Kinh nghiệm quản lý đầu tư công của một số quốc gia trên thế giới

( BNCTW ) – Đầu tư công là động lực chủ chốt cho sự tăng trưởng và tăng trưởng của vương quốc, dựng nên hạ tầng xã hội, tương hỗ hoạt động giải trí của tổng thể những thành phần kinh tế tài chính. Là một trong những tiêu tốn quan trọng nhất của nhà nước, với mục tiêu tạo ra quyền lợi trong tương lai, đầu tư công thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng đầu tư, tiêu tốn của xã hội. Tuy nhiên, ở mỗi vương quốc, với mức độ tăng trưởng và thể chế khác nhau, vai trò, nghành nghề dịch vụ đầu tư công cũng như chủ trương quản trị hình thức đầu tư này có những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau .

1. Về kế hoạch đầu tư và quy hoạch phát triển

Tại Trung Quốc, toàn bộ những dự án Bất Động Sản đầu tư công đều phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt mới được chuẩn bị sẵn sàng đầu tư. Trung Quốc có Luật riêng về Quy hoạch. Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, tổng hợp, lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá về những quy hoạch tăng trưởng, trình Quốc Vụ viện ( nhà nước ) phê duyệt ; kiểm tra, tổng hợp hiệu quả triển khai những quy hoạch đã được duyệt. Các Bộ, ngành, địa phương địa thế căn cứ vào những quy hoạch tăng trưởng đã được duyệt để đề xuất kiến nghị, thiết kế xây dựng kế hoạch đầu tư và hạng mục những dự án Bất Động Sản đầu tư ( bằng vốn của ngân sách nhà nước và vốn đầu tư của xã hội ). Trung Quốc rất coi trọng khâu chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản. Tất cả những dự án Bất Động Sản đầu tư công đều phải lập Báo cáo đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản ( kể cả những dự án Bất Động Sản đã có trong quy hoạch đã được phê duyệt ). Việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản ( tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư ) nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt phải được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan phê duyệt quy hoạch đó .

Tại Trung Quốc, tất cả các dự án đầu tư công đều phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt mới được chuẩn bị đầu tư
Tại Trung Quốc, tất cả các dự án đầu tư công đều phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt mới được chuẩn bị đầu tư

Tại Hàn Quốc, hệ thống ngân sách được thực hiện và quản lý tập trung; trong đó, Bộ Chiến lược và Tài chính giữ vai trò chủ đạo trong việc lập kế hoạch ngân sách cũng như chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công. Thông thường, các quyết định liên quan tới ngân sách sẽ được đưa ra sau khi có thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền và cơ quan Bộ có nhu cầu sử dụng vốn. Chính phủ ban hành Khung chỉ tiêu trung hạn cùng với chính sách ngân sách từ trên xuống. Việc phân bổ năm ngân sách bắt đầu bằng việc thảo luận về kế hoạch ngân sách đầu tư cho 5 năm.

2. Về tổ chức quản lý đầu tư và thẩm định dự án

Ở Trung Quốc, quản trị đầu tư công được phân quyền theo 04 cấp ngân sách : cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp huyện, trấn. Cấp có thẩm quyền của từng cấp ngân sách có toàn quyền quyết định hành động đầu tư những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn từ ngân sách của cấp mình. Đối với những dự án Bất Động Sản đầu tư sử dụng vốn tương hỗ từ ngân sách cấp trên phải lấy quan điểm thẩm định và đánh giá của những cơ quan tương quan của ngân sách cấp trên trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản. Việc thẩm định và đánh giá những dự án Bất Động Sản đầu tư ở toàn bộ những bước ( chủ trương đầu tư, báo cáo giải trình khả thi, phong cách thiết kế kỹ thuật và tổng khái toán, phong cách thiết kế xây đắp và tổng dự toán, đấu thầu … ) đều trải qua Hội đồng đánh giá và thẩm định của từng cấp và lấy quan điểm thẩm định và đánh giá của những cơ quan quản trị nhà nước có tương quan cùng cấp và cấp trên nếu có sử dụng vốn tương hỗ của ngân sách cấp trên .
Hội đồng thẩm định và đánh giá của từng cấp do cơ quan được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ( Cơ quan quản trị chuyên ngành ). Thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá gồm có những chuyên viên có trình độ sâu thuộc nghành dự án Bất Động Sản nhu yếu, được lựa chọn theo hình thức rút thăm từ list những chuyên viên được lập, quản trị ở từng cấp theo từng phân ngành. Các chuyên viên này được xác lập là có trình độ trình độ thích hợp, cung ứng nhu yếu đánh giá và thẩm định của từng dự án Bất Động Sản đơn cử .
Trung Quốc có phân loại dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc trên cơ sở những tiêu chuẩn về quy mô tổng mức đầu tư, quy mô tác động ảnh hưởng kinh tế tài chính – xã hội, môi trường tự nhiên của dự án Bất Động Sản và quy mô sử dụng những nguồn tài nguyên, tài nguyên của vương quốc. Ví dụ, Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt những dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ nhân dân tệ trở lên ( tương tự khoảng chừng 10.000 tỷ đồng ) .
Tại Nhật Bản, những cơ quan quản trị và quản lý đầu tư công ngoài nhà nước và những tập đoàn lớn công cộng, cơ quan chính quyền sở tại Q., thành phố còn có sự tham gia của những tổ chức triển khai hợp tác đầu tư giữa nhà nước và tư nhân .
Tại Nước Hàn, Trung tâm quản trị đầu tư hạ tầng công – tư thuộc Viện Phát triển Nước Hàn là cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi lập Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi so với những dự án Bất Động Sản đầu tư công có quy mô lớn. Bộ Chiến lược và Tài chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định, trải qua và quyết định hành động việc vô hiệu hoặc chuyển sang quá trình nghiên cứu và điều tra khả thi những dự án Bất Động Sản này, gồm có :
( 1 ) Dự án dùng vốn ngân sách TW có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ won ( tương tự 50 triệu USD ) trở lên, gồm có cả dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng hạ tầng và không kiến thiết xây dựng hạ tầng như những chương trình đầu tư nghiên cứu và điều tra tăng trưởng và phúc lợi xã hội ;
( 2 ) Dự án dùng vốn ngân sách của địa phương và những dự án Bất Động Sản hợp tác công tư có nguồn vốn tương hỗ của ngân sách TW trên 30 tỷ won ( khoảng chừng 30 triệu USD ) .
Sau khi Bộ Chiến lược và Tài chính thẩm định và đánh giá, Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi những dự án Bất Động Sản nêu trên sẽ được trình ra Quốc hội Nước Hàn xem xét, quyết định hành động .

Xem thêm  Những loại đất nào có thể chuyển thổ cư được và cách chuyển

Ở Vương quốc Anh, các dự án đường bộ trị giá trên 500 triệu Bảng Anh (tương đương 16.500 tỷ đồng) cần được Bộ Tài chính phê duyệt công khai, trong khi mức độ tham gia của Bộ Tài chính vào quá trình rà soát thẩm định các dự án giao thông khác còn phụ thuộc vào quy mô và sự phức tạp của dự án. Ở Ailen và Vương quốc Anh, các dự án cơ sở hạ tầng lớn là đối tượng điều trần công khai trước khi kết thúc giai đoạn thẩm định. Ở Chi-lê, việc thẩm định dự án được thực hiện bởi Bộ lập kế hoạch dự án chứ không phải Bộ cấp tiền cho dự án.

3. Về điều chỉnh dự án

Một số nước có mạng lưới hệ thống quản trị đầu tư công tương đối hiệu suất cao như Chi – lê, Ai-len, Nước Hàn và Vương quốc Anh đều vận dụng chính sách đơn cử để thực thi thanh tra rà soát triển khai dự án Bất Động Sản nếu có sự biến hóa cơ bản về ngân sách, quá trình, và doanh thu ước tính của dự án Bất Động Sản. Ví dụ ở Nước Hàn, những dự án Bất Động Sản tự động hóa được thẩm định và đánh giá lại nếu ngân sách thực tiễn tăng thêm trên 20 % ; ở Chile, nếu giá bỏ thầu thấp nhất cao hơn giá dự trù từ 10 % trở lên, dự án Bất Động Sản đó sẽ bị thẩm định và đánh giá lại .

Xem thêm  Mất trắng tiền khi tham gia sàn DK Trade, nhà đầu tư bị đe dọa

4. Về ủy thác đầu tư

Ở Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước không có cơ quan quản trị nhà nước cấp trên, được toàn quyền quyết định hành động về tổ chức triển khai, nhân sự, hành chính và hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý. Các cơ quan quản trị nhà nước ở những cấp không trực tiếp quản trị những tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh thương mại, cung ứng dịch vụ. Phần gia tài, CP của nhà nước ở những doanh nghiệp được quản trị theo pháp luật của pháp lý và do cơ quan quản trị công sản ở những cấp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị. Nói chung, những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có CP của nhà nước và những doanh nghiệp không có CP của nhà nước đều có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm và thời cơ tiếp cận những nguồn lực, sản xuất kinh doanh thương mại, phân phối dịch vụ như nhau .
Trên cơ sở nền tảng là Nhà nước không trực tiếp quản trị những tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh thương mại, cung ứng dịch vụ nên hàng loạt những khối lượng việc làm chính thực thi theo hình thức ủy thác đầu tư bằng những hợp đồng ủy thác theo lao lý pháp lý. Ví dụ : Việc lập báo cáo giải trình khả thi, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình khả thi, đấu thầu chọn nhà thầu ; thực thi đầu tư hàng loạt dự án Bất Động Sản hoặc từng khuôn khổ khu công trình có đặc thù độc lập của dự án Bất Động Sản. Việc lựa chọn những tổ chức triển khai để ủy thác đầu tư được thực thi trải qua đấu thầu theo lao lý của Luật Mua sắm cơ quan chính phủ, Luật Đấu thầu. Các TT shopping chính phủ nước nhà tổ chức triển khai đấu thầu, chọn ra những nhà thầu để ủy thác đầu tư theo pháp luật của pháp lý .
Các Trung tân shopping nhà nước là những tổ chức triển khai sự nghiệp được hình thành từ tổ chức triển khai shopping nhà nước của Bộ Tài chính và những Sở Tài chính của những tỉnh. Kinh phí hoạt động giải trí của những TT này được giàn trải bằng nghiệm thu sát hoạch từ tỷ suất Tỷ Lệ giá trị của những gói thầu do TT đã tổ chức triển khai đấu thầu theo pháp luật của pháp lý. Trung Quốc có đội ngũ những doanh nghiệp làm dịch vụ tổ chức triển khai đấu thầu shopping cho những cơ quan nhà nước, những doanh nghiệp khác với trình độ khá chuyên nghiệp. Việc vận dụng thoáng đãng hình thức ủy thác đầu tư đã góp thêm phần làm giảm tiêu tốn lãng phí, thất thoát trong đầu tư công, nâng cao hiệu suất cao đầu tư, chất lượng những khu công trình đầu tư .

Xem thêm  5 cách gỡ bỏ phần mềm không có trong Control Panel trên Windows 10

5. Về giám sát, kiểm tra, đánh giá đầu tư

Tại Vương quốc Anh, Nước Hàn, Chi-lê, Ai-len …, việc kiểm tra, nhìn nhận triển khai xong dự án Bất Động Sản được thực thi trải qua chủ trương hậu kiểm. Ở Chi-lê và Nước Hàn, quan chức thường giữ vai trò lớn trong việc kiểm tra gia tài triển khai xong so với kế hoạch dự án Bất Động Sản. Tại Ai-len và Vương quốc Anh, nhìn nhận triển khai xong dự án Bất Động Sản là nhìn nhận ảnh hưởng tác động của dự án Bất Động Sản đầu tư dựa trên tác dụng đầu ra. Tại bốn vương quốc này, những dự án Bất Động Sản đầu tư đều phải được truy thuế kiểm toán. Riêng Ai-len và Vương quốc Anh, chính sách thanh tra rà soát đặc biệt quan trọng được thực thi nhằm mục đích phát hiện những tác nhân mang tính mạng lưới hệ thống tác động ảnh hưởng tới ngân sách và chất lượng của dự án Bất Động Sản .
Ở Trung Quốc, việc tổ chức triển khai giám sát những dự án Bất Động Sản đầu tư công được triển khai trải qua nhiều cấp, nhiều vòng giám sát khác nhau. Mục đích giám sát đầu tư của cơ quan nhà nước là bảo vệ đầu tư đúng mục tiêu, đúng dự án Bất Động Sản, đúng pháp luật và có hiệu suất cao. Cơ quan có dự án Bất Động Sản phải sắp xếp người triển khai giám sát dự án Bất Động Sản liên tục theo pháp luật pháp lý .

Ủy ban phát triển và cải cách từng cấp chịu trách nhiệm tổ chức giám sát các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cấp mình, có bộ phận giám sát đầu tư riêng. Khi cần thiết có thể thành lập tổ đặc nhiệm để thực hiện giám sát trực tiếp tại nơi thực hiện dự án. Ủy ban phát triển và Cải cách thành lập và chủ trì các tổ giám sát đầu tư liên ngành với sự tham gia của các cơ quan tài chính, chống tham nhũng, quản lý chuyên ngành cùng cấp và các cơ quan, địa phương có liên quan.

Như vậy, trong quy trình tăng trưởng, những nước đều không ngừng nghiên cứu và điều tra triển khai xong cơ sở lao lý, chủ trương về sử dụng vốn nhà nước cung ứng nhu yếu quản trị sử dụng có hiệu suất cao nguồn vốn này tương thích với thực trạng trong từng quá trình tăng trưởng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, so với những nước đang tăng trưởng như Nước Ta, thiết yếu phải có một văn bản pháp lý đủ mạnh để quản trị quy trình đầu tư công một cách tổng lực và hiệu suất cao, vì việc sử dụng vốn Nhà nước, nhất là nguồn vốn ngân sách chi đầu tư tăng trưởng của Nước Ta chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng cân đối ngân sách nhà nước lúc bấy giờ .

Nguyễn Phương Thảo

( Ban Nội chính Trung ương )

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *