IPO là gì? Thủ tục tiến hành IPO như thế nào?

IPO là gì? Thủ tục tiến hành IPO như thế nào? Đây là câu hỏi nhận được sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn từ các nhà đầu tư và tham gia thị trường chứng khoán. Để giải đáp các thắc mắc chung cũng như cung cấp các thông tin hữu ích về tiến hành IPO thủ tục để tiến hành IPO như thế nào, sau đây Công ty Luật Long Phan PMT xin trình bày một số vấn đề liên quan đến nội dung trên.

IPO là gì?

IPO là gì ?

IPO là gì ?

IPO là cụm từ viết tắt của Initial Public Offering, dịch ra tiếng việt có nghĩa là “lần đầu tiên phát hành ra công chúng”. Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty cổ phần đại chúng (hay công ty đại chúng) và nhà đầu tư có thể dễ dàng mua cổ phiếu của họ trên sàn giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, theo lao lý tại khoản 1 Điều 14 Luật Chứng khoán 2019, chào bán sàn chứng khoán lần đầu ra công chúng là một trong những hình thức chào bán sàn chứng khoán được pháp lý ghi nhận .

Điều kiện thực thi IPO

Điều kiện IPO

Điều kiện IPO

Điều kiện chung

Chào bán sàn chứng khoán lần đầu ra công chúng cần phải thực thi theo một trong những phương pháp ( lao lý tại khoản 19 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 ) :

 • Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
 • Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 • Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

Điều kiện riêng

Theo lao lý tại khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, chào bán CP lần đầu ra công chúng của công ty CP gồm có những điều kiện kèm theo :

 • Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;
 • Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 • Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
 • Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
 • Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
Xem thêm  Gợi ý 7 bước xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm mới

Quy trình triển khai IPO ở Nước Ta

Theo pháp luật tại Điều 15, Điều 18, Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Chứng khoán 2019, quy trình tiến độ thực thi IPO ở Nước Ta như sau :
Bước 1 : Xin quan điểm của Hội đồng cổ đông .
Bước 2 : Chuẩn bị hồ sơ theo pháp luật pháp lý, gồm có :

 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 • Bản cáo bạch;
 • Điều lệ của tổ chức phát hành;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 • Văn bản cam kết;
 • Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Bước 3 : Nộp hồ sơ ĐK chào bán sàn chứng khoán ra công chúng với Ủy ban sàn chứng khoán Nhà nước .
Bước 4 : Trong thời hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ ĐK chào bán sàn chứng khoán ra công chúng, tổ chức triển khai phát hành, tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chỉ được sử dụng trung thực và đúng chuẩn những thông tin trong Bản cáo bạch đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường, trong đó phải nêu rõ những thông tin về ngày phát hành và giá cả sàn chứng khoán là thông tin dự kiến .
Bước 5 : Cấp giấy ghi nhận ĐK chào bán sàn chứng khoán ra công chúng .

Xem thêm  Công cụ chuyển đổi Tiền tệ - https://wikifin.net

Bước 6: Tổ chức phát hành phải công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp.

Bước 7 : Phát hành và phân phối sàn chứng khoán .

Quy trình IPO tại Việt Nam

Quy trình IPO tại Nước Ta

Rủi ro khi triển khai IPO

Người đứng đầu hoàn toàn có thể mất quyền điều hành quản lý và trấn áp kinh doanh thương mại .
Rủi ro trong khâu trấn áp việc phát sinh những ngân sách hành chính, thủ tục kế toán khi được niêm yết trên sàn sàn chứng khoán để không tác động ảnh hưởng đến nguồn thu của công ty .
Các hoạt động giải trí mua và bán CP của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng tác động, tác động ảnh hưởng và phải đổi khác liên tục theo những chủ trương của nhà nước .
Nghĩa vụ công bố / vấn đáp những thông tin, cung ứng tài liệu tương quan về những hoạt động giải trí cho cổ đông và báo chí truyền thông .

Ưu và điểm yếu kém của IPO

Ưu điểm

 • Tạo ra hình ảnh đẹp và sự nổi tiếng, dễ dàng hơn và tốn ít chi phí hơn trong việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu ở những lần sau.
 • Làm tăng giá trị tài sản ròng, giúp công ty có được nguồn vốn lớn và có thể vay vốn của ngân hàng với lãi suất ưu đãi hơn cũng như các điều khoản về tài sản cầm cố sẽ ít phiền hà hơn.
 • Thu hút và duy trì đội ngũ nhân viên giỏi bởi vì khi chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty bao giờ cũng dành một tỷ lệ chứng khoán nhất định để bán cho nhân viên của mình. Với quyền mua cổ phiếu, nhân viên của công ty sẽ trở thành cổ đông, và được hưởng lãi trên vốn thay vì thu nhập thông thường.
 • Tạo cơ hội để xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp cũng như xây dựng được một chiến lược phát triển rõ ràng.
 • Làm tăng chất lượng và độ chính xác của các báo cáo của công ty bởi vì các báo cáo của công ty phải được lập theo các tiêu chuẩn chung do cơ quan quản lý quy định.
Xem thêm  Ý NGHĨA CỦA ĐIỆN TOÁN: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ TRONG CUỘC SỐNG

Nhược điểm

 • Nguy cơ phân tán quyền sở hữu và có thể làm mất quyền kiểm soát công ty của các cổ đông sáng lập do hoạt động thôn tín công ty. Bên cạnh đó, cơ cấu về quyền sở hữu của công ty luôn luôn bị biến động do chịu ảnh hưởng của các giao dịch cổ phiếu hàng ngày.
 • Chi phí phát hành chứng khoán ra công chúng cao.
 • Phải tuân thủ một chế độ công bố thông tin rộng rãi, nghiêm ngặt và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các công ty khác.
 • Đội ngũ cán bộ quản lý công ty phải chịu trách nhiệm lớn hơn trước công chúng. Ngoài ra, do quy định của pháp luật, việc chuyển nhượng vốn cổ phần của họ thường bị hạn chế.

>> > Xem thêm : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐƯỢC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU KHÔNG ?

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến IPO là gì? Thủ tục tiến hành IPO như thế nào? Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mừng liên hệ về email : [email protected] hoặc [email protected].
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.6 (68 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *