LDR – Hiểu rõ khái niệm và cách tính (Phần 1)

LDR – Hiểu rõ khái niệm và cách tính (Phần 1)

Ngân hàng – một thế giới của những chữ viết tắt, những thuật ngữ phức tạp và những con số đầy bí ẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính – LDR (Loan to Deposit Ratio). Đây là một chỉ số quan trọng mà mỗi nhà kinh doanh và nhà đầu tư nên hiểu rõ.

LDR - Hiểu rõ khái niệm và cách tính (Phần 1)
LDR – Hiểu rõ khái niệm và cách tính (Phần 1)

LDR là gì?

LDR, viết tắt của Loan to Deposit Ratio, đại diện cho tỷ lệ cho vay so với tiền gửi tại ngân hàng. Khi người dân và doanh nghiệp vay tiền từ ngân hàng, số tiền mà ngân hàng cho vay được viết tắt là “L”. Trong khi đó, khi chúng ta gửi tiền vào ngân hàng, số tiền đó được gọi là “deposit” hay “khoản tiền gửi”. LDR được tính bằng cách lấy số tiền cho vay chia cho số tiền gửi, sau đó nhân với 100%.

Ví dụ, nếu ngân hàng đã cho vay 1.000 triệu đồng và có tổng số tiền gửi là 2.000 triệu đồng, thì LDR sẽ bằng (1.000/2.000) x 100% = 50%.

Tại sao LDR quan trọng?

LDR là một chỉ số quan trọng giúp đánh giá tình hình tài chính của một ngân hàng. Qua LDR, chúng ta có thể hiểu được khả năng của ngân hàng trong việc cho vay và quản lý tiền gửi. Một LDR cao có thể cho thấy ngân hàng đang cho vay nhiều hơn số tiền mà họ có sẵn từ tiền gửi của khách hàng, điều này có thể gây rủi ro tài chính. Trái lại, một LDR thấp có thể cho thấy ngân hàng không tận dụng tối đa nguồn tiền gửi có sẵn để phát triển hoạt động cho vay.

Xem thêm  Cổ phiếu bất động sản: Tình hình và triển vọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Với kiến thức về LDR, chúng ta có thể đánh giá khả năng của một ngân hàng trong việc cung cấp cho vay và giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

image

Hãy cùng tìm hiểu thêm về các yếu tố tác động đến LDR và cách tính toán nó trong phần tiếp theo của chúng ta.

Nguồn:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *