bài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tư tổng quan về hoạch định ngân sách vốn – Tài liệu text

bài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tư tổng quan về hoạch định ngân sách vốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 32 trang )

TỔNG QUAN VỀ
HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
CHƯƠNG 1
NỘI DUNG
Quyết định đầu tư
I
Hoạch định ngân sách vốn
II
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
1. Khái niệm:
 Đầu tư là hy sinh giá trị chắc chắn ở hiện
tại để đổi lấy giá trị không chắc chắn
(nhưng lớn hơn) trong tương lai.
 Đầu tư thể hiện các DN sử dụng nguồn lực
tài chính để định hướng hoạt động trong
dài hạn.
 DN có thể thực hiện đầu tư vào các tài sản
thực hoặc các tài sản tài chính.

I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
1. Khái niệm:
 Quyết định đầu tư: là những quyết định liên quan
đến việc xác lập thời gian, địa điểm, cách thức,
lượng vốn đầu tư vào tổng giá trị tài sản và giá trị
từng bộ phận tài sản (TSCĐ và TSLĐ)  Gắn
liền với phía bên trái bảng cân đối kế toán.
 Quyết định đầu tư có thể gồm quyết định đầu tư
ngắn hạn và quyết định đầu tư dài hạn.
 Là quyết định quan trọng nhất trong các
quyết định của tài chính DN bởi nó tạo ra giá

trị cho DN.
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
2. Các nguyên tắc nền tảng:
(1) Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp (tối đa
hóa tài sản của cổ đông).
(2) Xem xét giá trị tiền tệ theo thời gian
(3) Đánh đổi giữa rủi ro – tỷ suất sinh lợi
 3 nguyên tắc trên có mối liên quan chặt
chẽ với nhau trong quyết định đầu tư.

I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.1 Các yếu tố vĩ mô
 Nhu cầu thị trường
 Sự nhất quán trong chính sách
 Thủ tục đầu tư.
 Những khuyến khích, ưu đãi từ thuế, các
nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
 Nguồn nhân lực, nguyên vật liệu.
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.2 Lợi thế cạnh tranh:
 Những lợi thế cạnh tranh do đặc điểm của ngành:
 Rào cản của khả năng thâm nhập thị trường: Đây
là những giới hạn về pháp lý hoặc những giới
hạn vô hình như quy mô kinh tế nhằm ngăn cản
những đối thủ cạnh tranh mới.
 Đặc thù về giá sản phẩm: Giá sản phẩm có tương
quan với thu nhập của khách hàng. Sự tương
quan càng ít, ngành càng có lợi thế cạnh tranh.

I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.2 Lợi thế cạnh tranh:
 Những lợi thế cạnh tranh do đặc điểm của ngành:
 Tính chất của sản phẩm: Khách hàng càng chú ý
đến các tính chất của sản phẩm và sẵn lòng chi
trả cho những tiện ích thì ngành càng có lợi thế
cạnh tranh.
 Thông tin khách hàng bất cân xứng: Khách hàng
có những thông tin ít hơn nhà sản xuất. Vì thế,
khách hàng không có thông tin đầy đủ để xác
định chất lượng sản phẩm.

I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.2 Lợi thế cạnh tranh:
 Những lợi thế cạnh tranh do đặc điểm của ngành:
 Sự ổn định trong nhu cầu: sẽ tạo ra sự ngăn cản
cạnh tranh của những đối thủ mới.
 Giới hạn các đối thủ cạnh tranh: Sự giới hạn số
lượng các nhà cung cấp hoặc đối thủ cạnh tranh
không đủ năng lực về vốn và kỹ thuật tạo ra lợi
thế cạnh tranh cho ngành.
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.2 Lợi thế cạnh tranh:
Sự khác biệt của sản phẩm
 Sự khác biệt trong tính năng: Đặc biệt trong những
ngành mà khách hàng quan tâm và chi trả cho tính
năng sản phẩm thì sự khác biệt trong tính năng tạo ra

lợi thế cạnh tranh lớn.
 Sự khác biệt trong chất lượng: Lợi thế cạnh tranh do
chất lượng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong nhiều năm.
Chất lượng là hệ quả của hệ thống các điều kiện
khác nhau: kỹ thuật, con người, văn hóa DN…
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.2 Lợi thế cạnh tranh:
 Sự khác biệt của sản phẩm
 Sự khác biệt về hình ảnh: Nếu sản phẩm tạo ra một hình ảnh
trong tâm trí khách hàng thì đó sẽ là lợi thế cạnh tranh rất lớn.
 Sự khác biệt về dịch vụ: Những dịch vụ đi kèm theo việc tiêu
thụ sản phẩm (bảo hành, bảo trì, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn
kỹ thuật…) tạo ra lợi thế cạnh tranh cho DN.
 Hệ thống phân phối: Khách hàng không thể mua nếu không tìm
thấy hoặc không dễ dàng tìm thấy  Hệ thống phân phối tạo ra
lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.2 Lợi thế cạnh tranh:
 Lợi thế giá cả:
 Quy mô kinh tế: Tác động đến việc chia nhỏ
những chi phí cố định trên sản phẩm tiêu thụ làm
giảm giá thành sản phẩm.
 Kỹ thuật: Kỹ thuật cao có thể làm giảm thiều giá
thành. Việc sở hữu những công nghệ hiện đại là
chìa khóa để giảm giá thành.
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.2 Lợi thế cạnh tranh:

 Lợi thế giá cả:
 Văn hóa doanh nghiệp: Một trong những nền tảng của
chất lượng và giá thành là văn hóa DN. Sự tận tâm,
chia sẽ giá trị và lòng tin cũng như sự thấu hiểu về
mục tiêu DN sẽ tạo nên năng suất cao, giảm giá thành.
 Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào: Bao gồm nguyên
vật liệu, nhân lực tạo ra sự ổn định của các yếu tố đầu
vào  ổn định giá, tránh được rủi ro kinh doanh.
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
3. Các yếu tố tác động đến QĐĐT:
3.3 Đặc thù của doanh nghiệp
 Quyết định đầu tư phụ thuộc khả năng tiếp cận
thị trường vốn của DN.
 Khả năng am hiểu ngành nghề, lĩnh vực sắp đầu
tư của người ra quyết định.
 Năng lực tổ chức bộ máy điều hành và yếu tố
con người.
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
1. Một số khái niệm:
 HĐNS vốn (Capital budgeting) là quá
trình xác định, phân tích và chọn lựa các dự
án đầu tư (hoạch định đầu tư) mà dòng tiền
phát sinh dài hơn 1 năm.
 Chi tiêu vốn (capital expenditure) là chi
phí tiền mặt dự kiến tạo ra một dòng các lợi
ích tiền mặt trong tương lai kéo dài hơn 1
năm.

Xem thêm  Tổng hợp kiến thức kinh doanh tài chính cơ bản

 Các chi tiêu vốn có thể bao gồm:
 Mua một thiết bị mới, một bất động sản

 Thay thế một tài sản cố định hiện có
 Chi phí cho một chiến dịch quảng cáo.
 Chi phí cho một chương trình nghiên cứu phát triển.
 Các đầu tư vào đào tạo nhân viên.
 Lựa chọn trái phiếu mới có lãi suất thấp hơn thay
cho trái phiếu cũ.
 Phân tích thuê tài sản so với mua tài sản.
 Thẩm định sáp nhập và hợp nhất.
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
Tầm quan trọng:
(1) Liên quan đến quyết định mua bán các tài sản
dài hạn, có thể ảnh hưởng đến sự thành bại
của DN trong tương lai
(2) Các nguyên lý của quá trình HĐNS vốn có thể
được vận dụng cho các quyết định khác của
DN như quản lý vốn luân chuyển, quyết định
sáp nhập DN và
(3) Việc ra các quyết định về HĐNS vốn tốt thì
nhất quán với mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ
đông của nhà quản lý.
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
2. Phân loại dự án đầu tư:
 Căn cứ vào tính chất của các dự án:
 Các DAĐT mở rộng: phát triển sản phẩm
mới hoặc mở rộng sản xuất sản phẩm cũ 
Dự án mở rộng công suất, nâng cao năng lực
sản xuất nhằm gia tăng doanh số và chiếm
lĩnh thị phần…  DN phải chi tiêu vốn cho
nghiên cứu phát triển, thị trường, tiếp thị sản

phẩm, nhà xưởng, máy móc, thiết bị mới…
2. Phân loại dự án đầu tư:
 Căn cứ vào tính chất của các dự án:
 Các dự án thay thế: Là dự án dùng TSCĐ
mới thay thế TSCĐ cũ (lạc hậu) nhằm đổi
mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất, tiết
kiệm chi phí.
 Các dự án phát sinh để đáp ứng các yêu
cầu pháp lý, các tiêu chuẩn sức khỏe và an
toàn: đầu tư cho những thiết bị kiểm soát ô
nhiễm, thông gió và phòng cháy…
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
2. Phân loại dự án đầu tư:
 Căn cứ vào tính chất của các dự án:
 Các dự án thay thế: Là dự án dùng TSCĐ
mới thay thế TSCĐ cũ (lạc hậu) nhằm đổi
mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất, tiết
kiệm chi phí.
 Các dự án phát sinh để đáp ứng các yêu
cầu pháp lý, các tiêu chuẩn sức khỏe và an
toàn: đầu tư cho những thiết bị kiểm soát ô
nhiễm, thông gió và phòng cháy…
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
2. Phân loại dự án đầu tư:
 Căn cứ vào mối quan hệ giữa các dự án:
 Các dự án độc lập nhau: Hai dự án được gọi
là độc lập về mặt kinh tế nếu việc chấp nhận
hay từ bỏ một dự án này không ảnh hưởng đến
dòng tiền tệ của dự án khác.
Khi hai dự án độc lập về mặt kinh tế, việc

thẩm định, đánh giá để chấp nhận đầu tư hay
từ bỏ dự án này không tác động đến quyết
định chấp nhận hay từ bỏ dự án kia.

II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
2. Phân loại dự án đầu tư:
 Căn cứ vào mối quan hệ giữa các dự án:
 Các dự án phụ thuộc nhau: Nếu dòng tiền
của một DA bị tác động bởi quyết định chấp
nhận hay từ bỏ một DA khác thì DA thứ nhất
được gọi là phụ thuộc về mặt kinh tế vào DA
thứ hai.
Các DA phụ thuộc về mặt kinh tế với nhau có
thể tác động theo hai hướng: bổ sung cho nhau
(+) và thay thế nhau (-).

II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
2. Phân loại dự án đầu tư:
 Căn cứ vào mối quan hệ giữa các dự án:
 Các dự án loại trừ nhau: Hai dự án được
gọi là loại trừ nhau nếu những khoản thu
nhập từ một dự án đầu tư này sẽ biến mất
hoàn toàn nếu như dự án khác được chấp
nhận. Việc chấp nhận dự án này cũng có
nghĩa là phải từ bỏ dự án kia và ngược lại
(nguồn vốn bị giới hạn).

II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
3. Quy trình 4 bước:
 Đưa ra các đề xuất về dự án đầu tư vốn.

 Ước tính dòng tiền.
 Thẩm định các khả năng chọn lựa và chọn
các dự án để thực hiện.
 Xem xét thành quả của một dự án sau khi
được thực hiện và phương thức đánh giá
phân tích thành quả của dự án sau khi dự án
kết thúc.
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
Bước 1 Bước 2 Bước 3
Bước 4
Các đề xuất về
dự án đầu tư
Ước tính dòng
tiền
Thẩm định dự
án đầu tư
Xem xét thành
quả của dự án
sau khi thực
hiện dự án
trị cho DN.I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ2. Các nguyên tắc nền tảng : ( 1 ) Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp ( tối đahóa gia tài của cổ đông ). ( 2 ) Xem xét giá trị tiền tệ theo thời hạn ( 3 ) Đánh đổi giữa rủi ro đáng tiếc – tỷ suất sinh lợi  3 nguyên tắc trên có mối tương quan chặtchẽ với nhau trong quyết định hành động đầu tư. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến QĐĐT : 3.1 Các yếu tố vĩ mô  Nhu cầu thị trường  Sự đồng điệu trong chủ trương  Thủ tục đầu tư.  Những khuyến khích, khuyễn mãi thêm từ thuế, cácnghĩa vụ kinh tế tài chính so với nhà nước.  Nguồn nhân lực, nguyên vật liệu. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến QĐĐT : 3.2 Lợi thế cạnh tranh đối đầu :  Những lợi thế cạnh tranh đối đầu do đặc thù của ngành :  Rào cản của năng lực xâm nhập thị trường : Đâylà những số lượng giới hạn về pháp lý hoặc những giớihạn vô hình như quy mô kinh tế tài chính nhằm mục đích ngăn cảnnhững đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu mới.  Đặc thù về giá loại sản phẩm : Giá loại sản phẩm có tươngquan với thu nhập của người mua. Sự tươngquan càng ít, ngành càng có lợi thế cạnh tranh đối đầu. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến QĐĐT : 3.2 Lợi thế cạnh tranh đối đầu :  Những lợi thế cạnh tranh đối đầu do đặc thù của ngành :  Tính chất của mẫu sản phẩm : Khách hàng càng chú ýđến những đặc thù của loại sản phẩm và sẵn lòng chitrả cho những tiện ích thì ngành càng có lợi thếcạnh tranh.  tin tức người mua bất phù hợp : Khách hàngcó những thông tin ít hơn đơn vị sản xuất. Vì thế, người mua không có thông tin vừa đủ để xácđịnh chất lượng mẫu sản phẩm. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến QĐĐT : 3.2 Lợi thế cạnh tranh đối đầu :  Những lợi thế cạnh tranh đối đầu do đặc thù của ngành :  Sự không thay đổi trong nhu yếu : sẽ tạo ra sự ngăn cảncạnh tranh của những đối thủ cạnh tranh mới.  Giới hạn những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu : Sự số lượng giới hạn sốlượng những nhà sản xuất hoặc đối thủ cạnh tranh cạnh tranhkhông đủ năng lượng về vốn và kỹ thuật tạo ra lợithế cạnh tranh đối đầu cho ngành. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến QĐĐT : 3.2 Lợi thế cạnh tranh đối đầu :  Sự độc lạ của loại sản phẩm  Sự độc lạ trong tính năng : Đặc biệt trong nhữngngành mà người mua chăm sóc và chi trả cho tínhnăng mẫu sản phẩm thì sự độc lạ trong tính năng tạo ralợi thế cạnh tranh đối đầu lớn.  Sự độc lạ trong chất lượng : Lợi thế cạnh tranh đối đầu dochất lượng tạo ra lợi thế cạnh tranh đối đầu trong nhiều năm. Chất lượng là hệ quả của mạng lưới hệ thống những điều kiệnkhác nhau : kỹ thuật, con người, văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp … I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến QĐĐT : 3.2 Lợi thế cạnh tranh đối đầu :  Sự độc lạ của mẫu sản phẩm  Sự độc lạ về hình ảnh : Nếu mẫu sản phẩm tạo ra một hình ảnhtrong tâm lý người mua thì đó sẽ là lợi thế cạnh tranh đối đầu rất lớn.  Sự độc lạ về dịch vụ : Những dịch vụ đi kèm theo việc tiêuthụ mẫu sản phẩm ( bh, bảo dưỡng, giải đáp vướng mắc, hướng dẫnkỹ thuật … ) tạo ra lợi thế cạnh tranh đối đầu cho DN.  Hệ thống phân phối : Khách hàng không hề mua nếu không tìmthấy hoặc không thuận tiện tìm thấy  Hệ thống phân phối tạo ralợi thế cạnh tranh đối đầu cho mẫu sản phẩm. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến QĐĐT : 3.2 Lợi thế cạnh tranh đối đầu :  Lợi thế Chi tiêu :  Quy mô kinh tế tài chính : Tác động đến việc chia nhỏnhững ngân sách cố định và thắt chặt trên mẫu sản phẩm tiêu thụ làmgiảm giá tiền mẫu sản phẩm.  Kỹ thuật : Kỹ thuật cao hoàn toàn có thể làm giảm thiều giáthành. Việc chiếm hữu những công nghệ tiên tiến văn minh làchìa khóa để giảm giá tiền. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến QĐĐT : 3.2 Lợi thế cạnh tranh đối đầu :  Lợi thế Ngân sách chi tiêu :  Văn hóa doanh nghiệp : Một trong những nền tảng củachất lượng và giá tiền là văn hóa truyền thống DN. Sự tận tâm, chia sẽ giá trị và lòng tin cũng như sự đồng cảm vềmục tiêu Doanh Nghiệp sẽ tạo nên hiệu suất cao, giảm giá tiền.  Kiểm soát nguyên vật liệu nguồn vào : Bao gồm nguyênvật liệu, nhân lực tạo ra sự không thay đổi của những yếu tố đầuvào  ổn định giá, tránh được rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại. I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến QĐĐT : 3.3 Đặc thù của doanh nghiệp  Quyết định đầu tư nhờ vào năng lực tiếp cậnthị trường vốn của DN.  Khả năng am hiểu ngành nghề, nghành nghề dịch vụ sắp đầutư của người ra quyết định hành động.  Năng lực tổ chức triển khai cỗ máy quản lý và điều hành và yếu tốcon người. II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN1. Một số khái niệm :  HĐNS vốn ( Capital budgeting ) là quátrình xác lập, nghiên cứu và phân tích và lựa chọn những dựán đầu tư ( hoạch định đầu tư ) mà dòng tiềnphát sinh dài hơn 1 năm.  Chi tiêu vốn ( capital expenditure ) là chiphí tiền mặt dự kiến tạo ra một dòng những lợiích tiền mặt trong tương lai lê dài hơn 1 năm.  Các tiêu tốn vốn hoàn toàn có thể gồm có :  Mua một thiết bị mới, một bất động sản  Thay thế một gia tài cố định và thắt chặt hiện có  Chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo.  Chi tiêu cho một chương trình điều tra và nghiên cứu tăng trưởng.  Các đầu tư vào huấn luyện và đào tạo nhân viên cấp dưới.  Lựa chọn trái phiếu mới có lãi suất vay thấp hơn thaycho trái phiếu cũ.  Phân tích thuê gia tài so với mua gia tài.  Thẩm định sáp nhập và hợp nhất. II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐNTầm quan trọng : ( 1 ) Liên quan đến quyết định hành động mua và bán những tài sảndài hạn, hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến sự thành bạicủa Doanh Nghiệp trong tương lai ( 2 ) Các nguyên tắc của quy trình HĐNS vốn có thểđược vận dụng cho những quyết định hành động khác củaDN như quản trị vốn luân chuyển, quyết địnhsáp nhập Doanh Nghiệp và ( 3 ) Việc ra những quyết định hành động về HĐNS vốn tốt thìnhất quán với tiềm năng tối đa hóa giá trị cổđông của nhà quản trị. II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐNII. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN2. Phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư :  Căn cứ vào đặc thù của những dự án Bất Động Sản :  Các DAĐT lan rộng ra : tăng trưởng sản phẩmmới hoặc lan rộng ra sản xuất loại sản phẩm cũ  Dự án lan rộng ra hiệu suất, nâng cao năng lựcsản xuất nhằm mục đích ngày càng tăng doanh thu và chiếmlĩnh thị trường …  DN phải tiêu tốn vốn chonghiên cứu tăng trưởng, thị trường, tiếp thị sảnphẩm, nhà xưởng, máy móc, thiết bị mới … 2. Phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư :  Căn cứ vào đặc thù của những dự án Bất Động Sản :  Các dự án Bất Động Sản thay thế sửa chữa : Là dự án Bất Động Sản dùng TSCĐmới sửa chữa thay thế TSCĐ cũ ( lỗi thời ) nhằm mục đích đổimới công nghệ tiên tiến, tăng năng lượng sản xuất, tiếtkiệm ngân sách.  Các dự án Bất Động Sản phát sinh để cung ứng những yêucầu pháp lý, những tiêu chuẩn sức khỏe thể chất và antoàn : đầu tư cho những thiết bị trấn áp ônhiễm, thông gió và phòng cháy … II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN2. Phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư :  Căn cứ vào đặc thù của những dự án Bất Động Sản :  Các dự án Bất Động Sản sửa chữa thay thế : Là dự án Bất Động Sản dùng TSCĐmới thay thế sửa chữa TSCĐ cũ ( lỗi thời ) nhằm mục đích đổimới công nghệ tiên tiến, tăng năng lượng sản xuất, tiếtkiệm ngân sách.  Các dự án Bất Động Sản phát sinh để phân phối những yêucầu pháp lý, những tiêu chuẩn sức khỏe thể chất và antoàn : đầu tư cho những thiết bị trấn áp ônhiễm, thông gió và phòng cháy … II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN2. Phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư :  Căn cứ vào mối quan hệ giữa những dự án Bất Động Sản :  Các dự án Bất Động Sản độc lập nhau : Hai dự án Bất Động Sản được gọilà độc lập về mặt kinh tế tài chính nếu việc chấp nhậnhay từ bỏ một dự án Bất Động Sản này không tác động ảnh hưởng đếndòng tiền tệ của dự án Bất Động Sản khác. Khi hai dự án Bất Động Sản độc lập về mặt kinh tế tài chính, việcthẩm định, nhìn nhận để đồng ý đầu tư haytừ bỏ dự án Bất Động Sản này không tác động ảnh hưởng đến quyếtđịnh đồng ý hay từ bỏ dự án Bất Động Sản kia. II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN2. Phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư :  Căn cứ vào mối quan hệ giữa những dự án Bất Động Sản :  Các dự án Bất Động Sản phụ thuộc vào nhau : Nếu dòng tiềncủa một DA bị tác động ảnh hưởng bởi quyết định hành động chấpnhận hay từ bỏ một DA khác thì DA thứ nhấtđược gọi là phụ thuộc vào về mặt kinh tế tài chính vào DAthứ hai. Các DA phụ thuộc vào về mặt kinh tế tài chính với nhau cóthể ảnh hưởng tác động theo hai hướng : bổ trợ cho nhau ( + ) và thay thế sửa chữa nhau ( – ). II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN2. Phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư :  Căn cứ vào mối quan hệ giữa những dự án Bất Động Sản :  Các dự án Bất Động Sản loại trừ nhau : Hai dự án Bất Động Sản đượcgọi là loại trừ nhau nếu những khoản thunhập từ một dự án Bất Động Sản đầu tư này sẽ biến mấthoàn toàn nếu như dự án Bất Động Sản khác được chấpnhận. Việc đồng ý dự án Bất Động Sản này cũng cónghĩa là phải từ bỏ dự án Bất Động Sản kia và ngược lại ( nguồn vốn bị số lượng giới hạn ). II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN3. Quy trình 4 bước :  Đưa ra những đề xuất kiến nghị về dự án Bất Động Sản đầu tư vốn.  Ước tính dòng tiền.  Thẩm định những năng lực lựa chọn và chọncác dự án Bất Động Sản để thực thi.  Xem xét thành quả của một dự án Bất Động Sản sau khiđược thực thi và phương pháp đánh giáphân tích thành quả của dự án Bất Động Sản sau khi dự ánkết thúc. II. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐNII. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐNBước 1 Bước 2 Bước 3B ước 4C ác yêu cầu vềdự án đầu tưƯớc tính dòngtiềnThẩm định dựán đầu tưXem xét thànhquả của dự ánsau khi thựchiện dự án Bất Động Sản

Xem thêm  Kinh nghiệm mở cửa hàng bán lẻ thành công cho starup

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *