Gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

1 1. Việc vận dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử :

Trong thời hạn vừa mới qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước hoàn thành xong và tiến hành những ứng dụng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp vương quốc ( Cổng TT ĐKDNQG ). Việc tiến hành đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử đã được tiến hành trên 63/63 tỉnh, thành trên cả nước. Cơ quan Đăng ký kinh doanh khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những tổ chức triển khai, cá thể khám phá thông tin, triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử .

 

Địa chỉ đăng ký qua mạng : http://dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, tổ chức triển khai, cá thể truy vấn vào Hệ thống TT ĐKDNQG trực tuyến phục vụ việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên cổng TT ĐKDNQG và trọn một trong hai cách đăng ký như sau : Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng ( chữ ký CA ) ; Nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh .

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được coi là hợp lệ khi bảo vệ đẩy đủ những nhu yếu sau :

– Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập rất đầy đủ và đúng mực theo thông tin trong những văn bản điện tử .

– Có rất đầy đủ những sách vở theo pháp luật như hồ sơ nộp bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy .

Xem thêm  Kinh doanh gì vào mùa hè

– Đối với trường hợp sử dụng chữ ký số công cộng, số lượng chữ ký và người ký trong hồ sơ đăng ký điện tử phải tương ứng với số lượng và người ký trong hồ sơ bằng bản giấy .

– Đối với trường hợp không sử dụng chữ ký số công cộng, hồ sơ đăng ký điện tử phải được xác nhận bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện thay mặt theo pháp lý .

3. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

3.1 Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

– Đối với trường hợp sử dụng chữ ký điện tử : Người xây dựng doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán giao dịch lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình tiến độ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp vương quốc .

 

– Đối với trường hợp sử dụng thông tin tài khoản đăng ký kinh doanh :

+ Người xây dựng doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận cá thể tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp vương quốc để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh .

+ Người xây dựng doanh nghiệp sử dụng tài Khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, xác nhận hồ sơ và thanh toán giao dịch lệ phí qua mạng điện tử theo tiến trình trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp vương quốc .

Xem thêm  Kiếm tiền online với Product Launch

– Sau khi triển khai xong tiến trình gửi hồ sơ đăng ký, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử .

3.2 Phòng Đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để nhu yếu sửa đổi, bổ trợ hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

3.3 Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy

– Sau khi nhận được thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người xây dựng doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng đăng ký kinh doanh .

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất .

Xem thêm  TNEX - Ứng dụng ngân hàng số thông minh

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực hiện hành

3.4 Doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhận trực tiếp Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện .

 

3.5 Người nộp hồ sơ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính không thiếu và đúng mực của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là trá hình hồ sơ và sẽ bị giải quyết và xử lý theo pháp luật tại Điều 60 Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP .

Trên đây là tài liệu hướng dẫn về quy trình tiến độ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được đăng tải trên Cổng tin tức đăng ký kinh doanh Quốc gia và trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *