Khấu hao là gì? Phương pháp tính khấu hao chuẩn xác nhất

Khấu hao là một thuật ngữ thường được dùng trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng. Khấu hao được xem như một yếu tố quan trọng nhằm đo lường mức độ hao mòn của một tài sản. Đối với doanh nghiệp, khấu hao ảnh hưởng khá lớn, nhất là trong quá trình chuyển nhượng. Hơn nữa, khấu hao cũng đo lường được giá trị sử dụng của các tài sản này. Vậy đặc điểm của khấu hao là gì? Phương pháp tính khấu hao chuẩn xác nhất là gì?

Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Khấu hao là gì?

Khấu hao ( tên tiếng Anh là Depreciation ) là việc định giá, thống kê giám sát, phân chia một cách có mạng lưới hệ thống giá trị của gia tài do sự hao mòn gia tài sau một khoảng chừng thời hạn sử dụng. Khấu hao gia tài cố định và thắt chặt được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại trong suốt thời hạn sử dụng gia tài cố định và thắt chặt. ( Theo Wikipedia )

Khấu hao là gì?

Khấu hao gia tài cố định và thắt chặt tương quan trực tiếp đến việc hao mòn gia tài cố định và thắt chặt. Cụ thể là sự giảm dần về giá trị sử dụng do hoạt động giải trí tham gia vào quy trình sản xuất và kinh doanh thương mại. Hoặc do hao mòn tự nhiên hay do những tân tiến khoa học kĩ thuật về công nghệ tiên tiến .Các gia tài cố định và thắt chặt thường được tính vào khấu hao gồm có : Máy móc, đồ nội thất bên trong, thiết bị văn phòng, …

Khấu hao có ý nghĩa ra sao?

Như đã đề cập ở trên, Khấu hao được xem như một yếu tố quan trọng nhằm mục đích đo lường và thống kê mức độ hao mòn của một gia tài trong doanh nghiệp. Do đó, khấu hao có ý nghĩa to lớn trong cả 2 nghành kinh tế tài chính và kinh tế tài chính .

Tầm quan trọng của khấu hao đối với doanh nghiệp

Về Kinh tế

Hao mòn Tài sản cố định và thắt chặt ( TSCĐ ) là hiện tượng kỳ lạ khách quan và tại mỗi thời gian trong một vòng đời hữu dụng của TSCĐ. Việc xác lập mức độ hao mòn là khó và thậm chí còn là không hề. Điều này gây nên nhiều khó khăn vất vả cho việc quản trị và theo dõi gia tài cố định và thắt chặt .Việc ghi chép, phản ánh giá trị TSCĐ trên sổ sách kế toán là không hề triển khai được nên đa số chúng gây khó khăn vất vả cho việc bán hoặc trao đổi TSCĐ này với gia tài cố định và thắt chặt khác khi doanh nghiệp có dự tính đổi khác .Tuy nhiên thì trải qua hình thức trích khấu hao sẽ được cho phép doanh nghiệp phản ánh được giá trị thực của TSCĐ, đồng thời do khấu hao là một khoản ngân sách kinh doanh thương mại nên khấu hao làm giảm cống phẩm ròng của doanh nghiệp, khấu hao tăng đồng nghĩa tương quan với lãi ròng giảm .

Về tài chính

Bản chất của yếu tố là ở chỗ khấu hao hay hao mòn cũng đều được bộc lộ bằng tiền. Vì thế tiền khấu hao sẽ được tính vào ngân sách kinh doanh thương mại, sản xuất của doanh nghiệp, đơn cử là ngân sách để sản xuất ra 1 loại sản phẩm. Như vậy, nó sẽ làm tăng chi giá cả của loại sản phẩm, từ đó làm giảm đi sự cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp .

Các loại chi phí khấu hao

Tài sản cố định của doanh nghiệp

Sau khi đã tìm hiểu và khám phá thế nào là khấu hao cũng như tầm quan trọng của khấu hao trong những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ thực thi phân loại ngân sách khấu hao để thuận tiện trong việc giám sát. Có 2 loại ngân sách khấu hao là khấu hao gia tài cố định và thắt chặt hữu hình và khấu hao gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung .

Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình

giá thành khấu hao TSCĐ hữu hình là giá trị khấu hao mà doanh nghiệp phải bỏ ra để trích khấu hao tương ứng với nguyên giá của TSCĐ đó qua những kỳ tùy thuộc vào thời hạn sử dụng có ích của nó .TSCĐ hữu hình theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán số 03 là những gia tài có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình hiểu nôm na là những loại gia tài có hình thái vật chất, hoàn toàn có thể cầm nắm được, hoàn toàn có thể sử dụng trong quy trình hoạt động giải trí hay sản xuất của công ty .Có thể kể đến như máy móc, trang thiết bị, xe hơi … Ví dụ về công ty cho thuê xe tự lái trên kia thì xe hơi chính là ngân sách khấu hao gia tài cố định và thắt chặt hữu hình cho hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại tương thích với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình .

Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung là loại gia tài không có hình thái vật chất. Chúng được công nhận thuộc về cá thể hay tổ chức triển khai nào đó, ai cũng biết điều đó nhưng không hề cầm nắm được. Ví dụ văn bằng bản quyền trí tuệ. Ngân sách chi tiêu khấu hao gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung sẽ được tính dựa trên doanh thu / quyền lợi mà một công ty thu về từ gia tài đó .Tương tự như TSCĐ hữu hình, khi Doanh Nghiệp khởi đầu sở hữu tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung thì cũng là lúc phát sinh khoản ngân sách khấu hao của TSCĐ vô hình dung đó .Khác với TSCĐ hữu hình thì TSCĐ vô hình dung là gia tài không có hình thái vật chất nhưng xác lập được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thương mại, phân phối dịch vụ hoặc cho những đối tượng người dùng khác thuê tương thích với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình dung .

Cách tính giá trị hao mòn tài sản cố định

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Theo nhiệm vụ kế toán, có ba chiêu thức tính khấu hao được vận dụng lúc bấy giờ. Mỗi chiêu thức tính sẽ sử dụng những yếu tố khác nhau cũng như mang lại hiệu suất cao khác nhau cho doanh nghiệp. Bao gồm :

Khấu hao đường thẳng (khấu hao tuyến tính)

Phương pháp khấu hao tuyến tính chính là giải pháp tính khấu hao mà trong đó định mức khấu hao TSCĐ là như nhau trong suốt thời hạn sử dụng. Đây chính là chiêu thức đơn thuần và thường được sử dụng nhiều nhất .Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là :

Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/ thời gian khấu hao

Trong đó thì mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng .

Nguyên giá TSCĐ = Giá mua thực tế + Các khoản thuế + Các chi phí liên quan

Trường hợp nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt đổi khác hoặc thời hạn trích khấu hao biến hóa thì phải tính lại ngân sách khấu hao theo công thức sau :

Chi phí khấu hao còn lại = Giá trị còn lại của tài sản cố định / Thời gian trích khấu hao còn lại

Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Đối với giải pháp tính khấu hao theo khối lượng mẫu sản phẩm thì tuổi thọ hữu dụng của gia tài được bộc lộ bằng tổng số đơn vị chức năng dự kiến sẽ được sản xuất .Tài sản cố định và thắt chặt trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo giải pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng loại sản phẩm như sau :

  • Căn cứ vào hố sơ – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.
  • Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định

Phương pháp này được tính theo công thức :

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm

Theo đó :Mức trích khấu hao trung bình tính cho một đơn vị chức năng loại sản phẩm = Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt / sản lượng theo hiệu suất phong cách thiết kế .

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần được vận dụng so với những doanh nghiệp thuộc những nghành nghề dịch vụ có công nghệ tiên tiến yên cầu phải đổi khác, tăng trưởng nhanh. Mức trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt theo giải pháp số dư giảm dần xác lập như thời hạn khấu hao của gia tài cố định và thắt chặt .Khấu hao theo số dư giảm dần được tính theo công thức :

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh

Theo đó :Tỷ lệ khấu hao nhanh ( % ) = Tỷ lệ khấu hao gia tài cố định và thắt chặt theo đường thẳng nhân với thông số kiểm soát và điều chỉnh .Tỷ lệ khấu hao gia tài cố định và thắt chặt ( TSCĐ ) theo đường thẳng ( % ) = ( 1 / thời hạn trích khấu hao của TSCĐ ) x 100

Kết luận

Khấu hao là một phần quan trọng trong hồ sơ kế toán giúp những công ty duy trì báo cáo giải trình thu nhập và cân và bảng cân đối kế toán hài hòa và hợp lý với doanh thu tương thích được ghi nhận. Hy vọng qua bài viết trên, những bạn đã hiểu thế nào là khấu hao cũng như cách đo lường và thống kê khấu hao một cách đúng mực nhất .

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

5
/
5
(
1

bình chọn

)

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *