Mẫu hợp đồng thuê nhà đầy đủ đơn giản áp dụng năm 2022

Mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn và kinh doanh với thông tin ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích và đảm bảo được lợi ích cho chủ nhà lẫn người thuê là mẫu như thế nào? Abc,vn đã sàn lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau để biên soạn ra mẫu đầy đủ nhất. Nhằm đảm bảo được cam kết giữa hai bên người thuê nhà và người chơi thuê thực hiện đúng theo những điều khoản đã thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn đơn thuần chuẩn phổ cập lúc bấy giờ

Sau những thỏa thuận cho thuê và thuê nhà sẽ là hợp đồng cam kết giữa hai bên. Để quyền lợi của cả hai sẽ được đảm bảo khi có những xung đột xẩy ra sau này giữa hai bên không làm đúng như theo cam kết sẽ có chính quyền can thiệp và giải quyết vấn đề. Trước khi đặt bút ký hợp đồng thuê hay cho thuê thì cần lưu ý những điều sau:

 • Đọc lại toàn bộ thông tin trong hợp đồng.
 • Đọc kỹ lại những vấn đề bổ sung giữa hai bên.
 • Đến cơ quan pháp lý của nhà nước để công chứng hợp đồng cho thuê của hai bên. Như vậy hợp đồng mới có giá trị về tính pháp lý.

Bên dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn bạn có thể tham khảo và tải nó về để sử dụng khi cần:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— — — o0o — — —

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN

Hôm nay, ngày … … .. tháng … …. năm … … … tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chúng tôi gồm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Ông (Bà)::……………………………………………………………………………………………………………. Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………….. Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

 1. BÊN B (Bên thuê nhà)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………………….. Chứng minh nhân dân số:…………Ngày sinh:…………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………. Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê: Căn nhà số…………………..Tổng diện tích sử dụng ….…….m2 Bao gồm các tài sản trong nhà gồm: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Kể từ ngày……tháng……năm…….trong thời hạn……………………………

Điều 2: Tiền thuê nhà hàng tháng là…………………………..đồng/tháng. (Giá thuê chưa bao gồm các chi phí điện, nước, Internet….)

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo……………….. vào ngày…………………………….bằng tiền mặt.

Điều 4: Bên thuê nhà cam kết  :

a / Sử dụng nhà đúng mục tiêu theo hợp đồng, có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ tốt những gia tài, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dời đi nơi khác, không được đổi khác cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây đắp thêm ( cơi tầng ), làm nhà phụ .
b / Không được sang nhượng .
c / Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có quan điểm của bên cho thuê .

Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước…………….. ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ. Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.

Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau…….. ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.

Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 8: Các thỏa thuận khác (nếu có)

Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.  

Xem thêm  Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Bên thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Bên cho thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Tải mẫu hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn đơn giản tại đây => click here  

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà để kinh doanh thương mại :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***——

… …., ngày …. tháng …. năm … .

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Số : … .. / … .. / HĐTN
Hôm nay, ngày … … … tháng … … .. năm … … .., Tại … … … … … … … … … … … … ..
Chúng tôi gồm có :

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà : …………………………………………………………………
Sinh ngày : …………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………
CMND số : …………………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………………………………………
Số tài khoản : …………………………………………………………………
Ngân hàng : …………………………………………………………………
Đồng sở hữu (Nếu có) : …………………………………………………………………
BÊN THUÊ NHÀ (Gọi tắt là Bên B):
Tên công ty : …………………………………………………………………
MST : …………………………………………………………………
Địa chỉ :…………………………………………………………………
Điện thoại :  …………………………………………………………………
Tài khoản :  …………………………………………………………………
Đại diện :  …………………………………………………………………
Chức vụ :  …………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng với những nội dung sau :

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số : … … … … … … … … … .
– Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Tổng diện tích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Trang thiết bị hầu hết gắn liền với nhà ( nếu có ) : … … … … … … … … … .
1.2. Các tình hình khác gồm có : … … … … … … … … … … … … … … … … …

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (4)

2.1. Giá cho thuê nhà tại là … … … … … … đồng / tháng ( Bằng chữ : … … … … … … … … … …. )
Giá cho thuê này đã gồm có những ngân sách về quản trị, bảo dưỡng và quản lý và vận hành nhà ở .
2.2. Các ngân sách sử dụng điện, nước, điện thoại cảm ứng và những dịch vụ khác do bên B thanh toán giao dịch cho bên cung ứng điện, nước, điện thoại cảm ứng và những cơ quan quản lý dịch vụ .
2.3. Phương thức giao dịch thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, trả vào ngày … … …. hàng tháng .

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ, THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở, MỤC ĐÍCH THUÊ (5)

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là … … … … …. Kể từ ngày … … … …. tháng … … …. năm … … … ..
3.2. Thời điểm giao nhận nhà tại là ngày … … .. tháng … … .. năm … … … …
3.2. Mục đích thuê : làm trụ sở chính của công ty, … ..

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a ) Giao nhà tại và trang thiết bị gắn liền với nhà tại ( nếu có ) cho bên B theo đúng hợp đồng .
b ) Bảo đảm cho bên B sử dụng không thay đổi nhà trong thời hạn thuê ;
c ) Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận hợp tác ; nếu bên A không bảo trì, thay thế sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường ;
d ) Tạo điều kiện kèm theo cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích quy hoạnh thuê ;
e ) Nộp những khoản thuế về nhà và đất ( nếu có ) ; Xuất hoá đơn giá trị ngày càng tăng theo nhu yếu của bên thuê ( nếu có ) .

4.2. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

b ) Yêu cầu bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thay thế sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi kết thúc hợp đồng .
c ) Đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên B biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong những hành vi sau đây :
( i ) Không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên mà không có nguyên do chính đáng ;
( ii ) Sử dụng nhà không đúng mục tiêu thuê như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
( iii ) Bên B tự ý đục phá, cơi nới, tái tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê ;
( iv ) Bên B quy đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự chấp thuận đồng ý của bên A ;
( v ) Bên B làm mất trật tự, vệ sinh thiên nhiên và môi trường, tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, công an phường lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục ;

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B:

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a ) Sử dụng nhà đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác, giữ gìn nhà ở và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thay thế sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra ;
b ) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận hợp tác ;
c ) Trả tiền điện, nước, điện thoại cảm ứng, vệ sinh và những ngân sách phát sinh khác trong thời hạn thuê nhà ;
d ) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác .
e ) Chấp hành rất đầy đủ những pháp luật về quản trị sử dụng nhà ở ;
f ) Không được chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
g ) Chấp hành những pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường tự nhiên và bảo mật an ninh trật tự trong khu vực cư trú ;
h ) Giao lại nhà cho bên A trong những trường hợp chấm hết hợp đồng lao lý tại hợp đồng này .

5.2. Quyền của bên B:

a ) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền ( nếu có ) theo đúng thoả thuận ;
b ) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
c ) Yêu cầu bên A sửa chữa thay thế nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng ;
d ) Được liên tục thuê theo những điều kiện kèm theo đã thỏa thuận hợp tác với bên A trong trường hợp biến hóa chủ sở hữu nhà ;
e ) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê ;
f ) Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong những hành vi sau đây :
( i ) Không sửa chữa thay thế nhà ở khi có hư hỏng nặng mặc dầu bên B đã nhu yếu bằng văn bản ;
( ii ) Tăng giá thuê nhà ở bất hài hòa và hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông tin cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận hợp tác ;
( iii ) Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do quyền lợi của người thứ ba .

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được liên tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục thực thi hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo pháp luật của pháp lý thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được liên tục thuê theo lao lý về quản trị, sử dụng nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .
2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền chiếm hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được liên tục thuê đến hết hạn hợp đồng ; chủ sở hữu nhà ở mới có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục thực thi hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quy trình thực thi hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý ; trong trường hợp không tự xử lý được, cần phải thực thi bằng cách hòa giải ; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên .
8.2. Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm hết trong những trường hợp sau :
a ) Khi hết thời hạn mà không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê theo pháp luật tại Điều 3.1 hợp đồng này ;
b ) Tài sản thuê bị phá huỷ và trọn vẹn không hề sử dụng được ;
c ) Bên thuê bị phá sản ;
d ) Nếu Bên cho thuê quyết định hành động chấm hết Hợp đồng thuê trong trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 hợp đồng này .
e ) Trong trường hợp bất khả kháng theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cùng cam kết sau đây :
1. Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này .
2. Thực hiện đúng và rất đầy đủ tổng thể những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong hợp đồng này ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .
3. Trong quy trình thực thi nếu phát hiện thấy những yếu tố cần thoả thuận thì hai bên hoàn toàn có thể lập thêm Phụ lục hợp đồng. Nội dung Phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính .
4. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết ( trường hợp là cá thể cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc xác nhận ). / .

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng ( xác nhận ) này, sau khi đã được nghe lời lý giải của người có thẩm quyền công chứng hoặc xác nhận dưới đây .
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý chấp thuận toàn bộ những pháp luật ghi trong hợp đồng này .
Hợp đồng được lập thành … … …. ( … … … .. ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau .

Bên thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Bên cho thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Tải mẫu hợp đồng cho thuê nhà kinh doanh => tại đây

Chủ nhà cần quan tâm điều gì khi cho thuê nhà

 • Sửa chửa cải tạo nhà cho thuê nhìn đẹp mắt, trang bị đầy đủ nội lẫn ngoại thất.
 • Đưa ra mức giá cho thuê hợp lý.
 • Liên hệ với những công ty bất động sản họ sẽ giúp chủ nhà nhanh chóng tìm được người cần thuê.
 • Lựa chọn đối tượng cho thuê thích hợp.
 • Tải mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn với nội dung và điều khoản bổ sung hợp lý với hình thức cho thuê của mình.
 • Tiền cho thuê nhà mỗi năm nhỏ hơn 100 triệu đồng thì bên cho thuê không phải chịu thuế GTGT còn hơn 100 triệu đồng thì bên cho thuê phải đóng thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài.

Trong mẫu hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn hai bên chủ nhà và người cho thuê có thể tự bổ sung những thỏa thuận về việc đóng thuế, giá thành…cùng những vấn đề khác. Để biết cụ thể hơn chủ nhà có thể đến văn phòng thuế của địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

QA

Cần công chứng hợp đồng Thuê Nhà không ?

không bắt buộc phải công chứng, tuy nhiên nếu bên thuê /cho thuê muốn yên tâm hơn thì có thể công chứng.

Bên cho thuê tăng giá cho thuê khi không báo trước thì xử lý như thế nào ? Dựa vào những pháp luật đã ký kết trong hợp đồng để giải quyết và xử lý theo những pháp luật, bên thuê trọn vẹn hoàn toàn có thể đơn phương chấm hết hợp đồng Người thuê nhà xử lý sai mục địch thuê thì xử lý ntn ? Nếu không được chấp thuận đồng ý của chủ nhà thì chủ nhà có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng thuê mà không phải bồi thường theo pháp luật tại điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 132 Luật nhà ở năm trước. Khi nhà đang thuê mà chủ nhà bán cho chủ mới thì giải quyết ntn ? Trong trường hợp không có thỏa thuân khác chủ sở hữu mới có nghĩa vụ và trách nhiệm phải triển khai hợp đồng thuê nhà

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *