Hiệu quả đầu tư công: Động lực dẫn dắt tăng trưởng xuyên suốt 35 năm Đổi mới

Trong tổng thể và toàn diện vốn đầu tư toàn xã hội, đầu tư công hiện vẫn chiếm tỉ trọng lớn và là động lực quan trọng góp thêm phần thôi thúc tăng trưởng và quy đổi cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính Nước Ta xuyên thấu 35 năm Đổi mới. Trong 10 năm triển khai Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội 2011 – 2020 được đề ra tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, cơ cấu tổ chức đầu tư công liên tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp thêm phần cải tổ môi trường tự nhiên đầu tư, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính, giải quyết và xử lý bất hài hòa và hợp lý vùng miền cũng như tập trung chuyên sâu nhiều hơn cho đầu tư tăng trưởng con người, nâng cao trình độ của người lao động .

Động lực thúc đẩy tăng trưởng

Sau gần 35 năm triển khai công cuộc Đổi mới được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI ( 1986 ), quy mô vốn đầu tư toàn xã hội không chỉ tăng nhanh mà cơ cấu tổ chức đầu tư công cũng có sự di dời theo hướng tương thích với kinh tế thị trường. Đặc biệt trong năm cuối của quá trình 10 năm thực thi Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội tiến trình 2011 – 2020, vận tốc tăng vốn đầu tư công ghi nhận mức tăng cao kỷ lục trong suốt 1 thập kỷ qua nhờ triển khai hàng loạt những giải pháp, tháo gỡ vướng mắc cũng như đẩy nhanh quá trình thực thi những dự án Bất Động Sản đầu tư công .

Dữ liệu được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, chỉ tính hết tháng 11.2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng ước đạt 54,5 nghìn tỉ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước và tính chung 11 tháng năm 2020, vốn đầu tư công đạt 406,8 nghìn tỉ đồng, tăng tới 34% so với cùng kỳ năm. Nhờ kết quả này, tốc độ tăng vốn đầu tư công trong tháng 11 và 11 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Nhờ hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, theo nhìn nhận của Ngân hàng Thế giới ( World Bank ) tại Nước Ta, sự tăng trưởng của Nước Ta trong hơn 30 năm qua rất đáng ghi nhận. Đổi mới kinh tế tài chính và chính trị từ năm 1986 thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính và nhanh gọn đưa Nước Ta từ một trong những vương quốc nghèo nhất trên quốc tế trở thành vương quốc thu nhập trung bình thấp. Chỉ tính từ 2002 đến 2018, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt trên 2.700 USD năm 2019, với hơn 45 triệu người thoát nghèo và tỉ lệ nghèo nhờ đó giảm mạnh từ hơn 70 % xuống còn dưới 6 % ( 3,2 USD / ngày theo nhu cầu mua sắm ngang giá ). Trong hai năm 2018 – 2019, kinh tế tài chính Nước Ta cho thấy có nền tảng mạnh và năng lực chống chịu cao, GDP thực đạt mức tăng cao 7 % và là một trong những vương quốc có vận tốc tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đáng quan tâm trong năm 2020, mặc kệ những tác động ảnh hưởng xấu đi của cuộc khủng hoảng cục bộ COVID-19, Nước Ta là một trong số ít vương quốc trên quốc tế không dự báo suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính và liên tục duy trì vận tốc tăng trưởng dương 2,91 % .

Đầu tư công tập trung và trọng điểm hơn

Trong những năm gần đây, cơ cấu đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội đang có xu hướng giảm dần theo hướng phù hợp với kinh tế thị trường và bối cảnh khu vực tư nhân ngày càng lớn mạnh cũng như khu vực đầu tư nước ngoài ngày càng quan trọng. Kết luận số 10 ngày 18.10.2011 của Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cũng khẳng định, tái cơ cấu đầu tư công là một trong ba trọng tâm tái cơ cấu của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020.

Các số liệu của PGS-TS Trần Kim Chung – Phó Viện trưởng và ThS Nguyễn Văn Tùng – Viện Nghiên cứu quản trị kinh tế tài chính T.Ư cho thấy, tỉ trọng vốn đầu tư công trong tổng đầu tư toàn xã hội trong 10 năm qua giảm từ 39,04 % quy trình tiến độ 2011 – năm ngoái xuống còn 31-34 % quá trình năm nay – 2020. Trong khi đó, hiệu quả kinh tế tài chính xã hội của đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng lại liên tục được cải tổ, thông số sử dụng vốn ICOR tiến trình năm nay – 2020 ước khoảng chừng 6,11, cao hơn so với mức gần 6,29 của quy trình tiến độ 2011 – năm ngoái .

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – ông Trần Quốc Phương – trong giai đoạn 2016-2020, đầu tư công tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành giải quyết những yêu cầu bức thiết trong đời sống kinh tế – xã hội, cũng như thúc đẩy sự phát triển và cải thiện đời sống nhân dân. Đáng chú ý cũng giai đoạn này cũng hình thành được khung khổ pháp luật tương đối đồng bộ để quản lý đầu tư công; nợ đọng xây dựng cơ bản được xử lý triệt để, việc ứng trước kế hoạch vốn hằng năm được kiểm soát, quản lý chặt chẽ và hiệu quả đầu tư công từng bước cải thiện, đầu tư tập trung.

Còn PGS-TS Nguyễn Thường Lạng – Đại học Kinh tế quốc dân – cho hay, trong quy trình tiến độ 2010 – 2019, ngân sách nhà nước ngày càng tập trung chuyên sâu nhiều hơn cho những dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng con người, nâng cao trình độ của người lao động. Cụ thể, trong tổng mức đầu tư tăng trưởng từ ngân sách nhà nước, đầu tư cho tăng trưởng hạ tầng chiếm một tỉ lệ khá lớn và trung bình chiếm trên 90 % tổng chi đầu tư tăng trưởng từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để liên tục nâng cao hiệu quả đầu tư công, cần khắc phục ngay những hạn chế trong hoạt động giải trí đầu tư công lúc bấy giờ như đầu tư giàn trải, vốn đầu tư công vẫn tập trung chuyên sâu vào những ngành mà khu vực tư nhân có năng lực và chuẩn bị sẵn sàng tham gia .

Để nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư nhìn nhận cần tiếp tục đổi mới triệt để cách thức quản lý đầu tư công nhằm khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải và nâng cao một bước hiệu quả đầu tư. Việc huy động vốn ngoại là cần thiết, thu hút vốn đầu tư tư nhân là động lực thúc đẩy phát triển nhưng phát huy vốn trong nước mới là quyết định, đảm bảo sứ mệnh chủ đạo và dẫn dắt nền kinh tế đi đúng hướng và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời cần tập trung nguồn lực đầu tư công vào mục tiêu thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng quan trọng, liên vùng và có tính lan tỏa và tại các vùng kinh tế trọng điểm làm căn bản trước khi có thể thu hút vốn từ khu vực tư nhân trong nước và vốn FDI. N.VĂN

Trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, nguồn vốn đầu tư công tại Việt Nam đến nay vẫn giữ vai trò chủ lực trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xã hội. World Bank tại Việt Nam nhận định, trong vòng 30 năm qua, việc cung cấp các dịch vụ cơ bản có nhiều thay đổi tích cực. Khả năng người dân tiếp cận hạ tầng cơ sở được cải thiện đáng kể. Tính đến năm 2016, 99% dân số sử dụng điện chiếu sáng, so với tỉ lệ 14% năm 1993. Tỉ lệ tiếp cận nước sạch nông thôn cũng được cải thiện, từ 17% năm 1993 lên 70% năm 2016, trong khi tỉ lệ ở thành thị là trên 95%. N.V

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *