Huobi Global: Thống kê khối lượng giao dịch và danh sách thị trường | CoinMarketCap

Huobi Global, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, tiếp tục thu hút người dùng với khối lượng giao dịch ấn tượng và danh sách thị trường đa dạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua một số các đồng tiền điện tử phổ biến mà Huobi Global hiện đang giao dịch.

Bitcoin (BTC/USDT)

Bitcoin tiếp tục là đồng tiền điện tử dẫn đầu trong danh sách của Huobi Global. Với mức giá hiện tại là USD 44,069.03, Bitcoin đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt USD 12,503,622.75 và giá trị vốn hóa thị trường là USD 467,468,947.

Ethereum (ETH/USDT)

Ethereum, với mã tài khoản là ETH/USDT, đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách của Huobi Global. Với mức giá hiện tại là USD 3,112.76, Ethereum đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch 24 giờ qua đạt USD 5,722,735.93 và giá trị vốn hóa thị trường là USD 225,954,959.

TRON (TRX/USDT)

TRON được biết đến với mã tài khoản TRX/USDT. Hiện tại, TRON có mức giá USD 0.06627 và khối lượng giao dịch 24 giờ là USD 627,062.36. Giá trị vốn hóa thị trường của TRON đạt USD 45,122,925.

APENFT (NFT/USDT)

APENFT, mã tài khoản là NFT/USDT, là một trong những đồng tiền điện tử phổ biến trên Huobi Global. Với mức giá hiện tại là USD 0.000002097, APENFT thu hút sự chú ý của cộng đồng giao dịch. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua của APENFT đạt USD 22,570.00 và giá trị vốn hóa thị trường là USD 38,271,621.

Xem thêm  Thị trường Châu Âu về Công cụ Tài chính Quy định MiFIR

Gala (GALA/USDT)

Gala, được giao dịch với mã tài khoản GALA/USDT, cũng là một trong những đồng tiền điện tử có khối lượng giao dịch cao trên Huobi Global. Hiện tại, Gala có mức giá USD 0.3328 và khối lượng giao dịch 24 giờ là USD 453,855.98. Giá trị vốn hóa thị trường của Gala đạt USD 37,057,824.

XRP (XRP/USDT)

XRP cũng giữ vị trí quan trọng trong danh sách Huobi Global với mã tài khoản XRP/USDT. Hiện tại, XRP có mức giá USD 0.8235. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua của XRP đạt USD 1,528,566.01 và giá trị vốn hóa thị trường là USD 31,823,995.

Đây chỉ là một số đồng tiền điện tử phổ biến trên Huobi Global. Để biết thêm thông tin chi tiết về các đồng tiền điện tử khác và thị trường giao dịch, bạn có thể truy cập Huobi Global trade volume and market listings trên CoinMarketCap.

Nguồn: Wiki Fin