Cách đổi DNS trên Windows 10 và kiểm tra thời gian phản hồi DNS

DNS ( Domain Network System – Hệ thống tên miền ) là một mạng lưới hệ thống tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền trên Internet. Tức là mỗi tên miền của 1 website sẽ được gắn với 1 địa chỉ IP, và khi bạn truy vấn vào thì DNS bạn đạng sử dụng sẽ thực thi truy vấn địa chỉ IP từ tên miền bạn nhập trên trình duyệt .
Ở mỗi mạng lưới hệ thống DNS sẽ có vận tốc phản hồi khác nhau, độ bảo mật thông tin hay hoàn toàn có thể DNS bạn sử dụng ngăn một số ít Website mà bạn truy vấn .

Thông thường khi đăng ký một gói Internet, thì mặc định bạn sẽ sử dụng DNS của nhà cung cấp. Tuy vậy bạn vẫn có thể thay thế DNS bằng cách thay đổi lại các chỉ số trong card mạng của máy tính.

Cách đổi DNS trên Windows 10

Bước 1: Vào Control panel và chọn Netword and sharing center

change-dns-windows-10-18-1

Bước 2: Chọn Change adapter settings

change-dns-windows-10-18-2

Bước 3: Bạn có thể cấu hình lần lượt cả 2 card mạng Wifi và Ethernet bằng cách chuột phải và chọn Properties.

change-dns-windows-10-18-3

Bước 4: Nhấp chuột 2 lần vào Internet Protocol Version 4 (TCP/ IP).

change-dns-windows-10-18-4

Bước 5: Thay đổi lại đia chỉ IP.

change-dns-windows-10-18-5

Một số DNS bạn có thể sử dụng:

OpenDNS :

  • 208.67.222.222 (máy chủ DNS chính)
  • 208.67.220.220 (máy chủ DNS phụ)

GoogleDNS :

  • 8.8.8.8 (máy chủ DNS chính)
  • 8.8.4.4 (máy chủ DNS phụ)

CloudflareDNS :

  • 1.1.1.1 (máy chủ DNS chính)
  • 1.0.0.1 (máy chủ DNS phụ)

Cách kiểm tra tốc độ phản hồi DNS

Sau khi đổi khác DNS, thì khi truy vấn vào 1 Website thì DNS sẽ trả về địa chỉ IP của Website đó và trình duyệt sẽ triển khai truy vấn tài liệu hiển thị từ địa chỉ IP có được. Vậy vận tốc tải 1 trang Web trước hết sẽ phụ thuộc vào vào thời hạn phản hồi của DNS .

Để kiểm tra được thời gian phản hồi DNS là nhanh hay chậm bạn có thể sử dụng cộng cụ CMD.exe của Windows để ping tới 1 Website bất kì.

Đầu tiên, bạn vào Start tìm với từ khóa “cmd” và vào Command Prompt.

change-dns-windows-10-18-6

Tiếp đó, bạn nhập lệnh ping + tên 1 Website bất kì. Ví dụ ping với Website vnsharebox.com bạn nhập: ping vnsharebox.com và Enter.

Kết quả trả về bạn sẽ thấy được IP Website và thời hạn phản hồi của DNS. Với thời hạn phản hồi nhanh sẽ giúp bạn lướt Web nhanh hơn một phần nào đó .
change-dns-windows-10-18-8📝 Tốc độ của 1 Website không phụ thuộc vào nhiều vào DNS vì mình thực nghiệm 1 số ít DNS phổ cập thì tác dụng chênh lệch không nhiều, mà vận tốc của một Website còn nhờ vào vào tài nguyên mạng lưới hệ thống tàng trữ tài liệu của Website nữa .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *