Ngành Kinh doanh quốc tế – ĐẠI HỌC FPT | TÌM HIỂU NGAY

Nền tảng
 • Tuần lễ khuynh hướng
 • Tháng rèn luyện tập trung chuyên sâu
 • Tiếng Anh nền tảng từ Top Notch 1 đến Summit 1
 • Có thể có học kỳ tiếng Anh ở nước ngoài, chi phí phát sinh phụ thuộc vào trường và quốc gia cụ thể 

 • Võ Vovinam
 • Sinh viên có phương pháp học đại học hiệu quả như : tự học, thao tác nhóm, quản trị thời hạn, tối ưu hoá năng lực não bộ cải tổ tác dụng học tập .
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương tự IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80 .
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập trọn vẹn bằng tiếng Anh, tiếp xúc thông thuộc với giảng viên và sinh viên quốc tế .
 • Sinh viên có ý thức rèn luyện sức khỏe thể chất, tăng trưởng cá thể tổng lực .
Học kỳ 1
 • Kinh tế vi mô
 • Tin học ứng dụng
 • Nguyên lý Marketing
 • Kỹ năng thao tác nhóm
 • Tiếng Anh học thuật 1
 • Sinh viên có kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, hoạch định kế hoạch cạnh tranh đối đầu, định lượng trong kinh doanh .
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và những ứng dụng thiết yếu trong việc làm .
 • Bước đầu tiếp cận với tiếng Anh thương mại và tiếng Anh học thuật .
 • Sinh viên nắm vững 5 hoạt động giải trí chính của Marketing gồm có : xác lập nhu yếu của người mua, cung ứng cho người mua những mẫu sản phẩm tương thích, kênh phân phối tương thích, thôi thúc việc mua hàng hiệu suất cao và định giá tối đa hoá doanh thu .
 • Sinh viên nghiên cứu và điều tra cách thị trường hoạt động giải trí, sự tương tác của những thành viên trong nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng tác động quyền lợi kinh tế tài chính .
 • Sinh viên học cách thao tác nhóm hiệu suất cao, tăng trưởng nhóm, thành viên nhóm, phong phú nhóm, chỉ huy nhóm, động lực nhóm, xích míc và kết nối trong nhóm, lập kế hoạch và tổ chức triển khai những cuộc họp và công nghệ tiên tiến và những nhóm ảo .
 • Sinh viên có kiến thức về: Lịch sử máy tính, Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Internet và Microsoft Office.

Học kỳ 2
 • Nguyên lý Kế toán
 • Kinh tế Vĩ mô
 • Toán kinh tế
 • Tiếng Anh học thuật 2
 • Hành vi tổ chức

Xem thêm  Bán hàng online: Nên công khai giá bán hay để giá inbox?
 • Sinh viên học sâu xa tiếng Anh thương mại và tiếng Anh học thuật .
 • Sinh viên có kiến thức và kỹ năng về kế toán kinh tế tài chính, kế toán quản trị và kinh tế tài chính doanh nghiệp gồm có : thanh toán giao dịch kinh doanh, định dạng và nghiên cứu và phân tích báo cáo giải trình kinh tế tài chính, hàng tồn dư và khoản phải thu, loại gia tài và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, phân loại ngân sách, ngân sách chính và lập dự trù ngân sách .
 • Sinh viên nắm được vai trò của cá thể – nhóm – cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai. Đặc biệt chú trọng vào sự độc lạ cá thể, thái độ, động lực, sự hài lòng việc làm, tiếp thị quảng cáo, chỉ huy, đổi khác và văn hoá tổ chức triển khai .
 • Sinh viên điều tra và nghiên cứu cách những nhà kinh tế tài chính thống kê giám sát những biến số kinh tế tài chính vĩ mô như : xác lập sản lượng vương quốc, tăng trưởng kinh tế tài chính, thất nghiệp, lạm phát kinh tế, lãi suất vay và tỷ giá hối đoái. Thảo luận và nhìn nhận hiệu suất cao của chủ trương tiền tệ và kinh tế tài chính theo những ngữ cảnh khác nhau .
 • Sinh viên biết cách ứng dụng thống kê giám sát trong kinh doanh .
Học kỳ 3
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tiếng Anh thương mại
 • Hán ngữ sơ cấp 1
 • Sinh viên học cách nghiên cứu và phân tích báo cáo giải trình kinh tế tài chính, giá trị thời hạn của tiền, dòng tiền và lập ngân sách vốn, rủi ro đáng tiếc và doanh thu, định giá CP, ngân sách vốn, quản trị vốn lưu động .
 • Trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết và những câu giao tiếp đơn giản, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Hoa.

Học kỳ 4
 • Pháp luật kinh doanh quốc tế
 • Thống kê kinh doanh
 • Nhập môn kinh doanh quốc tế
 • Tiếng Anh thương mại
 • Hán ngữ sơ cấp 2
Xem thêm  Cập Nhật Thời Gian Duyệt Hồ Sơ Mirae Asset Là Bao Lâu Cùng Xem Nhé - Money Fun
 • Sinh viên hiểu môi trường tự nhiên kinh doanh, cạnh tranh đối đầu quốc tế, những thể chế chính trị và kinh tế tài chính quốc tế và những thử thách mà quản trị của một doanh nghiệp đa quốc gia ( MNE ) đang phải đương đầu .
 • Sinh viên có hiểu biết về những yếu tố pháp lý quan trọng so với những thanh toán giao dịch kinh doanh quốc tế, pháp luật thương mại, hợp đồng quốc tế, tài liệu xuất nhập khẩu và kinh tế tài chính, cấp phép sở hữu chí tuệ, dịch vụ và thanh toán giao dịch điện tử .
 • Sinh viên có năng lực sử dụng ngữ pháp tiếng Hoa ở trình độ tầm trung, diễn đạt quan điểm, ý tưởng sáng tạo và cảm hứng trong kinh doanh. Nghe và hiểu những cuộc đàm phán, viết e-mail, báo cáo giải trình và những quảng cáo phát minh sáng tạo khác .
Học kỳ 5
 • Marketing quốc tế
 • Kỹ năng tiếp xúc trong kinh doanh
 • Tiếng Anh thương mại
 • Hán ngữ sơ cấp 3
 • Sinh viên hiểu hoạt động giải trí Marketing trong thiên nhiên và môi trường toàn thế giới. Cơ hội, thử thách tương quan đến thiên nhiên và môi trường kinh doanh quốc tế và hành vi người tiêu dùng .
 • Trang bị cho sinh viên có kỹ năng và kiến thức cơ bản về ngữ pháp và những câu tiếp xúc đơn thuần, nâng cao vốn từ vựng, phản xạ ngôn từ và năng lực tiếp xúc .
 • Sinh viên hiểu nền tảng cơ bản của truyền thông online doanh nghiệp. Cung cấp cho những học viên thời cơ để thực hành thực tế tiếp xúc trong tiếp thị quảng cáo kinh doanh .
Học kỳ 6 Thực tập thao tác thực tiễn tại doanh nghiệp
 • Sinh viên thao tác thực tiễn từ 4 – 8 tháng tại những công ty thành viên thuộc tập đoàn lớn FPT hoặc hơn 300 doanh nghiệp là đối tác chiến lược của tập đoàn lớn FPT trên toàn quốc tế .
Học kỳ 7
 • Quản lý chuỗi đáp ứng
 • Kỹ năng quản lý
       

 • Sinh viên nắm nguyên tắc cơ bản của quản trị chuỗi đáp ứng và cung ứng những kỹ thuật được sử dụng để nghiên cứu và phân tích những góc nhìn khác nhau của mạng lưới hệ thống phục vụ hầu cần. Hỗ trợ ra quyết định hành động quan trọng cho việc quản trị hiệu suất cao chuỗi đáp ứng .
 • Sinh viên có những kiến thức và kỹ năng cá thể thiết yếu để lãnh đạo hiệu quả và giám sát, chú trọng vào tư duy phát minh sáng tạo và xử lý yếu tố. Phát triển năng lượng cá thể và người cộng tác .
Xem thêm  VietCredit triển khai mở thẻ hỗ trợ khách mua nhà, ôtô
Học kỳ 8
 • Chiến lược kinh doanh quốc tế
 • Hệ thống thông tin quản trị
 • Phương pháp nghiên cứu và điều tra
 • Kỹ năng đàm phán
 • Khởi sự doanh nghiệp toàn thế giới
 • Sinh viên có năng lực nghiên cứu và phân tích kế hoạch kinh doanh và đương đầu với những thử thách của cạnh tranh đối đầu toàn thế giới. Định vị kế hoạch, nhìn nhận và thiết kế xây dựng kế hoạch .
 • Khoá học này phân phối nền tảng cho sự hiểu biết và nghiên cứu và phân tích những mạng lưới hệ thống thông tin trong những tổ chức triển khai. Nó trình diễn kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò của mạng lưới hệ thống thông tin trong kinh doanh, cách phong cách thiết kế và kiến thiết xây dựng một mạng lưới hệ thống thông tin tương thích và cách quản trị hiệu suất cao những nguồn thông tin kinh doanh .
 • Sinh viên có kiến thức và kỹ năng trước những hoạt động giải trí thương lượng phức tạp, đàm phán chính thức, không chính thức và hoà giải. Sinh viên có kỹ thuật xử lý tranh chấp, quy trình hoà giải, tạo thuận tiện và những kỹ thuật đàm phán khác .
 • Sinh viên có kiến thức phân tích kinh doanh bên ngoài, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị, quản lý tài sản và quản lý nhân sự.

Học kỳ 9
 • Sinh viên có kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực gồm có : Lãnh đạo, lập kế hoạch việc làm, tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên cấp dưới, nhìn nhận hiệu suất cao nhân sự và văn hoá doanh nghiệp .
 • Sinh viên triển khai và chiếm hữu đồ án / ứng dụng / quy mô kinh doanh dịch vụ của riêng mình .
 • Sinh viên tự tin thao tác tại hầu hết vương quốc trên quốc tế .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *