Khái niệm kế toán hoạt động tài chính – Cơ sở lý luận kế toán

2.5 / 5 – ( 6 bầu chọn )

1.Khái niệm Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu từ hoạt động tài chính là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại. Doanh thu hoạt động tài chính gồm tiền lãi (lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, lãi về chuyển nhượng chứng khoán, lãi do bán ngoại tệ), thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức được hưởng, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh, lãi về chuyển nhượng vốn, chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ và các khoản doanh thu khác (doanh thu nhượng bán bất động sản, giá cho thuê đất).

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia và doanh thu từ các hoạt động tài chính khác được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền.

Hoạt động tài chính là những hoạt động tương quan đến việc kêu gọi, khai thác, quản trị và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhằm mục đích làm tăng thu nhập và nâng cao hiệu suất cao kinh doanh thương mại .

Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản thu bao gồm:
– Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu;
– Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản (bằng sáng chế, nhãn mác thương mại,…);
– Cổ tức, lợi nhuận được chia…;
– Thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán;
– Thu nhập chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng;
– Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
– Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;
– Chênh lệch lãi chuyển nhượng, vốn. (Chuẩn mực kế toán số 14)

Xem thêm  Sổ hộ khẩu có cầm được không? Hộ Khẩu cầm được bao nhiêu tiền?

Xem thêm

Báo giá ===> Nhận viết thuê báo cáo thực tập

2. Kế toán lệch giá hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh trong quy trình hoạt động kinh doanh thương mại thường thì của doanh nghiệp, gồm có : Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, doanh thu được chia và lệch giá hoạt động tài chính khác của doanh nghệp .

Nguyên tắc hạch toán

Các khoản lệch giá hoạt động tài chính được coi là thực thi trong kỳ, không phân biệt những khoản lệch giá đó trong thực tiễn đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền .

Đối với khoản thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán: doanh thu là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua, số lãi về tín phiếu, trái phiếu hoặc cổ phiếu.

Đối với khoản thu nhập từ hoạt động mua và bán ngoại tệ : lệch giá là số chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của ngoại tệ .Đối với khoản lãi đầu tư từ đầu tư CP, trái phiếu thì chỉ có phần tiền lãi của những kỳ khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó mới được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ, những khoản lãi đầu tư từ những khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì được ghi giảm giá trị khoản đầu tư đó .Đối với những khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản : lệch giá là tổng số tiền bán bất động sản .Đối với hoạt động kinh doanh thương mại cho thuê hạ tầng : lệch giá bán hàng được ghi nhận khi hoàn tất chuyển giao đất trên thực địa cho người mua theo giá trả ngay của diện tích quy hoạnh đất đã chuyển giao .

Xem thêm  [Cập nhật T12/2021] Hướng dẫn đăng ký Remitano nhanh nhất năm 2021 - Megafast – Hệ thống so sánh và thông tin tài chính

Tài khoản sử dụng :

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Tài khoản này dùng để phản ánh lệch giá tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, doanh thu được chia và lệch giá hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm :Tiền lãi : Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu giao dịch thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ …Cổ tức, doanh thu được chia cho quá trình sau ngày đầu tư .Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán sàn chứng khoán thời gian ngắn, dài hạn ; Lãi chuyển nhượng ủy quyền vốn khi thanh lý những khoản vốn góp liên kết kinh doanh, đầu tư vào công ty link, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác .Thu nhập về những hoạt động đầu tư khác .Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ .Các khoản lệch giá hoạt động tài chính khác .

  • Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia, khoản lãi do chênh lệch tỷ giá hối đoái và doanh thu các hoạt động tài chính khác.

Kết cấu thông tin tài khoản 515 :

Bên Nợ :

  • Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);
  • Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.
Xem thêm  Vì sao Viettel Telecom bị vô hiệu? Khắc phục thanh toán Viettel bị lỗi - https://wikifin.net

Bên Có :

  • Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia;
  • Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết;
  • Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh;
  • Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh khi bán ngoại tệ;
  • Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mực tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh;
  • Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ .

Xem thêm

Kho 429 bài mẫu –> Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Khái niệm kế toán hoạt động tài chính

Trên đây là một số nội dụng mẫu Khái niệm kế toán hoạt động tài chính  làm báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *