Hợp đồng kinh doanh quốc tế – HKT Consultant

1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại hợp đồng kinh doanh quốc te

1.1.Khái niệm

Hợp đồng là sự thỏa thuận hợp tác giữa hai hay nhiều người nham mục tiêu tạo lập, vận động và di chuyển, biến hóa hay chấm hết một nghĩa vụ và trách nhiệm .
Hợp đồng kinh tế tài chính là sự thỏa thuận hợp tác bằng văn bản, tài liệu thanh toán giao dịch. v.v. . giữa những bên ký kết về việc thực thi việc làm sản xuất, trao đổi sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu và điều tra tân tiến khoa học kỹ thuật và những thỏa thuận hợp tác khác có mục tiêu kinh doanh với pháp luật rõ ràng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên để kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch của mình .
Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa là sự thỏa thuận hợp tác giữa những chủ thể nhằm mục đích xác lập, triển khai và chấm hết những quan hệ trao đổi sản phẩm & hàng hóa .

Hợp đồng xuất nhập khẩu về bản chất là một hợp đong mua bán quốc tế, là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

1.2.Đặc điểm

So với những hợp đồng mua và bán trong nước, hợp đồng xuất nhập khẩu có ba đặc thù :

 • Thứ nhất, (đặc điểm quan trọng nhất) chủ thể của hợp đồng, người mua, người bán có cơ sở kinh doanh đăng ký tại hai quốc gia khác nhau. ở đây cần lưu ý rằng quốc tịch không phải là yếu tố để phân biệt: dù người mua và người bán có quốc tịch khác nhau nhưng nếu việc mua bán được thực hiện trên lãnh thỗ của cùng một quốc gia thì hợp đồng mua bán cũng không mang tính chất quốc tế.
 • Thứ hai: Đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ đối với một trong hai bên hoặc cả hai bên.
 • Thứ ba: Hàng hóa – đối tượng mua bán của hợp đồng được chuyển ra khỏi đất nước người bán trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Thứ tư: Văn bản hợp đồng là văn bản có giá trị pháp lý bắt buộc các bên phải có trách nhiệm thực hiện các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận và ký kết trong hợp đồng. Những văn bản này phải được hình thành trên cơ sở thỏa thuận một cách bình đẳng và tự nguyện giữa các bên.
 • Thứ năm: Chủ thể hợp đong là những đổi tác cam kết thực hiện những nghĩa vụ, tr&ch nhiệm và quyền lợi theo những điều kiện của hợp đồng. Hợp đồng có thể ký giữa: Pháp nhân với pháp nhân;- Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.3.Phân loại hợp đồng mua bán ngoại thương

Xét về thời hạn triển khai hợp đồng có hai loại :

 • Hợp đồng ngắn hạn
 • Hợp đồng dài hạn

a – Hợp đồng thời gian ngắn thường được ký kết trong một thời hạn tương đối ngắn và sau khi hai bên đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì quan hệ pháp lý giữa hai bên về hợp đồng đó cũng kết thúc .
b – Hợp đồng dài hạn có thời hạn triển khai vĩnh viễn và trong thời hạn đó việc giao hàng được thực thi làm nhiều lần .
Xét về nội dung quan hệ kinh doanh trong hợp đồng ngoại thương, người ta chia ra làm 4 loại hợp đồng

 • Hợp đồng xuất nhập khẩu
 • Hợp đồng tạm nhập – tái xuất
 • Hợp đồng tạm xuất – tái nhập
 • Hợp đồng gia công
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ, .v.v..

Xét về hình thức hợp đồng, có những loại sau

 • Hình thức văn bản.
 • Hình thức miệng.
 • Hình thức mặc nhiên.

So với những hình thức khác thì hợp đồng dưới dạng văn bản có nhiều ưu điểm hơn cả : bảo đảm an toàn hơn, tổng lực hơn, rõ ràng hơn, dễ kiểm tra hơn. ở nước ta hình thức văn bản của hợp đồng là bắt buộc so với toàn bộ những đơn vị chức năng xuất nhập khẩu trong quan hệ với quốc tế .

1.4.Một số điểm cần lưu ý khi soạn thảo, ký két hợp đồng kinh doanh quốc tế

 • Cần có sự thống nhất với nhau tất cả các điều khoản cần thiết trước khi ký kết, bởi khi hợp đồng đã ký rồi thì việc thay đổi một điều khoản nào đó sẽ rất khó khăn và bất lợi cho bên yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi.
 • Hợp đồng nên đề cập đến mọi vấn đề, tránh việc phải       áp dụng     tập  quán để   giải quyết những điểm hai bên không đề cập đến.
 • Trong hợp đồng không được có những điều khoản trái với luật lệ hiện hành ở nước người bán hoặc ở nước người mua và luật lựa chọn.
 • Hợp đồng cần được trình bày rõ ràng, sáng sủa, cách trình bày phải phản ánh được nội dung đã thỏa thuận, tránh những từ ngữ mập mờ, có thể suy luận ra nhiều cách.
 • Văn bản hợp đồng thường do một bên soạn thảo. Trước khi ký kết bên kia phải xem xét kỹ lưỡng,  cẩn  thận         đối chiếu với những thỏa thuận đã                đạt        được trong         đàm phán, tránh việc đối phương có thể thêm vào hợp đồng một cách khéo léo những điểm chưa được thỏa thuận hoặc bỏ qua không ghi vào hợp đồng những điều đã được thống nhất.
 • Người đứng ra ký kết hợp đồng phải là người có thẩm quyền ký kết.
 • Ngôn ngữ thường dùng để xây dựng hợp đồng là thứ ngôn ngữ mà hai bên cùng thông thạo.

2. Các điều kiện cơ sở giao hàng

2.1.Sự hình thành các điều kiện thương mại quốc tế

Buôn bán quốc tế có đặc thù là tuyến dài, diện rộng, nhiều khâu và nhiều rủi ro đáng tiếc. Quá trình lưu thông sản phẩm & hàng hóa từ người xuất khẩu đến tay người nhập khẩu nước ngòai, cần phải qua vận tải đường bộ đường dài, qua nhiều cửa ngõ, qua những ngân hàng nhà nước, thương kiểm, hải quan, bảo hiểm …, năng lực sản phẩm & hàng hóa gặp phải thiên tai hay sự cố giật mình cũng tương đối nhiều. Hơn nữa những thương nhân có khuynh hướng muốn sử dụng những từ viết tắt để xác lập những yếu tố trên, nhưng do một số ít nguyên do khách quan :
+ Tập quán của mỗi nước khác nhau
+ Luật pháp mỗi nước pháp luật khác nhau .
+ Ngôn ngữ sự không tương đồng …
Việc hiểu không đồng điệu những cụm từ dùng trong kinh doanh quốc tế. Dan đến những rủi ro đáng tiếc của người bán hoặc người mua. Kết cục tất yếu là tranh chấp xảy ra. Thậm chí xảy ra những xung đột tác động ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ và mối quan hệ kinh doanh giữa những nước. Vì lý do đó người ta thấy thiết yếu phải đưa ra những quy tắc thống nhất để lý giải những điều kiện kèm theo thương mại, những quy tắc mà cả hai bên đều hoàn toàn có thể gật đầu được và những điều kiện kèm theo thương mại quốc tế ( Incoterms – Viết tắt của International Commercial Terms ( hay còn gọi là những điều kiện kèm theo cơ sở gioa hàng ) cấu thành cấc quy tắc lý giải thống nhất đó. Do đó, những điều kiện kèm theo thương mại quốc tế hoàn toàn có thể hiểu là mạng lưới hệ thống những quy tắc, được pháp luật một cách thống nhất để biểu lộ cấu thành của Ngân sách chi tiêu sản phẩm & hàng hóa, nói rõ khu vực giao hàng, xác lập ranh giới rủi ro đáng tiếc, nghĩa vụ và trách nhiệm và ngân sách giữa những bên tham gia trong hợp đồng kinh doanh quốc tế .

2.2. Mục đích và phạm vi áp dụng

Mục đích :

 • Cung cấp một bộ qui tắc quốc tế giải thích những điều kiện thương mại thông dụng trong ngoại thương.
 • Giúp các bên mua bán tránh những vụ tranh chấp và kiện tụng, làm lãng phí thời giờ và tiền bạc.

Phạm vi vận dụng :

 • Incoterms chỉ điều chỉnh những vần đề về quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng liên quan đến việc giao hàng (với ý nghĩa là hàng hoá hữu hình).
 • Chỉ mang tính chất khuyến khích, không bắt buộc áp dụng.

2.3.Cấu trúc Incoterms 2000

EXW: (Giao tại xưởng)

Theo điều kiện kèm theo này, người bán sẽ hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng khi hàng đã giao cho người mua tại xưởng của mình, nhưng người bán không phải chịu ngân sách và rủi ro đáng tiếc trong việc bốc hàng lên phương tiện đi lại vận tải đường bộ. Người bán không phải ký hợp đồng vận tải và bảo hiểm cho lô hàng XK. Ngoài ra người mua phải làm thủ tục XK cho lô hàng .

FCA: (giao cho người chuyên chở)

Theo điều kiện kèm theo này, người bán sẽ triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng khi hàng đã giao cho người mua trải qua người chuyên chở. Nếu khu vực giao hàng nằm ngoài cơ sở của người bán thì người bán không phải chịu ngân sách bốc hàng lên phương tiện đi lại vận tải đường bộ, ngược lại người bán chịu ngân sách đó. Người bán không phải ký hợp đồng vận tải và bảo hiểm cho lô hàng XK. Tuy nhiên người bán phải làm thủ tục XK cho lô hàng .

FAS: (giao dọc mạn tàu)

Theo điều kiện kèm theo này, người bán sẽ triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng khi hàng đã được đặt dọc mạn tàu tại cảng bốc hàng lao lý. Người bán không phải ký hợp đồng vận tải và bảo hiểm cho lô hàng XK. # iều kiện này có độc lạ so với phiên bản Incoterms 1990 là người bán phải làm thủ tục XK cho lô hàng .

Xem thêm  Cách Đăng Ký Và Sử Dụng SMS Banking Ngân Hàng ACB Chi Tiết

FOB: (giao trên tàu)

Theo điều kiện kèm theo này, người bán sẽ triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng khi hàng đã được chuyển hẳn qua lan can tàu tại cảng bốc hàng lao lý. Người bán không phải ký hợp đồng vận tải và mua bảo hiểm cho lô hàng XK. Tuy nhiên người bán phải làm thủ tục XK cho lô hàng. Lưu ý khi lan can tàu không còn có ý nghĩa thực tiễn ( như luân chuyển bằng những tàu Container ) thì hai bên nên thoả thuận vận dụng điều kiện kèm theo khác .

CFR: (tien hàng và cước phí)

Theo điều kiện kèm theo này, người bán sẽ triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng khi hàng đã được chuyển hẳn qua lan can tàu tại cảng bốc hàng pháp luật. Người bán phải ký hợp đồng và trả cước phí luân chuyển lô hàng đến cảng đến pháp luật, người bán không phải mua bảo hiểm cho lô hàng .

CIF: (tien hàng, bảo hiểm và cước phí)

Điều kiện này về cơ bản giống như CFR. Tuy nhiên theo điều kiện kèm theo này người bán phải mua bảo hiểm theo điều kiện kèm theo tối thiểu cho lô hàng .

CPT: (cước phí trả tới)

Đây là điều kiện kèm theo mà theo đó người bán có nghĩa vụ và trách nhiệm gánh chịu rủi ro đáng tiếc, phí tổn và tiền cước để thuê tàu chở hàng đến tận khu vực nhận hàng của người mua. Người chuyên chở trong điều kiện kèm theo này là do người bán thuê .

CIP: (cước phí và phí bảo hiểm trả tới)

Điều kiện này về cơ bản chính là điều kiện kèm theo CPT lan rộng ra, nhưng khác ở chổ người bán phải mua bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa cho người mua theo điều kiện kèm theo bảo hiểm tối thiểu .

DAF: (giao tại biên giới)

Đây là điều kiện kèm theo theo đó người bán được coi là hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ của ngưòi bán tại khu vực giao hàng tại biên giới do hai bên thoả thuận. Biên giới theo điều kiện kèm theo này hoàn toàn có thể là bất kể biên giới nào kể cả nước người bán, người mua hay một nước thứ ba. Theo điều kiện kèm theo này, người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm dỡ hàng khỏi phương tiện đi lại luân chuyển. # iều kiện này chỉ vận dụng so với giao hàng trên bộ, nếu giao ở biên giới trên biển thì vận dụng điều kiện kèm theo DES hoặc DEQ .

DES: (giao tại tàu)

Đây là điều kiện kèm theo theo đó người bán phải thuê phương tiện đi lại chở hàng đến cảng dỡ hàng thoả thuận để giao cho người mua ngay trên tàu tại cảng dỡ .

DEQ: (giao tại cầu cảng)

Điều kiện DEQ là sự lan rộng ra của điều kiện kèm theo DES, theo đó người bán phải chịu thêm rủi ro đáng tiếc, ngân sách cho đến khi hàng được dỡ xuống và đặt dưới sự định đoạt của người mua trên cầu cảng do hai bên thoả thuận. Theo Incoterms 1990, khi bán hàng theo điều kiện kèm theo này, người bán phải chịu rủi ro đáng tiếc ngân sách để triển khai xong thủ tục nhập khẩu và những phí tổn tương quan. Nhưng Incoterms 2000 yên cầu người mua phải thực thi thủ tục này .

DDU: (giao hàng chưa nộp thuế)

Theo điều kiện kèm theo này, người bán phải chịu rủi ro đáng tiếc, phí tổn để thuê phương tiện đi lại chở hàng tới nơi lao lý để giao cho người mua, trừ việc người bán phải làm thủ tục nhập khẩu nà nộp thuế nhập khẩu .

DDP: (giao hàng đã nộp thuế)

Đây là điều kiện kèm theo lan rộng ra của điều kiện kèm theo DDU, theo đó người bán không những phải đưa hàng đến tận nơi pháp luật để giao cho người mua mà còn phải chịu cả rủi ro đáng tiếc và ngân sách để hoàn thành xong thủ tục nhập khẩu hàng hoá cũng như những khoản thuế nếu có .
Một số điểm quan tâm khi sử dụng INCOTERMS

 • Không mang tính bắt buộc áp dụng.
 • Chỉ quy định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng trong việc giao hàng hoá hữu hình.
 • Khi sử dụng các điều kiện của Incoterms thì phải chỉ rõ phiên bản áp dụng.
 • Phải ghi rõ những điều đôi bên đã thoả thuận vào hợp đồng khi Incoterms không đề cập đến.
 • Dù Incoterms thể hiện tính phổ biến, tiện dụng, nhưng không có nghĩa là khi dùng Incoterms như một điều kiện thương mại, doanh nghiệp không còn lo lắmg gì nữa. Do vậy, trong từng trường hợp cụ thể, khi quyết định chọn áp dụng điều kiện nào, doanh nghiệp cũa phải hiểu rõ mình có nghĩa vụ gì và có thể thực hiện không? Nếu xét thấy không thể thực hiện được điều kiện này thì phải chọn điều kiện khác để áp dụng.
 • Incoterms 2000 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2000.

3. Các điều kiện, điều khoản của hợp đồng

3.1.Điều kiện về tên hàng

Nhằm mục tiêu những bên xác lập được loại hàng cần mua và bán, do đó phải miêu tả thật đúng chuẩn. # ể thao tác đó người ta dùng những cách ghi sau :

 • Ghi tên hàng bao gồm tên thông thường, tên thương mại, tên khoa học (áp dụng cho các loại hóa chất, giống cây).
 • Ghi tên hàng kèm tên địa phương sản xuất ra nó, nếu nơi đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Ví dụ: nước mắm Phú Quốc.
 • Ghi tên hàng kèm với qui cách chính của hàng đó.
 • Ghi tên hàng kèm với tên nhà sản xuất ra nó. Hình thức này áp dụng với những sản phẩm nổi tiếng của những hãng có uy tín.
 • Ghi tên hàng kèm với công dụng của hàng. Theo cách này người ta ghi thêm công dụng chủ yếu của sản phẩm, theo tập quán nếu hợp đồng ghi kèm theo công dụng thì người bán phải giao hàng đáp ứng được công dụng đó mặc dù giá cả nó cao.

3.2.Điều kiện về phẩm chất

“ Phẩm chất ” là pháp luật nói lên mặt “ chất ” của sản phẩm & hàng hóa mua và bán như tính năng, tính năng, hiệu suất, hiệu suất. .. của sản phẩm & hàng hóa đó .
Xác định đơn cử phẩm chất của loại sản phẩm, là cơ sở để xác lập Chi tiêu. Do vậy : xác lập điều kiện kèm theo phẩm chất tốt, dẫn đến xác lập Chi tiêu tốt, đúng, và mua được sản phẩm & hàng hóa đúng nhu yếu của mình .
Có nhiều giải pháp để xác lập phẩm chất sản phẩm & hàng hóa, dưới đây là một số ít chiêu thức đa phần :

a. Xác định phẩm chất  dựa vào mẫu  hàng 

Là giải pháp nhìn nhận phẩm chất của lô hàng dựa vào phẩm chất của một số ít ít sản phẩm & hàng hóa lấy ra làm đại diện thay mặt cho lô hàng đó .
Phương pháp này có điểm yếu kém là tính đúng mực không cao nên chỉ vận dụng cho sản phẩm & hàng hóa chưa có tiêu chuẩn hoặc khó xác lập tiêu chuẩn .
Cách thức triển khai : người bán giao mẫu cho người mua để kiểm tra, nếu người mua đồng ý chấp thuận thì người bán lập ba mẫu : một mẫu giao cho người mua, một cho trung gian, một người bán giữ để so sánh, xử lý tranh chấp ( nếu có ) sau này .
Cũng hoàn toàn có thể mẫu do người mua đưa cho người bán, trên cơ sở đó người bán sản xuất một mẫu đối và ký kết hợp đồng sẽ dựa trên mẫu đối vì có năng lực mẫu đối khác xa với mẫu do người mua đưa .
Lưu ý :

 • Mầu thông thường không tính tiền, chỉ tính trong trường hợp giá trị mẫu quá cao hoặc số lượng mẫu quá lớn.
 • Làm cho hợp đồng và mẫu gắn với nhau:

+ Trên mẫu ghi : Mầu thuộc hợp đồng số. .. và ngược lại trên hợp đồng ghi mẫu theo mẫu số. .. đã được giao bên mua hoặc do người bán gửi ngày … Mầu là một phụ kiện không tách rời của hợp đồng .
+ Trên hợp đồng người ta pháp luật :

 • Tương ứng với mẫu hàng (correspond to sample)
 • Tương tự như mẫu (according to sample)
 • Thời gian giữ mẫu: mẫu được giữ kể từ khi đàm phán để ký hợp đồng cho đến khi hết hạn khiếu nại về phẩm chất thì có thể hủy mẫu (nếu không tranh chấp). Còn nếu có tranh chấp, thì chỉ hủy khi tranh chấp được giải quyết xong.

b. Xác định phắm chất dựa vào tiêu chuẩn;

Đối với những mẫu sản phẩm đã có tiêu chuẩn thì dựa vào tiêu chuấn đế xác lập phẩm chất của loại sản phẩm .
Lưu ý :

 • Trước khi đưa vào hợp đồng cần hiểu rõ về nội dung của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn có thể do nhà nước, ngành hoặc cơ quan sản xuất ban hành nên phải ghi rõ người, nơi, năm ban hành tiêu chuẩn).
 • Có thể sửa đổi một số chỉ tiêu trong tiêu chuẩn nếu cần thiết.
 • Đã theo tiêu chuẩn nào thì cần ghi rõ không nên mập mờ.

c. Phương pháp xác định phấm chất dựa vào nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu là những ký hiệu, hình chữ để phân biệt sản phẩm & hàng hóa của nơi sản xuất này với nơi sản xuất khác .
Lưu ý :

 • Nhãn hiệu đã đăng ký chưa ?
 • Được đăng ký ở thị  trường    nào ? Hãng   sản xuất đó     có đăng ký tại    thị trường mua sản phẩm chưa?
 • Cần ghi năm sản xuất,    đợt ản xuất của sản   phẩm vì những sản phẩm đượcsản   xuất  ở những thời điểm khác nhau có thể có chất lượng khác nhau nên giá cả cũng khác nhau.
 • Cần chú ý đến những nhãn hiệu tương tự.
Xem thêm  So sánh 3 kênh đầu tư 2021 - Gia Cát Lợi

d. Xác định phắm chất dựa vào tài liệu kỹ thuật

Bảng thuyết minh, hướng dẫn quản lý và vận hành, lắp ráp, catalog. . .
Phải biến những tài liệu kỹ thuật thành một phụ kiện của hợp đồng tức gắn nó với hợp đồng .

e. Xác định phắm chất dựa vào hàm lượng của một chất nào đó trong sản phắm

Chia làm hai loại hàm lượng của chất trong sản phẩm & hàng hóa :

 • Hàm lượng chất có ích: qui định hàm lượng (%)min.
 • Hàm lượng chất không có ích: qui định hàm lượng (%)max.

f. Dựa vào xem hàng trước

Nếu vận dụng chiêu thức này thì tùy hợp đồng đã ký nhưng phải có người mua xem sản phẩm & hàng hóa và đồng ý chấp thuận, lúc đó hợp đồng mới có hiệu lực thực thi hiện hành. Nếu người mua không đến xem trong thời hạn qui định thì quá thời hạn đó coi như đồng ý chấp thuận .

3.3. Điều kiện về số lượng

Nhằm nói lên mặt “ lượng ” của sản phẩm & hàng hóa được thanh toán giao dịch, pháp luật này gồm có những yếu tố về đơn vị chức năng tính số lượng ( hoặc khối lượng ) của sản phẩm & hàng hóa, giải pháp qui định số lượng và chiêu thức xác lập khối lượng .
a. Đơn vị tính số lượng ở đây cần chú ý quan tâm về mạng lưới hệ thống giám sát, vì bên cạnh hệ mét, nhiều nước còn sử dụng mạng lưới hệ thống thống kê giám sát khác. Ví dụ : Hệ thống giám sát của Anh, Mỹ. .. do đó để tránh hiểu nhầm nên thống nhất dùng hệ mét hoặc qui định lượng tương tự của chúng tính bằng mét .
Một sổ đơn vị chức năng giám sát thông dụng :

1 tấn (T) = 1 Mectric Ton (MT) = 1.000 kg
1 tấn = 2.204,6 pound (Lb)
1 pound(Lb) = 0,454 kg
1 gallon (dầu mỏ) Anh = 4,546 lít
1 gallon (dầu mỏ) Mỹ = 3,785 lít
1 thùng (Bushel) ngũ cốc = 36 lít
1 ounce = 28,35 gram
1 Inch = 2,54 cm (ỉm = 39,37 inch)
1 foot = 12 inches = 0,3048 m: (lm = 3,28ỉ ft.)
1 mile = 1,609 km.
1 yard = 0,9144m ; (ỉm = ỉ,0936 yard)
b. Phương pháp quy định số lượng Trong các ‘ hợp đồng ngoại thương, người ta sử dụng
hai phương pháp qui định số lượng hàng hóa

Phương pháp qui định dứt khoát sổ lượng :
Ví du : 1.000 cái máy kéo ; 10.000 xe máy
Thường dùng trong kinh doanh hàng công nghiệp, hàng bách hóa .
Phương pháp qui định phỏng chừng :
Ví dụ : Khoảng một triệu tấn than, xê dịch 5.000 tấn quăng thiếc .
Phương pháp này thường được dùng khi mua và bán sản phẩm & hàng hóa có khối lượng lớn như : phân bón, quăng, ngũ cốc …
Các từ sử duns :

 • Khoảng (about)
 • Xấp xỉ (Approximately)
 • Trên dưới (More or less)
 • Từ … đến … (From. .. to. . .)

* Ví dụ : 1.000 MT more or less 5 % .

Hoặc from 950 MT to 1.050 MT about 1.000 MT.

Lưu ý : Khi dùng about hoặc approximately thì trong phương pháp giao dịch thanh toán bằng L / C thường dung sai được cho phép là 10 % .
c. Phương pháp qui định khối lượng – Trọng lượng cả bì ( Gross weight ) : khối lượng của bản thân sản phẩm & hàng hóa cộng khối lượng mọi thứ vỏ hộp Gross weight = Net weight + tare

 • Trọng lượng tịnh (Net Weight) chỉ tính trọng lượng của bản thân hàng hóa
 • Trọng lượng thương mại (Commercial weight) là trọng lượng của hàng hóa có độ ẩm tiêu chuẩn.

Qui đổi khối lượng trong thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa sang khối lượng thương mại nhờ công thức :

Trong đó :
GTM – khối lượng thương mại của sản phẩm & hàng hóa ;
Gtt – Trọng lượng trong thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa
Wtc – nhiệt độ tiêu chuẩn của sản phẩm & hàng hóa ( tính bằng % )
Wtt – độ ẩm thực tế của sản phẩm & hàng hóa ( tính bằng % )
d. Điều khoản giao hàng
Nội dung cơ bản của lao lý giao hàng là sự xác lập thời hạn, khu vực giao hàng, phương pháp giao hàng và thông tin giao hàng .
e. Thời gian giao hàng
Là thời hạn mà người bán phải hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng .
Trong kinh doanh quốc tế, có 3 kiểu qui định thời hạn giao hàng
Thời hạn giao hàng có định kỳ :
Xác định thời hạn giao hàng :

 • Hoặc vào một ngày cố định: ví dụ: 31/12/1996.
 • Hoặc một ngày được coi là ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng: không chậm quá ngày 31/12/1996.
 • Hoặc bằng một khoảng thời gian: quý 3/ 1996.
 • Hoặc bằng một khoảng thời gian nhất định tùy theo sự lựa chọn của người mua. Ví dụ: Tháng 1 ký hợp đồng, thời hạn giao hàng quy định từ tháng 2 đến tháng 7 tùy người mua chọn.

Thời hạn giao hàng không định kỳ :
Đây là qui định chung chung, ít được dùng. Theo cách này hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác như sau :

 • Giao hàng cho chuyến tàu đầu tiên (Shipment by first available steamer).
 • Giao hàng khi nào có khoang tàu (Subject to shipping space available).
 • Giao hàng khi nhận được L/C (Subject to the openning of L/C)
 • Giao hàng khi nào nhận được giấy phép xuất khẩu (Subject to export licence).

Thời hạn giao hàng ngay :

 • Giao nhanh (prompt)
 • Giao ngay lập tức (Immediately).
 • Giao càng sớm càng tốt (as soon as possible)
 1. Địa điểm giao hàngCác phương pháp qui định địa điểm giao hàng trong buôn bán quốc tế.
 • Qui định rõ cảng (ga) giao hàng, cảng (ga) đến và cảng (ga) thông qua.
 • Qui định một cảng (ga) và nhiều cảng (ga).
 1. Phương thức giao hàng
 • Quy định việc giao nhận được tiến hành ở một nơi nào đó là giao nhận sơ bộ hoặc là giao nhận cuối cùng.
 • Giao nhận sơ bộ: bước đầu xem xét hàng hóa xác định sự phù hợp về số lượng, chất lượng hàng so với hợp đồng. Thường được tiến hành ở ngay địa điểm sản xuất hàng hóa hoặc ở nơi gửi hàng. Trong giao nhận sơ bộ, nếu có điều gì thì người mua yêu cầu khắc phục ngay.
 • Giao nhận cuối cùng : xác nhận việc người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng.

. Quy định việc giao nhận về sổ lượng và chat lượng .

 • Giao nhận về số lượng – Xác định số lượng thực tế hàng hóa được giao, bằng các phương pháp cân, đo, đong, đếm.
 • Giao nhận về chất lượng là việc kiểm tra hàng hóa về tính năng, công dụng, hiệu suất, kích thước, hình dáng …
 • Tiến hành bằng phương pháp cảm quan hoặc phương pháp phân tích
 • Có thể tiến hành kiểm tra trên toàn bộ hàng hóa hoặc chỉ kiểm tra điển hình.
 1. Thông báo giao hàngTùy điều kiện cơ sở giao hàng đã qui định, nhưng trong hợp đồng người ta vẫn quy định rõ thêm về lần thông báo giao hàng và những nội dung cần được thông báo.
 • Thông thường trước khi giao hàng người bán thông báo: hàng sẳn sàng để giao hoặc ngày đem hàng ra cảng để giao. Người mua thông báo cho người bán những điều cần thiết để gửi hàng hoặc về chi tiết của tàu đến nhận hàng.
 • Sau khi giao hàng người bán phải thông báo tình hình hàng đã giao, kết quả giao hàng.

Nội dung thông tin do mục tiêu của chúng quyết định hành động .

 1. Một số qui định khác về việc giao hàng

. Đối với sản phẩm & hàng hóa có khối lượng lớn hoàn toàn có thể qui định : được cho phép giao từng đợt – partial shipment allowed, hoặc giao một lần – total shipment .
. Nếu dọc đường cần đổi khác phương tiện đi lại luân chuyển, hoàn toàn có thể qui định : được cho phép chuyển tải – transhipment allowed .
. Nếu sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể đến trước sách vở, thì qui định “ vận đơn đến chậm được gật đầu ” – Stale bill of lading acceptable .
a. Điều khoản về giá thành
Trong điều kiện kèm theo này cần xác lập : # ơn vị tiền tệ của giá thành, mức giá, giải pháp qui định Ngân sách chi tiêu, giảm giá, điều kiện kèm theo cơ sở giao hàng tương ứng .
b. Tiêu chuấn tiền tệ Ngân sách chi tiêu
Giá cả của 1 sản phẩm & hàng hóa là bộc lộ bằng tiền của giá trị sản phẩm & hàng hóa đó. Nên khi ghi giá khi nào người ta cũng phải xác lập tiền tệ để biểu thị giá đó. # ồng tiền ghi giá hoàn toàn có thể là đồng tiền của nước người bán hoặc nước người mua, cũng hoàn toàn có thể của nước thứ ba .
c. Xác định mức giá
Giá cả trong những hợp đồng ngoại thương là giá quốc tế .
d. Phương pháp qui định giá
Thường dùng những giải pháp sau :
Giá cố định và thắt chặt : ( fixed ) giá được khẳng định chắc chắn lúc ký kết hợp đồng và không biến hóa trong quy trình thực thi hợp đồng .
Giá qui định sau : được xác lập sau khi ký hợp đồng hoặc bằng cách đàm phán, thỏa thuận hợp tác trong một thời hạn nào đó, hoặc bằng cách dựa vào giá quốc tế ở một ngày nào đó trước hay
trong khi giao hàng .
Giá hoàn toàn có thể xét lại : ( rivesable price ), giá đã được xác lập trong lúc ký hợp đồng, nhưng hoàn toàn có thể được xem xét lại nếu sau này, vào lúc giao hàng, giá thị trường của sản phẩm & hàng hóa đó có sự dịch chuyển với một mức nhất định .
Giá di động : ( sliding scale price ) : là Chi tiêu được thống kê giám sát dứt khoát vào lúc thực thi hợp đồng trên cơ sở giá thành qui định khởi đầu, có đề cập tới những dịch chuyển về chi phí sản xuất trong thời kỳ triển khai hợp đồng. Giá di động thường được vận dụng trong những thanh toán giao dịch cho những loại sản phẩm có thời hạn sản xuất lâu bền hơn như thiết bị hàng loạt tàu biển, những thiết bị lớn trong công
nghiệp. .. Trong trường hợp này, khi ký kết hợp đồng người ta pháp luật một giá khởi đầu ( basis price ) và qui định cơ cẩu của giá đó đong thời qui định chiêu thức thống kê giám sát giá di động sẽ vận dụng .
e. Giảm giá ( discount ) Trong trong thực tiễn mua và bán lúc bấy giờ, người ta sử dụng rất nhiều loại giảm giá ( khoảng chừng 20 loại giảm giá )
Xét về nguyên do giảm giá, có những loại :

 • Giảm giá do mua với số lượng lớn.
 • Giảm giá thời vụ.
Xem thêm  Trung gian tài chính là gì? Đặc điểm, phân loại, vai trò - https://wikifin.net

Nếu xét về cách đo lường và thống kê những loại giảm giá, có những loại :

 • Giảm giá đơn: Thường được biểu thị bằng một mức % nhất định so với số hàng.
 • Giảm giá lũy tiến:     Là loại                               giảm giá có mức tăng dần      theo số              lượng hàng   được            mua bán trong một đợt giao dịch nhất định

– Giảm giá tăng thưởng : ( bonus ) là loại giảm giá mà người bán thưởng cho người mua tiếp tục, nếu trong một thời hạn nhất định ( ví dụ : 6 tháng, 1 năm ) tổng số tiền mua hàng đạt tới một mức nhất định .
g. Điều kiện cơ sở giao hàng tương ứng
Trong việc xác lập giá thành, người ta luôn định rõ điều kiện kèm theo cơ sở giao hàng có tương quan đến Ngân sách chi tiêu đó. Vì vậy, trong những hợp đồng mua và bán, mức giá khi nào cũng được ghi bên cạnh một điều kiện kèm theo cơ sở giao hàng nhất định .
Ví dụ : Hợp đong mua và bán gạo hoàn toàn có thể ghi giá :
Unit price : USD 222 / MT FOB ( Incoterms 2000 ) Saigon port, Hochiminh city, Viet Nam .
Total amount : 2.220.000 USD .
f. Thanh toán
Trong mục này của hợp đồng qui định đồng xu tiền giao dịch thanh toán, thời hạn trả tiền, hình thức trả tiền, những chứng từ làm địa thế căn cứ để trả tiền .

 1. Đồng tiền thanh toán (currency of payment)Việc thanh toán tiền hàng được tiến hành bằng đồng tiền của nước xuất khẩu, của nước nhập khẩu hoặc một nươc thứ ba. #ôi khi trong hợp đồng còn cho quyền người nhập khẩu được thanh toán bằng các ngoại tệ khác nhau tùy theo sự lựa chọn của mình. Đồng tiền dùng trong thanh toán hàng hóa được gọi là đồng tiền thanh toán. Đồng tiền thanh toán có thể trùng hợp hoặc không trùng hợp với đồng tiền ghi giá. Nếu không trùng hợp thì phải qui định tỷ giá quy đổi.
 2. Thời hạn thanh toán (time of payment)

Có thể trả ngay, trả trước hay trả sau :

 • Trả ngay: Trong buôn bán quốc tế: “trả ngay” có tính chất quy ước. #ó là việc trả tiền được thực hiện trong thời gian hợp lý cho phép người mua xem xét chứng từ giao hàng.
 • Trả trước: là việc người mua cung cấp tín dụng cho người bán dưới hình thức tiền hoặc ứng trước hiện vật (máy móc, nguyên vật liệu .v.v..). Trả trước cũng còn có nghĩa là người mua đặt cọc hoặc cam kết thực hiện hợp đồng.
 • Trả sau: là việc người bán cung cấp tín dụng cho người mua

Người ta hoàn toàn có thể vận dụng phối hợp việc trả ngay, trả trước và trả sau trong một hợp đồng .

 1. Hình thức thanh toán

Có nhiều phương pháp giao dịch thanh toán khác nhau : L / C, Clean collection, D / A, D / P, T / T, M / T, CAD, Tiền mặt, cheque … mỗi phương pháp có những ưu điểm yếu kém khác nhau. Cần nghiên cứu và điều tra kỹ để chọn phương pháp giao dịch thanh toán thích hợp .

 1. Bộ chứng từ thanh toán

Bộ chứng từ thanh toán giao dịch gồm : phương tiện đi lại thanh toán giao dịch ( thường gọi là hối phiếu ) và những
chứng từ gửi hàng ( Shipping documents ), đơn cử gồm :

 • Hối phiếu thương mại
 • Vận đơn đường biển sạch
 • Đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu bán CIF)
 • Hóa đơn thương mại
 • Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa
 • Giấy chứng nhận trọng/ khối lượng.
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Gấy chứng nhận đóng gói bao bì
 • Giấy kiểm dịch động vật (nếu hàng bán phải kiểm dịch).

h. Bao bì và ký mã hiệu ( Packing and Marking )

 1. Bao bì

Trong pháp luật này những bên thanh toán giao dịch thường thỏa thuận hợp tác với nhau về :

 • Yêu cầu chất lượng bao bì
 • Phương thức cung cấp bao bì
 • Giá cả bao bì

Phương pháp qui định chất lượng vỏ hộp :
. Qui định chung :
Chất lượng vỏ hộp tương thích với một phương tiện đi lại vận tải đường bộ nào đó .
Ví dụ : Bao bì tương thích với luân chuyển đường tàu Bao bì tương thích với luân chuyển đường thủy Bao bì tương thích với luân chuyển đường hàng không .
Phương pháp này có điểm yếu kém là hoàn toàn có thể dẫn đến tranh chấp vì hai bên không hiểu giống nhau .
. Qui định đơn cử :

 • Yêu cầu vật liệu làm bao bì
 • Yêu cầu về hình thức của bao bì: Hộp (case), bao (bales), thùng (drums), cuộn (rolls), bao tải (gunng bags) …
 • Yêu cầu về kích thước bao bì
 • Yêu cầu về số lớp bao bì và cách thức cấu tạo của mỗi lớp đó
 • Yêu cầu về đai nẹp bao bì. . .

Phương pháp cung ứng vỏ hộp :

 • Phương pháp phổ biến nhất: bên bán cung cấp bao bì cùng với việc giao hàng cho bên

mua .

 • Bên bán ứng trước bao bì để đóng gói hàng hóa, nhưng sau khi nhận hàng bên mua phải trả lại bao bì. Phương pháp này dùng với các loại bao bì có giá trị cao.
 • Bên mua gởi bao bì đến trước để đóng gói: Phương pháp này áp dụng khi bao bì khan hiếm và thị trường thuộc về người bán.

Phương pháp xác lập giá thành vỏ hộp :

 • Được tính vào giá hàng (Packing charges included).
 • Bao bì tính riêng.
 • Tính theo lượng chi thực tế hoặc tính theo phần trăm so với giá hàng.
 1. Ký mã hiệu

Là những ký hiệu bằng chữ hoặc hình vẽ dùng để hướng dẫn trong # giao nhận, luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ sản phẩm & hàng hóa .
Yêu cầu của mã ký hiệu :

 • Được viết bằng sơn hoặc mực không phai, không nhòe
 • Phải dễ đọc, dễ thấy.
 • Có kích thước lớn hoặc bằng 2cm
 • Không làm ảnh hưởng đến phẩm chất hàng hóa
 • Phải dùng màu đen hoặc màu tím với hàng hóa thông thường, màu đỏ với hàng hóa nguy hiểm, màu cam với hàng hóa độc hại. Bề mặt viết ký mã hiệu phải bào nhẵn.
 • Phải được viết theo thứ tự nhất định.
 • Ký hiệu mã hiệu phải được kẻ ít nhất trên hai mặt giáp nhau.

i. Bảo hành
Trong lao lý này, cần phải bộc lộ được hai yếu tố :

 • Thời gian bảo hành: cần phải qui định hết sức rõ ràng.
 • Nội dung bảo hành: người bán hàng cam kết trong thời hạn bảo hành hàng hóa sẽ bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, đặc điểm kỹ thuật, phù hợp với qui định của hợp đồng, với điều kiện người mua phải nghiêm chỉnh thi hành sự hướng dẫn của người bán về sử dụng và bảo dưỡng. Nếu trong giai đoạn đó, người mua phát hiện thấy khuyết tật của hàng hóa, thì người bán phải sửa chữa miễn phí hoặc giao hàng thay thế.
 1. Phạt và bồi thường thiệt hại

Điều khoản này qui định những giải pháp khi hợp đồng không được thực thi ( hàng loạt hay một phần ). Điều khoản này cùng lúc nhằm mục đích hai tiềm năng :

 • Ngăn ngừa đối phương có ý định không thực hiện hay thực hiện không tốt hợp đồng.
 • Xác định số tiền phải trả nhằm bồi thường thiệt hại gây ra.

Các trường hợp phạt :
+ Phạt chậm giao hàng : Ví dụ : Nếu Người bán giao hàng chậm thì những khoản phạt sẽ vận dụng như sau : tuần đầu chậm giao, không tính phạt. Tuần thứ hai đến tuần thứ năm phạt 1 % tuần giao chậm ; từ tuần thứ sáu : 2 % tuần, nhưng tổng số tiền phạt giao chậm không quá 10 % tổng giá trị hàng giao chậm .
+ Phạt giao hàng không tương thích về số lượng và chất lượng :
+ Phạt do chậm thanh toán giao dịch :

 • Phạt 1 tỷ lệ phần trăm của số tiền đến thời hạn thanh toán, tính theo thời hạn chậm thanh toán. Ví dụ: 1% của số tiền chậm thanh toán/ tháng.
 • Phân bố lãi suất chậm thanh toán, thường vận dụng tỷ lệ chiết khấu chính thức hay lãi suất hợp pháp được công bố hay lãi suất nợ quá hạn của các ngân hàng, có lúc còn cộng thêm vài %. Ví dụ: “Trường hợp chậm thanh toán, kể từ ngày đến hạn, số tiền chưa trả được tính lãi. Lãi suất tính theo lãi suất nợ quá hạn của các ngân hàng cộng thêm 2%.

e. Bất khả kháng ( Force majeure )
Bất khả kháng là sự kiện khi xảy ra làm cho hợp đồng trở thành không hề triển khai được, mà không ai bị coi là chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Các sự kiện bất khả kháng mang 3 đặc thù sau :

 • Không thể lường trước được
 • Không thể vượt qua
 • Xảy ra từ bên ngoài.

Tuy nhiên, vẫn hoàn toàn có thể pháp luật trong hợp đồng coi là bất khả kháng những sự kiện mà thông thường ra thì không có đủ 3 đặc thù trên, ví dụ : đình công, hỏng máy, mất điện, chậm được cung ứng vật tư. .. Cũng hoàn toàn có thể lao lý thêm rằng : những sự kiện đó chỉ tạm ngưng việc thực thi hợp đồng chứ không làm hợp đồng mất hiệu lực thực thi hiện hành .
n. Khiếu nại ( Claim )
Khiếu nại là những đề xuất do một bên đưa ra so với bên kia do số lượng, chất lượng giao hàng, hoặc một số ít yếu tố khác không tương thích với những pháp luật đã được qui định trong hợp đồng. Về lao lý này những bên qui định trình tự triển khai khiếu nại, thời hạn hoàn toàn có thể nộp đơn khiếu nại, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tương quan đến việc phát đơn khiếu nại, những chiêu thức kiểm soát và điều chỉnh khiếu nại .

Khiếu nại được đưa ra dưới dạng văn bản và gồm các số liệu sau: Tên hàng, số lượng, và xuất xứ hàng hóa, cơ sở để khiếu nại kèm theo chỉ dẫn chính về những thiếu xót mà đơn khiếu nại được phát ra, các yêu cầu về điều chỉnh khiếu nại.

Đơn khiếu nại được gởi đi kèm theo những chứng từ thiết yếu như : biên bản giám định, biên bản ghi nhận tổn thất, mất mát, vận đơn đường thủy, bản liệt kê cụ thể, giấy ghi nhận chất lượng .
m. Trọng tài
Trong lao lý này cần pháp luật những nội dung sau :

 • Ai là người đứng ra phân xử? Tòa án Quốc gia hay Tòa án trọng tài, trọng tài nào, thành lập ra sao? #ể giải quyết tranh chấp giữa các bên giao dịch, khi những tranh chấp này không thể giải quyết bằng con đường thương lượng.
 • Luật áp dụng vào việc xét xử.
 • Địa điểm tiến hành xét xử.
 • Phân định chi phí trọng tài.
 • Phân định chi phí trọng tài.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *