Sự khác biệt giữa đầu tư và ngân hàng bán lẻ là gì? – 2021 – Talkin go money

a :Các hoạt động giải trí và loại người mua của ngân hàng đầu tư so với ngân hàng nhà nước kinh doanh bán lẻ làm điển hình nổi bật sự độc lạ chính giữa hai tổ chức triển khai .

Các ngân hàng bán lẻ

Các ngân hàng nhà nước kinh doanh nhỏ tập trung chuyên sâu hầu hết vào việc đặt cọc và cho vay người mua cá thể cũng như cung ứng những dịch vụ phụ trợ khác như két bảo đảm an toàn và dịch vụ thanh toán giao dịch. Điều này thường được gọi là cá thể hoặc ngân hàng nhà nước tiêu dùng ngoài ngân hàng nhà nước kinh doanh nhỏ .-1->

-1->

Khách hàng thường được phục vụ tại thị trường địa phương thông qua một chi nhánh hoặc máy rút tiền tự động và bao gồm các cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Hoạt động lưu ký bao gồm kiểm tra tài khoản, tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi (CDs). Cho vay tập trung vào tín dụng cá nhân (như thẻ tín dụng và các khoản tín dụng cá nhân), thế chấp nhà, cho vay xe và các khoản vay khác để mua hàng tiêu dùng lớn.

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển tiền ngân hàng Vietinbank bằng điện thoại

Xem thêm  Hoạt động đầu tư và phân loại hoạt động đầu tư

Các ngân hàng bán lẻ kiếm tiền bằng cách tính phí (để kiểm tra tài khoản, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và các dịch vụ khác) và thu nhập lãi từ việc cho vay. Đối với các ngân hàng bán lẻ, các trình điều khiển hoạt động chính thường là tăng trưởng tiền gửi, bao phủ địa lý và sử dụng công nghệ để phát triển cơ sở khách hàng.

Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng Đầu tư là một bộ phận nhỏ của ngân hàng nhà nước thương mại hoặc doanh nghiệp tập trung chuyên sâu vào những người mua tổ chức triển khai thay vì cá thể. Các ngân hàng đầu tư sống sót để ship hàng nhu yếu thị trường vốn của những tổ chức triển khai và cơ quan cũng như phân phối những dịch vụ tư vấn .
Khi một công ty cần lôi cuốn thêm vốn trải qua phát hành nợ hoặc vốn CP, những ngân hàng đầu tư bảo vệ bảo mật an ninh được phát hành thay cho tổ chức triển khai tìm vốn. Các ngân hàng đầu tư cũng cung ứng những dịch vụ tư vấn cho người mua về điều kiện kèm theo và khuynh hướng thị trường vốn, sáp nhập và mua lại ( M và A ) và kinh tế tài chính doanh nghiệp .
Các ngân hàng đầu tư kiếm tiền hầu hết trải qua thu nhập từ phí được thương lượng như một phần của thanh toán giao dịch thị trường vốn. Các yếu tố hoạt động giải trí chính của những ngân hàng đầu tư là cạnh tranh đối đầu về thu nhập từ phí, sự hiện hữu và uy tín trong thị trường vốn, và tần suất, quy mô và quy mô thanh toán giao dịch .

Xem thêm  Chứng chỉ quỹ và những điều cần biết

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *