Bài học từ Chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Trung Quốc

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet .

Bài học từ Chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Trung Quốc

Hoàn thiện mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai đầu tư công là một phần quan trọng trong cải tổ mạng lưới hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang rực rỡ Trung Quốc. Việc nghiên cứu và điều tra, khám phá kinh nghiệm của Trung Quốc có ý nghĩa khoa học, thực tiễn thâm thúy, góp thêm phần gợi mở những kinh nghiệm mà Nước Ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trong quy trình triển khai tái cơ cấu tổ chức đầu tư công .

1.Giới thiệu

Trung Quốc là một trong những nền kinh tế tài chính lớn số 1 quốc tế, có vận tốc tăng trưởng cao một phần nhờ xu thế của Nhà nước trải qua đầu tư công ( ĐTC ). Hoàn thiện mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai ĐTC là một phần quan trọng trong cải tổ mạng lưới hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ( XHCN ) mang rực rỡ Trung Quốc. Hiệu quả ĐTC và ảnh hưởng tác động ĐTC đến tăng trưởng kinh tế tài chính hầu hết phụ thuộc vào vào mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai đầu tư … Từ bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai ĐTC của Trung Quốc, cần vận dụng chủ trương và giải pháp giảm thiểu thiếu sót của ĐTC, nhằm mục đích bảm đảm ĐTC hiệu quả và tuyệt đối, thích hợp với mạng lưới hệ thống kinh tế thị trường XHCN .

2. Một số chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư công của Trung Quốc

2.1. Cho phép vốn tư nhân tham gia đầu tư công

Nguồn vốn dự án Bất Động Sản ĐTC ở Trung Quốc hầu hết là vốn ngân sách, doanh nghiệp nhà nước ( DNNN ) tự kêu gọi vốn và vay vốn từ ngân hàng nhà nước thương mại ( NHTM ). Các kênh kinh tế tài chính khác khá đơn thuần, đa phần phát hành trái phiếu vương quốc, trải qua mạng lưới hệ thống hợp tác xã CP, không phân phối nhu yếu tăng trưởng của ĐTC vương quốc .
Trung Quốc đang trong quy trình hoàn thành xong dần kinh tế thị trường, áp lực đè nén ĐTC mà nhà nước phải đương đầu hiện tại là rất lớn. Từ thực tiễn đó, nghiên cứu và điều tra và nhìn nhận vai trò ĐTC đến khu vực tư nhân có ý nghĩa lớn thôi thúc ĐTC và tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia. Mô hình vốn tư nhân nước ngoài được khai thác và sửa chữa thay thế ĐTC đang là dẫn chứng tốt để vận dụng quy mô này .
– Mô hình hợp đồng thiết kế xây dựng – kinh doanh thương mại – chuyển giao ( BOT ) : Phương pháp BOT được Trung Quốc đưa vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 8. Theo đó, những dự án Bất Động Sản thử nghiệm và những chủ trương tương ứng cũng được phát hành để khuyến khích và tương hỗ chính quyền sở tại địa phương thực thi, với quá trình phê duyệt, giám sát khắt khe. Thành công của 2 dự án Bất Động Sản tại Nhà máy điện B Quảng Tây và Nhà máy nước số 6 Thủ Đô là kinh nghiệm nổi bật. Điểm đặc biệt quan trọng của quá trình này là vốn tư nhân trong nước đầu tư vào kiến thiết xây dựng hạ tầng ( CSHT ) và khoanh vùng phạm vi vận dụng BOT được lan rộng ra và số lượng tăng lên. Ngoài ra, trong quá trình này, những công ty Trung Quốc tìm hiểu và khám phá và sử dụng quy mô BOT trong thanh toán giao dịch quốc tế và cải cách viện trợ nước ngoài. Ví dụ, Tập đoàn Vũ Hán Chang dong ký hợp đồng và triển khai dự án Bất Động Sản Nhà máy điện ở Philippines .
Theo thống kê, quy trình tiến độ 2004 – 2005, Trung Quốc có 50 hoặc 60 dự án Bất Động Sản BOT và những dự án Bất Động Sản này được phân bổ tại hơn 30 thành phố ở 12 tỉnh. Tỉnh Chiết Giang và Quảng Đông có nhiều dự án Bất Động Sản BOT. Tại Quảng Đông và Đông Quan, đến tháng 5/2005, có 16 dự án Bất Động Sản nhà máy sản xuất giải quyết và xử lý nước thải được tiến hành đồng thời để đấu thầu BOT. Dự án đường hầm sông Dương Tử Nam Kinh, được gọi là “ Đường hầm tiên phong Yangtang ”, mở màn thiết kế xây dựng năm 2005. Đây là dự án Bất Động Sản BOT có tác động ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc .
– Mô hình Sáng kiến kinh tế tài chính tư nhân ( PFI ) sang hợp tác công tư ( PPP ) : Mô hình hợp tác của doanh nghiệp, nghĩa là sự hợp tác giữa nhà nước và kinh tế tài chính tư nhân trong khoanh vùng phạm vi công cộng. Thông qua hợp tác, những đối tác chiến lược đạt hiệu quả lớn hơn so với tác dụng kỳ vọng. Khi những bên tham gia dự án Bất Động Sản, nhà nước không chuyển trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm dự án Bất Động Sản cho doanh nghiệp tư nhân nhưng những bên tham gia hợp tác san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm và rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính. Đây là một yếu tố được Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc phê duyệt và Cuộc họp 3 bên của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc để đưa vào tiến hành dự án Bất Động Sản tăng cường năng lượng Chương trình Nghị sự thế kỷ XXI .
– Trái phiếu đô thị, quỹ đầu tư công và sàn chứng khoán gia tài : Hiện tại, Trung Quốc chưa kiến thiết xây dựng cơ sở pháp lý rõ ràng cho những quỹ đầu tư. Tuy nhiên, vương quốc này đã có những giải pháp trong thời điểm tạm thời vận dụng Cục quản trị quỹ đầu tư sàn chứng khoán, những quỹ đầu tư sàn chứng khoán giám sát quỹ và những nhà quản trị sử dụng quỹ để tham gia vào CP và trái phiếu. Đầu tư vào những công cụ kinh tế tài chính là phương pháp đầu tư tập thể để san sẻ quyền lợi và rủi ro đáng tiếc, nghĩa là bằng cách phát hành những đơn vị chức năng quỹ và tập trung chuyên sâu vốn của những nhà đầu tư .
Bài học từ Chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Trung Quốc - Ảnh 1

Xem thêm  Chỉ Số Trung Bình Ngành Là Gì?- Có Thể Lấy Ở Đâu?

2.2. Xây dựng cơ chế quyết định đầu tư công khoa học

Cải thiện mức độ ra quyết định hành động ĐTC của nhà nước và tối ưu hóa chính sách ra quyết định hành động theo nguyên tắc khoa học, dân chủ, đúng quy trình tiến độ, thủ tục và hợp pháp hóa quyết định hành động ĐTC của nhà nước Trung Quốc .
Thứ nhất, nâng cao luận cứ khoa học quyết định hành động dự án Bất Động Sản ĐTC .
Thứ hai, bảo vệ dân chủ hóa quyết định hành động ĐTC .
Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục quyết định hành động ĐTC .
Thứ tư, cần bảo vệ cơ sở pháp lý của quyết định hành động, những lao lý ghi rõ ròng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khi những cơ quan trong việc ra quyết định hành động, chiêu thức và thủ tục .

2.3. Cải thiện hệ thống quản lý đầu tư công

Thu hút tư nhân đầu tư vào sản phẩm & hàng hóa công cộng và đưa cơ chế thị trường vào đầu tư sản phẩm & hàng hóa công cộng, không phải buông lỏng quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư cơ quan chính phủ. Các dự án Bất Động Sản ĐTC của nhà nước là nơi cơ chế thị trường khó hoạt động giải trí, cần quản trị hiệu quả để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án Bất Động Sản bằng cách cải tổ mạng lưới hệ thống pháp lý, thiết lập chính sách khuyến khích và trấn áp, tăng cường chính sách giám sát và quản trị, chuẩn hóa hành vi của những chủ thể. Hệ thống giám sát đầu tư của nhà nước được tăng cường. Cụ thể :
Thứ nhất, việc thiết lập mạng lưới hệ thống tương quan đầu tư của chính phủ nước nhà, tư vấn kỹ thuật, tiến hành quyết định hành động dự án Bất Động Sản, phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng, giám sát và những bộ phận, đơn vị chức năng tương quan, phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng. Đối với những cá thể không tuân thủ pháp luật và pháp luật gây thiệt hại lớn, phải bị giải quyết và xử lý theo pháp luật. Trách nhiệm hành chính và pháp lý của người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm phải được lao lý rõ ràng .
Thứ hai, cải tổ tiến hành những dự án Bất Động Sản ĐTC. Cơ quan tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng tiêu chuẩn và quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư trong quy trình. Bên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm phải lựa chọn phong cách thiết kế, giám sát, đơn vị chức năng kiến thiết và trung gian quản trị, trấn áp chất lượng đầu tư để triển khai hiệu quả. Tiêu chuẩn hóa những tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng những dự án Bất Động Sản đầu tư của nhà nước, sửa đổi bảo vệ đúng kế hoạch quy trình tiến độ tiến hành dự án Bất Động Sản .
Thứ ba, tăng cường quản lý dịch vụ trung gian những dự án Bất Động Sản đầu tư cơ quan chính phủ, quản trị những tổ chức triển khai trung gian như tư vấn và nhìn nhận, cơ quan đấu thầu, bảo vệ nguyên tắc cạnh tranh đối đầu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đối với dự án Bất Động Sản không hoạt động giải trí của nhà nước, trải qua đấu thầu, chọn đơn vị chức năng quản trị dự án Bất Động Sản chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng triển khai, trấn áp ngặt nghèo đầu tư, chất lượng và thời hạn kiến thiết xây dựng, kiểm tra quy trình thực thi. Đồng thời, thiết lập và cải tổ chính sách quản trị rủi ro đáng tiếc những dự án Bất Động Sản đầu tư của nhà nước .
Thứ tư, quản trị dự án Bất Động Sản ĐTC được thể chế hóa và tiêu chuẩn hóa. Nguyên tắc quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư của Trung Quốc là làm rõ đối tượng người dùng đầu tư, thiết lập mạng lưới hệ thống nghĩa vụ và trách nhiệm ra quyết định hành động đầu tư ngặt nghèo, tăng cường chính sách hạn chế rủi ro đáng tiếc, chỉ rõ chủ thể đầu tư và chịu rủi ro đáng tiếc, tiến hành chính sách cạnh tranh đối đầu đầu tư. Quản lý dự án Bất Động Sản theo nhu yếu của 3 mạng lưới hệ thống đấu thầu, quản trị hợp đồng, giám sát kiến thiết và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý dự án Bất Động Sản nhằm mục đích nâng cao hiệu quả. Cơ quan quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư cơ quan chính phủ phải là pháp nhân có quyền ra quyết định hành động và quản trị .

Trách nhiệm, quyền và lợi ích phải thống nhất. Hiện nay, các dự án ĐTC của Chính phủ Trung Quốc chủ yếu sử dụng nguồn tài chính của Nhà nước cho các dịch vụ xã hội, tạo lợi ích xã hội. Để thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư của Chính phủ, cần tăng cường và chuẩn hóa cơ chế cạnh tranh. Bằng cách tiếp tục cải thiện biện pháp quản lý phù hợp với “Luật Đấu thầu”, hoạt động đấu thầu được chuẩn hóa. Tăng cường giám sát và kiểm tra hoạt động đấu thầu, đặc biệt là tăng cường giám sát và kiểm tra quá trình đấu thầu các hoạt động bất hợp pháp trong hợp đồng.

Xem thêm  5 bước để lấy lại mật khẩu Gmail mà không cần số điện thoại

Xem thêm: Vì Sao Không Nên Gửi Tiền Vào Ngân Hàng? Thực Hư Thế Nào!

Thứ năm, tăng cường công tác làm việc truy thuế kiểm toán ĐTC. Kiểm toán đầu tư để bảo vệ tính khách quan trong quản trị và sử dụng nguồn vốn và thôi thúc những giải pháp trấn áp vĩ mô. Dựa trên kinh nghiệm truy thuế kiểm toán dự án Bất Động Sản trọng điểm vương quốc như quỹ kiến thiết xây dựng đường cao tốc và đường tàu liên tục phối hợp truy thuế kiểm toán kinh tế tài chính và truy thuế kiểm toán dự án Bất Động Sản, nhất là dự án Bất Động Sản công nghiệp trọng điểm, quan tâm những khâu đột phá, hiệu quả sử dụng của những quỹ đầu tư của nhà nước

2.4. Cải thiện cơ chế phối phợp và giải quyết vấn đề nổi cộm

Trước tiên, Trung Quốc cải tổ chính sách nhìn nhận hiệu quả ĐTC. Hiệu quả ĐTC nhìn nhận theo quan điểm khách quan, công minh và tổng lực. Hiệu suất là một công cụ giúp nhà nước tăng cường quản trị vĩ mô, thôi thúc hiệu quả của những quỹ cơ quan chính phủ và tăng cường hiệu quả tiêu tốn công. Hệ thống chỉ số nhìn nhận hiệu quả khoa học, chuẩn hóa và hài hòa và hợp lý được sử dụng để nhìn nhận khách quan hiệu quả sử dụng quỹ đầu tư công của nhà nước. Cùng với đó, nâng cấp cải tiến chính sách kiểm tra nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Hoàn thiện lao lý và lao lý, giám sát và quản trị theo luật, và tăng cường nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý và bảo vệ thể chế tương thích ĐTC. Chuẩn hóa hành vi đầu tư của đơn vị chức năng đầu tư và quản trị đầu tư của chính phủ nước nhà, triển khai tráng lệ luật và lao lý tương quan, thắt chặt kỷ luật kinh tế tài chính, khắc phục sơ hở quản trị, giảm ngân sách kiến thiết xây dựng và tăng doanh thu đầu tư .

3. Thành tựu và hạn chế trong đầu tư công của Trung Quốc

3.1. Thành tựu

Nhờ kịp thời kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những chính sách chủ trương về ĐTC, sau một thời hạn ngắn, Trung Quốc đã hoàn thành công nghiệp hóa nền kinh tế tài chính, xóa đói giảm nghèo, thôi thúc văn minh xã hội. Những năm cuối 1970, Trung Quốc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, ứng phó thành công xuất sắc với khủng hoảng cục bộ tiền tệ châu Á ( 1997 ), đặc biệt quan trọng là đưa quy mô nền kinh tế tài chính Trung Quốc vượt qua Nhật Bản chỉ sau Mỹ năm 2010. Mức tăng trưởng từ năm 1997 – 2008 trung bình trên 8 % / năm. Tốc độ tăng trưởng trung bình quá trình 2013 – 2018 là 7,1 % ( Hình 1 ) so với mức tăng trưởng trung bình toàn thế giới là 2,6 % và 4 % của những nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng .

3.2. Một số hạn chế

– Nguồn vốn đầu tư của nhà nước còn thiếu : ĐTC ở Trung Quốc, gặp 2 yếu tố : Thứ nhất, khoanh vùng phạm vi góp vốn đầu tư không được chuẩn hóa. Các nhà đầu tư thường không phải là người có được quyền lợi đầu tư. Ví dụ, do 1 số ít trở ngại về thể chế ở Trung Quốc như : rào cản gia nhập một số ít nghành, nền kinh tế tài chính thiếu những kênh kinh tế tài chính hiệu quả và những dự án Bất Động Sản đầu tư công đa phần dựa vào nhà nước. Do đó, nhà nước luôn là nhà hỗ trợ vốn lớn nhất cho ĐTC. Một lượng lớn vốn đầu tư vận động và di chuyển vào những bộ phận khác nhau trải qua những kênh kinh tế tài chính, thậm chí còn chuyển trực tiếp vào những doanh nghiệp lớn và vừa thuộc chiếm hữu nhà nước. Thứ hai, những nhà hỗ trợ vốn thường thiếu động cơ doanh thu. Từ quan điểm chính phủ nước nhà, tiềm năng tối đa hóa phúc lợi xã hội, những quỹ đầu tư có nguồn gốc từ thuế và không hoàn trả. Do đó, chính quyền sở tại những cấp và những nhà hỗ trợ vốn không có động cơ hiệu quả trực tiếp, ngoài những còn thiếu nhận thức về rủi ro đáng tiếc đầu tư và thiếu nhiệt tình giám sát ngặt nghèo những gia tài chiếm hữu nhà nước .
– Thiếu quyết định hành động đầu tư công khoa học : Một mặt, cơ quan ra quyết định hành động là đại diện thay mặt của công chúng triển khai dự án Bất Động Sản. Việc kiến thiết xây dựng và quản trị hiệu quả quyết định hành động không tương quan trực tiếp đến quyền lợi. Mặt khác, công chúng là người thụ hưởng dự án Bất Động Sản, không trực tiếp tham gia vào việc ra quyết định hành động ĐTC và có sự bất phù hợp thông tin giữa nhà nước và công dân. Mặt khác, có tính đặc trưng trong nhìn nhận quyết định hành động đầu tư. nhà nước phân phối những dự án Bất Động Sản phúc lợi công cộng không cạnh tranh đối đầu và những dự án Bất Động Sản cơ bản không cạnh tranh đối đầu để theo đuổi quyền lợi xã hội hơn là quyền lợi kinh tế tài chính .
– Mô hình quản trị đầu tư đơn thuần : Ở Trung Quốc, quy mô quản trị ĐTC rất đơn thuần trong một thời hạn dài, hầu hết tập trung chuyên sâu vào quản trị trực tiếp của nhà nước. Mặc dù, cải cách 20 năm theo xu thế thị trường, do tác động ảnh hưởng của quy mô quản trị cũ, vẫn còn một khoảng chừng độc lạ lớn giữa quản trị ĐTC của nhà nước và nhu yếu kinh tế thị trường. Nhìn chung, việc không tuân theo những nhu yếu của nền kinh tế thị trường, cần có quy mô quản trị tương thích. Do ĐTC của Trung Quốc bị chi phối bởi một khoản đầu tư trực tiếp của nhà nước, đây cũng là một chính sách duy nhất của nhà nước tập trung chuyên sâu và quản trị trực tiếp. Có thể nói, quy mô quản trị này có những yếu tố điển hình nổi bật về khoa học và hiệu quả quản trị. Từ góc nhìn thực tiễn của những nước kinh tế thị trường, quản trị trực tiếp đầu tư của nhà nước chỉ là một trong nhiều cách khác nhau .
– Những khiếm khuyết về thể chế trong bảo vệ mối quan hệ giữa niềm tin người dùng và cơ quan nghành nghề dịch vụ ĐTC : Có sự bất đối xứng thông tin giữa nhà nước và tư nhân, dẫn đến thông tin không không thiếu và ngân sách giám sát quá cao, do đó, khó hoàn toàn có thể giám sát và trấn áp hiệu quả quy trình và thực trạng thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm. Điều này khiến hành vi của nhà nước và việc thực thi những chủ trương công bị lệch khỏi tiềm năng tối đa hóa quyền lợi công cộng. Chính sự xô lệch này dẫn đến ĐTC không hiệu quả. Theo đó, việc quyết định hành động ĐTC không phải là lựa chọn công cộng, mà là sự lựa chọn của những nhóm quyền lợi. Sự thiếu sót này của cơ cấu tổ chức quản trị ĐTC cũng là nguyên do của tham nhũng trong ĐTC .

Xem thêm  Top 10 mẫu thiết kế quán cafe phong cách vintage hút khách

4. Một số gợi ý cho Việt Nam

Nước Ta và Trung Quốc, có nhiều điểm tương đương trong tăng trưởng kinh tế tài chính. Công cuộc cải cách kinh tế tài chính trong đó có ĐTC là điểm xuất phát cho sự tăng trưởng của quốc gia. Việc điều tra và nghiên cứu, khám phá về ĐTC của Trung Quốc có ý nghĩa khoa học, thực tiễn thâm thúy, góp thêm phần gợi mở những kinh nghiệm mà Nước Ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, đơn cử như :
Một là, thay đổi can đảm và mạnh mẽ tư duy về ĐTC dựa trên vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị tường. Cụ thể, Nhà nước cần tạo thời cơ bình đẳng hơn nữa cho những nguồn vốn đầu tư khác của xã hội, tạo ra những chính sách hiệu quả để kêu gọi tối đa những nguồn vốn tư nhân, giảm dần sự phụ thuộc vào, trông chờ vào ngân sách ; Cần thay đổi tư duy về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế tài chính, đơn cử là giảm bớt tính năng “ nhà nước kinh doanh thương mại ” .
Hai là, điều tra và nghiên cứu, nhìn nhận tổng lực chất lượng thể chế quản trị ĐTC, trong đó, tập trung chuyên sâu điều tra và nghiên cứu, kiến thiết xây dựng Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật đầu tư công, Nghị định sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 77/2015 / NĐ-CP ngày 10/09/2015 của nhà nước về kế hoạch ĐTC trung hạn và hàng năm ; Nghị định số 136 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 31/12/2015 của nhà nước về hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật ĐTC 2019 và Nghị định số 161 / năm nay / NĐ-CP ngày 02/12/2016 của nhà nước về chính sách đặc trưng trong quản trị đầu tư thiết kế xây dựng so với 1 số ít dự án Bất Động Sản thuộc những Chương trình tiềm năng vương quốc tiến trình năm nay – 2020 … để bảo vệ tính thống nhất của mạng lưới hệ thống pháp lý và tháo gỡ khó khăn vất vả cho những bộ, ngành và địa phương trong tiến hành Luật ĐTC .
Ba là, ưu tiên thay đổi phương pháp đánh giá và thẩm định, nhìn nhận và lựa chọn dự án Bất Động Sản đầu tư theo mức độ hiệu quả kinh tế tài chính của dự án Bất Động Sản và những ưu tiên về cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế tài chính ; thiết kế xây dựng và phát hành hướng dẫn về phương pháp luận đánh giá và thẩm định, gồm có cả nghiên cứu và phân tích ngân sách, quyền lợi xã hội và những công cụ sửa chữa thay thế .
Bốn là, kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu tập trung chuyên sâu toàn nước, hoàn toàn có thể truy vấn trực tuyến cho những bên có tương quan về những dự án Bất Động Sản ĐTC. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát so với ĐTC .
Năm là, so với những dự án Bất Động Sản BOT, tập trung chuyên sâu nâng cao tính công khai minh bạch, minh bạch và cạnh tranh đối đầu trên mọi khâu của quy trình quản trị dự án Bất Động Sản, sửa đổi chính sách chủ trương, nhằm mục đích phát huy lợi thế của hình thức này trong tăng trưởng hạ tầng và đáp ứng những mô hình dịch vụ công .

Tài liệu tham khảo:

Công báo thống kê Trung Quốc năm 2017, 2018

“Lịch sử phát triển và cải cách kinh tế và thương mại của Trung Quốc”, NXB Nhân dân, 2013;

Sách “ Ngoại thương đương đại của Trung Quốc, NXB Trung Quốc đương đại, 1992 ;
Lý Mạnh Quân ( 2012 ), “ Nghiên cứu về hiệu quả đầu tư công ở Trung Quốc ”, Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây ;
Vương Vĩ ( 2007 ), “ Nghiên cứu về hiệu quả của đầu tư công ở Trung Quốc ”, Luận án tiến sỹ, Đại học Liaoning, 2007 .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *