Incremental backup là gì? Và các thuộc tính quan trọng

Incremental backup là gì và gồm những loại nào ?Trong hoạt động giải trí backup và phục sinh tài liệu, incremental backup hay sao lưu ngày càng tăng là một bản sao lưu chỉ những tệp và tài liệu đã biến hóa kể từ khi sao lưu trước đó được triển khai .

Khác với Cloud Backup thông thường là backup đầy đủ, Incremental backup là bản sao lưu trước đó có thể là bản sao lưu đầy đủ hoặc bản sao lưu gia tăng bổ sung. Mục đích của sao lưu gia tăng là ghi lại các thay đổi kể từ khi điểm chuẩn trước đó được thiết lập.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu. Toàn bộ dữ liệu của một công ty vào thứ hai sẽ được sao lưu gia tăng vào thứ ba, và những thay đổi vào thứ ba sẽ tiếp tục được sao lưu gia tăng vào thứ 4, cứ như vậy, quá trình sẽ liên tục diễn ra.

Incremental backup

Các loại incremental backup

Incremental backup toàn bộ tổng hợp

Một bản backup vừa đủ được thực thi bằng cách nó sẽ đọc bản sao lưu khá đầy đủ trước đó và những bản sao lưu ngày càng tăng tiếp theo thay vì đọc tài liệu từ bộ tàng trữ chính .

Incremental backup cấp độ khối

Là hình thức incremental backup thông dụng trong đó ứng dụng sao lưu sao lưu những khối tàng trữ đã được ghi thay vì sao lưu những tệp và thư mục. Sao lưu cấp khối hiệu suất cao hơn sao lưu cấp tệp vì chỉ những khối biến hóa được sao lưu, còn với ứng dụng phải sao lưu hàng loạt tệp .

Incremental backup cấp độ byte

Incremental backup Lever byte theo dõi mạng lưới hệ thống tệp cho những byte riêng không liên quan gì đến nhau đã đổi khác và sau đó sao lưu những byte đó trên cơ sở ngày càng tăng. Cách sao lưu này vận dụng với những bản sao lưu nhỏ nhất hoàn toàn có thể .

Incremental backup vĩnh viễn tăng dần

Còn được gọi là sao lưu ngày càng tăng lũy ​ ​ tiến, được phong cách thiết kế để hoạt động giải trí trên những mạng lưới hệ thống sao lưu dựa trên đĩa. Sau khi bản sao bắt đầu của tài liệu được tạo ra, ứng dụng chỉ sao lưu dữ liệu mới và sửa đổi. Việc sao lưu dựa trên đĩa nên không cần tạo sao lưu hàng loạt định kỳ .

Incremental backup nhiều cấp

Trong một bản sao lưu ngày càng tăng nhiều cấp. Giả sử bạn tạo một bản sao lưu không thiếu, được xác lập là Cấp 0, vào Thứ Hai. Sau đó, bạn tạo bản sao lưu cấp 1 vào thứ ba và sao lưu cấp 2 vào thứ tư. Thông thường nếu bạn đã tạo và sau đó Phục hồi bản sao lưu ngày càng tăng vào Thứ Năm, nó sẽ nhu yếu những bản sao lưu từ Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư cũng được Phục hồi. Thay vào đó, quản trị viên sao lưu hoàn toàn có thể tạo bản sao lưu ngày càng tăng cấp 1 vào thứ năm, gồm có toàn bộ tài liệu được tạo hoặc sửa đổi kể từ lần sao lưu cấp 1 sau cuối được thực thi. Do đó, việc Phục hồi trọn vẹn sẽ nhu yếu Phục hồi những bản sao lưu từ Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm thay vì Phục hồi những bản sao lưu từ Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm .

Ưu – Nhược điểm của Incremental backup

– Ưu điểm chính của Incremental backup – sao lưu ngày càng tăng là có khối lượng ít tệp được sao lưu hàng ngày .
– Tuy nhiên điểm yếu kém là trong quy trình Phục hồi trọn vẹn, bản sao lưu rất đầy đủ mới nhất và tổng thể những bản sao lưu ngày càng tăng tiếp theo phải được Phục hồi, hoàn toàn có thể mất nhiều thời hạn hơn so với Phục hồi bản sao lưu rất đầy đủ .

So sánh differential backup với Incremental backup

Differential backup là gì?

Differential backup hay còn gọi là Sao lưu vi sai là một giải pháp trong thực tiễn để sao lưu những tệp hoặc thư mục biến hóa mỗi ngày trong những kế hoạch sao lưu. Một bản sao lưu vi sai chỉ sao lưu những tệp đã đổi khác kể từ lần sao lưu khá đầy đủ sau cuối .
sao lưu vi sai là gì
Ví dụ : Giả sử bạn thực thi sao lưu hàng loạt vào Chủ nhật. Vào Thứ Hai, bạn chỉ sao lưu những tệp đã biến hóa kể từ Chủ Nhật, vào Thứ Ba, liên tục sao lưu những tệp đã đổi khác kể từ Chủ Nhật và thứ hai, và cứ thế cho đến lần sao lưu khá đầy đủ tiếp theo .

Bảng so sánh differential backup với Incremental backup

Kế hoạch sao lưu Cơ sở dự phòng Tốc độ sao lưu Không gian thực hiện Khối lượng sao lưu Phương tiện cần thiết để phục hồi
Sao lưu đầy đủ Sao lưu đầy đủ Chậm Lớn Sao lưu đầy đủ Chỉ sao lưu gần đây nhất
Sao lưu vi sai Sao lưu đầy đủ Trung bình Lớn Chỉ sao lưu các tệp đã thay đổi Gần đây nhất + khác biệt gần nhất
Sao lưu gia tăng Sao lưu cuối cùng Nhanh Nhỏ Gần đây nhất đầy đủ + tất cả gia tăng kể từ khi đầy đủ

So sánh với sao lưu hàng loạt, tất cả chúng ta thấy sao lưu ngày càng tăng mất ít thời hạn sao lưu hơn và tạo ra một tệp nhỏ hơn .
Còn so sánh với sao lưu vi sai, một bản sao lưu ngày càng tăng sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí khoảng trống tốt hơn. Đó là nguyên do chính tại sao hầu hết mọi người chọn một bản sao lưu ngày càng tăng .
Đến đây chắc mọi người đã hiểu rõ Incremental backup là gì và phương pháp hoạt động giải trí của nó để vận dụng vào kế hoạch sao lưu đơn cử của mình .

Nếu  bạn có khối lượng dữ liệu lớn hoặc dữ liệu quan trọng cần sao lưu, bạn nên sử dụng các dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến chuyên nghiệp để bảo quản dữ liệu tốt nhất.

>>> Tham khảo: Dịch vụ Backup as a Service tại VDO Data

3.7 / 5 – ( 3 bầu chọn )

0/5
( 0 Reviews )

About VDO Data

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *