Sử dụng iperf để kiểm tra băng thông mạng giữa hai điểm, công cụ tốt nhất để thử nghiệm tốc độ

Hôm nay Wiki Fin muốn giới thiệu đến các bạn hai công cụ hữu ích để đo lường dữ liệu mạng và hiển thị mức sử dụng mạng hiện tại, đó là lệnh iperf và lệnh nload.

Table of Contents

1. Lệnh nload

Lệnh nload sẽ hiển thị mức sử dụng mạng hiện tại.

Cài đặt:

Trên CentOS/RHEL:

yum install epel-release
yum install nload

Trên Ubuntu/Debian:

apt install nload

Sử dụng:

nload
hoặc
nload eth0

Một số phím tắt:

  • Sử dụng các nút mũi tên, Tab, Enter để chuyển đổi giữa các interface mạng
  • F2: Hiển thị cửa sổ option
  • F5: Lưu setting hiện tại vào file cấu hình của người dùng
  • F6: reload settings từ file cấu hình
  • Sử dụng q hoặc Ctrl + C để thoát

2. Lệnh iperf

Iperf là một công cụ miễn phí được sử dụng để đo lường lượng dữ liệu mạng (throughput) tối đa mà một server có thể xử lý. Công cụ này rất hữu ích để tìm ra các vấn đề đối với hệ thống mạng bởi Iperf có thể xác định được server nào không xử lý đượ

Xem thêm  Mô hình giá Dead Cat Bounce - Cú Nảy Mèo Chết - https://wikifin.net