Cách hạch toán hàng bán bị trả lại, xử lý hàng bán bị trả lại như thế nào? – MISA AMIS

Việc hàng đã xuất bán bị trả lại sẽ gây ra một khoản giảm trừ doanh thu và ảnh hưởng đến việc xác định doanh thu thuần thực tế cũng như xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Vậy hạch toán hàng bán bị trả lại như thế nào?

Có rất nhiều nguyên do khiến sản phẩm & hàng hóa của doanh nghiệp sau khi xuất bán bị trả lại gồm có cả những nguyên do chủ quan và nguyên do khách quan. Dù là nguyên do gì thì việc hàng bán bị trả lại cũng cần được ghi nhận để bảo vệ tính đúng chuẩn cho thông tin kế toán .

hạch toán hàng bán bị trả lại

hạch toán hàng bán bị trả lại

1. Về hàng hóa bị trả lại đối với bên mua và bên bán:

 • Đối với bên bán :

Hàng bán bị trả lại đối với bên bán là số sản phẩm mà doanh nghiệp đã xuất bán hoặc tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại vì một trong số những lý do như:

  • Chất lượng hàng không bảo vệ .
  • Hàng hóa sai quy cách, chủng loại .
  • Người mua không nhận hàng vì nguyên do khách quan .

Cùng với chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại là một trong 3 khoản giảm trừ lệch giá. Giá trị hàng bán bị trả lại sẽ làm đổi khác lệch giá bán hàng thực tiễn đã phát sinh trong kỳ kinh doanh thương mại từ đó làm đổi khác lệch giá thuần của doanh nghiệp trên báo cáo giải trình tác dụng kinh doanh thương mại .

 • Đối với bên mua :

Việc trả lại hàng bán so với bên mua không làm phát sinh khoản giảm trừ lệch giá hay bất kể thiệt hại thất thoát nào. Tuy nhiên việc phải trả lại hàng cho người bán sẽ gây tốn thời hạn cho chính doanh nghiệp. Đồng thời, kế toán viên cần thực thi những bút toán hạch toán tương thích để ghi nhận nhiệm vụ trả lại hàng cho người bán nhằm mục đích bảo vệ tính đúng chuẩn cho thông tin kế toán .

 • Nếu bên mua là công ty đã có hóa đơn thì khi trả lại hàng bán cần xuất hóa đơn với đơn giá phải đúng theo đơn giá trên hóa đơn mua vào .
 • Nếu bên mua là cá thể chưa có hóa đơn thì khi trả lại hàng bán phải triển khai lập Biên bản ký kết với bên bán về số lượng, giá trị hàng bán đã trả lại .

hàng bán bị trả lại

hàng bán bị trả lại

2. Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Việc hạch toán hàng bán bị trả lại không chỉ có bút toán riêng cho từng bên mua và bán mà còn có sự độc lạ giữa doanh nghiệp vận dụng chính sách kế toán theo thông tư 200 / năm trước / TT-BTC và thông tư 133 / năm nay / TT-BTC .

Xem thêm  Hạch toán là gì? Các kiến thức căn bản nhất về hạch toán 2021

2.1 Hạch toán hàng bán bị trả lại với doanh nghiệp vận dụng chính sách kế toán theo thông tư 200

Tại thông tư 200 / năm trước / TT-BTC có thông tin tài khoản 5212 – hàng bán bị trả lại được sử dụng để phản ánh lệch giá của sản phẩm & hàng hóa bị người mua trả lại trong kỳ kế toán .
Tài khoản 5212 có cấu trúc :

Bên nợ: phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại, đã hoàn thiện trả tiền cho người mua hoặc trừ vào khoản phải thu khách hàng đã ghi nhận trước đó đối với số hàng hóa bị trả lại.

Bên có: Kết chuyển số doanh thu hàng bán bị trả lại sang TK 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để xác định doanh thu thuần vào cuối kỳ.

Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại :

a) Bên bán:

Khi doanh nghiệp bán hàng, kế toán viên thực thi bút toán ghi nhận lệch giá hàng bán và bút toán ghi nhận giá vốn hàng bán :

  • Ghi nhận lệch giá :

Nợ TK 1111, 1121, 131
Có TK 5111
Có TK 33311 ( nếu có )

  • Ghi nhận giá vốn hàng bán :

Nợ TK 632
Có TK 156
Khi người mua trả lại hàng, kế toán viên thực thi bút toán hạch toán hàng bán bị trả lại bằng cách ghi nhận giảm trừ lệch giá, ghi nhận giảm giá vốn hàng bán :

  • Ghi nhận giảm trừ lệch giá :

Nợ TK 5212
Nợ TK 33311 ( nếu có )
Có TK 111, 112, 131

  • Ghi nhận giảm giá vốn hàng bán :

Nợ TK 156
Có TK 632
Sau đó, kế toán viên triển khai c ác bút toán kết chuyển cuối kỳ trong đó có bút toán kết chuyển khoản qua ngân hàng giảm trừ lệch giá đã ghi nhận do hàng bán bị trả lại trong kỳ :
Nợ TK 511
Có TK 5212
Ngoài ra, kế toán viên cũng cần xác lập và ghi nhận những ngân sách phát sinh có tương quan đến hàng bán bị trả lại ( nếu có ), bút toán hạch toán :
Nợ TK 641
Có TK 111, 112 …

b) Bên mua:

Khi doanh nghiệp mua hàng, kế toán viên triển khai bút toán ghi nhận hàng mua về :

  • Ghi tăng trị giá hàng mua :

Nợ TK 156, 152, 153, 211
Nợ TK 1331 ( nếu có )
Có TK 1111, 1121, 331
Khi trả lại hàng mua cho bên bán, kế toán viên ghi nhận giảm giá trị hàng :

  • Ghi nhận giảm giá trị hàng mua :

Nợ TK 1111, 1121, 331
Có TK 156, 152, 153, 211
Có TK 1331
Ví dụ 1 : Công ty A bán 1 lô hàng trị giá 400.000.000, thuế GTGT 10 %, giá vốn là 360.000.000, chưa thu được tiền của người mua. Khách hàng trả lại 50 % giá trị hợp đồng .
Công ty A vận dụng chính sách kế toán theo thông tư 200 .
Căn cứ vào hướng dẫn tại thông tư 200, kế toán viên công ty A hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính như sau :
Khi xuất bán phản ánh giá vốn và giá cả, ghi :

 • Phản ánh giá cả :
Xem thêm  Tham khảo một số web kiếm tiền online uy tín, hiệu quả

Nợ TK 131 : 440.000.000
Có TK 511 : 400.000.000
Có TK 3331 : 40.000.000

 • Phản ánh giá vốn :

Nợ TK 632 : 360.000.000
Có TK 156 : 360.000.000
Khi người mua trả lại hàng cho công ty, kế toán hạch toán :

Nợ TK 5212 : 200.000.000
Nợ TK 3331 : 20.000.000
Có TK 131 : 220.000.000

 • Ghi giảm giá vốn và đồng thời nhập lại sản phẩm & hàng hóa :

Nợ TK 156 : 180.000.000
Có TK 632 : 180.000.000

 • Cuối kỳ kế toán thực thi kết chuyển để ghi nhận khoản giảm trừ lệch giá :

Nợ TK 511 : 200.000.000
Có TK 5212 : 200.000.000

Ví dụ 2: Công ty Y mua 1 lô hàng hóa trị giá 200.000.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán nhà cung cấp, do hàng hóa không đúng theo yêu cầu nên trả lại toàn bộ lô hàng trên cho nhà cung cấp.

Công ty Y vận dụng chính sách kế toán theo thông tư 200 .
Căn cứ vào hướng dẫn tại thông tư 200, kế toán viên công ty Y hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính như sau :

 • Hạch toán khi mua sản phẩm & hàng hóa :

Nợ TK 156 : 200.000.000
Nợ TK 1331 : 20.000.000
Có TK 331 : 220.000.000

 • Khi trả lại hàng cho nhà phân phối :

Nợ TK 331 : 220.000.000
Có TK 156 : 200.000.000
Có TK 1331 : 20.000.000

hàng bán bị trả lại hạch toánhàng bán bị trả lại hạch toán

2.2 Hạch toán hàng bán bị trả lại thông tư 133

Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC không sử dụng thông tin tài khoản 5212 nên hàng bán bị trả lại không được phản ánh trên một thông tin tài khoản riêng nữa mà được phản ánh trực tiếp trên thông tin tài khoản 511 – lệch giá bán hàng và phân phối dịch vụ bằng cách ghi giảm lệch giá ( ghi bên nợ ) .
a ) Bên bán :
Khi hàng bán bị người mua trả lại, kế toán viên ghi nhận giảm lệch giá và ghi nhận giảm giá vốn hàng bán :

 • Ghi nhận giảm lệch giá :

Nợ TK 511
Nợ TK 3331
Có TK 131, 111, 112

 • Ghi nhận giảm giá vốn hàng bán

Nợ TK 156
Có TK 632
Bên mua :
Do bên mua chỉ ghi nhận tăng trị giá hàng mua ( khi mua hàng ) và giảm trị giá hàng mua ( khi trả lại hàng ) nên bút toán triển khai sẽ tương tự như như hướng dẫn tại phần Bên mua so với doanh nghiệp vận dụng chính sách kế toán theo thông tư 200 / năm trước / TT-BTC .

3. Hướng dẫn cách xử lý trả lại hàng

Khi trả lại hàng thì cả bên bán và bên mua đều phải thực thi những bút toán ghi nhận nhằm mục đích bảo vệ tính đúng mực cho thông tin kế toán. Vì vậy, người mua trả lại hàng phải triển khai xuất hóa đơn để có địa thế căn cứ kế toán thực thi những bút toán hạch toán .
Như đã nhắc đến ở trên thì có hai đối tượng người tiêu dùng trả lại hàng mua là khách mua là doanh nghiệp hoàn toàn có thể xuất hóa đơn và khách mua là cá thể không hề xuất hóa đơn .

 • Khách mua trả lại hàng hoàn toàn có thể xuất hóa đơn :
Xem thêm  Bật mí 11 cách đầu tư kiếm tiền hiệu quả bạn không nên bỏ lỡ

Xuất hóa đơn trả lại hàng cho công ty bán :

  • Đơn giá trên hóa đơn bằng đơn giá trên hóa đơn mua vào .
  • Trên hóa đơn nêu rõ nguyên do trả lại hàng .

Sau đó, kế toán viên thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT đối với hóa đơn hàng bán bị trả lại:

  • Bên bán : kê khai kiểm soát và điều chỉnh doanh thu bán và thuế GTGT đầu ra .
  • Bên mua : kê khai kiểm soát và điều chỉnh doanh thu mua và thuế GTGT nguồn vào .
 • Khách mua trả lại hàng không hề xuất hóa đơn :

Nếu người mua mua trả lại hàng không hề lập hóa đơn thì khi trả lại hàng vận dụng thực thi theo hướng dẫn tại điểm 2.8 Phụ lục 4 phát hành kèm Thông tư 39/2014 / TT-BTC ( Hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010 / NĐ-CP và nghị định 04/2014 / NĐ-CP của cơ quan chính phủ về hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ ) .
Hàng bán bị trả lại và trả lại hàng mua là hoạt động giải trí liên tục diễn ra tại những doanh nghiệp thương mại. Lúc này, sự tương hỗ của những ứng dụng kế toán như ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS với những tính năng tương hỗ hạch toán hàng bán bị trả lại. Kế toán hoàn toàn có thể thực thi ghi nhận hàng bán bị trả lại hoặc ghi nhận trả lại hàng mua đã qua nhập kho hoặc chưa qua nhập kho .
Ngoài ra, sử dụng ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS còn mang tới cho kế toán nhiều tương hỗ trong quy trình thao tác .

 • Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internet : giúp kế toán viên nói riêng và ban chỉ huy doanh nghiệp nói chung hoàn toàn có thể kịp thời đưa ra quyết định hành động về yếu tố kinh tế tài chính của doanh nghiệp .
 • Kết nối ngân hàng nhà nước điện tử : những pháp luật lúc bấy giờ khiến việc doanh nghiệp phải thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước ngày càng thông dụng hơn, đồng thời, ngân hàng nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng so với hoạt động giải trí của doanh nghiệp thế cho nên ứng dụng trực tuyến MISA AMIS được cho phép liên kết ngân hàng nhà nước điện tử mang đến quyền lợi về thời hạn, công sức của con người và tiền của cho doanh nghiệp và cho kế toán .
 • Kết nối với Cơ quan Thuế : Việc kê khai và nộp thuế điện tử lúc bấy giờ đang là xu thế và ứng dụng trực tuyến MISA AMIS với tiện ích mTax được cho phép kế toán hoàn toàn có thể kê khai và nộp thuế ngay trên ứng dụng .
 • Kết nối với mạng lưới hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự : Phần mềm trực tuyến MISA AMIS nằm trong một hệ sinh thái gồm nhiều ứng dụng quản trị mang đến giải pháp toàn diện và tổng thể cho quản trị doanh nghiệp. … .

Kế toán hoàn toàn có thể thưởng thức trong thực tiễn qua ĐK sử dụng không lấy phí 15 ngày bản demo ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS .

CTA nhận tư vấnCTA nhận tư vấn

Tác giả : Phương Thanh

Đánh giá

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *