Cách chia lợi nhuận trong công ty cổ phần được tính như thế nào?

Vấn đề chia lợi nhuận trong công ty cổ phần là vấn đề mà các cổ đông quan tâm nhất khi góp vốn vào một công ty cổ phần. Chia lợi nhuận thông thường rất phức tạp, đòi hỏi phải đảm bảo công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật sư doanh nghiệp sẽ giúp quý bạn đọc biết được các cách chia lợi nhuận sao cho hợp lý và đúng với quy định Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành.

cach tinh loi nhuan duoc chia trong cong ty co phanCách tính lợi nhuận được chia trong công ty cô phần

Nguyên tắc chia doanh thu trong công ty cổ phần

Quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì cổ tức là khoản doanh thu ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng gia tài khác .
Theo khoản điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 lao lý nguyên tắc chia doanh thu trong công ty cổ phần như sau :

 • Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
 • Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần nhưng phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.
Xem thêm  Cổ phiếu ngành mía đường hưởng lợi nhờ giá quốc tế tăng cao | Chứng khoán | Vietnam+ (VietnamPlus)

>>> Xem thêm:Hợp Đồng Thỏa Thuận Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020 lao lý có hai loại cổ phần là cổ phần đại trà phổ thông và cổ phần khuyễn mãi thêm. Cổ phần tặng thêm gồm :

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán quy định.

Trả cổ tức theo Luật doanh nghiệp 2020 được lao lý như sau :
phan chia loi nhuan trong cong ty co phan Cơ sở chia lợi nhuận

Đối với cổ phần tặng thêm

Khoản 1 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần khuyến mại được thực thi theo điều kiện kèm theo vận dụng riêng cho mỗi loại cổ phần khuyến mại. Việc pháp luật so với cổ phần khuyễn mãi thêm được pháp luật tại Điều lệ công ty .

Đối với cổ phần đại trà phổ thông

Theo khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần đại trà phổ thông được xác lập địa thế căn cứ vào số doanh thu ròng đã thực thi và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn doanh thu giữ lại của công ty .
>> > Xem thêm : Tìm Hiểu Pháp Luật Doanh Nghiệp Quy Định Về Doanh Nghiệp Cổ Phần
Tuy nhiên, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần đại trà phổ thông khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
Xem thêm  Nợ thẻ tín dụng trong thời gian bùng nổ đại dịch vi-rút corona: Phương án khắc phục và lời khuyên | Consumer Financial Protection Bureau

Hình thức chia cổ tức trong công ty cổ phần

xac dinh co tuc trong cong ty co phanCách chia cổ tức trong công ty cổ phần
Khoản 3 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 pháp luật, Cổ tức hoàn toàn có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng gia tài khác lao lý tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực thi bằng Đồng Việt Nam và theo những phương pháp thanh toán giao dịch theo lao lý của pháp lý .

Bên cạnh đó, khoản 4 điều 135 luật doanh nghiệp 2020, việc trả cổ tức cần tuân theo các quy định sau:

 • Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức
 • Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

>> > Xem thêm : Cách Chia Lợi Nhuận Trong Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên
Thông báo gồm những nội dung sau :

 • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
 • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.
Xem thêm  Bản Mô Tả Công Việc Là Gì? Cách Xây Dựng Bản Mô Tả Công Việc 2022 - https://wikifin.net

Cách thức chia doanh thu của công ty cổ phần

quy dinh ve chia co tuc trong cong ty Các cách chia cổ tức cổ tức trong công ty cổ phầnCăn cứ khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, phương pháp chi trả doanh thu cho cổ đông như sau :

 • Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả. Sau đó kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức. Và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.
 • Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.
 • Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.
 • Cổ tức phải được hạch toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là một số tư vấn cơ bản về cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần. Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan về lĩnh vực doanh nghiệp quý khách có thể truy cập Luật sư doanh nghiệp để tham khảo một cách chi tiết và kịp thời nhất, đồng thời bạn đọc vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn luật doanh nghiệp và hỗ trợ. Xin cảm ơn!.

* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin sung sướng liên hệ về email : [email protected] hoặc [email protected].
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 3.93 (15 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *