Kinh doanh nhỏ lẻ phải nộp những loại thuế gì ? (năm 2021)

Để tạo ra nguồn thu nhập, lúc bấy giờ, nhiều hộ mái ấm gia đình đã lựa chọn giải pháp tự kinh doanh với quy mô nhỏ, vừa thuận tiện cho chủ góp vốn đầu tư, vừa tránh được những rủi ro đáng tiếc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn do dự về việc kinh doanh nhỏ lẻ có cần nộp thuế hay không, nếu có thì cần nộp những loại thuế nào ? Luật Thành Đô xin tư vấn về yếu tố này như sau :

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Luật về thuế số 71/2014 / QH13
– Nghị định số 39/2007 / NĐ-CP về hoạt động giải trí thương mại một cách độc lập liên tục không phải ĐK kinh doanh

–  Nghị định 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
–  Nghị định số 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài

– Thông tư 92/2015 / TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú có hoạt động giải trí kinh doanh ; hướng dẫn triển khai một số ít nội dung sửa đổi, bổ trợ về thuế thu nhập cá thể pháp luật tại Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những Luật về thuế số 71/2014 / QH13 và nghị định số 12/2015 / NĐ-CP pháp luật cụ thể thi hành Luật sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của những luật về thuế và sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của nghị định về thuế .
Kinh doanh nhỏ lẻ phải nộp những loại thuế gì ?

II. KINH DOANH NHỎ LẺ LÀ GÌ?

Kinh doanh nhỏ lẻ là hình thức kinh doanh không cần quá nhiều vốn như những hình thức kinh doanh khác. Theo lao lý tại khoản 1 điều 3 Nghị định 39/2007 / NĐ-CP về cá thể hoạt động giải trí thương mại một cách độc lập, liên tục, kinh doanh vốn ít không phải ĐK kinh doanh thì kinh doanh nhỏ lẻ gồm có những hành vi sau :
– Buôn bán rong ( kinh doanh dạo ) là những hoạt động giải trí mua, bán không có khu vực cố định và thắt chặt ( mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong ), gồm có cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa truyền thống phẩm của những th ­ ương nhân đ ­ ược phép kinh doanh những loại sản phẩm này theo pháp luật của pháp lý để bán rong ;
– Buôn bán vặt là hoạt động giải trí mua và bán những đồ vật nhỏ lẻ có hoặc không có khu vực cố định và thắt chặt ;
– Bán quà vặt là hoạt động giải trí bán quà bánh, đồ ăn, nước uống ( hàng nước ) có hoặc không có khu vực cố định và thắt chặt ;
– Buôn chuyến là hoạt động giải trí mua sản phẩm & hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng ­ ười kinh doanh nhỏ ;
– Thực hiện những dịch vụ : đánh giày, bán vé số, chữa khóa, thay thế sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và những dịch vụ khác có hoặc không có khu vực cố định và thắt chặt ;
– Các hoạt động giải trí thương mại một cách độc lập, liên tục không phải ĐK kinh doanh khác .

III. KINH DOANH NHỎ LẺ PHẢI NỘP NHỮNG LOẠI THUẾ GÌ?

Theo pháp luật hiện hành, so với hộ kinh doanh có mức lệch giá từ 100 triệu đồng / năm trở lên thì bắt buộc phải đóng ba loại thuế, phí gồm có : lệ phí môn bài, thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập cá thể. Còn so với hộ kinh doanh có lệch giá hằng năm từ 100 triệu đồng / năm trở xuống thì không phải nộp những loại phí và thuế này .

3.1. Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hằng năm hoặc khi mới sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh / vốn góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư hoặc lệch giá của năm. Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 138 / năm nay / NĐ-CP thì mức lệ phí môn bài so với hộ kinh doanh được lao lý như sau :

Doanh thu Mức lệ phí môn bài
Trên 500 triệu đồng/ năm 1 triệu đồng
Từ 300-500 triệu đồng/ năm 500.000 đồng
Từ 100-300 triệu đồng/ năm 300.000 đồng
Từ 100 triệu trở xuống Miễn lệ phí

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh hoặc mới xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày sau cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí .

3.2. Thuế giá trị gia tăng ( Thuế GTGT) và thuế thu nhập cá nhân ( Thuế TNCN)

Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh trên khoản GTGT thêm của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quy trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ những thu nhập miễn thuế và những khoản được giảm trừ gia cảnh .
Thông tư 92/2015 / TT-BTC lao lý về việc tính thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập cá thể của hộ kinh doanh như sau :

3.2.1. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán

a ) Xác định số thuế phải nộp
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Trong đó :
– Doanh thu tính thuế là hàng loạt tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền đáp ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế gồm có lệch giá khoán và lệch giá trên hóa đơn ( so với cá thể kinh doanh sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế ) .
– Tỷ lệ ( % ) thuế được pháp luật như sau :
+ Phân phối, cung ứng sản phẩm & hàng hóa : tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng là 1 % ; tỷ suất thuế thu nhập cá thể là 0,5 % .
+ Dịch Vụ Thương Mại, thiết kế xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu : tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng là 5 % ; tỷ suất thuế thu nhập cá thể là 2 % .
+ Sản xuất, vận tải đường bộ, dịch vụ có gắn với sản phẩm & hàng hóa, thiết kế xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu : tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng là 3 % ; tỷ suất thuế thu nhập cá thể là 1,5 % .

+ Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

b ) Thời hạn nộp thuế
Hộ kinh doanh cá thể nộp tiền thuế khoán của quý chậm nhất là ngày sau cuối của quý. Với hộ kinh doanh thành viên có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế so với lệch giá trên hóa đơn là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .

3.2.2. Trường hợp hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo từng lần phát sinh

a ) Xác định số thuế phải nộp
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Trong đó :
– Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng gồm có thuế ( trường hợp thuộc diện chịu thuế ) của hàng loạt tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền đáp ứng dịch vụ được xác lập theo hợp đồng bán hàng, gia công, hoa hồng, dịch vụ gồm có khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội ; những khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng ( so với lệch giá tính thuế thu nhập cá thể ) mà cá thể kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
– Tỷ lệ % thuế GTGT và tỷ suất thuế TNCN tính trên lệch giá tựa như trường hợp hộ kinh doanh thành viên nộp thuế khoán nêu trên .
b ) Thời hạn nộp thuế
Hộ kinh doanh khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh lệch giá tính thuế .

3.3. Các loại thuế khác

Ngoài 3 loại thuế cố định và thắt chặt nêu trên, hộ kinh doanh còn hoàn toàn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên, thuế tài nguyên, … nếu kinh doanh sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng chịu những loại thuế này .

Bài viết tìm hiểu thêm : Công ty có Trụ sở ở nhiều tỉnh thì thông tin khuyến mại ở đâu
Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về yếu tố đóng thuế so với hoạt động giải trí kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu quý bạn đọc còn có những do dự, vướng mắc tương quan đến yếu tố này, sung sướng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp lý 19001958 của Luật Thành Đô để được tư vấn cụ thể. / .

5/5 – ( 3 bầu chọn )

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *