Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (Return on Assets – ROA) là gì? – Happy Live

Tỉ suất doanh thu trên tổng tài sản ( tiếng Anh : Return on assets, viết tắt : ROA ) là một chỉ số rất quan trọng so với một doanh nghiệp, nó giúp cho nhà quản trị nhìn nhận được mức độ hiệu suất cao trong việc sử dụng tài sản trong doanh nghiệp .

Định nghĩa

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ( tiếng Anh : Return on Assets, viết tắt : ROA ) là một chỉ số rất quan trọng so với một doanh nghiệp, nó giúp cho nhà quản trị nhìn nhận được mức độ hiệu suất cao trong việc sử dụng tài sản trong doanh nghiệp .

Khái niệm chỉ số ROA

Chỉ số ROA phản ánh mối quan hệ giữa doanh thu và tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp. Chỉ số này cho thấy một công ty sử dụng tài sản của mình hiệu quản đến mức nào, bằng cách bộc lộ mức độ doanh thu của công ty so với tài sản của chính nó .
Công thức tính :

Tuỳ theo mục tiêu nghiên cứu và phân tích mà doanh thu tính trên tử số hoàn toàn có thể là doanh thu sau thuế hay doanh thu dành cho cổ đông .

Xem thêm  Các bước xây dựng quy trình bán hàng Online hiệu quả nhất hiện nay

Ý nghĩa của chỉ số ROA

ROA cho biết cứ một trăm đồng tài sản doanh nghiệp hiện có thì bao nhiêu đồng doanh thu được mang lại. Chỉ số này cho biết thông tin về khoản lãi được tạo ra từ số tài sản trong doanh nghiệp. Chỉ số ROA càng cao cho thấy doanh nghiệp càng kiếm được nhiều doanh thu từ số tài sản hiện có. Tuy nhiên, chỉ số ROA so với những doanh nghiệp hoạt động giải trí không cùng ngành là rất khác nhau .
Chỉ số ROA không hề dùng để so sánh giữa những doanh nghiệp hoạt động giải trí khác ngành, do đặc trưng của mỗi ngành khiến cho qui mô và cơ cấu tổ chức tài sản của những doanh nghiệp rất độc lạ. Do đó, khi sử dụng chỉ số ROA để nghiên cứu và phân tích doanh nghiệp thì nên so sánh giữa những doanh nghiệp trong cùng một ngành hoặc so sánh chỉ số ROA qua nhiều năm so với cùng một doanh nghiệp .

Mối quan hệ giữa chỉ số ROA và chỉ số ROE

Cả hai chỉ số ROA và ROE (tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu) đều đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ số ROE chỉ tính đến lợi nhuận tạo ra trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, còn chỉ số ROA còn tính đến cả nợ của doanh nghiệp, do Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ. Do đó, nếu một doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ và đòn bẩy tài chính cao thì ROE càng cao khi so với ROA.

Xem thêm  Top 4 bộ lọc cổ phiếu tốt nhất hiện nay - Siêu thị chứng khoán Nududo

Xem thêm: Sản phẩm tốt, cái bẫy dành cho Doanh nghiệp – MISA AMIS

Các bạn có thể tham khảo thêm về Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE)

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Nguồn : Vietnambiz, tìm hiểu thêm Giáo trình Phân tích kinh tế tài chính doanh nghiệp, NXB Lao động

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *