Kết thúc năm 2025: Việt Nam liệu có đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán?

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán là một mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường tài chính. Tuy nhiên, quá trình này không đơn giản và đòi hỏi sự nỗ lực và thực hiện các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng như MSCI và FTSE.

Hiện tại, Việt Nam đang trong danh sách thị trường cận biên và mới nổi, với nhiều yếu điểm cần cải thiện như giới hạn sở hữu nước ngoài và quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài. Các tiêu chí khác như tự do giao dịch ngoại hối và đăng ký đầu tư cũng đang trong quá trình cải thiện.

Tuy nhiên, nếu Việt Nam đạt được nâng hạng, nước ta sẽ có nhiều lợi ích. Sự tăng cường tính hội nhập toàn cầu, mở rộng quy mô thị trường chứng khoán, và tạo cơ hội tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài là một số khía cạnh có thể được hưởng lợi.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải thực hiện các quy trình xếp hạng. Quy trình này có sáu bước, bao

Xem thêm  Ngân hàng và vai trò quan trọng trong kinh tế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *