Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – https://wikifin.net

1. Khái niệm về kết quả hoạt động giải trí sản xuất của doanh nghiệp

Kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những mẫu sản phẩm mang quyền lợi tiêu dùng xã hội được biểu lộ là sản phẩm vật chất hoặc loại sản phẩm phi vật chất. Những loại sản phẩm này phải tương thích với quyền lợi kinh tế tài chính và trình độ văn minh của tiêu dùng xã hội. Nó phải được người tiêu dùng đồng ý .
Khái niệm cho kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải thoả mãn những nhu yếu :

– Kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do lao động sản xuất của doanh nghiệp làm ra, có đủ tiêu chuẩn chất lượng pháp lý, theo nhu yếu sử dụng và tận hưởng đương thời .
– Đáp ứng được một nhu yếu tiêu dùng đơn cử của cá thể hoặc hội đồng .
Do vậy loại sản phẩm của hoạt động giải trí phải có giá trị sử dụng. Mức độ giá trị sử dụng của loại sản phẩm luôn nhờ vào vào trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính khoa học kỹ thuật và văn minh xã hội .
– Kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp. Do vậy, chất lượng loại sản phẩm của doanh nghiệp không vượt quá quyền lợi kinh tế tài chính mà doanh nghiệp và người tiêu dùng gật đầu được .
+ Lợi ích của doanh nghiệp bộc lộ ngân sách nâng cao chất lượng sản phẩn không vượt quá giá tiền kinh doanh của mẫu sản phẩm trên thị trường .
+ Lợi ích của người tiêu dùng bộc lộ ở năng lực giao dịch thanh toán khi mua hàng và tiết kiệm ngân sách và chi phí trong quy trình sử dụng loại sản phẩm .
– Kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải mang lại quyền lợi kinh tế tài chính chung cho tiêu dùng xã hội .

Xem thêm  Tài Khoản Trực Tuyến Của Quý Vị | Internal Revenue Service

2. Các dạng bộc lộ kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

– Thành phẩm: Là sản phẩm đã trải qua toàn bộ các khâu của quá trình sản xuất của doanh nghiệp, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà doanh nghiệp đề ra, đã được tiến hành kiểm tra chất lượng và đã hoặc đang làm thủ tục nhập kho (trừ một số loại sản phẩm có quy định riêng, không phải kiểm tra chất lượng sản phẩm và không phải làm thủ tục nhập kho: sản xuất điện năng, sản xuất nước sạch, nước đá)

Theo lao lý của tổng cục thống kê, không tính vào thành phẩm những loại sản phẩm sau :
+ Sản phẩm mua vào với mục tiêu bán ra mà không phải qua bất kể một chế biến gì thêm của doanh nghiệp .
+ Sản phẩm do đơn vị chức năng khác gia công chế biến khi chuyển về doanh nghiệp không phải chế biến gì thêm .
+ Những mẫu sản phẩm chưa làm xong thủ tục nhập kho ( so với ngành công nghiệp ) .
+ Sản phẩm có khuyết tật không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng chưa sửa chữa thay thế lại .

– Bán thành phẩm: Là sản phẩm đã được hoàn thành ở một hoặc một số khâu (một hoặc một vài phân xưởng) nhưng chưa đến khâu sản xuất cuối cùng. Bán thành phẩm có đủ tiêu chuẩn chất lượng của các giai đoạn công nghệ đã qua chế biến có thể đem tiêu thụ được, trường hợp này được coi như sản phẩm hoàn thành. Bán thành phẩm có thể tiếp tục được chế biến ở các giai đoạn công nghệ tiếp theo để trở thành sản phẩm hoàn chỉnh của doanh nghiệp. Bộ phận bán thành phẩm tiếp tục chế biến coi là sản phẩm chưa hoàn thành của doanh nghiệp.

– Tại chế phẩm: là sản phẩm đã được hoàn thành ở một hoặc một số khâu của quy trình sản xuất nhưng chưa đến khâu sản xuất cuối cùng và hiện tại đang được chế biến ở một số khâu nào đó. Nó không đem đi tiêu thụ được.

– Sản phẩm sản xuất dở dang : gồm hàng loạt giá bán thành phẩm, tại chế phẩm có tại thời gian điều tra và nghiên cứu .
– Sản phẩm chính : là mẫu sản phẩm thu được thuộc mục tiêu chính của quy trình tiến độ sản xuất .
– Sản phẩm phụ : là loại sản phẩm thu được thuộc mục tiêu phụ của tiến trình sản xuất .

Xem thêm  Giá, biểu đồ, vốn hóa thị trường của Stellar (XLM) | CoinMarketCap

– Sản phẩm song đôi: hai hoặc nhiều sản phẩm cùng thu được với sản phẩm chính trong một quy trình sản xuất.

3. Đơn vị biểu lộ kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

a. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm vật chất .

Các đơn vị chức năng dùng để bộc lộ kết quả sản xuất của doanh nghiệp trên cơ sở thang đo định danh như : đơn vị chức năng hiện vật, hiện vật kép .
– Đơn vị hiện vật, hiện vật kép đều bao hàm một lượng giá trị sử dụng của một mẫu sản phẩm. Lượng giá trị sử dụng này được đo bằng một đơn vị chức năng hiện vật thường thì như : mét, kg, lít, chiếc, cái và đơn vị chức năng hiện vật kép như kw / h ; tấn / giờ. Mỗi đơn vị chức năng mẫu sản phẩm cho ta một khái niệm về sử dụng mẫu sản phẩm trong tiêu dùng .
– Đơn vị giá trị : Để tính kết quả sản xuất theo đơn vị chức năng giá trị phải dựa trên cơ sở giá của những mẫu sản phẩm tính theo một đồng tiền của một Quốc gia đơn cử. Ví dụ đồng ngân hàng nhà nước Nước Ta, đồng đô la Mỹ
Tất cả những chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp thuộc HTTKQG được phản ánh theo giá trị trải qua Ngân sách chi tiêu gồm có 2 loại giá :
Thứ nhất : Giá trong thực tiễn của năm báo cáo giải trình. Các chỉ tiêu được tính theo “ giá cơ bản ” được coi là giá xuất phát, sau đó cộng thêm những yếu tố để thành “ giá thành của người sản xuất ” và “ giá sử dụng ở đầu cuối ” .

Đối với mẫu sản phẩm là dịch vụ về cơ bản chỉ tính theo giá cơ bản và giá sản xuất, giá sản xuất đồng thời cũng là giá sử dụng ở đầu cuối chính bới hoạt động giải trí dịch vụ lúc sản xuất cũng là lúc tiêu dùng ( không có phí lưu thông, thương nghiệp, vận tải đường bộ ) .
Thứ hai : Giá so sánh là giá trị của những chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp theo giá trị thực tiễn của năm báo cáo giải trình tính về giá trong thực tiễn của năm gốc. Mục đích nhằm mục đích điều tra và nghiên cứu sự dịch chuyển của những chỉ tiêu kinh tế tài chính theo thời hạn .

Xem thêm  Sàn Forex uy tín – Các sàn giao dịch forex tốt nhất thế giới 2021

b. Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ .

Để biểu lộ kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ người ta thường dùng loại đơn vị chức năng giám sát là hiện vật giá trị. Kết quả kinh doanh dịch vụ được tính theo số lần, số ca, số người được Giao hàng. Những đơn vị chức năng hiện vật này chưa nói lên mức độ giá trị sử dụng của dịch vụ .
Kết quả kinh doanh dịch vụ theo giá trị tương đối gắn sát với đặc thù quan trọng của mỗi lần, mỗi ca ship hàng đơn cử mà dịch vụ cung ứng. Vì không có giá nhất định nên khi tính bằng tiền phải tính theo giá hợp đồng kinh tế tài chính .
Đối với kết quả kinh doanh của những ngành vận tải đường bộ, bưu điện tính theo bảng giá công bố trong thời kỳ báo cáo giải trình

4. Những nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

– Phải là kết quả lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm ra trong kỳ. Do vậy, những doanh nghiệp không tính vào kết quả sản xuất kinh doanh của mình những kết quả thuê bên ngoài làm như : vận tải đường bộ, làm đất thuê ngoài. Những kết quả này do người làm thuê tính. Ngược lại doanh nghiệp được tính vào kết quả của mình những hoạt động giải trí làm thuê cho bên ngoài .
– Chỉ tính những kết quả đã triển khai xong trong kỳ báo cáo giải trình .
Được tính hàng loạt mẫu sản phẩm làm ra trong kỳ báo cáo giải trình như loại sản phẩm tự sản, tự tiêu ( điện, than dùng trong doanh nghiệp sản xuất điện, than ) ; Sản phẩm chính, loại sản phẩm phụ nếu doanh nghiệp thu nhặt được ( thóc, rơm ra trong nông nghiệp ) ; loại sản phẩm kinh doanh tổng hợp của toàn bộ những quy trình kinh doanh .
– Tính cho những đơn vị chức năng thường trú tại Việt
– Tính theo 2 loại giá : giá so sánh ( giá cố định và thắt chặt ) và giá hiện hành
– Không tính trùng giá trị luân chuyển nội bộ trong doanh nghiệp

– Chỉ tính những sản phẩm đủ tiêu chuẩn nằm trong khung chất lượng hợp tiêu chuẩn Việt Nam, sản phẩm đã được người tiêu dùng chấp nhận.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *