Không đạt KPI – trách nhiệm thuộc về ai?

Không đạt KPI – trách nhiệm thuộc về ai?

KPI

Trong quá trình kinh doanh, việc đạt được KPI (Key Performance Indicator) là mục tiêu quan trọng của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi không đạt được KPI, vấn đề trách nhiệm thuộc về ai lại trở nên phức tạp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trách nhiệm của từng bộ phận trong công ty khi không đạt KPI và cách để phân loại và giám sát các chỉ số quan trọng.

Không đạt KPI - trách nhiệm thuộc về ai?
Không đạt KPI – trách nhiệm thuộc về ai?

Vai trò của từng bộ phận

Trong một công ty, có nhiều bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được KPI. Mỗi bộ phận có nhiệm vụ và trách nhiệm riêng để đóng góp vào doanh thu và hiệu quả công việc. Ví dụ, bộ phận marketing và bộ phận bán hàng sẽ tác động trực tiếp đến doanh thu của công ty. Trong khi đó, bộ phận nhân sự và bộ phận hỗ trợ sẽ tác động gián tiếp thông qua việc quản lý chi phí và tăng cường hiệu suất làm việc.

Cách phân loại và giám sát chỉ số

Để xác đ

Xem thêm  Sài Gòn - Những Di Sản Văn Hóa và Tương Lai Sáng Tạo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *