Kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị doanh nghiệp

Kế toán quản trị và kế toán tài chính là 2 khái niệm quen thuộc nhưng rất dễ bị nhầm lẫn. Bài viết dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích khái niệm, đặc thù của kế toán tài chính doanh nghiệp và nội dung cơ bản của kế toán quản trị cũng như so sánh để fan hâm mộ phân biệt và hiểu 2 khái niệm này .

1.    Khái niệm kế toán tài chính

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo giải trình tài chính ship hàng cho những nhu yếu thông tin cho những đối tượng người dùng bên ngoài đơn vị chức năng, doanh nghiệp là chính. Kế toán tài chính phản ánh tình hình và những dịch chuyển về vốn và gia tài của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh những dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính bên ngoài .

2.    Đặc điểm của kế toán tài chính doanh nghiệp

– Kế toán tài chính doanh nghiệp cung ứng thông tin hầu hết cho những đối tượng người dùng bên ngoài doanh nghiệp, do đó để bảo vệ tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ những nguyên tắc, chuẩn mực và chính sách hiện hành về kế toán của từng vương quốc .

–       Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, nghĩa là được tổ chức ở tất cả các đơn vị kế toán và hệ thống sổ ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân thủ các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.

– tin tức kế toán tài chính phân phối là những thông tin triển khai về những hoạt động giải trí đã phát sinh, đã xảy ra mang tính tổng hợp bộc lộ dưới hình thái giá trị .
– Báo cáo của kế toán tài chính là những báo cáo giải trình tài chính tổng quát về sản nghiệp, tác dụng hoạt động giải trí cùa doanh nghiệp trong một thời ký báo cáo giải trình của kế toán tài chính được triển khai theo định kỳ thường là hàng năm .

Xem thêm  Nano là gì? Công nghệ nano được ứng dụng như thế nào trong đời sống

3.    Khái niệm kế toán quản trị

Theo bộ luật Kế toán Nước Ta ( năm 2003 ) và thông tư 53/2006 / TT-BTC ngày 12/6/2006 của Bộ Tài chính hướng vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp : “ Kế toán quản trị là việc tích lũy, giải quyết và xử lý, nghiên cứu và phân tích và phân phối thông tin kinh tế tài chính, tài chính theo nhu yếu quản trị và quyết định hành động kinh tế tài chính tài chính trong nội bộ đơn vị chức năng kế toán ” .

Từ khái niệm được nêu trên, cho thấy những điểm chung nhất về kế toán quản trị là:

– Một mạng lưới hệ thống kế toán phân phối những thông tin định lượng .
– Những người sử dụng thông tin là những đối tượng người dùng trong tổ chức triển khai / đơn vị chức năng .
– Mục đích sử dụng thông tin là để hoạch định và trấn áp những hoạt động giải trí của tổ chức triển khai / đơn vị chức năng .

4.    Đặc điểm cơ bản của kế toán quản trị doanh nghiệp: Kế toán quản trị có nội dung rất rộng, sau đây là một số nội dung cơ bản.

 • Xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị doanh nghiệp cung cấp, có thể khái quát kế toán quản trị bao gồm:

​-       Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh (mua sắm, sử dụng các đối tượng lao động – hàng tồn kho, tư liệu lao động – tài sản cố định, tuyển dụng và sử dụng lao động – lao động và tiền lương,…)

–       Kế toán quản trị về chi phí và giá thành sản phẩm (nhận diện sản phẩm, phân loại chi phí, giá thành sản phẩm, lập dự toán chi phí, tập hợp, tính toán, phân bổ chi phí, giá thành, lập báo cáo phân tích chi phí theo bộ phận, theo các tình huống quyết định..)

–       Kế toán quản trị về doanh thu và kết quả kinh doanh (phân loại doanh thu, xác định giá bán, lập dự toán doanh thu, tính toán, hạch toán chi tiết doanh thu, phân bổ chi phí chung, xác định kết quả chi tiết, lập báo cáo phân tích kết quả chi tiết theo bộ phận, theo các tình huống ra quyết định..)

Xem thêm  Cách đặt tên page hay giúp kinh doanh online hiệu quả

–       Kế toán quản trị các khoản nợ.

–       Kế toán quản trị các hoạt động đầu tư tài chính

–       Kế toán quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp

 • Xét theo quá trình kế toán quản trị trong mối quan hệ với chức năng quản lý, kế toán quản trị bao gồm:

– Chính thức hóa những tiềm năng của đơn vị chức năng thành những chỉ tiêu kinh tế tài chính .
– Lập dự trù chung và những dự trù cụ thể .
– Thu thập, cung ứng thông tin về hiệu quả triển khai những tiềm năng .

–       Soạn thảo báo cáo kế toán quản trị

Thông tin của kế toán quản trị doanh nghiệp không chỉ là thông tin quá khứ (thông tin thực hiện) mà còn bao gồm các thông tin về tương lai (kế hoạch, dự toán, dự tính…) Mặt khác, thông tin kế toán quản trị không chỉ là các thông tin về giá trị còn bao gồm các thông tin khác (hiện vật, thời gian lao động…).

5.    So sánh giữa kế toán quản trị doanh nghiệp và kế toán tài chính doanh nghiệp

Để hiểu rõ mối quan hệ giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính ta cần phân tích sự giống nhau và khác nhau của 2 vấn đề này.

5.1.    Sự giống nhau giữa kế toán quản trị doanh nghiệp và kế toán tài chính doanh nghiệp

 • Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ ngặt nghèo với thông tin kế toán, đều nhằm mục đích vào việc phản ánh hiệu quả hoạt động giải trí của doanh nghiệp, đều chăm sóc đến lệch giá, ngân sách và sự hoạt động của gia tài, tiền vốn .
 • Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ ngặt nghèo về số liệu thông tin. Các số liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều được xuất phát từ chứng từ gốc. Một bên phản ánh thông tin tổng quát, một bên phản ánh thông tin chi tiết cụ thể .
 • Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà quản trị .

5.2.    Sự khác nhau giữa kế toán quản trị doanh nghiệp và kế toán tài chính doanh nghiệp

 • Mục đích:

​-       Kế toán quản trị có mục đích: Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm  Email Marketing Automation là gì? 6 phần mềm làm Email Automation

– Kế toán tài chính : Cung cấp thông tin Giao hàng cho việc lập những báo cáo giải trình tài chính .

 • Đối tượng phục vụ:

– Đối tượng sử dụng thông tin về kế toán quản trị là : Các nhà quản trị doanh nghiệp ( Hội đồng quản trị, ban giám đốc ) .
– Đối tượng sử dụng thông tin về kế toán tài chính là : Các nhà quản trị doanh nghiệp và những đối tượng người dùng bên ngoài doanh nghiệp ( Nhà góp vốn đầu tư, ngân hàng nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê )

 • Nguyên tắc cung cấp thông tin:

– Kế toán quản trị không có tính bắt buộc, những nhà quản trị được toàn quyền quyết định hành động và kiểm soát và điều chỉnh tương thích với nhu yếu và năng lực quản trị của doanh nghiệp .
– Kế toán tài chính phải tôn trọng những nguyên tắc kế toán được thừa nhận và được sử dụng thông dụng, nói cách khác kế toán tài chính phải bảo vệ tính thống nhất theo những nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định để mọi người có cách hiểu giống nhau về thông tin kế toán đặc biệt quan trọng là báo cáo giải trình tài chính và kế toán tài chính phải tuân thủ những lao lý của pháp lý hiện hành, đặc biệt quan trọng là những nhu yếu quản lý tài chính và những nhu yếu của xã hội trải qua việc công bố những số liệu mang tính bắt buộc .

 • Phạm vi của thông tin:

– Phạm vi thông tin của kế toán quản trị tương quan đến việc quản trị trên từng bộ phận ( phân xưởng, phòng ban ) cho đến từng cá thể có tương quan .
– Phạm vi thông tin của kế toán tài chính tương quan đến việc quản lý tài chính trên quy mô toàn doanh nghiệp .

 • Kỳ báo cáo:

– Kế toán quản trị có kỳ lập báo cáo giải trình nhiều hơn : Quý, năm, tháng, tuần, ngày .
– Kế toán tài chính có kỳ lập báo cáo giải trình là : Quý, năm .

 • Tính bắt buộc theo luật định:

– Kế toán quản trị không có tính bắt buộc .

–       Kế toán tài chính có tính bắt buộc theo luật định: Có nghĩa là sổ sách báo cáo của kế toán tài chính ở mọi doanh nghiệp đều phải bắt buộc thống nhất, nếu không đúng hoặc không hạch toán đúng chế độ thì báo cáo đó sẽ không được chấp nhận (tham khảo thêm về luật kế toán vừa ban hành).

Xem thêm:

>>> Phần mềm Kế toán Quản trị BRAVO cho doanh nghiệp vừa và lớn.

>>> Quản lý tài chính trong doanh nghiệp hiệu quả

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *