Hướng dẫn phân tích cơ bản trong đầu tư Chứng khoán – Chứng khoán Online

Phương pháp phân tích cơ bản trong đầu tư Chứng khoán là một kỹ thuật dùng để xác định giá trị thực của một Chứng khoán bằng cách tập trung vào các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của công ty.

Trên một phương diện rộng hơn, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể triển khai nghiên cứu và phân tích cơ bản để nghiên cứu và phân tích tổng quan về ngành kinh doanh thương mại hoặc nền kinh tế tài chính nói chung. Một cách đơn thuần, nghiên cứu và phân tích cơ bản thiên về nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính lành mạnh về mặt kinh tế tài chính của một thực thể kinh tế tài chính hơn là phân tích sự xấp xỉ về giá của sàn chứng khoán .
Xem thêm :

Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại các chỉ số tài chính quan trọng khi đầu tư cổ phiếu nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp phân tích này.

Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio)

 1. Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio)

Định nghĩa: Cho biết khả năng của một công ty trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình.

Nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 tức là công ty không có đủ năng lực trả hết những khoản nợ trong thời gian ngắn. Tỷ số này phải nằm trong khoảng chừng từ 1-2 biểu lộ được năng lực thanh toán giao dịch hiện hành của doanh nghiệp bảo vệ chi trả những hoản nợ thời gian ngắn .

Cách tính: Tỷ số thanh toán hiện hành = (Tài sản ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)

Ví dụ : Theo BCTC Quý 2/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ( mã CK : HPG )

  • Tài sản ngắn hạn là 1.026.563.489.032
  • Nợ ngắn hạn là 575.215.125.577

Tỷ số thanh toán giao dịch hiện hành = 1.026.563.489.032 / 575.215.125.577 = 1,785
Nhận định : Công ty có đủ năng lực chi trả những khoản nợ thời gian ngắn bằng gia tài thời gian ngắn .

2. Tỷ số thanh toán nhanh (Quick ratio)

Định nghĩa: Tỷ số thanh toán nhanh cho biết liệu công ty có đủ các tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao để trả cho các khoản nợ ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn thanh khoản cao là tài sản ngắn hạn có thể chuyển thành tiền mặt ngay, bao gồm: Tiền và các khoản tương đương, các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn.

Tỷ số này thường lớn hơn 0,5 là gật đầu được .

Định nghĩa/Cách xác định:

Tỷ số giao dịch thanh toán nhanh = ( Tài sản lưu động – Giá trị hàng tồn dư ) / ( Nợ thời gian ngắn ) .
Tài sản lưu động – Giá trị hàng tồn dư = Tiền và những khoản tương tự tiền + Các khoản phải thu + Các khoản góp vốn đầu tư thời gian ngắn
Ví dụ : Theo BCTC quý 2/2017 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát :

  • Tài sản ngắn hạn là 1.026.563.489.032
  • Giá trị hàng tồn kho là 815.151.607
  • Nợ ngắn hạn là 575.215.125.577

Khi đó tỷ số giao dịch thanh toán nhanh = ( 1.026.563.489.032 – 815.151.607 ) / 575.215.125.577 = 1,783
Nhận định : ông ty này có đủ gia tài thời gian ngắn để trả cho những khoản nợ thời gian ngắn mà không cần phải bán hàng tồn dư .
Thu nhập trên cổ phần (EPS)

3. Thu nhập trên cổ phần (EPS)

Ý nghĩa:

EPS cho biết nhà góp vốn đầu tư được hưởng doanh thu trên mỗi CP họ đang nắm giữ hàng năm là bao nhiêu. Chỉ số này càng cao thì càng được nhìn nhận tốt vì khi đó khoản thu nhập trên mỗi CP sẽ cao hơn .

Định nghĩa/Cách xác định:

EPS = ( Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức của CP tặng thêm ) / ( KLCP lưu hành trung bình trong kỳ )
Ví dụ : EPS của mã HPG năm năm nay là 7,16 tức là nhà đầu tư được hưởng 7.160 đồng / 1 CP mà họ đang nắm giữ khi góp vốn đầu tư vào mã HPG năm năm nay .

4. P/E

Ý nghĩa:

P / E giám sát mối quan hệ giữa giá thị trường ( P ) và thu nhập cùa mỗi CP. P / E cho thấy giá CP hiện tại cao hơn thu nhập từ CP đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu .
Nếu thông số P / E cao thì điều đó có nghĩa là người góp vốn đầu tư dự kiến vận tốc tăng cổ tức cao trong tương lai ; CP có rủi ro đáng tiếc thấp nên người góp vốn đầu tư thoả mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp ; Dự kiến công ty có vận tốc tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao .

Định nghĩa/Cách xác định:

P / E = P / EPS

Ví dụ: P/E của mã HPG năm 2016 là 6,03 tức là giá cổ phiếu tại thời điểm đó cao hơn thu nhập từ cổ phiếu là 6,03 lần.

Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (BVPS/Book Value per Share)

5. Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (BVPS/Book Value per Share)

Ý nghĩa:

BVPS được dùng để xác lập giá trị của một CP theo số liệu trên sổ sách, một nhà đầu tư thường chăm sóc đến chỉ tiêu này để so sánh với giá trị thị trường của CP .

Xem thêm  Cách kiểm tra tài khoản ngân hàng Đông A

Định nghĩa/Cách xác định:

BVPS = ( Tổng tài sản – Tài sản vô hình dung – Nợ ) / Số lượng CP phát hành
hay BVPS = ( Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình dung ) / Tổng khối lượng CP đang lưu hành
Vi dụ : BVPS của mã HPG năm năm nay là 23.55 tức là giá trị trên sổ sách của mã HPG năm năm nay là 23.550 đồng / 1 CP .

6. P/B

Ý nghĩa:

P / B được sử dụng để so sánh giá thị trường với giá trị sổ sách của một CP. Nếu chỉ số P / B nhỏ hơn 1 người ta “ nghĩ “ rằng giá thị trường đã nằm dưới giá trị sổ sách của doanh nghiệp ( giá trị đích thực của doanh nghiệp ) .

Định nghĩa/Cách xác định:

P / B = Giá thị trường của 1 CP / Giá trị sổ sách của 1 CP ( BVPS )
Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)

7. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)

Ý nghĩa:

Chỉ tiêu giám sát hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp mà không chăm sóc đến cấu trúc kinh tế tài chính .
Chỉ số này cho biết công ty tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu từ một đồng gia tài .

Định nghĩa/Cách xác định:

ROA = ( Tổng LN sau thuế ) / ( Tổng tài sản )
Ví dụ : ROA của HPG năm năm nay là 19,87 % tức là cứ 1 đồng gia tài của công ty sẽ tạo ra 0,1987 đồng doanh thu. ROA của HSG năm năm nay là 12,22 %. Từ đó hoàn toàn có thể nhìn nhận Hòa Phát hiệu suất cao hơn trong việc biến góp vốn đầu tư thành lợi nhuận so với HSG năm năm nay .

8. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Ý nghĩa:

Cho biết cứ 1 đồng vốn chủ sở thì tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Tỷ số này nhờ vào vào thời vụ kinh doanh thương mại. Ngoài ra, nó còn nhờ vào vào quy mô và mức độ rủi ro đáng tiếc của công ty. Để so sánh đúng mực, cần so sánh tỷ số này của một công ty CP với tỷ số trung bình của toàn ngành, hoặc với tỷ số của công ty tương tự trong cùng ngành .

Định nghĩa/Cách xác định:

ROE = ( Lợi nhuận sau thuế ) / ( Vốn chủ sở hữu )
Tỷ suất lợi nhuận thuần

9. Tỷ suất lợi nhuận thuần

Ý nghĩa:

– Chỉ tiêu này cho biết một đồng lệch giá thuần từ bán sản phẩm & hàng hóa và phân phối dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu .
– Tỷ suất này càng cao thì hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp càng cao .

Định nghĩa/Cách xác định:

TSLN thuần = ( LN sau thuế ) / ( Doanh thu thuần )

10. Tỷ suất lợi nhuận gộp

Ý nghĩa:

Chỉ tiêu này cho biết một đồng lệch giá thuần từ bán sản phẩm & hàng hóa và cung ứng dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu nếu không tính đến ngân sách kinh tế tài chính, ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị doanh nghiệp. Chỉ tiêu này sẽ phụ thuộc vào lớn vào đặc thù của từng ngành .

Định nghĩa/Cách xác định:

TSLN gộp = ( LN gộp ) / ( Doanh thu thuần ) = ( Doanh thu thuần – Ngân sách chi tiêu vốn hàng bán ) / ( Doanh thu thuần )
Lợi nhuận biên từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

11. Lợi nhuận biên từ hoạt động kinh doanh

Ý nghĩa:

Chỉ số này cho biết mỗi đồng lệch giá tạo ra bao nhiêu doanh thu. Biên sẽ đóng vai trò một vùng đệm giữa lệch giá và ngân sách. Về kim chỉ nan, những doanh nghiệp có biên doanh thu cao hoàn toàn có thể sống sót vững vàng trong toàn cảnh ngân sách leo thang .
trái lại, những doanh nghiệp có biên doanh thu thấp chỉ hoàn toàn có thể tăng doanh thu bằng cách tăng nhanh lệch giá. Khi gặp đợt ngày càng tăng ngân sách, những doanh nghiệp này sẽ rất khó khăn vất vả. Như vậy, việc theo dõi biên doanh thu theo thời hạn không chỉ giúp nhà quản trị dữ thế chủ động ứng phó với thời cơ và rủi ro tiềm ẩn từ thị trường, mà còn giúp nhà đầu tư tránh những nhận định và đánh giá cảm tính để nhận diện được những doanh nghiệp có tiềm lực trong cơn bão giá .

Định nghĩa/Cách xác định:

LN biên từ hoạt đồng kinh doanh thương mại = ( Lợi nhuận sau thuế ) / ( Doanh thu )

12. EPS cơ bản (Earning per share)

Ý nghĩa:

Là phần doanh thu mà công ty phân chia cho mỗi CP thường thì đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số biểu lộ năng lực kiếm doanh thu của doanh nghiệp. EPS càng cao thì phản ánh năng lượng kinh doanh thương mại của công ty càng mạnh, năng lực trả cổ tức càng cao và giá cổ phiêu sẽ có xu thế tăng. Cần quan tâm khi công ty triển khai chia tách CP. Ví dụ khi công ty thực thi chia tách 2 : 1 thì EPS sẽ giảm 1 nửa .

Định nghĩa/Cách xác định:

EPS = ( Thu nhập ròng – Cổ tức của CP khuyến mại ) / ( Số CP lưu hành trung bình )
Hệ số nợ

13. Hệ số nợ

Ý nghĩa:

– Tổng số nợ ở đây gồm có nợ thời gian ngắn và nợ dài hạn phải trả. Chủ nợ thường thích công ty có tỷ số nợ thấp vì như vậy công ty có năng lực trả nợ cao hơn. trái lại, cổ đông muốn có tỷ số nợ cao vì như vậy làm ngày càng tăng năng lực sinh lợi cho cổ đông. Tuy nhiên muốn biết tỷ số này cao hay thấp cần phải so sánh với tỷ số nợ của trung bình ngành .
– Tỷ số nợ càng thấp thì mức độ bảo vệ dành cho những chủ nợ càng cao trong trường hợp doanh nghiệp rơi vào thực trạng phá sản và phải thanh lý tài sản .
– Tỷ số nợ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : mô hình doanh nghiệp, quy mô của doanh nghiệp, nghành hoạt động giải trí, mục tiêu vay. Tuy nhiên thường thì, ở mức 60/40 là gật đầu được. Có nghĩa Hệ số nợ là 60 % ( Tổng tài sản có 100 thì vốn vay là 60 ) .

Định nghĩa/Cách xác định:

Hệ số nợ = ( Tổng nợ ) / ( Tổng tài sản )

14. Tỷ số khả năng trả lãi

Ý nghĩa:

– Hệ số này cho biết một công ty có năng lực phân phối được nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ lãi của nó đến mức nào. Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ càng cao thì năng lực thanh toán giao dịch lãi của công ty cho những chủ nợ của mình càng lớn. Tỷ lệ trả lãi thấp cho thấy một thực trạng nguy khốn, suy giảm trong hoạt động giải trí kinh tế tài chính hoàn toàn có thể làm giảm EBIT xuống dưới mức nợ lãi mà công ty phải trả, do đó dẫn tới mất năng lực giao dịch thanh toán và vỡ nợ .
– Tỷ số trên nếu lớn hơn 1 thì công ty trọn vẹn có năng lực trả lãi vay. Nếu nhỏ hơn 1 thì chứng tỏ hoặc công ty đã vay quá nhiều so với năng lực của mình, hoặc công ty kinh doanh thương mại kém đến mức doanh thu thu được không đủ trả lãi vay .

Xem thêm  Kiếm tiền online, kiếm tiền tại nhà - 100% miễn phí tham gia

Định nghĩa/Cách xác định:

Tỷ số năng lực trả lãi = ( Lợi nhuận trước thuế và lãi vay ) / ( Chi tiêu lãi vay )
Tỷ số khả năng trả nợ

15. Tỷ số khả năng trả nợ

Ý nghĩa:

– Tỷ số này cho biết để sẵn sàng chuẩn bị cho mỗi đồng trả nợ gốc và lãi, doanh nghiệp có bao nhiêu đồng hoàn toàn có thể sử dụng được .
– Đây là chỉ tiêu mà những nhà đầu tư vào dự án Bất Động Sản của doanh nghiệp đặc biệt quan trọng chăm sóc. Nói chung đến thời gian trả nợ, nếu K > 1 thì hoàn toàn có thể nói là năng lực trả nợ củacông ty là khá tốt, về mặt kim chỉ nan thông số này càng cao cho thấy năng lực trả nợ của doanh nghiệp những tốt. Tuy nhiên nếu thông số này cao quá hoàn toàn có thể cho thấy tình hình rằng việc quản trị và luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp là chưa tốt .

Định nghĩa/Cách xác định:

Tỷ số năng lực trả nợ = ( GVHB + Khấu hao + EBIT ) / ( Nợ gốc + Chi tiêu lãi vay )

16. Tỷ suất tự tài trợ

Ý nghĩa:

– Hệ số này phản ánh tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của doanh nghiệp. Để xác lập mức độ tương thích về tỷ suất vốn chủ sở hữu trong trong nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào rất lớn vào hoạt động giải trí và chủ trương của từng doanh nghiệp cũng như từng ngành .
– Tỷ số này cao chứng tỏ năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp, nhưng cũng cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng đòn kích bẩy kinh tế tài chính nhiều .

Định nghĩa/Cách xác định:

Tỷ suất tự hỗ trợ vốn = ( Nguồn vốn chủ sở hữu ) / ( Tổng tài sản )

17. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ

Ý nghĩa:

– Tỷ suất tự hỗ trợ vốn TSCĐ phản ánh tỷ suất gia tài cố định và thắt chặt được góp vốn đầu tư .
– Tỷ suất này sẽ phân phối dòng thông tin cho biết số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dùng để trang bị TSCĐ và góp vốn đầu tư dài hạn là bao nhiêu. Tỷ suất này nếu > 1 thì chứng tỏ năng lực kinh tế tài chính vững vàng, lành mạnh. Khi tỷ suất < 1 thì một bộ phận của TSCĐ được hỗ trợ vốn bằng vốn vay, và đặc biệt quan trọng mạo hiểm khi đó là vốn vay thời gian ngắn .

Định nghĩa/Cách xác định:

Tỷ suất tự hỗ trợ vốn TSCĐ = ( Nguồn vốn chủ sở hữu ) / ( Tổng tài sản cố định và thắt chặt )

18. Hệ số vòng quay hàng tồn kho (Inventory turnover)

Ý nghĩa:

Hệ số vòng xoay hàng tồn dư biểu lộ năng lực quản trị hàng tồn dư. Vòng quay hàng tồn dư là số lần mà sản phẩm & hàng hóa tồn dư trung bình luân chuyển trong kỳ .
Hệ số vòng xoay hàng tồn dư thường được so sánh qua những năm để nhìn nhận năng lượng quản trị hàng tồn dư là tốt hay xấu qua từng năm. Hệ số này lớn cho thấy vận tốc quay vòng của sản phẩm & hàng hóa trong kho là nhanh và ngược lại, nếu thông số này nhỏ thì vận tốc quay vòng hàng tồn dư thấp. Cần chú ý quan tâm, hàng tồn dư mang đậm đặc thù ngành nghề kinh doanh thương mại nên không phải cứ mức tồn dư thấp là tốt, mức tồn dư cao là xấu .
Hệ số vòng xoay hàng tồn dư càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn dư không bị ứ đọng nhiều. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro đáng tiếc hơn nếu khoản mục hàng tồn dư trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính có giá trị giảm qua những năm .
Tuy nhiên, thông số này quá cao cũng không tốt, vì như vậy có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều, nếu nhu yếu thị trường tăng bất thần thì rất có năng lực doanh nghiệp bị mất người mua và bị đối thủ cạnh tranh cạnh tranh giành thị trường. Hơn nữa, dự trữ nguyên vật liệu vật tư nguồn vào cho những khâu sản xuất không đủ hoàn toàn có thể khiến dây chuyền sản xuất sản xuất bị ngưng trệ. Vì vậy, thông số vòng xoay hàng tồn dư cần phải đủ lớn để bảo vệ mức độ sản xuất và phân phối được nhu yếu người mua .

Định nghĩa/Cách xác định:

Hệ số quay vòng hàng tồn dư = Doanh thu / Số dư hàng tồn dư cuối kì hoặc [ = Giá vốn hàng bán / Trung bình hàng tồn dư trong kì ]
Hệ số vòng quay các khoản phải thu (Receivable turnover)

19. Hệ số vòng quay các khoản phải thu (Receivable turnover)

Ý nghĩa:

Vòng quay khoản phải thu phản ánh năng lực quản trị những khoản nợ công phải thu của công ty và năng lực tịch thu vốn trên những khoản nợ công đó .
Chỉ số vòng quay phải thu lớn cho thấy năng lực tịch thu nợ công từ những người mua là tốt, và cho thấy công ty có những đối tác chiến lược làm ăn chất lượng, có năng lực trả nợ nhanh gọn. Tuy nhiên, chỉ số cao cũng phản ánh chủ trương bán hàng quá ngặt nghèo, hoàn toàn có thể gây tác động ảnh hưởng xấu tới doanh thu .
Chỉ số vòng quay phải thu thấp cho thấy năng lực tịch thu tiền từ người mua khá kém, chủ trương bán hàng lỏng lẻo, hoặc đối tác chiến lược của công ty đang gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính .

Định nghĩa/Cách xác định:

Vòng quay những khoản phải thu = Doanh thu / trung bình những khoản phải thu

20. Hệ số vòng quay các khoản phải trả (Payable turnover)

Ý nghĩa:

Xem thêm  Cách kiếm tiền từ Momo 2021, Kiếm ngay 500k vô cùng dễ dàng

Chỉ số vòng xoay những khoản phải trả phản ánh năng lực chiếm hữu vốn của doanh nghiệp so với nhà phân phối. Chỉ số vòng xoay những khoản phải trả quá thấp hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động không tốt đến xếp hạng tín dụng thanh toán của doanh nghiệp .
Chỉ số vòng xoay những khoản phải trả năm nay nhỏ hơn năm trước chứng tỏ doanh nghiệp chiếm hữu vốn và giao dịch thanh toán chậm hơn năm trước. trái lại, nếu Chỉ số Vòng quay những khoản phải trả năm nay lớn hơn năm trước chứng tỏ doanh nghiệp chiếm hữu vốn và thanh toán giao dịch nhanh hơn năm trước .
Nếu chỉ số Vòng quay những khoản phải trả quá nhỏ ( những khoản phải trả lớn ), sẽ tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc về năng lực thanh khoản. Tuy nhiên, cũng cần quan tâm việc chiếm hữu khoản vốn này hoàn toàn có thể sẽ giúp doanh nghiệp giảm được ngân sách về vốn, đồng thời bộc lộ uy tín về quan hệ thanh toán giao dịch so với nhà phân phối và chất lượng loại sản phẩm so với người mua .

Định nghĩa/Cách xác định:

Vòng quay những khoản phải trả = Doanh số mua hàng thường niên / Bình quân những khoản phải trả

21. Kỳ thu tiền bình quân (Days of sales outstanding)

Ý nghĩa:

Kỳ thu tiền trung bình cho thấy khoảng chừng thời hạn trung bình thiết yếu để một công ty tịch thu những khoản nợ từ người mua .
Xem xét khuynh hướng của kỳ thu tiền trung bình qua những thời kỳ của một công ty là có hiệu suất cao nhất. Nếu vòng xoay những khoản phải thu tăng từ năm này qua năm khác cho thấy năng lực yếu kém trong việc quản trị nợ công ở một công ty .

Định nghĩa/Cách xác định:

Kỳ thu tiền trung bình = Phải thu người mua x 365 ngày / Doanh thu bán chịu
hay = [ 365 / Hệ số vòng xoay những khoản phải thu ]

22. Hệ số vòng quay tài sản cố định (Fixed asset turnover)

Ý nghĩa:

Chỉ số này giúp nhìn nhận hiệu suất cao sử dụng Tài sản cố định và thắt chặt ( TSCĐ ) của doanh nghiệp, cho thấy 1 đồng TSCĐ tham gia vào quy trình sản xuất kinh doanh thương mại sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lệch giá .
Chỉ số này càng cao cho thấy hiệu suất cao sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp càng cao và ngược lại .
TSCĐ trong công thức là số trung bình, tức lấy tổng số dư đầu kỳ cộng với số dư cuối kỳ sau đó chia 2 .

Định nghĩa/Cách xác định:

Vòng quay Tài sản cố định và thắt chặt = Doanh thu thuần / Tài sản cố định và thắt chặt trung bình
Hệ số vòng quay tổng tài sản (Asset Turnover Ratio)

23. Hệ số vòng quay tổng tài sản (Asset Turnover Ratio)

Ý nghĩa:

Hệ số vòng xoay tổng tài sản dùng để nhìn nhận hiệu suất cao của việc sử dụng gia tài của công ty. Thông qua thông số này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể biết được với mỗi một đồng gia tài có bao nhiêu đồng lệch giá được tạo ra .
Hệ số vòng xoay tổng tài sản càng cao đồng nghĩa tương quan với việc sử dụng gia tài của công ty vào những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại càng hiệu suất cao .
Tuy nhiên muốn có Kết luận đúng mực về mức độ hiệu suất cao của việc sử dụng gia tài của một công ty tất cả chúng ta cần so sánh thông số vòng xoay gia tài của công ty đó với thông số vòng xoay gia tài trung bình của ngành .

Định nghĩa/Cách xác định:

Vòng quay gia tài = Doanh thu thuần / Tổng tài sản trung bình

24. Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (Days of inventory on hand)

Ý nghĩa:

Đây là thước đo bộc lộ năng lực về mặt kinh tế tài chính của công ty. Chỉ số này cho những nhà đầu tư biết về khoảng chừng thời hạn thiết yếu để công ty hoàn toàn có thể thanh lý được hết số lượng hàng tồn dư của mình ( gồm có cả hàng hoá còn đang trong quy trình sản xuất ). Thông thường nếu chỉ số này ở mức thấp thì có nghĩa là công ty hoạt động giải trí khá tốt, tuy nhiên cũng cần phải quan tâm rằng chỉ số DSI trung bình là rất khác nhau giữa những ngành. Đôi khi chỉ số này còn được gọi là số ngày lưu thông hàng tồn dư DIO ( Days inventory outstanding )

Định nghĩa/Cách xác định:

Kỳ quy đổi hàng tồn dư = 365 x Trung bình hàng tồn dư trong kì / Giá vốn hàng bán
hay = [ 365 / Vòng quay hàng tồn dư ]

25. Kỳ chuyển đổi các khoản phải thu (Days of Sales Outstanding – DSO)

Ý nghĩa:

Đây là một chỉ số được tính bằng số ngày trung bình mà một công ty cần để tịch thu lại tiền bán hàng sau khi đã bán được hàng. Nếu như kỳ quy đổi những khoản phải thu ở mức thấp thì có nghĩa là công ty chỉ cần ít ngày để tịch thu được tiền khách còn nợ. Nếu tỉ lệ này cao thì có nghĩa là công ty đa phần là bán chịu cho người mua, thời hạn nợ dài hơn .

Định nghĩa/Cách xác định:

Thời gian thu tiền người mua trung bình = 365 x Bình quân những khoản phải thu / Doanh thu
hay = [ 365 / Vòng quay phải thu người mua ]

26. Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả (Days of Payables Outstanding – DPO)

Ý nghĩa:

Là chỉ số biểu lộ số ngày trung bình mà công ty cần để trả tiền cho nhà cung ứng. Hệ số này thế hiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người bán. Hệ số kỳ quy đổi những khoản phải trả cao nghĩa là công ty có quan hệ tốt với nhà cung ứng và có năng lực kéo giãn thời hạn trả tiền cho người bán. trái lại thông số DPO thấp nghĩa là công ty phải trả tiền cho người bán trong thời hạn ngắn sau khi nhận hàng .

Định nghĩa/Cách xác định:

Kỳ chuyển đối những khoản phải trả = 365 x Bình quân những khoản phải trả / Ngân sách chi tiêu bán hàng
hay = [ 365 / Vòng quay những khoản phải trả ]

27. Kỳ chuyển tiền mặt (Cash Conversion Cycle – CCC)

Ý nghĩa:

Con số này càng cao, thì lượng tiền mặt của doanh nghiệp càng khan hiếm cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và cho những hoạt động giải trí khác như góp vốn đầu tư. Chu kỳ tiền mặt được tính từ khi chi trả cho những nguyên vật liệu thô tới khi nhận được tiền mặt trong bán hàng .
Nếu số lượng này nhỏ sẽ được coi là năng lực quản trị vốn lưu động tốt. trái lại, số lượng này lớn hoàn toàn có thể được lý giải là : doanh nghiệp phải thuê thêm vốn trong khi vẫn phải chờ người mua trả nợ tiền hàng cho mình .
Quá trình sản xuất càng dài, lượng tiền mặt mà doanh nghiệp phải thuê thêm để góp vốn đầu tư càng lớn. Tương tự, thời hạn người mua thanh toán giao dịch những hóa đơn càng lâu, thì giá trị của những hóa đơn càng giảm. Hay nói cách khác, thông tin tài khoản hoàn toàn có thể tịch thu về được làm giảm vốn lưu động của doanh nghiệp

Định nghĩa/Cách xác định:

Kỳ quy đổi tiền mặt = Kỳ quy đổi hàng tồn dư + Kỳ phải thu người mua – Kỳ phải trả người mua .
Trên đây, mình đã tổng hợp lại những chỉ số kinh tế tài chính quan trọng trong nghiên cứu và phân tích cơ bản khi góp vốn đầu tư CP. Hy vọng những thông tin mình cung ứng hoàn toàn có thể giúp ích cho những bạn. Chúc những bạn thành công xuất sắc !
Nguồn : https://wikifin.net/

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *