Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư 2021

Trong suốt quy trình tăng trưởng kinh doanh thương mại, nhiều doanh nghiệp có nhu yếu lan rộng ra thị trường nhưng thiếu cơ sở vật chất hoặc vốn. Để xử lý khó khăn vất vả doanh nghiệp đã chọn hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư .

Vậy hợp đồng hợp tác đầu tư là gì, hợp đồng hợp tác đầu tư có phải công chứng không, soạn thảo hợp đồng như thế nào. Nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin Luật Hoàng Phi xin chia sẻ gửi đến Quý độc giả bảo viết dưới đây.

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Hợp đồng hợp tác đầu tư là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên đầu tư về việc góp phần công sức của con người, gia tài để triển khai một việc làm nhất định, trước khi tham gia hợp tác đầu tư những bên phải phân loại rõ doanh thu, phân loại gia tài mà không cần xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính .

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác đầu tư

Hợp đồng hợp tác đầu tư có những đặc điểm sau đây:

– Nội dung trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại do những bên thiết kế xây dựng nhằm mục đích mục tiêu thực thi, tương hỗ trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại để thu doanh thu. Các bên sẽ kết nối quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau qua hợp đồng .
– Hợp đồng hợp tác đầu tư mang tính tuy nhiên vụ .
– Hình thức trong hợp đồng không pháp luật bắt buộc bằng miệng hay văn bản. Để tránh những tranh chấp phát sinh sau nay, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác bằng văn bản biểu lộ rõ ràng ý chí của những bên .

Quy định về hợp đồng hợp tác đầu tư

– Chủ thể hợp đồng hợp tác đầu tư:

Chủ thể của hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC là những nhà đầu tư gồm có cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư quốc tế. Hợp đồng hoàn toàn có thể gồm có đại diện thay mặt của hai bên chủ thể hoặc nhiều bên, nó phụ thuộc vào vào số lượng đại diện thay mặt muốn tham gia hợp tác kinh doanh thương mại, muốn trực tiếp được thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại .

Xem thêm  Các khoản phải thu là gì? Phân biệt khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn - MISA AMIS

– Nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư:

Hợp đồng hợp tác đầu tư cần có những nội dung sau đây :
a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ;

b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại ;

c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng đầu tư kinh doanh thương mại giữa những bên ;

d ) Tiến độ và thời hạn triển khai hợp đồng ;

đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng ;

e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng ;

g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp. ”

Hợp đồng hợp tác đầu tư có phải công chứng không?

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự lao lý về hình thức hợp đồng thì hợp đồng dân sự hoàn toàn có thể giao kết bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi đơn cử mà không pháp luật bắt buộc giao kết bằng một hình thức nhất định .
Ngoài ra, trong trường hợp pháp lý có lao lý hợp đồn phải được bộc lộ bằng văn bản phải đi công chứng, xác nhận và tuân theo lao lý pháp lý ( nếu không công chứng, xác nhận hợp đồng sẽ bị vô hiệu )
Hợp đồng hợp tác đầu tư thực thi theo lao lý của pháp luật dân sự. Pháp luật hiện hành không lao lý về hợp đồng phải được công chứng, xác nhận. Vì vậy, hợp đồng hợp tác đầu tư không nhất thiết phải công chứng, xác nhận mà vẫn có giá trị pháp lý .
>> >> > Tìm hiểu : Hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

Ngoài phân tích khái niệm hợp đồng hợp tác đầu tư, Luật Hoàng Phi xin giới thiệu thêm về mẫu hợp đầu hợp tác đầu tư mới nhất. Nội dung cần có trong mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh đảm bảo những nội dung dưới đây:

1 / Căn cứ soạn thảo
– Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm năm ngoái
– Căn cứ vào tình hình trong thực tiễn năng lượng và nhu yếu của hai bên
– Dựa trên ý thức trung thực và thiện chí hợp tác của những bên
2 / tin tức những bên tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư
– Tên công ty
– Tên người đại diện thay mặt công ty, chức vụ
– Trụ sở
– Số thông tin tài khoản
– Điện thoại
3 / Điều khoản những bên đồng ý chấp thuận tham gia hợp tác đầu tư
– Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi và xu thế cùng nhau hợp tác
– Thời hạn của hợp đồng hợp tác đầu tư
– Góp vốn và phân loại doanh thu kinh doanh thương mại
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên
– Nguyên tắc về kinh tế tài chính
– Điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
– Điều khoản chung
– Hiệu lực hợp đồng
4 / Một số quan tâm khi soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư
– Trong hợp đồng hợp tác đầu tư phải có vừa đủ tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh, người đại diện thay mặt những bên tham gia hợp đồng, địa chỉ thực thi thanh toán giao dịch .
– Phạm vi hoạt động giải trí và xu thế rõ ràng tiềm năng hợp tác

Xem thêm  Kinh nghiệm mở showroom nội thất cho người mới bắt đầu

– Phân chia kết quả và công sức, đóng góp của các bên tham gia hợp đồng

– Tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư dựa trên mong ước và ý chí của mỗi bên, trên cơ sở nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và những lao lý của pháp luật dân sự để thỏa thuận hợp tác pháp luật chung của hợp đồng
Download ( DOCX, 21KB )

Hướng dẫn soạn hợp đồng hợp tác đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — – o0o — — –

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

– Căn cứ lao lý tại Bộ luật dân sự năm năm ngoái do Quốc hội nước CHXHCN Nước Ta phát hành ;
– Căn cứ vào tình hình thực tiễn năng lượng và nhu yếu của hai bên
– Dựa trên niềm tin trung thực và thiện chí hợp tác của những bên
Hôm nay, ngày …. tháng … năm …., tại … …, chúng tôi gồm có :
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn … ( sau đây gọi tắt là bên A )
– Đại diện : Ông Nguyễn Quang Huy chức vụ : Giám đốc
– Trụ sở : số 90 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng thành phố TP. Hà Nội
– Số thông tin tài khoản : 378493840
– Điện thoại : 02456567999
Công ty CP … ( say đây gọi tắt là bên B )
– Đại diện : Bà Lê Thu Thảo chức vụ : Giám đốc
– Trụ sở : số 87 đường láng, phường Láng Thượng thành phố TP. Hà Nội
– Số thông tin tài khoản : 5698047690
– Điện thoại : 02466778543
Các bên thỏa thuận hợp tác hợp đồng hợp tác đầu tư với những lao lý sau đây :
Điều 1 : Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi và khuynh hướng cùng nhau hợp tác
Bên A và bên B nhất trí cùng nhau hợp tác đầu tư, cùng nhau tăng trưởng kinh doanh thương mại và san sẻ doanh thu
Phạm vi hợp tác kinh doanh thương mại :
– Bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
– Bên B tư vấn kế hoạch, quản trị chung mặt phẳng kinh doanh thương mại
Điều 2 : Thời hạn của hợp đồng hợp tác đầu tư
Thời hạn của hợp đồng : 1 năm khởi đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 1/7/2020
Điều 3 : Góp vốn và phân loại doanh thu kinh doanh thương mại
Bên A đầu tư bằng : … .. tương tự số tiến là … … đồng
Bên B đầu tư bằng : … … tương tự số tiền là … .. đồng
Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên
Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm bên A : … … .
Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm bên B : … … …
Điều 5 : Nguyên tắc về kinh tế tài chính
Hai bên tuân thủ nguyên tắc kinh tế tài chính theo quy fđịnh của pháp lý kế toán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Điều 6 : Điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
Ban điều hành quản lý :
– Đại diện bên A : … ..
– Đại diện bên B : … .
Điều 7 : Điều khoản chung
7.1. Hợp đồng này đã được những bên hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của phát luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
7.2. Hai bên cam kết thực thi tổng thể những pháp luật đã cam kết trong hợp đồng .
7.3. Trong quy trình hợp tác đầu tư, nếu gặp khó khăn vất vả thì phải báo cho bên kia để cùng nhau khắc phục sự cố

Xem thêm  Download Mẫu Lập Kế Hoạch Tài Chính Và Mẫu Excel Ngân Sách, Download Mẫu Lập Kế Hoạch Tài Chính

7.4.Các bên có trách nhiệm cùng nhau quản lý và phát triển kinh doanh, đảm bảo tiến độ công việc và đạt được lợi nhuận

Đại diện bên A Đại diện bên B

Trên đây là toàn bộ những thông tin giải đáp thắc mắc và tư vấn về hợp đồng hợp tác đầu tư là gì, hợp đồng hợp tác đầu tư có phải công chứng không, soạn thảo hợp đồng như thế nào mà Luật Hoàng Phi muốn gửi tới Quý độc giả tham khảo, để được hỗ trợ và tư vấn thêm liên hệ chúng tôi qua 19006557  hoặc email: [email protected]

>> >> >> >> Tham khảo : Hợp đồng hợp tác thao tác mới nhất

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *