Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư năm 2017 – CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Tại Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 15 luật, trong đó có Luật Đầu tư năm 2017 liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

 

Cổng TTĐT Công an Quảng Bình xin trình làng những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư năm 2017, có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2018 .
Luật Sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư gồm 02 điều, có những nội dung cơ bản sau đây :

1. Bổ sung hoạt động “Kinh doanh pháo nổ” vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

Hiện nay, Nhà nước được cho phép sản xuất pháo hoa, pháo hiệu, pháo sáng nhưng cấm sản xuất, sử dụng, phân phối, luân chuyển, tàng trữ, kinh doanh pháo nổ, thuốc pháo nổ. Nghị định số 96/2016 / NĐ – CP ngày 01/7/2016 của nhà nước lao lý điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự so với 1 số ít ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo lao lý chỉ cơ sở kinh doanh thương mại thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh thương mại những loại pháo ( khoản 5 Điều 13 ) ; đồng thời, Nghị định số 36/2009 / NĐ – CP ngày 15/4/2009 của nhà nước về quản trị, sử dụng pháo lao lý những loại pháo, loại sản phẩm pháo được sử dụng gồm : ( 1 ). Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu để tổ chức triển khai bắn pháo hoa đã được Thủ tướng nhà nước được cho phép ; ( 2 ). Pháo hoa do tổ chức triển khai, cá thể quốc tế được Thủ tướng nhà nước Nước Ta được cho phép và được Bộ Công an cấp giấy phép mang vào Nước Ta để dự thi bắn pháo hoa ; ( 3 ). Pháo hiệu dùng trong những hoạt động giải trí báo áp thấp nhiệt đới gió mùa, bão, lũ, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, giao thông vận tải vận tải đường bộ và hoạt động giải trí quân sự chiến lược ; ( 4 ). Các mẫu sản phẩm như : pháo hoa liên hoan bằng giấy ( trừ loại hoa có chứa sắt kẽm kim loại ), pháo điện, pháo trang trí bằng giấy, bằng nhựa, bằng tre, trúc, sắt kẽm kim loại ; que hương phát sáng ; những loại sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, sắc tố, âm thanh được dùng trong những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, văn nghệ không gây nên tiếng nổ ( Điều 5 ) .
Do đó, khoản 1 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư bổ trợ điểm g vào khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư năm năm trước lao lý về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại như sau : “ g ) Kinh doanh pháo nổ. ”

2. Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014 bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư

Khoản 2 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư pháp luật : “ Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo phát hành kèm theo Luật này ”. So với Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo phát hành kèm theo Luật Đầu tư năm năm trước ( lao lý 267 ngành, nghề là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ), Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo phát hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư ( pháp luật 243 ngành, nghề là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ) giữ nguyên tên gọi của 171 ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; bãi bỏ 20 ngành, nghề ; bổ trợ 15 ngành, nghề và có 76 ngành, nghề được sửa đổi, tách, hợp nhất thành 57 ngành, nghề, đơn cử như sau :

2.1. Bãi bỏ 20 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Luật Sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư bãi bỏ 20 ngành, nghề là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật Đầu tư năm năm trước, gồm :
– Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo đại lý bảo hiểm ;
– Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác lập giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa ;
– Kinh doanh dịch vụ tu dưỡng nhiệm vụ quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ;
– Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng ;
– Kinh doanh dịch vụ quản trị quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống chiếu sáng, cây xanh ;
– Kinh doanh dịch vụ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hạ tầng dùng chung ;
– Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện ;
– Hoạt động của TT giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên ;
– Thương Mại Dịch Vụ tổ chức triển khai dạy thêm, học thêm ;
– Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy hải sản ;
– Kinh doanh hoa lá cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước ;
– Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước ;
– Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu ;
– Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu ;
– Kinh doanh dịch vụ tư vấn nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư ;
– Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư ;
– Kinh doanh dịch vụ tổ chức triển khai tiệc tùng ;
– Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh ;
– Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo giải trình nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch, nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên, đề án bảo vệ môi trường tự nhiên chi tiết cụ thể ;
– Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa thuộc diện quản trị chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước ( cửa kho tiền ) .
Đối với ngành, nghề “ Kinh doanh dịch vụ giảng dạy đại lý bảo hiểm ”, cơ sở đào tạo và giảng dạy đại lý bảo hiểm có khoanh vùng phạm vi rất rộng gồm : Thương Hội bảo hiểm Nước Ta, doanh nghiệp kinh doanh thương mại bảo hiểm, Trụ sở quốc tế, những tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy khác được xây dựng hợp pháp tại Nước Ta nhưng nếu muốn làm đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp nào thì phải qua huấn luyện và đào tạo đại lý về mẫu sản phẩm của doanh nghiệp đó. Các cơ sở giảng dạy phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức triển khai thi và cấp chứng từ đại lý bảo hiểm do đó, những doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự đặt ra những tiêu chuẩn tương thích với đại lý bảo hiểm của mình nên ngành nghề này không nhất thiết phải pháp luật là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ( lúc bấy giờ Thương Hội kinh doanh thương mại bảo hiểm đã phát hành Bộ tiêu chuẩn đạo đức dành cho đại lý bảo hiểm nhân thọ, đồng thời có quy định quản trị nhân viên cấp dưới ngân hàng nhà nước bán bảo hiểm ) .

Đối với ngành, nghề “Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa”, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định về tài sản góp vốn (Điều 35), chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn (Điều 36), định giá tài sản góp vốn (Điều 37), trong đó quy định: “Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận…” (khoản 2 Điều 37), do đó việc cổ phần hóa doanh nghiệp có thể thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đối với ngành, nghề “ Kinh doanh dịch vụ quản trị quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống chiếu sáng, cây xanh ”, Nghị định số 79/2009 / NĐ-CP ngày 28/9/2009 của nhà nước về quản trị chiếu sáng đô thị lao lý việc quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo hình thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch được triển khai trải qua hợp đồng quản trị, quản lý và vận hành ( khoản 3 Điều 22 ) và Nghị định số 64/2010 / NĐ – CP ngày 11/6/2010 của nhà nước về quản trị cây xanh đô thị lao lý việc lựa chọn đơn vị chức năng thực thi dịch vụ về quản trị cây xanh theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng trải qua hợp đồng ( khoản 2 Điều 19 ). Mặt khác, việc lựa chọn đơn vị chức năng triển khai dịch vụ quản trị quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống chiếu sáng, cây xanh được quyết định hành động theo phân cấp quản trị đô thị và điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương, nên ngành nghề này không nhất thiết phải pháp luật là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .
Đối với ngành, nghề “ Kinh doanh dịch vụ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hạ tầng dùng chung ”, do Luật Xây dựng năm năm trước không lao lý về nội dung này nên không lao lý đây là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .
Đối với ngành, nghề “ Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện ”, hoàn toàn có thể quản trị thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện bằng quy chuẩn kỹ thuật, không thiết yếu phải lao lý điều kiện kèm theo so với doanh nghiệp nhập khẩu .
Đối với ngành, nghề “ Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo giải trình nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch, nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường, đề án bảo vệ thiên nhiên và môi trường cụ thể ”, Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên năm năm trước không pháp luật đây là ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo nên bãi bỏ ngành, nghề này ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .
Đối với ngành, nghề “ Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa thuộc diện quản trị chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước ( cửa kho tiền ) ”, hiện tại đang quản trị nhập khẩu cửa kho tiền bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nên không nhất thiết phải lao lý là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .
Bên cạnh 7 ngành, nghề nêu trên, 13 ngành, nghề còn lại không tương thích với tiêu chuẩn và mục tiêu pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo nêu tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư năm năm trước hoặc ngành, nghề hoàn toàn có thể quản trị bằng những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc những ngành, nghề mà qua thanh tra rà soát được xác lập không phải ngành, nghề kinh doanh thương mại .

2.2. Bổ sung 15 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

So với Luật Đầu tư năm năm trước, Luật Sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư bổ trợ 15 ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo tương thích với tiêu chuẩn, mục tiêu lao lý tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư năm năm trước, đồng thời cung ứng nhu yếu mới phát sinh trong thực tiễn quản trị nhà nước so với hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, gồm :
– Kinh doanh thiết bị, ứng dụng ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, xác định ;
– Kiểm toán nguồn năng lượng ;
– Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe xe hơi ;
– Đào tạo, giảng dạy thuyền viên hàng hải và tổ chức triển khai tuyển dụng, đáp ứng thuyền viên hàng hải ;
– Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành kiến thiết xây dựng ;
– Kinh doanh dịch vụ quản trị, quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ;
– Kinh doanh dịch vụ quản trị, quản lý và vận hành cơ sở hỏa táng ;
– Kinh doanh dịch vụ ĐK, duy trì tên miền “. vn ” ;
– Kinh doanh mẫu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự ;
– Kiểm định chất lượng giáo dục ;
– Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học ;
– Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá ;
– Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây xanh, giống vật nuôi ;
– Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo nhắc nhở khí tượng thủy văn ;
– Kinh doanh dịch vụ tìm hiểu cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo giải trình tài nguyên nước .

2.3. Sửa đổi, tách, hợp nhất 76 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thành 57 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Để phản ánh đúng chuẩn thực chất của ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo mà không làm đổi khác mục tiêu, nội dung điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại, bảo vệ tương thích với lao lý tương ứng của những luật có tương quan, bảo vệ tính thống nhất, đồng nhất, minh bạch của mạng lưới hệ thống pháp lý, qua đó tạo thuận tiện để người dân và doanh nghiệp tuân thủ những điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại, Luật Sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư đã mạng lưới hệ thống, sửa đổi, tách, hợp nhất 76 ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo có cùng đặc thù, tiềm năng, gồm có : ( 1 ). Kinh doanh những loại pháo ; ( 2 ). Hành nghề bán đấu giá gia tài ; ( 3 ). Hành nghề quản tài viên ; ( 4 ). Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan ; ( 5 ). Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở trong nước ; ( 6 ) Kinh doanh dịch vụ tập trung, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu ; ( 7 ). Kinh doanh dịch vụ đặt cược ; ( 8 ). Kinh doanh phân bón vô cơ ; ( 9 ). Kinh doanh loại sản phẩm thuốc lá, nguyên vật liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá ; ( 10 ). Kinh doanh than ; ( 11 ). Hoạt động mua và bán sản phẩm & hàng hóa và những hoạt động giải trí tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí mua và bán sản phẩm & hàng hóa của nhà đầu tư quốc tế ; ( 12 ). Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận sự tương thích với thiết bị áp lực đè nén, thiết bị nâng đặc trưng chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật tư nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ những thiết bị, phương tiện đi lại thăm dò, khai thác trên biển ; ( 13 ). Hoạt động dạy nghề ; ( 14 ). Hoạt động link giảng dạy nghề trình độ tầm trung, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của quốc tế, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư quốc tế ; ( 15 ). Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình link đào tạo và giảng dạy nghề với cơ sở dạy nghề quốc tế và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta ; ( 16 ). Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động so với những máy, thiết bị vật tư có nhu yếu khắt khe về an toàn lao động ; ( 17 ). Kinh doanh dịch vụ ghi nhận và công bố hợp quy ; ( 18 ). Kinh doanh dịch vụ phong cách thiết kế, sản xuất, bảo trì hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Nước Ta ; ( 19 ). Kinh doanh dịch vụ cung ứng bảo vệ hoạt động giải trí bay ; ( 20 ). Kinh doanh dịch vụ luân chuyển hàng nguy khốn bằng phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ, đường thủy ; ( 21 ). Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hàng hải ; ( 22 ). Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản trị quản lý và điều hành sàn thanh toán giao dịch bất động sản ; ( 23 ). Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp ; ( 24 ). Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản ; ( 25 ). Hoạt động kiến thiết xây dựng của nhà đầu tư quốc tế ; ( 26 ). Kinh doanh dịch vụ kiểm định, ghi nhận sự tương thích về chất lượng khu công trình kiến thiết xây dựng ; ( 27 ). Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thực thi ; ( 28 ). Thành lập, hoạt động giải trí nhà xuất bản ; ( 29 ). Kinh doanh dịch vụ in ; ( 30 ). Kinh doanh game show trên mạng ; ( 31 ). Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo nhu yếu ; ( 32 ). Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet ; ( 33 ). Kinh doanh mẫu sản phẩm và dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin ; ( 34 ). Hoạt động giáo dục tầm trung chuyên nghiệp ; ( 35 ). Hoạt động của những trường chuyên biệt ; ( 36 ). Kinh doanh thức ăn thủy hải sản ; ( 37 ). Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy hải sản ; ( 38 ). Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không pháp luật tại những Phụ lục của Công ước CITES ; ( 39 ). Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển vật mẫu từ tự nhiên pháp luật tại những Phụ lục của Công ước CITES ; ( 40 ). Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo lao lý tại những Phụ lục của Công ước CITES ; ( 41 ). Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y ; ( 42 ). Kinh doanh dịch vụ chăn nuôi tập trung chuyên sâu, sản xuất con giống ; giết mổ động vật hoang dã ; cách ly kiểm dịch động vật hoang dã, loại sản phẩm động vật hoang dã ; sản xuất nguyên vật liệu có nguồn gốc động vật hoang dã để sản xuất thức ăn chăn nuôi, sơ chế, chế biến, dữ gìn và bảo vệ động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã ; kinh doanh thương mại loại sản phẩm động vật hoang dã, sơ chế, chế biến, bao gói, dữ gìn và bảo vệ loại sản phẩm động vật hoang dã ; ( 43 ). Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón hữu cơ ; ( 44 ). Kinh doanh giống cây xanh, vật nuôi ; ( 45 ). Sản xuất thức ăn chăn nuôi ; ( 46 ). Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi ; ( 47 ). Xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã, thực vật hoang dã quý và hiếm, trên cạn nguy cấp cần trấn áp theo Phụ lục của Công ước CITES ; ( 48 ). Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng ; ( 49 ). Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất giải quyết và xử lý tái tạo thiên nhiên và môi trường trong nuôi trồng thủy hải sản ; ( 50 ). Kinh doanh thuốc ; ( 51 ). Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc ; ( 52 ). Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận sinh khả dụng và tương tự sinh học ( BA / BE ) của thuốc ; ( 53 ). Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng ; ( 54 ). Kinh doanh dịch vụ giám định chiếm hữu công nghiệp ; ( 55 ) Xuất, nhập khẩu và luân chuyển vật tư phóng xạ ; ( 56 ). Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận sự tương thích theo nghành nghề dịch vụ khoa học công nghệ tiên tiến ; ( 57 ). Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy ; ( 58 ). Sản xuất phim ; ( 59 ). Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án Bất Động Sản hoặc tổ chức triển khai thiết kế, giám sát xây đắp dự án Bất Động Sản dữ gìn và bảo vệ, trùng tu và hồi sinh di tích lịch sử ; ( 60 ). Kinh doanh hoạt động giải trí thể thao ; ( 61 ). Kinh doanh dịch vụ quảng cáo ; ( 62 ). Kinh doanh dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền tương quan ; ( 63 ). Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất ; ( 64 ). Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất ; ( 65 ). Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất ; ( 66 ). Kinh doanh dịch vụ khai thác, giải quyết và xử lý và cung ứng nước ; ( 67 ). Kinh doanh dịch vụ thoát nước ; ( 68 ) Kinh doanh dịch vụ quản trị chất thải nguy cơ tiềm ẩn ; ( 69 ). Kinh doanh chế phẩm sinh học ; ( 70 ). Kinh doanh dịch vụ tịch thu, luân chuyển, giải quyết và xử lý loại sản phẩm thải bỏ ; ( 71 ). Hoạt động kinh doanh thương mại của những ngân hàng nhà nước thương mại ; ( 72 ). Hoạt động kinh doanh thương mại của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước ; ( 73 ). Hoạt động ngoại hối ; ( 74 ). Kinh doanh mua, bán vàng miếng ; ( 75 ). Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên vật liệu và nhập khẩu vàng nguyên vật liệu để sản xuất vàng miếng ; ( 76 ). Sản xuất vàng trang sức đẹp, mỹ nghệ thành 57 ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo, gồm có : ( 1 ). Kinh doanh những loại pháo, trừ pháo nổ ; ( 2 ). Hành nghề đấu giá gia tài ; ( 3 ). Hành nghề quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quy trình xử lý phá sản ; ( 4 ). Kinh doanh kho ngoại quan, khu vực thu gom hàng lẻ ; ( 5 ). Kinh doanh khu vực làm thủ tục hải quan, tập trung, kiểm tra, giám sát hải quan ; ( 6 ). Kinh doanh đặt cược ; ( 7 ). Sản xuất, thay thế sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ( chai LPG ) ; ( 8 ). Kinh doanh loại sản phẩm thuốc lá, nguyên vật liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá ; ( 9 ). Hoạt động mua và bán sản phẩm & hàng hóa và những hoạt động giải trí tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí mua và bán sản phẩm & hàng hóa của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế ; ( 10 ). Hoạt động giáo dục nghề nghiệp ; ( 11 ). Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ; ( 12 ). Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ; ( 13 ). Kinh doanh dịch vụ bảo vệ bảo đảm an toàn hàng hải ; ( 14 ). Kinh doanh dịch vụ phong cách thiết kế, sản xuất, bảo trì, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Nước Ta ; ( 15 ). Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoạt động giải trí bay ; ( 16 ). Kinh doanh dịch vụ luân chuyển hàng nguy khốn ; ( 17 ). Kinh doanh dịch vụ giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về môi giới bất động sản, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản ; ( 18 ). Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ quản trị, quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp ; ( 19 ). Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng ; ( 20 ). Hoạt động kiến thiết xây dựng của nhà thầu quốc tế ; ( 21 ). Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng khu công trình thiết kế xây dựng ; ( 22 ). Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch đô thị do tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thực thi ; ( 23 ). Hoạt động của nhà xuất bản ; ( 24 ). Kinh doanh dịch vụ in, trừ in vỏ hộp ; ( 25 ). Kinh doanh game show trên mạng viễn thông, mạng Internet ; ( 26 ). Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet ; ( 27 ). Kinh doanh mẫu sản phẩm, dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng ; ( 28 ). Hoạt động của trường chuyên biệt ; ( 29 ). Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi ; ( 30 ). Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi ; ( 31 ). Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không lao lý tại Phụ lục của Công ước CITES ; ( 32 ). Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển vật mẫu từ tự nhiên pháp luật tại Phụ lục của Công ước CITES ; ( 33 ). Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo pháp luật tại Phụ lục của Công ước CITES ; ( 34 ). Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y ; ( 35 ). Kinh doanh chăn nuôi tập trung chuyên sâu ; ( 36 ). Kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ; ( 37 ). Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã ; ( 38 ). Kinh doanh phân bón ; ( 39 ). Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón ; ( 40 ). Kinh doanh giống cây cối, giống vật nuôi ; ( 41 ). Kinh doanh giống thủy hải sản ; ( 42 ). Kinh doanh dược ; ( 43 ). Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ ( gồm có : giám định về quyền tác giả và quyền tương quan, giám định chiếm hữu công nghiệp và giám định về quyền so với giống cây xanh ) ; ( 44 ). Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận sự tương thích ; ( 45 ). Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy ; ( 46 ). Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và thông dụng phim ; ( 47 ). Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai kiến thiết, giám sát kiến thiết dự án Bất Động Sản dữ gìn và bảo vệ, trùng tu và phục sinh di tích lịch sử ; ( 48 ). Kinh doanh hoạt động giải trí thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp ; ( 49 ). Kinh doanh dịch vụ trình làng mẫu sản phẩm quảng cáo đến công chúng ; ( 50 ). Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất ; ( 51 ). Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước ; ( 52 ). Kinh doanh dịch vụ luân chuyển, giải quyết và xử lý chất thải nguy cơ tiềm ẩn ; ( 53 ). Kinh doanh chế phẩm sinh học trong giải quyết và xử lý chất thải ; ( 54 ). Hoạt động kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước thương mại ; ( 55 ). Hoạt động kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước ; ( 56 ). Hoạt động ngoại hối của tổ chức triển khai không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; ( 57 ). Kinh doanh vàng .

2.4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 19 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Để bảo vệ thực thi pháp luật về việc bãi bỏ ngành “ Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu ” và “ Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản đầu tư ” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo, khoản 3 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ trợ Luật Đầu tư bãi bỏ 1 số ít điều, khoản của những luật sau đây :
– Bãi bỏ khoản 1 Điều 19 của Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 pháp luật về điều kiện kèm theo của cơ sở được tổ chức triển khai hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng về đấu thầu cho cá thể tham gia hoạt động giải trí đấu thầu .
– Bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 lao lý về điều kiện kèm theo của tổ chức triển khai lập, thẩm tra dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng .

3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, trừ quy định về 02 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm: kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Luật giao Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong 02 ngành, nghề nêu trên (khoản 1 và 2 Điều 2)./.

Tiêu Dao

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *