Hối phiếu là gì? Đặc điểm, phân loại, nội dung của hối phiếu?

Hối phiếu là gì ? Đặc điểm, phân loại và nội dung của hối phiếu ? Phân loại những loại hối phiếu. Các đối tượng người dùng tham gia vào hối phiếu. Nội dung của hối phiếu .

Hối phiếu là một loại sản phẩm được sử dụng phổ cập để thu lại tiền của mình từ người mượn một cách nhanh gọn để tịch thu lại vốn. Để hiểu rõ cụ thể hối phiếu thì mời bạn cũng đọc ngay bài viết sau đây mà chúng tôi san sẻ.

1. Hối phiếu là gì?

Hối phiếu là hình thức cho vay ngắn hạn thể hiện qua văn bản mà người hưởng hối phiếu yêu cầu bên phát hành trả cho mình một khoản tiền nhất định. Bên nợ phải hoàn tiền ngay sau khi nhận được hối phiếu của chủ nợ yêu cầu. Khi đã được Ngân hàng chấp nhận và ký hậu thì hối phiếu có thể chiết khấu hoặc thương lượng với giá thấp hơn. Hơn nữa, lãi suất cũng ngắn hạn hơn so với thị trường.

Thông thường, thời hạn cao nhất của hối phiếu là 06 tháng và được sử dụng thông dụng trong việc hỗ trợ vốn thương mại và luân chuyển vốn trong những ngành nông – công nghiệp. Để hỗ trợ vốn cho thị trường kinh doanh thương mại trong nước thì hối phiếu trong nước được phát hành. Còn so với những thanh toán giao dịch nước ngoại thương thì vận dụng hối phiếu ngoại thương. Hối phiếu trong nước thường được thay thế sửa chữa bằng những tín dụng thanh toán thương mại hay bằng tiền được vay mượn từ Ngân hàng. Đây là hình thức vẫn được vương quốc Anh vận dụng, thứ nhất là để hỗ trợ vốn cho hợp đồng thanh toán giao dịch thuê mua và sau đó Giao hàng cho nhiều mục tiêu được nhiều doanh nghiệp lớn lựa chọn. Riêng ở Mỹ, những tập đoàn lớn phần lớn sử dụng hình thức chứng phiếu thời gian ngắn còn hối phiếu dùng riêng cho việc cung ứng những nhu yếu trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính. Tín phiếu cũng được xem là loại hối phiếu để ship hàng cho việc trả nợ thời gian ngắn, do chính phủ nước nhà phát hành.

2. Hối phiếu tiếng Anh là gì?

Hối phiếu trong tiếng Anh gọi là Bill of Exchange hay Draft.

Định nghĩa hối phiếu được hiểu trong tiếng Anh như sau : ” A bill of exchange is an order of unconditional payment drawn by one person to another, requiring that person at sight of it or on a definable future date to pay a certain amount of money. There is either on the order of this person to pay another person or to pay the holder of the draft. ” Đặc điểm : – Là một phương tiện đi lại thanh toán giao dịch quốc tế do đó hối phiếu chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của pháp luật quốc tế, trước hết là Công ước quốc tế Giơ-ne-vơ về hối phiếu năm 1930 .

Xem thêm: Hối phiếu là gì? Phân loại hối phiếu

– Hối phiếu có 1 số ít đặc thù như tính trừu tượng, tính trả tiền vô điều kiện kèm theo và đặc thù lưu thông.

  • Có tính trừu tượng: bởi tờ hối phiếu khách hàng không cần phải ghi rõ nội dung quan hệ tín dụng. Đặc biệt chỉ cần ghi số tiền trả và nội dung liên quan đến việc trả tiền. Ngoài ra, các hiệu lực pháp lý cũng không bị ràng buộc.
  • Bắt buộc trả tiền: người trả tiền hối phiếu bắt buộc phải thực hiện theo những nội dung đã ghi mà không được thực hiện sai.
  • Có tính lưu thông: hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hoặc nhiều lần (theo thời hạn nhất định với số tiền nhất định).
Xem thêm  Chết Vì Chứng Khoán PDF

3. Phân loại các loại hối phiếu:

Tùy theo từng yếu tố địa thế căn cứ khác nhau mà người ta hoàn toàn có thể chia thành nhiều loại hối phiếu khác nhau. Dưới đây là phân loại hối phiếu mà chúng tôi tổng hợp để giúp dễ hiểu nhất.

Yếu tố căn cứ

Phân loại

Giải thích

Thời hạn thanh toán Hối phiếu trả tiền ngay Người ký hối phiếu phải thanh toán ngay khi nhận được hối phiếu
Hối phiếu có kỳ hạn Người ký hối phiếu thanh toán trong thời hạn quy định trên hối phiếu
Chứng từ kèm theo Hối phiếu trơn Trả tiền không cần các giấy tờ kèm theo
Hối phiếu kèm chứng từ Kèm theo các chứng từ thương mại. Người trả tiền phải trả tiền hoặc ký giấy mới nhận được chứng từ.
Tính chất chuyển nhượng Hối phiếu đích danh Ghi rõ người hưởng thụ và sẽ chịu tránh nhiệm liên quan đến tờ hối phiếu
Hối phiếu vô danh Không ghi tên người hưởng thụ. Chỉ ghi trả người cầm phiếu
Hối phiếu theo lệnh Hối phiếu có ghi dòng “Pay to the order of…”
Người ký phát hối phiếu Hối phiếu thương mại Là hối phiếu do người cho vay ký phát phiếu đòi tiền người mượn tiền
Hối phiếu ngân hàng Do ngân hàng phát hành để lệnh đại lý thanh toán số tiền cho người thụ hưởng
Trạng thái chấp nhận Đã ký chấp nhận Đã được người trả tiên chấp nhận và ký chịu tránh nhiệm theo đúng thời hạn
Chưa ký chấp nhận Chưa được người trả tiền chấp nhận

Hối phiếu hầu hết được dùng trong giao dịch thanh toán thương mại quốc tế. Có nhiều loại hối phiếu và hoàn toàn có thể phân biệt chúng dựa trên những tiêu thức sau :

* Căn cứ vào thời hạn trả tiền: 

Hối phiếu trả tiền ngay Với loại hối phiếu này thì người trả tiền khi nhìn thấy nó bắt buộc phải trả ngay số tiền trên hối phiếu cho người thụ hưởng mà không được viện bất kì lí do gì để trì hoạn hoặc khước từ thanh toán giao dịch nếu tờ hối phiếu đó được phát hành theo đúng những qui định của luật hối phiếu và không có bất kì lí do gì về đình chỉ thanh toán giao dịch nó. Hối phiếu có kì hạn Khi hối phiếu này được xuất trình, thì người trả tiền phải kí gật đầu trả tiền trên hối phiếu đó. Việc trả tiền được triển khai vào một ngày được xác lập trong tương lai .

Xem thêm: Hối phiếu nhận nợ là gì? Đặc điểm lưu thông hối phiếu nhận nợ

* Căn cứ vào chứng từ hàng hóa đi kèm, hối phiếu này có hai loại:

Hối phiếu trơn ( Clean bill of Exchange ) Hối phiếu trơn là hối phiếu được phát hành để đòi tiền người phải trả tiền không có chứng từ sản phẩm & hàng hóa đi kèm. Nó thường hay được sử dụng để thanh toán giao dịch những khoản tiền phạt, tiền bồi thường, những khoản phí như phí bảo hiểm, phí vận tải đường bộ … Hối phiếu kèm chứng từ Loại hối phiếu này được phát hành cho người nhập khẩu ( người trả tiền ) có kèm theo bộ chứng từ sản phẩm & hàng hóa. Các chứng từ này phải đi liền không được tách rời nhau. Trong giao dịch thanh toán mậu dịch quốc tế khi nào cũng sử dụng hối phiếu.

Xem thêm  42 Ý tưởng kinh doanh hốt bạc dịp Tết năm 2021 [HOT]

* Căn cứ vào tính chuyển nhượng, hối phiếu có các loại sau:

Hối phiếu đích danh Hối phiếu này ghi rõ tên người thụ hưởng, không kèm theo lao lý trả theo lệnh nên không chuyển nhượng ủy quyền được .

Xem thêm: Tài khoản hối phiếu cổ phần là gì? Lợi ích của tài khoản hối phiếu cổ phần

Hối phiếu vô danh Loại này không ghi tên người thụ hưởng mà chỉ ghi cụm từ “ trả cho người cầm hối phiếu ”. Nên ai cầm nó thì là người được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ của hối phiếu. Hối phiếu theo lệnh

Là loại hối phiếu trả theo lệnh của người thụ hưởng, loại này được chuyển nhượng bằng cách kí chuyển nhượng ở mặt sau của hối phiếu (gọi là kí hậu chuyển nhượng).

* Căn cứ vào chủ thể lập hối phiếu sẽ có các loại hối phiếu sau:

Hối phiếu thương mại ( Commercial bill ) Loại này do người xuất khẩu lập để đòi tiền người nhập khẩu trong thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu và những dịch vụ đáp ứng tương quan. Hối phiếu ngân hàng nhà nước ( Banker’s bill ) Loại hối phiếu này do ngân hàng nhà nước kí phát ra lệnh cho ngân hàng nhà nước đại lí ( hay ngân hàng nhà nước Trụ sở ) của mình trả một số tiền nhất định cho người được hưởng số tiền ghi trên hối phiếu.

4. Các đối tượng tham gia vào hối phiếu:

  • Người ký phát hối phiếu (drawer): Người xuất khẩu, người bán hoặc đại diện cho công ty xuất khẩu, cung ứng các dịch vụ…

Người ký phát hoàn toàn có thể là nhà xuất khẩu, người bán, người đáp ứng dịch vụ. Ví dụ như người xuất khẩu ký phát hối phiếu đòi tiền người nhập khẩu. Người ký phát có quyền lợi và nghĩa vụ lập và ký tên vào hối phiếu, ký phát hối phiếu đòi tiền người bị ký phát hoặc bất kể ai do người bị ký phát chỉ định. Người ký phát cũng sẽ là người hưởng lợi tiên phong của hối phiếu, họ được chiết khấu thế chấp ngân hàng hối phiếu tại ngân hàng nhà nước, được chuyển nhượng ủy quyền quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác. Tuy nhiên, người ký phát phải ký phát hối phiếu đúng luật, đúng thực tiễn về thanh toán giao dịch thương mại. Trong trường hợp hối phiếu bị khước từ thanh toán giao dịch thì người ký phát phải hoàn trả số tiền hối phiếu cho người hưởng lợi.

  • Người bị ký phát (người trả tiền) (drawee): Là người phải trả tiền khi hồi phiếu được gửi đến và yêu cầu thanh toán.

Người bị ký phải phải trả tiền hối phiếu trả ngay khi hối phiếu được xuất trình hoặc gật đầu giao dịch thanh toán hối phiếu trả chậm khi hối phiếu được xuất trình. Người bị ký phát có quyền kiểm tra sự liên tục, hợp thức của dây chuyền sản xuất ký hậu chuyển nhượng ủy quyền hối phiếu trước khi thanh toán giao dịch, hoàn toàn có thể giữ hoặc hủy bỏ hối phiếu sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch.

  • Người hưởng lợi (beneficiary): Là người người hợp pháp giấy tờ này, do đó sẽ nhận được số tiền thanh toán ghi trên hối phiếu.

Người hưởng lợi có quyền nhận được tiền giao dịch thanh toán của hối phiếu, được chuyển nhượng ủy quyền hối phiếu cho người khác hoặc cầm đồ, thế chấp ngân hàng hối phiếu để vay nợ tại Ngân hàng.

  • Người chuyển nhượng (endorser): Là người chuyển nhượng quyền hưởng hối phiếu cho người khác bằng việc trao tay hay ký hậu.
  • Người chấp nhận (acceptor): Là người ký phát và có trách nhiệm thanh toán hối phiếu khi đến hạn.
  • Người cầm phiếu (holder or bearer): Là người có quyền nhận hối phiếu khi được trả tiền.
Xem thêm  Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC)

Ý nghĩa:

Hối phiếu được sử dụng phổ cập trong thanh toán giao dịch xuất nhập khẩu và thường gắn với những hình thức giao dịch thanh toán quốc tế như Ủy thác thu, L / C. Ngoài ra, hối phiếu còn được sử dụng như một công cụ lưu thông tín dụng thanh toán khi nó được chiết khấu tại ngân hàng nhà nước, hoặc khi nó có được lưu thông từ tay người này sang tay người khác trong thời hạn nó còn hiệu lực thực thi hiện hành như một thứ sản phẩm & hàng hóa được mua và bán trên thị trường tiền tệ.

5. Nội dung của hối phiếu:

( 1 ) Tiêu đề hối phiếu : Phải ghi chữ Hối phiếu ( Bill of change ) ( 2 ) Ngày và khu vực ký phát hối phiếu Ngày lập hối phiếu không được sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày mở L / C và nằm trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của L / C. Nơi lập hối phiếu là nước người phát hành hối phiếu ( người xuất khẩu ) ( 3 ) Địa điểm trả tiền ( 4 ) Trên hối phiếu phải ghi rõ : Trả theo lệnh của … ( Pay to the order of … ) ( 5 ) Số tiền và loại tiền Số tiền phải ghi rõ ràng, đơn thuần, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý : Nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì địa thế căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. ( 6 ) Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu : – Trả tiền ngay ghi : Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất ( hai ) của hối phiếu này ( At … sight of first ( second ) bill of exchange ). – Trả tiền sau : + Trả sau 1 số ít ngày kể từ ngày nhận hối phiếu : Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy ( At … 30 … days after sight ) + Trả sau 1 số ít ngày kể từ ngày giao hàng : Trả 30 … Ngay sau khi ký vận đơn ( At … 30 … days after Bill of lading date ) + Trả sau một số ít ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu : Trả sau 30 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu ( At … 30 … days after bill of exchange date ). ( 7 ) người hưởng lợi hối phiếu. Ghi vừa đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi ( 8 ) Người trả tiền hối phiếu :

Trong phương thức thanh toán nhờ thu người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là ngân hàng mở L/C.

( 9 ) Người ký phát hối phiếu Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký không dụng trong thanh toán giao dịch. Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự chuyển nhượng ủy quyền. Người được ủy quyền ký phát hối phiếu phải bộc lộ sự chuyển nhượng ủy quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình. Kết luận : Hối phiếu được sử dụng thông dụng trong giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu và thường gắn với những hình thức giao dịch thanh toán quốc tế như Ủy thác thu, L / C. Ngoài ra, hối phiếu còn được sử dụng như một công cụ lưu thông tín dụng thanh toán khi nó được chiết khấu tại ngân hàng nhà nước, hoặc khi nó có được lưu thông từ tay người này sang tay người khác trong thời hạn nó còn hiệu lực thực thi hiện hành như một thứ sản phẩm & hàng hóa được mua và bán trên thị trường tiền tệ

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *