Sửa đổi Luật Đầu tư công: Góc nhìn đa chiều

Chính sách đầu tư công cần liên tục được triển khai xong. Nguồn : Internet

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Góc nhìn đa chiều

Còn nhiều bất cập

Sau 4 năm triển khai và đi vào thực hiện, Luật Đầu tư công đã đạt được kết quả khá tích cực. Kỷ luật tài chính được tăng cường, kế hoạch đầu tư công trung hạn được luật hóa, “căn bệnh” đầu tư tràn lan đã được ngăn chặn, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN). Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018, hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) của Việt Nam 3 năm sau khi áp dụng Luật Đầu tư công đã giảm từ mức 6,42 (năm 2016) xuống 6,11 (năm 2017) và còn 5,97 (năm 2018). Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thực hiện, một số vấn đề tồn tại và phát sinh cần tiếp tục giải quyết.

Chia sẻ tại Tọa đàm Đối thoại chủ trương “ Sửa đổi Luật Đầu tư công – Bàn luận từ góc nhìn đa chiều ” diễn ra mới gần đây, GS., TS. Trần Thọ Đạt – thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng – nêu quan điểm : Hoạt động đầu tư công đang còn nhiều hạn chế. Cơ cấu vốn đầu tư công chưa hài hòa và hợp lý. Từ khi vận dụng Luật Đầu tư công mới, tỷ suất chi cho đầu tư tăng trưởng từ NSNN đang giảm dần, tiêu tốn cho đầu tư tăng trưởng tiến trình 2012 – 2017 chỉ đạt 6 % mỗi năm, thấp hơn nhiều so với tỷ suất 14 % tiến trình 2012 – năm nay .
Nguyên nhân được GS., TS. Trần Thọ Đạt đưa ra là vì chưa có nguồn lực thay thế sửa chữa ngay khoản đầu tư này. Bên cạnh đó, theo những chuyên viên, thực trạng giải ngân cho vay đầu tư công đang chậm trễ, ước tính đến ngày 31/12/2018, vốn giải ngân cho vay đầu tư từ NSNN chỉ đạt 67,6 % dự trù ( cùng kỳ năm 2017 cũng chỉ đạt 70,7 % dự trù ). Đã Open thực trạng nhà nước phát hành trái phiếu để ship hàng đầu tư nhưng không giải ngân cho vay được dẫn đến việc Kho bạc Nhà nước phải đem gửi ở ngân hàng nhà nước thương mại …

Liên quan đến vấn đề này, PGS.,TS. Nguyễn Văn Hùng – Trưởng khoa Đầu tư (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) – nhận xét, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, NSNN có tiền nhưng không tiêu được, trong khi nhiều công trình lại phải chờ vốn là những tồn tại cần tháo gỡ.

Định nghĩa lại nguồn vốn

Những vấn đề còn tồn tại nêu trên đã đặt ra yêu cầu cần sửa đổi Luật Đầu tư công nhằm tăng cường cơ chế, chính sách quản lý đầu tư công trong cơ chế thị trường. PGS.,TS. Trần Kim Chung – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương – kiến nghị, cần định nghĩa lại nguồn vốn đầu tư công trong Luật Đầu tư công, trong đó chỉ phân ra 3 loại nguồn vốn, phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, thay đổi kế hoạch đầu tư công hàng năm thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 3 năm cuốn chiếu, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước cũng như tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch vốn đầu tư công với kế hoạch tài chính ngân sách…

Bà Phạm Thúy Hạnh – Phó Vụ trưởng Vụ Xây dựng pháp lý ( Văn phòng nhà nước ) – cho rằng, chủ trương đầu tư công cần liên tục được hoàn thành xong theo hướng bảo vệ vai trò của nhà nước trong điều hành kinh tế thị trường, tách bạch giữa công dụng quản trị kinh tế tài chính và công dụng đầu tư nhà nước .
Một số chuyên viên cho rằng, Luật Đầu tư công ( sửa đổi ) cần vận dụng can đảm và mạnh mẽ hơn những nguyên tắc công khai minh bạch, minh bạch, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể ; lựa chọn và nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư công dựa trên những tiêu chuẩn nhìn nhận hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội và thiên nhiên và môi trường. Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới, Quốc hội khóa XIV cũng sẽ xem xét sửa đổi Luật Đầu tư công .
Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư công sẽ được liên tục lấy quan điểm tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tới đây .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *