Kiểm tra hosting hết hạn như thế nào?

Nếu bạn đang sử dụng website, trước khi hosting hết hạn, bạn cần phải biết cách kiểm tra nó và gia hạn thêm để không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Cách kiểm tra hosting hết hạn

– Bảng quản trị lúc ĐK hosting được cấp account đăng nhập quản lý dịch vụ. Đăng nhập vào hosting của bạn, click vào ô Services sẽ hiện lên một hành lang cửa số nhỏ click tiếp vào My Services sẽ hiện lên một khung bên trong có ghi ngày hosting hết hạn hoặc gia hạn thêm của hosting .

Kiểm tra tên miền hết hạn

– Trước 15 hay 30 ngày hết hạn tùy nhà phân phối sẽ thông tin cho mình vào mail để biết ngày gia hạn .
– Liên lạc trực tiếp với đơn vị chức năng phân phối hosting

Tên miền hết hạn

Tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một ( Word by Word ) từ tiếng anh ( Domain Name ). Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của những mạng lưới, tên của những sever trên mạng Internet .

– Tên miền quốc tế

Tính từ ngày sau khi tên miền hết hạn ( domain expired ), tên miền sẽ trải qua 3 quá trình mang tính ân hạn lê dài 75 ngày :

Tên miền quốc tế

Giai đoạn 1: Pending Renew, chủ thể tên miền có 35 ngày gia hạn tên miền, chỉ nộp phí gia hạn bình thường, không phải nộp thêm khoản phí nào khác.

Giai đoạn 2: Pending Restore, chủ thể tên miền có thêm 30 ngày gia hạn tên miền, gồm phí gia hạn và một khoản phí tạm gọi là phí khôi phục, khoản phí này thường gấp 10 lần phí gia hạn bình thường.

Giai đoạn 3 : Pending Delete là 05 ngày chờ xóa .

Sau khi hết 5 ngày chờ xóa, tên miền hết hạn sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của ICANN (tổ chức quản lý tên miền quốc tế), tên miền trở về trạng thái vô chủ và đăng ký tên miền tự do.

– Tên miền Nước Ta

Tên miền Nước Ta

Tên miền quốc gia Việt Nam tính từ ngày sau khi hết hạn chủ thể tên miền hết hạn có thời gian 20 ngày để gia hạn.

Hạn mốc sau cuối chủ thể hoàn toàn có thể gia hạn tên miền được thông tin đơn cử khi truy vấn tên miền sau khi hết hạn .
Trong trường hợp không liên tục gia hạn vào 0 giờ của ngày thứ 21 mặc nhiên tên miền hết hạn trở về trạng thái vô chủ và ĐK tự do .

Nguồn: Sưu tầm

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *