Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp hiện nay

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay nhu cầu tăng vốn, mở rộng thị trường là một trong những nhu cầu cấp thiết để tăng khả năng hội nhập và cạnh tranh của doanh nghiệp. Tùy theo lại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể, mỗi doanh nghiệp có thể có các phương thức tạo vốn và huy động vốn khác nhau…Vậy doanh nghiệp có thể huy động vốn dưới hình thức nào?

Các hình thức kêu gọi vốn của doanh nghiệp phổ cập lúc bấy giờ :– Huy động vốn chủ sở hữu từ : Vốn góp khởi đầu ; doanh thu không chia ; vốn từ phát hành CP .

– Huy động vốn nợ từ: Tín dụng Ngân hàng; tín dụng thương mại; phát hành trái phiếu. 

1. Vốn góp ban đầu

Vốn góp bắt đầu là phần vốn hình thành do những chủ sở hữu góp phần khi xây dựng doanh nghiệp. Hình thức chiếm hữu sẽ quyết định hành động đặc thù và hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp .– Đối với doanh nghiệp Nhà nuớc, vốn góp bắt đầu chính là vốn góp vốn đầu tư của Nhà nước .– Đối với doanh nghiệp tư nhân, vốn góp khởi đầu là vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự ĐK .– Đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn và công ty hợp danh, phần vốn góp bắt đầu là tổng giá trị phần vốn góp những thành viên cam kết góp vào công ty .– Đối với công ty CP, vốn góp khởi đầu là tổng giá trị mệnh giá CP những loại đã được ĐK mua và được ghi trong Điều lệ công ty .

Xem thêm  Kinh doanh quốc tế là gì? Học kinh doanh quốc tế có dễ xin việc không?

2. Huy động vốn từ lợi nhuận không chia

Nguồn vốn tích luỹ từ doanh thu không chia là một phần doanh thu dùng để tái đầu tư .– Đối với doanh nghiệp Nhà nước thì việc tái đầu tư phụ thuộc vào không chỉ vào năng lực sinh lời của bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào vào chủ trương tái đầu tư của Nhà nước .– Đối với công ty CP : Khi công ty để lại một phần doanh thu vào tái đầu tư, tức là không dùng số doanh thu đó để chia lãi CP, những cổ đông không được nhận tiền lãi CP nhưng bù lại, họ có quyền sở hữu số vốn CP tăng lên của công ty .

3. Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật sàn chứng khoán 2019, CP được hiểu là loại sàn chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn CP của tổ chức triển khai phát hành .Điều kiện chào bán CP ra công chúng gồm có :– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời gian ĐK chào bán từ mười tỷ đồng Nước Ta trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán ;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

Xem thêm: Telesale là gì? Từ A-Z về bán hàng qua điện thoại

Xem thêm  Máy POS là gì? Cách cà thẻ thanh toán bằng máy POS | Timo

– Có giải pháp phát hành và giải pháp sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông trải qua ;– Công ty đại chúng ĐK chào bán sàn chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa sàn chứng khoán vào thanh toán giao dịch trên thị trường có tổ chức triển khai trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông trải qua .

4. Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng

Tín dụng ngân hàng nhà nước là thanh toán giao dịch gia tài giữa Ngân hàng với bên đi vay ( là những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cá thể trong nền kinh tế tài chính ) trong đó Ngân hàng chuyển giao gia tài cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, và bên đi vay có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện kèm theo cả vốn gốc và lãi cho Ngân hàng khi đến hạn giao dịch thanh toán .Tín dụng ngân hàng nhà nước có nhiều hình thức biểu lộ như : hợp đồng tín dụng thanh toán từng lần, cho vay theo thời hạn mức tín dụng thanh toán, thỏa thuận hợp tác tín dụng thanh toán tuần hoàn, cho vay góp vốn đầu tư dài hạn, …

5. Huy động vốn bằng tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng thanh toán giữa những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh thương mại với nhau dưới hình thức mua và bán chịu sản phẩm & hàng hóa. Có ba loại tín dụng thanh toán thương mại :– Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khẩu ( gọi là tín dụng thanh toán xuất khẩu ) là loại tín dụng thanh toán do người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu để tăng nhanh xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa .– Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khẩu ( gọi là tín dụng thanh toán nhập khẩu ) là loại tín dụng thanh toán do người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu để nhập hàng thuận tiện .– Tín dụng nhà môi giới cấp cho người xuất khẩu và nhập khẩu, những ngân hàng nhà nước thương nghiệp cỡ lớn thường không cấp tín dụng thanh toán trực tiếp cho những nhà xuất nhập khẩu mà trải qua nhà môi giới .

Xem thêm  Phân tích rủi ro về khả năng thanh toán trong doanh nghiệp

6. Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp là loại sàn chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ gốc, lãi, và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác ( nếu có ) của doanh nghiệp so với nhà đầu tư chiếm hữu trái phiếu .Theo lao lý, đối tượng người dùng được phát hành trái phiếu doanh nghiệp gồm :

– Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu là Công ty cổ phần và công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí phát hành trái phiếu doanh nghiệp .

Lưu ý: Ngoài các hình thức huy động vốn như trên, doanh nghiệp còn có thể huy động vốn vay từ cá nhân, tổ chức khác; quỹ đầu tư cá nhân, tổ chức; cho thuê tài chính,…

Trên đây là các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *