Câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của “Hero”

Hero

“Hero” là một từ có ý nghĩa sâu sắc và đa dạng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Từ này không chỉ đề cập đến những người hùng trong truyện tranh mà còn có nhiều hướng nghĩa khác nhau. Hãy cùng khám phá ý nghĩa, ví dụ và cách sử dụng của từ “hero” trong các cụm từ và câu khác nhau.

Ý nghĩa của “Hero” trong những cụm từ và câu khác nhau

“Not all heroes wear capes”

Cụm từ “not all heroes wear capes” có nghĩa là không phải tất cả những người hùng đều mặc áo choàng. Đây đề cập đến những người làm việc tốt nhưng không khoe khoang hoặc không được khen ngợi bởi người khác.

“My heroes are always people who feel themselves to be set apart, stigmatized or othered”

Cụm từ “My heroes are always people who feel themselves to be set apart, stigmatized or othered” có nghĩa là những người hùng của tôi luôn là những người cảm thấy mình bị cách ly, bị đánh đồng hoặc bị coi là khác biệt. “Othered” có nghĩa là đối xử với ai đó như thể họ khác biệt. Tuy nhiên, từ này hiện nay ít được sử dụng.

Xem thêm  Nhà đầu tư tiền ảo nên làm gì trong năm 2022?

“Hero complex”

Từ “hero complex” có nghĩa là tư tưởng người hùng. Một người hùng là ai đó cứu giúp người khác như một siêu anh hùng. Tuy nhiên, “hero complex” hoặc “hero syndrome” mang ý nghĩa tiêu cực hơn. Người có tư tưởng người hùng thường quá mê tín và cố tình tạo ra “tai nạn” sau đó cứu người. Ví dụ, một lính cứu hỏa có tư tưởng người hùng có thể tự mình gây hỏa hoạn và sau đó cứu tất cả mọi người bên trong. Mọi người sẽ coi anh ta như một người hùng. Đây là điều mà người có tư tưởng người hùng mong muốn – được coi là một người hùng.

“Hero”

Từ “hero” đơn giản có nghĩa là người hùng. Đây là một từ rất phổ biến để chỉ ai đó cứu người khác.

Câu ví dụ sử dụng “Hero”

Dưới đây là một số câu ví dụ sử dụng từ “hero”:

 • “He wants to be a hero to help people.”
 • “When you’re talking about more than one ‘hero’, which one is correct?: Heroes.”
 • “You’re gonna make a hero out of him? You’re gonna have to make a man out of him first.”

Từ giống với “Hero” và sự độc lạ giữa chúng

“Heros” và “Heroes”

Khi nói về nhiều người hùng, cụm từ “heroes” được sử dụng thay vì “heros”. Ví dụ: “My favorite superheroes are Spider-Man and Superman.”

“Hero” và “Heroine”

“Heroine” là từ nữ giới của “hero”. Nếu một người phụ nữ có tính người hùng, cô ấy được gọi là “heroine”. Nếu một người đàn ông có tính người hùng, anh ta được gọi là “hero”.

Xem thêm  Thẻ Visa Là Gì? Nên Làm Thẻ Visa Ngân Hàng Nào Tốt Nhất?

Bản dịch của “Hero”

Dưới đây là một số câu hỏi về “hero” trong tiếng Anh Anh và Mỹ:

 • “Heroes are such an inspiration for people, but given that they are ordinary people, what are the lessons they may provide to others?”
 • “I want to be a hero to my kid.”
 • “You are my hero.”
 • “Zero to hero.”

Những câu hỏi khác về “Hero”

Dưới đây là một số câu hỏi khác liên quan đến từ “hero”:

 • “The hero offered his life. Is this natural?”
 • “Be myself hero. Is this natural?”
 • “First hero who made me cry when he was dying. Is this natural?”
 • “There’s a hero if you look inside your heart. You don’t have to be afraid of what you are.”
 • “What does it mean: My heroes had the heart to lose their lives out on a limb?”

Nguồn: Wiki Fin