Cách trỏ tên miền mua từ Mắt Bão

Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp tên miền lớn tại Việt Nam. Ưu điểm của Mắt Bão là cung cấp nhiều phương thức thanh toán thông dụng tại Việt Nam cho người mua đồng thời có lợi thế giá về các tên miền có đuôi .vn.

Các mục liên quan

  • Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan
  • Các bước trỏ tên miền trong trang quản lý
  • Sử dụng email doanh nghiệp

Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để sử dụng tên miền riêng mua từ Matbao, thứ nhất Nhà bán hàng phải thông số kỹ thuật tên miền vào mạng lưới hệ thống Haravan .

Nhà bán hàng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Các bước trỏ tên miền trong trang quản lý

Bước 1: Nhà bán hàng truy cập vào trang quản lý tên miền của Mắt Bão: https://id.matbao.net/

Bước 2: ở màn hình quản lý các dịch vụ, Nhà bán hàng chọn tên miền cần cấu hình ==> click vào Cấu hình DNS.

Bước 3: ở trang cấu hình DNS, tại dòng A,Nhà bán hàng chọn chỉnh sửa hoặc thêm mới bản ghi @ www với địa chỉ IP do Haravan cung cấp.

Bước 4: Nhà bán hàng lưu lại đề hoàn tất các bước cấu hình tên miền.

Lưu ý

– Để tên miền chạy ổn định nhất, Nhà bán hàng chỉ trỏ 2 dòng Type A cho host @ www tương tự hình trên, không sử dụng Type CNAME để dùng cho host @ hoặc www vì như vậy không thể bật được SSL Free của Haravan khi trỏ tên miền xong. 

Tìm hiểu thêm về SSL và cách bật SSL tại đây .

– Sau khi trỏ tên miền xong, Nhà bán hàng quay lại Trang quản trị> Website > Tên miền > Kết nối tên miền hiện có, khi thấy trạng thái tên miền là Đã kết nối đồng nghĩa Nhà bán hàng đã trỏ tên miền riêng về website trên Haravan thành công.

Xem lại hướng dẫn thông số kỹ thuật tên miền riêng vào website trên Haravan tại đây .- Để web hoạt động giải trí, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa thông số kỹ thuật làm tên miền chính .Tham khảo hướng dẫn cụ thể tại Quản lý tên miền

Sử dụng email doanh nghiệp

  • Truy cập vào phần quản lý tên miền của matbao

  • Chọn Cấu hình DNS tên miền, tại dòng MX (Mail Exchanger), nhấp thêm bản ghi nhập Name: @Host: mail02.haravan.vn .
  • Thêm bản ghi, thêm record TXT :NhậpName: @, Loại: TXTHost: “v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all”

dns

  • Lưu lại để hoàn tất

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *