tiêu phạm tội không là tín hiệu bắt buộc .

5. Hình phạt

Điều 220 BLHS năm 2015 quy định các khung hình phạt sau:

– Khung 1: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 của BLHS năm 2015:

  • Vi phạm quy định về quyết định hành động chủ trương đầu tư ;
  • Vi phạm quy định về lập, thẩm định và đánh giá chủ trương đầu tư ;
  • Vi phạm quy định về quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản ;
  • Vi phạm quy định về tư vấn, phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản .

– Khung 2: phạt tù từ 03 năm đến 12 năm nếu có một trong những tình tiết tăng nặng định khung như sau:

– Khung 3: phạt tù từ 10 năm đến 20 năm nếu hành vi phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) trở lên.

– Ngoài ra, người phạm tội còn có thể chịu hình phạt bổ sung là bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *