Năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% kế hoạch

Ông Trần Mạnh Hà

Ngoài thực tế giải ngân vốn đầu tư công 3 – 4 tháng cuối năm thường cao hơn những tháng đầu năm, theo ông, vì sao tiến độ giải ngân những tháng cuối năm nay cải thiện rõ rệt?

Động lực lớn nhất thôi thúc giải ngân cho vay vốn đầu tư công tăng rất mạnh kể từ tháng 10 trở lại đây là Nghị quyết 94 / NQ-CP về những trách nhiệm, giải pháp đa phần đẩy nhanh tiến trình phân chia và giải ngân cho vay kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Trước thực tế tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm đạt rất thấp, thấp xa so với kế hoạch và thấp hơn cả cùng kỳ các năm trước, gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, môi trường đầu tư – kinh doanh và các hiệp định đã ký kết, đến việc huy động các nguồn vốn xã hội khác để đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai chính sách tài khóa, tiền tệ, Kho bạc Nhà nước đã tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 94/NQ-CP.

Nghị quyết này đặt ra rất nhiều giải pháp tương thích để thôi thúc giải ngân cho vay vốn đầu tư công, như Bộ Tài chính liên tục thanh tra rà soát thủ tục giải ngân cho vay nhằm mục đích tạo thuận tiện cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2019 ; tăng cường công tác làm việc quản trị, theo dõi, giám sát, update thông tin giải ngân cho vay kế hoạch đầu tư công năm 2019. Các bộ, ngành, địa phương dữ thế chủ động thanh tra rà soát, trình cấp có thẩm quyền sắp xếp kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho dự án Bất Động Sản có quyết định hành động sẵn sàng chuẩn bị đầu tư sau ngày 31/10/2018. Một trong những lực cản khiến giải ngân cho vay nguồn vốn trái phiếu chính phủ nước nhà rất chậm là nhu yếu những dự án Bất Động Sản phải tiết kiệm chi phí 10 %. Để tháo gỡ, nhà nước đã được cho phép không vận dụng pháp luật tiết kiệm ngân sách và chi phí 10 % tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản so với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn trái phiếu chính phủ nước nhà trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình năm nay – 2020. Nhờ những giải pháp chỉ huy kinh khủng của nhà nước, gắn nghĩa vụ và trách nhiệm người đứng đầu những bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư với tiến trình giải ngân cho vay vốn đầu tư công và những giải pháp nêu trên, nên sau khi Nghị quyết 94 / NQ-CP được phát hành, quá trình giải ngân cho vay cải tổ rõ ràng. Trong 3 tháng vừa mới qua, giải ngân cho vay được hơn 100.000 tỷ đồng, bằng gần 40 % tổng vốn giải ngân cho vay từ đầu năm đến nay. Với quy trình tiến độ như lúc bấy giờ, chúng tôi dự báo, đến hết ngày 31/1/2020, tức là hết kế hoạch thanh toán giao dịch vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản thuộc niên độ ngân sách năm 2019, sẽ giải ngân cho vay đạt 88 % kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tăng khoảng chừng 6 % so với năm 2018.

Xem thêm  Sapo Express thông báo lịch Lấy – Giao – Trả hàng dịp Tết

Như vậy, vẫn còn 12% vốn đầu tư công năm 2019 không giải ngân hết. Số tiền này xử lý thế nào?

Với những dự án Bất Động Sản được phép lê dài thời hạn giải ngân cho vay đến ngày 31/12/20120 theo Luật Đầu tư công, thì chuyển nguồn sang năm 2020 giải ngân cho vay tiếp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn quốc tế năm 2019 so với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm trong nội bộ bộ, cơ quan TW và địa phương.

Bên cạnh đó, một giải pháp mạnh nữa là Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao cho dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Ngoài ra, những bộ, ngành, địa phương phải dữ thế chủ động thanh tra rà soát, trình cấp có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của những dự án Bất Động Sản giải ngân cho vay chậm, không có năng lực thực thi sang dự án Bất Động Sản có năng lực giải ngân cho vay cao hơn, có nhu yếu bổ trợ vốn hoặc dự án Bất Động Sản thi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, gồm có cả những dự án Bất Động Sản có quyết định hành động đầu tư sau ngày 31/10/2018 có năng lực giải ngân cho vay trong năm 2020, nếu được phép lê dài thời hạn giải ngân cho vay đến ngày 31/12/2020.

Xem thêm  Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính - Việt Luật Hà Nội

Với những dự án được phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 sẽ mất rất nhiều thời gian để làm các thủ tục chuyển vốn, liệu tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản những tháng đầu năm 2020 có chậm tiến độ như những năm trước?

Theo lao lý, đến ngày 31/12 năm trước mà không giải ngân cho vay hết nguồn vốn đã giao, thì chủ đầu tư phải làm hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước. Sau khi xem xét, Thủ tướng nhà nước mới quyết định hành động có được cho phép dự án Bất Động Sản được lê dài thời hạn giải ngân cho vay hay không. Nếu được lê dài thời hạn giải ngân cho vay, chủ đầu tư phải làm hồ sơ gửi cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc Nhà nước để thực thi những thủ tục chuyển nguồn. Để làm được những thủ tục, hồ sơ này mất rất nhiều thời hạn và đây chính là một trong những nguyên do khiến vận tốc giải ngân cho vay vốn của dự án Bất Động Sản được phép lê dài trong quý I hằng năm rất thấp. Để giải quyết và xử lý vướng mắc đó, so với những dự án Bất Động Sản đủ điều kiện kèm theo lê dài thời hạn giải ngân cho vay đến hết ngày 31/12/2020, theo pháp luật mới, chủ đầu tư không phải triển khai bất kỳ hồ sơ, sách vở, thủ tục gì ngoài việc đến kho bạc xác nhận số vốn đã giải ngân cho vay đến hết ngày 31/12/2019, số còn lại chưa giải ngân cho vay sẽ tự động hóa được chuyển nguồn sang năm 2020, kho bạc sẽ giải ngân cho vay ngay theo quá trình triển khai dự án Bất Động Sản mà không yên cầu thêm bất kể hồ sơ, sách vở, thủ tục gì.

Xem thêm  Sự thật về Bitcoin Vault 2021?

Từ nay đến hết ngày 10/2/2020, dự án nào thuộc đối tượng được kéo dài thời gian giải ngân vốn đến hết ngày 31/12/2020, thì chủ đầu tư phải đến kho bạc xác nhận số vốn đã giải ngân, nguồn vốn được chuyển sang năm 2020.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020. Ông có hy vọng việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ không còn tình trạng “có tiền nhưng không tiêu được”?

Luật Đầu tư công 2019 đã giải quyết và xử lý được hàng loạt sống sót, vướng mắc trong hoạt động giải trí đầu tư công, như lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chủ trương đầu tư ; lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, giao, tiến hành triển khai kế hoạch, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; quản trị, sử dụng vốn đầu tư công, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chương trình, quyết toán dự án Bất Động Sản đầu tư công … Luật Đầu tư công 2019 sẽ chấm hết được việc lập kế hoạch đầu tư công không đúng pháp luật, “ ghi tên dự án Bất Động Sản ” để được sắp xếp vốn, nhưng sau khi sắp xếp vốn lại không tiến hành được ; sắp xếp vốn không đúng dẫn đến thực trạng có dự án Bất Động Sản có tiền mà không giải ngân cho vay được, trong khi có dự án Bất Động Sản giải ngân cho vay rất tốt lại không có vốn … Luật Đầu tư công chỉ giải quyết và xử lý được những vướng mắc trong thủ tục đầu tư công, nhưng không giải quyết và xử lý được những yếu tố tương quan đến đấu thầu, đất đai, kiến thiết xây dựng, bảo vệ môi trường tự nhiên … Vì vậy, để đẩy nhanh quá trình đầu tư công, ngoài việc triển khai Luật Đầu tư công, nhà nước đã chỉ huy những bộ, ngành thanh tra rà soát vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ trợ những yếu tố tương quan đến đất đai, đấu thầu, kiến thiết xây dựng …

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *