Tổng Quan về Trợ Giúp Chi Trả Hóa Đơn

Chúng tôi biết tầm quan trọng của khí gas và điện đáng đáng tin cậy so với người mua, đó là nguyên do tại sao chúng tôi phân phối những chương trình tương hỗ kinh tế tài chính. Vào Tháng Hai, 2021, chúng tôi sẽ khởi động Kế hoạch Quản lý Khoản nợ Còn thiếu ( AMP ) – một tùy chọn kế hoạch giao dịch thanh toán mới để giúp người mua tư gia đủ điều kiện kèm theo giảm khoản nợ chưa giao dịch thanh toán trên hóa đơn của họ .

Ai có thể tham gia AMP?

Để đủ điều kiện kèm theo tham gia chương trình này, quý vị phải là người mua tư gia và phân phối toàn bộ những nhu yếu điều kiện kèm theo hội đủ sau đây. Quý vị phải :

  • Được ghi danh trong một trong các chương trình hỗ trợ tài chính của PG&E, là CARE hoặc FERA.
  • Nợ hóa đơn gas và điện ít nhất $500 trở lên, hoặc nợ hóa đơn gas ít nhất $250 trở lên (áp dụng cho khách hàng chỉ sử dụng gas).
  • Quá hạn hơn 90 ngày.
  • Là khách hàng PG&E trong ít nhất 6 tháng, và đã thanh toán ít nhất một lần đúng hạn.

TÌM HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ CÁCH ĐỌC HÓA ĐƠN CỦA QUÝ VỊ ĐỂ XÁC NHẬN CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ Ở TRÊN

Khách hàng được đo tổng năng lượng ( NEM ), dùng đồng hồ đeo tay đo tổng và người mua dùng đồng hồ đeo tay đo tổng có người thuê nhà dùng đồng hồ đeo tay đo phụ hiện không đủ điều kiện kèm theo tham gia AMP .

Đăng ký AMP với ba bước đơn giản

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1-800-743-5000, để bắt đầu:

  • Bước 1: Đại diện Dịch vụ Trung tâm Tổng đài (CSR) của chúng tôi sẽ giúp hướng dẫn quý vị về chương trình và quy trình đăng ký.
  • Bước 2: Nhóm Tín dụng của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của quý vị và xác định xem hộ gia đình của quý vị có đáp ứng các yêu cầu đăng ký hay không.
  • Bước 3: Sau khi được phê duyệt, quý vị sẽ nhận được thông báo cho khách hàng, xác nhận việc đăng ký của quý vị trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc.
Xem thêm  Hướng dẫn mở thẻ Mastercard Vietinbank mới nhất năm 2021

Các Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

Khi nào AMP sẽ có sẵn cho công chúng?
PG&E đang có kế hoạch triển khai AMP vào Tháng Hai, 2021.

AMP hoạt động như thế nào?
Với mỗi lần thanh toán đúng hạn các khoản phí hiện tại của quý vị, AMP sẽ xóa 1/12 khoản nợ đủ điều kiện mà quý vị nợ tại thời điểm ghi danh. Sau mười hai lần thanh toán đúng hạn các khoản phí hiện tại hàng tháng của quý vị, chúng tôi sẽ xóa khoản nợ đủ điều kiện của quý vị lên đến $8,000.

Có giới hạn hoặc số tiền tối đa đủ điều kiện để xóa nợ thông qua AMP không?
Có, số tiền tối đa đủ điều kiện để AMP xóa nợ trong một năm là $8,000.

Khách hàng CCA vẫn đủ điều kiện tham gia AMP không?
Có, khách hàng CCA đủ điều kiện tham gia miễn là họ đã ghi danh vào CARE hoặc FERA, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ ở trên và CCA của họ đã đồng ý tham gia. Nếu CCA của quý vị đang tham gia thì cả phí PG&E và phí CCA của quý vị sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình.

Nếu CCA của quý vị không cung cấp AMP, thì chỉ phí truyền tải và phân phối điện hàng tháng của PG&E mới đủ điều kiện để được xóa nợ. Phí phát điện hàng tháng từ CCA của quý vị không đủ điều kiện cho chương trình này.

Xem thêm  Kỷ lục phá vỡ kỷ lục từ Mùa sale huyền thoại 10.10 của Tiki

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ nhà cung cấp của quý vị.

Khách hàng CTA có đủ điều kiện tham gia AMP không?
Có, khách hàng của Core Transport Agent (CTA) đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ của AMP có thể tham gia AMP. Tuy nhiên, chỉ phí truyền tải và phân phối gas hàng tháng của PG&E mới đủ điều kiện để được xóa nợ. Phí khí gas hàng tháng từ CTA của quý vị không đủ điều kiện cho chương trình này.

Khách hàng DA có đủ điều kiện tham gia AMP không?
Có, khách hàng Direct Access (DA) tư gia đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ của AMP có thể tham gia AMP. Tuy nhiên, chỉ phí truyền tải và phân phối điện hàng tháng của PG&E mới đủ điều kiện. Khách hàng của chương trình DA sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về các khoản phí hàng hóa điện của Nhà cung cấp Dịch vụ Điện (ESP) của họ.

Tôi có thể thêm nợ mới vào chương trình AMP hiện có của mình không?
Không. Bất kỳ khoản phí mới nào được thu vào hoặc sau khi ghi danh hoặc khôi phục AMP đều do quý vị chịu trách nhiệm thanh toán và không thể được cộng vào khoản nợ chưa thanh toán MP của quý vị.

Cần bao nhiêu lần thanh toán để hoàn thành AMP?
Cần 12 lần thanh toán đúng hạn hàng tháng để xóa số nợ đủ điều kiện của quý vị, lên đến $8,000.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một lần thanh toán?
Quý vị có thể bỏ lỡ tối đa hai lần thanh toán không liên tiếp, miễn là quý vị thực hiện thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán tiếp theo với việc thanh toán đúng hạn cho cả hóa đơn hiện tại và (các) khoản thanh toán bị bỏ lỡ. Việc bỏ lỡ hai lần khoản thanh toán liên tiếp hoặc không thanh toán lần thanh toán thứ 12 sẽ tự động xóa quý vị khỏi AMP.

Xem thêm  Outsourcing là gì? Sử dụng ra sao để đem lại hiệu quả tối ưu?

Điều gì xảy ra nếu tôi đăng ký AMP nhưng sau đó không thể theo kịp các khoản thanh toán hàng tháng thông thường của mình?
Nếu quý vị phá vỡ AMP trước khi đạt được mười hai khoản thanh toán đúng hạn, thì cũng không tác động đến khoản nợ đã được xóa. Tuy nhiên, khoản nợ còn lại của quý vị sẽ không đủ điều kiện để được xóa.

Tôi có thể đăng ký lại sau khi hoàn thành chương trình AMP không?
Sau khi hoàn thành AMP, quý vị đủ điều kiện đăng ký lại sau 12 tháng chờ.

Tôi có thể tham gia kế hoạch thanh toán khác và ghi danh vào AMP không?
Có, nhưng quý vị chỉ có thể sử dụng một kế hoạch thanh toán tại một thời điểm. Nếu quý vị đủ điều kiện cho AMP, thì kế hoạch thanh toán trước đó của quý vị sẽ được thay thế bằng thỏa thuận AMP mới của quý vị.

Tôi có thể tham gia các chương trình REACH và LIHEAP nếu tôi đã đăng ký AMP không?
Có, quý vị có thể tham gia REACH và LIHEAP. Mọi khoản thanh toán hỗ trợ tài chính (cam kết) từ chương trình LIHEAP sẽ chỉ được áp dụng cho các khoản phí hiện tại khi ghi danh vào AMP.

Nếu tôi đã ghi danh vào AMP và sau đó ghi danh vào LIHEAP, tôi có thể sử dụng khoản thanh toán hỗ trợ tài chính từ LIHEAP để thanh toán khoản tiền chưa thanh toán quá hạn của mình không?
Không. Các khoản thanh toán LIHEAP của quý vị sẽ chỉ áp dụng cho chi phí năng lượng trong tương lai. Nếu quý vị đã ghi danh vào AMP, thì khoản thanh toán LIHEAP của quý vị không thể được áp dụng cho bất kỳ khoản nợ nào đủ điều kiện để được xóa nợ AMP.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *